Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Stadsplan med hänglås

 
Vi publicerar en insändare från Theodor Camitz, student vid Handelshögskolan i Göteborg, om hårdare krav vid markupplåtelse från kommunens sida.

För att citera mången företagsledare; anledningen att företag i sig är så effektiva på att skapa värden är dess karaktär av mild diktatur. 1600-talets Göteborg som de facto är en levande och älskad blandstad är en produkt av aristokratin. Styre som får saker gjorda.

Demokratin som den ser ut idag tillåter detaljstyrning i det mesta såsom skola och omsorg för att upprätthålla riktlinjerna men när det kommer till stadsbyggnad så ter det sig fritt fram att etablera extern placerade köplador likt ICA Kvantum Sannegården hur som helst. Efter åratal av höga ambitioner för blandstad med Science park, högskola, boende och rekreation från Älvstranden Utvecklings sida så frångår man principerna. Så fort en ICA-handlare yttrar sig upplåter man åtråvärd mark lika lättvindigt som om det vore vilken gräsplätt som helst ute i någon avlägsen kranskommun. Det är faktiskt en bit av det framtida Göteborg!

En dynamisk stadsbild kräver tät och gärna hög bebyggelse med genomgående vitala och
samverkande funktioner. Stadsrummet är för mig lika viktigt att ställa krav på så som man gör på skolan oavsett om den bedrivs offentligt eller privat. Staden är det gemensamma rummet och skall i demokratins namn utformas av alla aktörer; staden, näringslivet och folket. Näringsliv i denna ekvation är inte en enskild näringsidkare som ICA utan det är den gemensamma rösten från näringslivet. En dynamisk stadsbild gynnar konkurrensen och ger långsiktigt förutsättningar för tillväxt, nyskapande och interaktion företag emellan.

När nu Centrala Älvstranden skall projekteras måste vi vara öppna för samtliga aktörer men vara hårda i genomförandet. Vi ger faktiskt bort något för exploatering som kan vara Nya Göteborgs värdefullaste markyta.

Som uppdrag för den tillträdande stadsarkitekten ser jag att han eller hon upprättar ett system av hänglås där exploatörer måste uppfylla en rad kriterier för att låsa upp vissa områden. En sorts vidareutveckling av rutnätet som Johannes Åsberg förespråkar.

Kriterier kan vara:
- Minst 1/10 av byggnaden skall vara publik affärsyta och restaurang.
- Minst 1/10 nöjen såsom biograf, klubb, bowling i varje byggnad.
- Blandade bostadsformer i varje byggnad: bostadsrätt, hyresrätt, studentbostad och
seniorboende.I gengäld förutom högre värde tack vare blandstadens attraktivitet så kan det finnas en rad incitament bakom varje hänglås som staden står för. Spårvagnslinje, lågbroar, skola och kulturinstitution är exempel.

Framför mig ser jag exploatören skapa egna säljteam för att sälja in hela Centrala Älvstranden som det framtida Göteborg. Man säljer in konceptet till olika aktörer såsom butiker, kontorsföretag, boende och flanerande. Vilket bör leda till ständig förbättring av området då det plötsligt ligger i allas intresse att uppnå kriterierna och på det viset ta del av tydligt uppsatta incitament.

Min fråga som intresserad lekman är hur det går till idag? Om än i liten skala, men jag är väldigt imponerad av resultatet på Friggagatan.

Theodor Camitz
Student Handelshögskolan i Göteborg
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mattias Wennergren Nousiainen (23 Oktober 2011 17:19):
Bra analys utav dig! Ser fram emot att höra mer av ditt arbete i framtiden. Det kan nog vara som du säger att vi behöver någon form utav kriterium för att kunna utveckla den blandstad vi vill ha, enligt kommunen.
 0
Barbro Hartvig (23 Oktober 2011 17:32):
Så vitt jag tror att jag vet är stadsarkitektens huvuduppgift att se till att planerad byggnation är förenlig med befintliga regelverk. Om det finns möjligheter att sätta hänglås eller rättare sagt ställa befogade krav inom befintliga regelverks ramar kan detta naturligtvis göras. Annars får man på politisk väg söka ändra regelverket, men beslut fattade i samförstånd och fattade i offentligheten är kanske också en demokratisk väg att gå?
 0
Daniel Bergqvist (23 Oktober 2011 21:41):
Intressant artikel! För att ställa en motfråga om effektiva organisationer: är inte Älvstranden Utvecklings AB ett försöka att skapa mild diktatur för att uppnå högre produktivitet? ;)
 0
Olof Antonson (23 Oktober 2011 23:21):
Intressant det där med kriterier för att låsa upp olika områden. Egentligen skiljer sig inte upplägget nämnvärt från hur många tv - och dator-spel är konstruerade, tex där du måste ha uppnått en viss nivå, fullföljt ett särskilt uppdrag eller hittat ett föremål för att kunna komma vidare. Man kanske skulle anställa speldesigners för att få hjälp med att konstruera ett vettigt och balanserat regelverk? Den som inte gör kopplingen mellan vikten av att lägga beslag på Mästarsvärdet och möjligheten att kunna rädda prinsessan Zelda, kommer helt enkelt inte att få bygga i centrala lägen. Någonsin.

Sätt minimikrav på dessa ställen: Offentligt gatuplan och minst 8 våningar, snarare än att försöka inskränka så mycket det går.
 0
Patrik Höstmad (23 Oktober 2011 23:58):
Intressant inlägg och bra idé med kriterierna.

Problemet i praktiken är att de som ska sätta upp kriterierna är troligtvis de som redan suttit runt Älvstrandens bord tillsammans med de stora byggföretagen. De har blivit "hej och du" och delvis övertagit företagens analyser av sakernas tillstånd. Hur kan vi få vettiga kriterier trots denna anda?
 0
Johannes Hulter (24 Oktober 2011 09:05):
Det enklaste sättet är väl att göra som vi föreslagit tidigare, när vi lanserat idén om en stadsplan: Att helt enkelt föra in kriterierna ("hänglåsen") i stadsplanen, som man gör i vilken detaljplan som helst.

Däremot känns det inte optimalt att försöka styra den exakta användningen (att tex kräva att det måste vara en bowlinghall på ett visst ställe).
 0
Patrik Höstmad (24 Oktober 2011 10:11):
Ja kriterierna ska in i en stadsplan och ja det ska inte detaljstyras (förutom möjligen reserverade platser för förskolor?).

Men, jag återkommer till att problemet snarare ligger i vem som sätter kriterierna och vilka kriterier som därmed kommer sättas. Risken är ju att kriterierna ser ut så att t.ex. Porslinsfabriken får godkänt: minst en liten lokal och uppfylld p-norm.

I Älvstranden sitter redan "alla" (politiker, SKB, byggföretag, förvaltningar) och de har alla möjligheter i världen att redan nu ta ett helhetsgrepp om områden (vilket är just vad de säger sig göra och det är med helhetsgreppet som de motiverar Älvstrandens existens). Älvstranden har både politiska och finasiella muskler. De hade alla möjligheter att göra något riktig bra av Norra Älvstranden. Men det blev inte riktigt de "kriterier" vi vill se....
 0
Johannes Hulter (24 Oktober 2011 10:17):
Patrik: Jo, men det är ju själva problemet som en stadsplan ska lösa. Vi har redan idag en utmärkt översiktsplan med fina formuleringar, mål och visioner. Grejen är ju att få ned detta konkret på en fysisk stadsplan och på det viset flytta "kampen" för bra stadsplanering från förhandlingsplaneringens "black box" till en öppen, tydlig stadsplan.
 0
Patrik Höstmad (24 Oktober 2011 10:34):
Johannes: Tack för förtydligandet. Då hänger jag med :)

Har du fått någon återkoppling från politiker, SKB, Älvstranden, etc om hur de ser på tanken med och behovet av en stadsplan?
 0
Johannes Hulter (24 Oktober 2011 10:41):
Patrik: Inte hört något direkt negativt (men de snackar kanske inte med mig...). Jag vet att flera högt uppsatta planerare tagit ställning för den här idén internt.

Politiker har också generellt varit positiva men man bör komma ihåg att politiker alltid har ett intresse av att behålla handlingsfrihet, det är sällan man frivilligt tar på sig en tvångströja. Det gäller alltså att visa att det här inte är en tvångströja, utan en jetpack... :)
 0
Mats O. (24 Oktober 2011 12:47):
Alltså, ett problem här är ju fastighetsägarna själva som inte är så intresserade av "blandfastigheter".

Fastighetsbolagen har nischat in sig i olika kategorier. Några vill bara äga bostadsfastigheter (Akelius, Wallenstam), någon vill bara äga kontor i centrum (Castellum), nån vill bara ha dom exklusivaste affärsstråken som NK-huset och Nordstan (Hufvudstaden), och några vill bara äga lokaler för småindustri och hantverk utanför centrum (Hantverkslokaler AB).

Kanske kan tredimensionell fastighetsbildning vara en av lösningarna ?
 0
Daniel (24 Oktober 2011 13:05):
En intressant lösning på detta problem med flera olika kategorier är Wieselgrensplatsen, vars hus innehåller både bostäder, kontor och affärer/restauranger samt p-hus.
 0
Magnus Brodén (12 September 2018 18:29):
Mycket bra inspel från Theodor. Undrar vad som hände med karln, flyttade han till Stockholm måntro?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6718 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert