Utskrift från gbg.yimby.se
....

Viking Green City uppmärksammas

 
Projektet Viking Green City har väckt mycket uppmärksamhet, nu senast under SVR:s samhällsbyggnadsdagar. Vi bad arkitekten Håkan Cullberg att berätta om presentationen.


Tomas Lundberg och jag presenterade vårt visions- och stadsplaneförslag för bl.a. civil- och bostadsministern Stefan Attefall på Chalmers den 27 september på SVR-dagarna om samhällsbyggande i världsklass.

Ministern gillade vårt projekt Det nya Göteborg - Viking Green City. Han tog noggrant del av modellen över Frihamnen, som visar både Vikingakuben och den täta, höga och gröna blandstaden med en organiskt formad stadsplan. Han fick en ingående redogörelse över projektet och dess möjligheter att kunna bli Sveriges gröna showroom i världen. Det blev en intressant dialog om stadens möjligheter att växa över älven. Hur man kan bygga en ny cityhalva mitt i stan över älven. Han avslutade besöket vid vår modell med att säga "sätt igång och bygg"! 

I vårt samtal med bostadsministern informerade han sig om de önskemål och krav som staden Göteborg har för att få en fungerande stad av förbindelser med broar över älven och det motstridiga riksintresse som vänersjöfarten innebär. Tomas och min syn på detta är att Göteborgs intresse också är ett tungt vägande riksintresse.

Om man nu i dagarna ska startar en tävling om en ny bro, så menar vi att en lågbro är att föredra. Och inte bara en utan flera i ett senare skede. Man bör inte starta en tävling med så i vårt tycke felaktiga förutsättningar som 12 meters fri höjd innebär. Som jag hört en lots på denna trafik säga är, att man kan lika gärna ha en lågbro för man måste öppna den i alla fall.

Dessutom menar vi att sjöfarten kan anpassa sin trafik till att i huvudsak gå på natten. Då kan broarna vara öppna i betydligt större omfattning, staden har inget omfattande transportbehov på natten, men däremot är det helt avgörande att broarna fungerar kontinuerligt under dagtid.

Stefan Attefall som var den förste föredragshållaren presenterade regeringens bostadspolitik. Totalt 25 föredrag hölls på seminariet. Även jag höll även föredrag om vår vision.

Stadsplanemodellen visar på den täta höga och gröna blandstad som vi vill uppnå. På plan 5 finns det gröna ytor med plantering för husbehov. Lite av en ny koloniträdgårdsidé. I markplan finns kvartersparker centralt placerade i varje kvartersklunga. Utmed kajer planteras trädalléer som ger vindskydd och skugga och därmed ett bättre makroklimat. All trafik sker med emissionsfria fordon. P-norm=0. Alla fordon går på el eller komprimerad luft. En bilpool placeras i områdets periferi.

Området försörjs av kollektivtrafik både med spårvagn och buss runt området ungefär där stombussen kör dag. Person- och varutransporter sker till stor del på vattnet i de kanaler som planeras. En ny gång och cykelbro föreslås från platsen där Viking idag ligger. Den nya älvbron som planeras är här visad att mynna i ett triangulärt kommunikationstorg, där bilar kör under mark och buss och spårvagn ovan jord.
Helikoptervy över Det nya GöteborgTur med båt från Lilla Bommen in i kanalerna i Det nya GöteborgPromenad utmed kajen i Det nya Göteborg


Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olof Antonson (8 Oktober 2011 12:46):
Viking Green City är verkligen ett föredömligt projekt, och det är inspirerande att ta del av ert arbete. De fina modellerna hjälper till att åskådliggöra vilken enorm potential Göteborg har!
 0
Patrik Höstmad (8 Oktober 2011 13:59):
Håkan och Tomas: Ert engagemang för staden Göteborg är beundransvärt. Helt rätt att föregå med goda exempel. Trots allt visionerande organiserat av staden så är det ert stadsplaneförslag som nått allmänhetens medvetande. Hoppas så mycket som möjligt av era idéer även spiller över till Älvstranden och lokalpolitiker. Bra att ni lyfte brofårgan i samtalet med Attefall.

Stadsplanen och byggnaders gestaltning och former syns tydligt i modellerna. Det skulle vara bra om ni på något sätt även kan visa tydligt att bottenplanen ska vara reserverade för lokaler och verksamheter. Då kanske även det sätter sig i allmänhetens, Älvstrandens och politikernas medvetande.
+3
Max (8 Oktober 2011 16:24):
Kia Andreasson (mp) vill göra park av Frihamnen. Undrar hur många av Jane Jacobs kriterier en sådan park, ihopkopplad med staden via en 12m hög bilbro, skulle uppfylla...
 0
Nekav (8 Oktober 2011 16:49):
Cullberg! Imponerande gjort!
Har några design frågor:

1 - Kommer ni att uppmana arkitekter runt om i världen att designa dom olika höghusen? (med tanke på att ni på youtube ,skrev att holländarna är välkomna tillbaka)? Hoppas på det så att det blir en rikare variation i arkitekturen.

2 - Tror ni att det med lätthet kan läggas till t.ex 2 eller gärna fler rejäla skyskrapor på 40-våningar i denna fina höghus stadsdel om resten av höghusen byggs?

3 - Höghusen i presentationen är ca 20-våningar, eller?

Sedan angående vikinga temat så kanske inspirationen till statyer eller annat, kan komma ifrån föremål ifrån uppåkra (skåne) ,t.ex = http:​/​/​www.​uppakra.​se/​backup/​foremalen.​htm

Sen, Att bostadsministern är en så vaken och modig person är verkligen imponerande. Han förstår poängen med att ge folk vad dom vill ha.

Cullberg! Om det inte vore för er så skulle chansen vara mycket större att allt skulle byggas oinspirerat och trist som vanligt, Era videor ger verkligen en Wow känsla. :)
+1
Håkan Cullberg (8 Oktober 2011 20:21):
Patrik@
Vi tror det är viktigt att skapa en bild av en tänkt verklighet, som man kan förhålla sig till, förstå, diskutera kring och säga sin mening om - ..."ja, men… varför kan man inte göra så här?" ....Dialogen blir betydligt enklare om man har något som alla kan se. Det är betydligt svårare att diskutera kring bara ord där alla sitter på sina egna bilder och referensramar. Betr. bottenvåningens generella utformning och förberedelse för gemensamma och publika verksamheter så är detta en grundbult i vårt koncept. Detta kommunicerar vi i de fortlöpande kontakter och möten vi har med politiker, tjänstemän m.fl. Men du har rätt i Din kritik- vi måste visa på bilder som tydliggör detta. I övrigt så kommunicerar vi att vi står bakom och stödjer de tankar och idéer som Ni alla är med om att forma här på Yimby. Det gäller bl.a. blandstaden vad avser upplåtelseformer, och blandning av funktioner som boende och verksamheter. Mångfalden är avgörande för en levande stad.

Nekav@
1. Självklart ska många internationella och namnkunniga arkitekter vara med och forma staden och enskilda byggnader, men framförallt mellanrummen i staden eller det som den danske arkitekten Jan Gehl missionerat om sedan nästan ett halv sekel. Helle Söholt, VD vid Gehl Architects har tagit del av vårt förslag och gillar detta och menar att förslaget innehåller många spännande lösningar. Helle Söholt var ledare för den advisory board som ledde den internationella workshopen den 7-11 juni.
2 o 3. De höghus som vi har föreslagit är på 20-32 våningar. Det är möjligt ur stadsbildsynpunkt att ett par byggnader kanske sticker upp till 40 våningar. Men erfarenheten säger att mer är 30-32 våningar blir svårt av tekniskt-ekonomiska skäl, särskilt m.a.p. grundläggning på Göteborgsleran. Kostnaden ökar exponentiellt.
Betr. vikingatida föremål från Uppåkra, som Du refererar till så kan det vara spännande att ha såna "bilder" som inslag i stadsbilden. Jag tycker kanske det är naturligare att ta fram föremål som hittats i vår närhet. T.ex. har amatörarkeologen Kristina Bengtsson under många år oförtrutet arbetat vidare på det, som hon tror på nämligen, att Ytterby /i Kungälv/ var en betydande plats under vikingatiden, kanske lite av vårt eget Birka. Det finns "kronjuveler" som hittats i vår region, som idag finns på Historiska Museet i Stockholm och som kunde få visas upp där de hör hemma, nämligen i regionens centrum och motor - Göteborg.
 0
Nekav (8 Oktober 2011 22:57):
Tack Cullberg!
Det var väldigt utförliga bra svar!
Tackar så mycket.

Då är 20-32 perfekt för området och det är väl bra höjd endå! ...och kanske 2st med 40v. :D

Självklart om ni redan har bra vikinga fynd så är det rätt väg absolut ,Även om Stockholm snott era föremål hehe :D (skojar lite)
Ja dom kommer nog färdas tillbaka till Gbg när det blir dags att visa att Göteborg är modigare med att bygga högre.

Intressant att läsa vad du skrev och då verkar det faktiskt som att eran plan på området är riktigt bra!
 0
Olof Antonson (9 Oktober 2011 00:45):
Gränsen till Norge gick ju i Kvillebäcken, så det känns onekligen relevant att få med lite av den historien i den nya stadsdelen.

Beträffande föremål från "vikingatiden" och historisk anknytning:

I Öckerö (Eikreya) gamla kyrka finns en del rester från stavkyrkan Håkon Håkonsson lät bygga innan den nuvarande stenkyrkan stod på plats under 1400-talet. Bland annat är dopfunten och ett krucifix från den tiden (och kanske ännu äldre). Det finns även en del träskulpturer. Ön fick sitt namn efter ekarna som enligt traditionen växte där, och som användes för att bygga de långskepp som vikingarna använde.

Det hittades ett guldarmband i en potatisåker på Hälsö under 1800-talet som dateras till cirka 800-900-talet, och detta skall ha köpts av något museum i Göteborg (stadsmuseet?).

Harald Hårfager sägs ha passerat öckeröarna för att utkämpa strider vid Göta Älvs mynning 869. Vid andra tidpunkter skall Gånge-Rolf och en mängd andra välkända namn ha besökt området.

Birger Jarl skall ha legat med sin flotta vid Lindholmen under ett fredsfördrag med norrmännen och danskarna, vilket sedan undertecknades ute på Öckerö. Hisingen och öarna mellan Nordre Älv och Göta Älv (Älvsyssel) låg helt enkelt mitt i smeten, och omnämns även i de isländska sagorna. Förövrigt är Bohuslän fortfarande med på norska turistkartor ...
 0
Jensa (9 Oktober 2011 12:53):
Håkan: Jag gillar verkligen kuben, och att det i er vision finns med flera hus som vågar sticka upp över lagom-ideologins 13-16 våningar som blivit något av maxnorm här i stan. Bra också att parkyta flyttas från marken till taken, grönytor utnyttjas ju väldigt dåligt så onödigt att ta för mycket mark till dem.

Men i övrigt är jag tyvärr inte så positiv till "konceptet". Känns inte storstadscentrum, mer som ett lugnt jättestort Haga. Som jag förstår ska det bli en i praktiken trafikseparerad stadsdel där endast el/trycklufts-fordon får köra och endast i 5km i timmen. Allt ska röra sig i promenadfart om jag förstår er rätt? Vi vet ju att sånt är förödande för stadspulsen, hela stadsdelen blir ett mål man måste planera att besöka. Ingen kommer passera igenom spontant. Ingen kommer köra igenom, inte ens om man har elbil (vilket visserligen nog de flesta kommer köra inom en tidsperiod jämförbar med färdigställandet av stadsdelen) om man bara får köra i 5km/h. Och att byta från buss/spårvagn i stadsdelens utkant för att antingen vandra vidare till fots eller byta till en båt som ska ut och in i kanalerna tar inte bara bort de spontana passagerna utan låter också väldigt ineffektivt. Mer som något som ska glädja turister än stadens egna invånare.

Att driva lokal i bottenvåningarna i en sån stadsdel lär inte bli så attraktivt. Blir säkert en del restauranger vid kanalerna och enstaka butiker av ganska förutsägbar sort för de som bor där, men nog inte mycket mer. Jag skulle aldrig placera mitt företag i området som det ser ut (sysslar visserligen inte med verksamhet inom turism/restaurang/upplevelse, men de flesta företag gör inte det).

Och varför tillbaka till det gamla ältandet om en gång/cykel-bro som utesluter de 95% av stadsinvånarna som transporterar sig med kollektivtrafik eller bil? Broar ska vara till för alla trafikslag för att integrera på bästa sätt.

Tycker också det känns upplagt för att historiska misstag återupprepas när man lägger fram en hel stadsdel som ett "koncept" där man i förväg ska planera hur folk ska leva och uppträda. Hela projektet är en utställning över hur ni själva tänkt er att vi framöver ska leva stadsliv. Det var precis det man gjorde på 50/60/70-talen. Man planerade "perfekta" stadsdelar som man trodde skulle uppfylla människans alla behov och föreställde sig att människor skulle stortrivas med än det ena än det andra. "Mönster-områden" för det liv vi i framtiden skulle leva enligt de visioner, normer och riktlinjer över det goda livet som man politiskt dragit fram. Vi vet ju hur det gick. Får precis samma känsla här.
 0
Olof Antonson (9 Oktober 2011 14:40):
@Jensa:
Vad blir alternativet, att fylla igen hamnbassängerna? Att det ligger på vatten innebär en del krux, men det finns en kvalitet i det. Jag kan se ett värde med en gång-/cykelbro, och jag förstår inte riktigt varför man prompt skulle leda in genomströmmande biltrafik över den om det finns ett fullgott alternativ i närheten. Särskilt i relation till Götatunneln på andra sidan älven som haft som syfte att "gömma undan" den trafiken.

Men visst, jag kan också få en viss känsla av att mycket är planerat in i minsta detalj. Detta är dock bara en del av den nya stadskärnan. Området kring Backaplan kanske har bättre potential att utvecklas mot det du önskar?
 0
Johannes Hulter (9 Oktober 2011 16:43):
Jensa: Jag tycker du har en hel del bra poänger. Men jag ser kanske inte riktigt motsättningen mot den här planen. Jag antar att man inte kommer att bygga alltihop i ett svep på 5 år utan att det kommer att ligga som en stadsplan för framtiden, där man kan bygga lite i taget. Exakt hur husen ser ut etc kan man ju låta växa fram efterhand och behöver planen justeras så kan man ju göra det. Jag vet inte om det är så Cullberg/Lundberg har tänkt det, men det går ju att göra så...
 0
Mats O. (9 Oktober 2011 18:35):
 0
Nekav (9 Oktober 2011 19:11):
Den som vågar kan juh titta den här länken.
Ta den på allvar eller bara som en överdrift,
Men läs gärna ,kan vara viktigt :D

http:​/​/​peopleforfreedom.​com/​new-​world-​order-​news/​globa.​.​

Cullbergs stadsdel är Jätte fint utformad tycker jag och alternativet blir väl det gamla vanliga...Zzzz.
Personligen så vill inte jag stoppa bilar (Shhh). Däremot så är kollektiv trafik positivt på många sett så länge dom inte är planerade för att lättare kunna kontrollera folket i framtida Sim samhällen...
Men visst detta är juh Yimby så jag ska inte säga för mycket här. Jag vill ha höghus för att bidra till ökad stadspuls och fröjd för ögonen :D ...trött på tråkiga städer!
 0
Max (9 Oktober 2011 20:37):
I stället för att sätta en statisk fartbegränsning kanske man skulle kunna göra hela stadsdelen till ett gångfartsområde? Möjligtvis med undantaget av ett par huvudleder. Tror tyvärr inte heller på att gräva ner trafiken, av flera skäl.
 0
Nekav (9 Oktober 2011 22:30):
@ Olof :
Ja "vikingarna" är nog bra som inspiration! Hörde någonstans att dom även var demokratiska i hur dom styrde sina samhällen och kvinnor hade ovanligt mycket inflytande jämfört med andra kulturer :) Intressant. Dessutom när jag ser deras föremål som blir jag förundrad över hur fina mönster och design dom hade, deras design kan lätt inspirera skyskrapor och fasader ,om man så vill.
Intressant att läsa :D
 0
Olof Antonson (9 Oktober 2011 22:36):
Ja, varför inte ett högt trähus som hämtar inspiration från stavkyrkorna? http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​4/​45/​Bor.​.​
 0
Håkan Cullberg (9 Oktober 2011 22:46):
Jensa@ Bra att konceptet blir underlag för en diskussion, det är själva avsikten. Den visualisering Du ser är en digitaliserad stadsplan, just i syfte att kunna studera hur en central stadsdel kan fungera och upplevas. I stället för en karta har vi visualiserat den i olika tekniker för att så många som möjligt skall kunna ta till sig de idéer och tankar som vi byggt upp kring stadsplanen. För att kunna diskutera vad man ser och att föra dialogen vidare. Vår skissade lösning är ingen färdig lösning, den kommer självklart att förändras och utvecklas över tid. Men man måste börja någonstans.

Vårt koncept är ett enskilt initiativ utan vare sig beställning eller uppdrag av någon myndighet eller organisation. Vi har gjort detta för att vi tror på en framtid för Göteborg.

Vi har successivt under några års arbete över tid som exempel tagit fram

3D renderingar av Vikingakuben inlagda i foton från verkligheten http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​ts-​XaOVQXv8&feature=​cha.​.​

frigolitmodell i skala 1:1000
http:​/​/​www.​vikinggreen.​se/​20​11/​0​9/​26/​nytagna-​bilder-​av.​.​

illustrationer i form av enkla handskisser m.m. på foton av frigolitmodellen i vanliga A4 kopior , som delar av en powerpoint presentation
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​rJRhU2mbvpU
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​-​IxmQhAQL3g
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​g4VOAhiVLhc&feature

digitaliserat hela stadsplanen
http:​/​/​www.​vikinggreen.​se/​20​11/​0​9/​26/​digitaliserad-​sta.​.​

Johannes@ Du har tolkat idéerna och tankarna helt rätt
 0
Fredrik (10 Oktober 2011 01:51):
Ser bra ut... när börjar vi bygga?
 0
Matthias H. (10 Oktober 2011 10:20):
Va roligt Håkan. Verkligen. Denne minister verkar uppenbart intresserad av stadsfrågor. När sjuttsingen var det så senast med en minister som har ansvar för denna typ av frågor?
 0
Fredrik (10 Oktober 2011 10:33):
Måste säga (förutom min tidigare lite trötta kommentar om att det inte händer nåt) att det jag gillar mest med den här planen är att det är riktiga hus och inte lådor, samt att ni grävt in kanaler i stadsrummet. Jag hoppas verkligen att någonting sånt här blir gjort.
 0
Sten (11 Oktober 2011 11:04):
Håkan: Det imponerande vilket arbete ni har lagt ner.
Vad har Viking green city AB för affärsidé? Hur ska ni tjäna pengar på detta?
 0
Matthias H. (11 Oktober 2011 14:04):
Sten, det är väl inget AB. Håkan är ju stadsbyggare o arkitekt och har lagt fram ett förslag hur stan skulle kunna se ut där. Vad menar du?
+5
Håkan Cullberg (11 Oktober 2011 18:04):
Det värmer att få känna allt stöd och uppmuntran för vad vi har tagit fram och jobbar vidare med. Som arkitekt är jag väl lite ovanlig såtillvida att vi har för vana att ta initiativ till projekt och idéer och sedan se till att få dessa genomförda på ett eller annat sätt. Målet är resan till ett färdigt och genomfört projekt som kommer alla Göteborgare till del och glädje. Det var precis vad som gällde för mig under de 20 år som det tog att bygga Filmstaden Bergakungen eller de 9 år som det tog att bygga tillbyggnaden av Konstmusset, med Hasselbladsstiftelsen och Stenasalen. Att jag bildade ett ab med Viking Green City tillsammans med några andra som gillar detta initiativ var att skydda det varumärke som vi nu har fått registrerat. Av erfarenhet vet vi att idéer väldigt lätt får fötter. Vi äger inte marken - det gör staden. Det enda vi äger är idén och drivkraften att jobba vidare med det som vi tror på. Man kan säga att vi har tagit fram en vision för stadens kärna som alla kan förstå och tycka till om och pekat på den otroligt stora potential som detta innebär, inte bara som en växande stad, utan den drivkraft och framtidstro som detta ger för oss alla i staden och regionen. Andra projekt som vi tagit fram har varit idéer som ingen från början varken har tänkt eller har trott på eller förstått, men som till slut när projektet är färdiga undrade hur är detta möjligt. Allting är möjligt! Jag har försökt hitta det som invånarna i staden egentligen behöver men som ingen tidigare har sett eller lagt fram. Det duger inte att säga att så har man aldrig gjort förr, då blir jag ännu mer taggad och inspirerad. Projektet och visionen skall tjäna som förebild för alla våra unga i nästa generation, så att de inser att allt är möjligt att genomföra, det är bara fråga om att våga, vara målmedveten och att inte ge sig, vilket inte är lätt i jantelagens och mellanmjölkens land Sverige. Vi och många med , oss tror på denna idé om en helt ny central stadskärnehalva som kompletterar den stad som en gång byggdes av holländarna innanför Vallgraven. Det är inte vi själva som ska rita alla dessa hus, det är många arkitekter och som ska vara med och genomföra detta för, att få den mångfacetterade stad som vi eftersträvar. Vårt mål är att få vara med om att rita några av dessa byggnader och mellarum.
 0
Nekav (11 Oktober 2011 22:06):
@ Cullberg Det är på pricken rätt! Sverige lider av dåligt initiativtagande och därför kommer nog denna stadsdel som ni utformat att hyllas i framtiden om folk bara ser till att våga sätta igång. Sverige behöver fler som du.
Det verkar som att det rör sig åt rätt håll, men vem vill vänta? Det ska inte behöva ta sådan lång tid med allt.

Jantelagen är en sorg för landets annars magnifika möjligheter. Cullberg du är imponerande!
Viking green är ett Big YES!
 0
Tomas Lundberg (12 Oktober 2011 10:42):
@ Jensa. Tack för ditt inlägg, där du har många viktiga synpunkter.
Just trafikfrågan har Håkan och jag diskuterat många olika lösningar på. Att bestämma en max fart 5 km/h är kanske för begränsande. Vi har diskuterat att man kan köra och parkera på samtliga gator i den nya stadsdelen. Där gatorna efter kanalerna till stor del kan utformas som gårdsgator - där bilar kör på gående och cyklande villkor. Stadsdelen har också några genomfartsgator placerade centralt mellan kvarteren som kan fungera som "vanliga" gator. De som ska direkt mot Lindholmen tar förmodligen den ringformade esplanaden runt området men kan även ta andra gator. Beträffande gång- och cykel bron så har vi även diskuterat att den kan rymma någon form av kollektivtrafik.
För att få den blandstad, attraktiv för näringsidkare som du poängterar, är kopplingen till omgivande områden avgörande för att uppnå en genomströmning av folk från stadsdelar som Kvillestan ,Backaplan mfl. Här är tyvärr Lundbyleden och Hamnbanan i norr en stor barriär som måste få en framtida lösning. Göta älv är också en barriär där lågbroar är lösningen, som idag verkar osäkert om de kommer att byggas. Utan lågbroar kommer stadsdelen bli en något av en "isolerad ö".

Vi har visat en vision över hela Frihamnen. Du har en poäng i att det är problematiskt med för stora nya detaljplanerade stadsdelar. Vi tycker att det är viktigt att visa en gestaltad vision för att diskuttera och utveckla idéerna, men är medvetna om att det kan ta 30 år innan hela Frihamnen är färdigbyggd. Efter 10 år gäller kanske andra förutsättningar men då har man i alla fall en stadsplan att frångå. Idag byggs det inte lika snabbt som under miljonprogrammet på 60- talet.
 0
Max (12 Oktober 2011 12:04):
@Tomas: Den sista poängen - om att ha en stadsplan att frångå - är nog det yttersta och kanske viktigaste argumentet för en planstyrd utveckling av staden. Självfallet måste förändrade villkor för planeringen hanteras i realtid, med förändringar av stadsplanen som oundviklig följd. Men att redan nu gardera sig mot dessa förändringar leder bara till stiltje och fördröjda dialogprocesser som ökar kostnaderna och försämrar incitamenten för byggbranschen att vara med och utveckla den urbana vävnaden ur ett långsiktigt perspektiv.

Ja ja, det har väl sagts förut men det tål att påpekas igen. Modig profilbild förresten. Jag gillar också Åhren.
+3
Tomas Lundberg (12 Oktober 2011 14:42):
@ Max: För att undvika missförstånd så vill vi att en stadsplan ska ligga till grund för byggandet på Frihamnen. En stadsplan som över tid kan utvecklas och justeras snarare än som jag skrev - frångås. Man vet ju inte vad som händer om 10 år.... Stadsplanen kan vara grund för ett flertal fastighetsbildningar inom samma kvarter även 3-dimensionella för att möjliggöra fler lokaler i gatuplanet. Med en stadsplan har olika intressenter har en tydlig förutsättning för byggandet.

Flera olika fastighetsägare inom samma kvarter kan skapa en mer mångfasetterad arkitektur. Fler aktörer som mindre fastighetsägare och byggare kan på så sätt få vara med i utvecklingen av Frihamnen. Idag är det byggandet förbehållna några få stora byggbolag. Att förändra byggprocessen på den här punkten kan ge en spännande och varierad arkitektur, men även förutsättningar för billigare boende då fler aktörer konkurrerar om byggandet.
 0
Patrik Höstmad (13 Oktober 2011 09:18):
Tomas/Håkan: Håkan skriver att "På plan 5 finns det gröna ytor med plantering för husbehov. Lite av en ny koloniträdgårdsidé."

Blir det inte lite väl blåsigt på plan 5 en kall höstdag när man tar upp potatisen och vinden ligger på från Älven?

Vindhastigheten ökar generellt med höjden. Vad jag har förstått så har lägre bebyggelse (1-3 vån) med någorlunda jämn takhöjd, organiska gatunät och slutna innergårdar bäst skydd mot vind. Vinden lyfts upp till och över taken. Sämst skydd har enstaka punkthus/höga byggnader som drar ner de höga vindhastigheterna till markplanet där gator och innergårdar finns (och i ert fall även ner till plan 5). Jag noterar att huvudgatorna går relativt obrutna från vattnet in i området och skapar kanaler för viden från älven in i området.

Har ni några tankar kring planering med hänsyn till vind i området och/eller vilken vikt man bör lägga vid detta?
 0
Tomas Lundberg (13 Oktober 2011 11:57):
@ Patrik: Ja, du har rätt, starka vindar och odling inte går bra ihop, det gröna blåser lätt sönder. Vi tycker ändå att det är värt att presentera idén och se om det finns intresse för kolonilotter/odling på taken bland de boende m.fl. Taket förbereds för växtlighet men de boende kanske själva som till stor del arrangerar , sätter upp växthus, friggebodar och plank som ger vindskyddade zoner på taken. Kanske också ett vindskyddande glasräcke runt taklandskapet. Det hela kan ge nog en intressant siluett till husen med små personliga slott på taken. Och blir en extra kvalité i boendet med en solterass som man kan odla på. Men som du påpekar, säsongen är begränsad här i Göteborg. Det hela genomförs först om det finns intresse!
Beträffande vindar och stadsdelen har vi dels förändrat Frihamnens utseende till smalare kanaler från de öppna vattnet mellan befintliga pirerna och på så sätt fått en mer sammanhängande stadsdel och där vinden inte lika lätt tar sig in. Det kompletteat med trädalléer utefter alla kajer och huvudgator och parker för att ge bättre vindklimat. Men kanaler/huvudgator är som du påpekar öppna från sydväst som är den förhärskande vindriktningen. Kanske bearbetas planen för att bryta vindarna från sydväst till gatorna.
Du har rätt i att höghusen försämrar vindklimatet, men här ser vi att det är en viktig boendekvalité att kunna välja att bo med utsikt över hamninloppet som går före vindarna. Den övriga kvartersbebyggelsen är runt 5 våningar och ger en mer vindskyddade uterum.
 0
Jensa (5 November 2011 12:47):
@Olof: "Vad blir alternativet, att fylla igen hamnbassängerna?" Nej, nej, det menar jag inte, då måste du missförstått mig. Det går fint att ha broar som tar annat än fotgängare och 5km/h-trafik. Jag delar kanske inte samma entusiasm för kanaler, hade räckt med de naturliga vattenytor som blivit av hamnbassängerna utan att man hade behövt grävt upp ett nätverk av nya som i förslaget. Det blir mycket mer barriär av en kanal jämfört med om samma yta varit gata. Men kanalerna som så vänder jag mig egentligen inte mot.

"jag förstår inte riktigt varför man prompt skulle leda in genomströmmande biltrafik över den om det finns ett fullgott alternativ i närheten"
Av samma skäl som att det i största allmänhet är bra med så många broar som möjligt över älven och finmaskiga gatunät, integration och exponering. Och att stadspulsen dör om man SCAFT-planerar. Om du tänker på det så blir det annars samma trafikplanering som miljonprogrammen. Kollektivtrafik och bilar kör därborta runtom i utkanen och det finmaskiga består av GC-vägar mellan bebyggelsen. 90% passerar runt området och har ingen aning om vad som finns därinne och kommer aldrig att delta i vad som pågår där (och gissa vart de tar vägen istället). Enklavtänk som effektivt motverkar ett brett spektrum av kontinuerlig rörlighet som är ett krav för pulserande dynamisk innerstad. Jag menar inte att det ska vara några Oskarsleder på broarna, bättre att tänka sig dom som förlängningar av gator. Och långväga genomfartstrafik som bara är på väg mellan start/mål på lång distans kommer självklart inte köra genom stadsdelen endå utan fortsätta på trafiklederna. Man byggde inte Götatunneln för att få bort bussen från att stanna vid Skeppsbron och Lilla Torget eller att boende, arbetande och besökare inte skulle kunna köra till centrum med bil (det senare har man gjort mycket annat för att försvåra, men Götatunneln är inte en av dom).

Jag är rädd för att Backaplan inte blir min typ av stad heller. Det viktigaste där syns vara att få in grönytor och hålla nere våningstalen. Inte lätt att vara storstadsmänniska i Göteborg. synd att man inte längre är ung och obunden :)

@Johannes: Bra! Men i mitt tycke hade det varit ännu bättre att redan från början ta bort de element som jag tror kommer bli fel.

@Mats O & Nekav: Spontant svårt att avgöra vad som är avsett som skämt och vad som är allvar. Extremism brukar inte föra gott med sig. I N Djurgårdsstaden tackar man alltså nej till en mindre ekologiskt/sportigt sinnad person som får fortsätta leva förortsliv som förut på annan plats. Istället samlar man ihop rediga typer med "rätt" mentalitet så att de kan gå omkring och inbördes glänsa i stadsdelen. Summan är lika med noll plus troligen en bitter förortsbo som sannolikt inte blivit mer villig att försöka föra ett lite mer stadsmässigt liv.

@Håkan/Tomas: Tycker det är jättebra som ni gjort med visualiseringarna. Man får mycket bra uppfattning om hur ni tänker er det hela rent fysiskt. Kanske såg jag i begreppet "koncept" något annat än ni gör, ni kanske syftar på arbetssättet och inte innehållet? Visualiseringarna och engagemanget är kanonbra. Något konkret att ta ställning till, för eller emot (jämför med SBKs/ÄUABs/politikernas osynliga visionerade och ordrapande med så mycket det bara går av tidens power-words inslängda). Glad att höra att förslaget är avsett att väcka debatt och åsikter och att ni delvis tänkt om trafikplaneringen. Enstaka gårdsgator ok, men om gatorna generellt måste göras till gårdsgator har man redan i förutsättningarna satt upp sig för ett centralt beläget förortsboende typ Haga, ingen storstadsmiljö.

Tack allihop för svaren!
+1
Olof Antonson (5 November 2011 13:28):
@Jensa: Jag förstår precis vad du far efter, och det är absolut inget SCAFT-område jag vill ha. Frågan är bara hur man kan åstadkomma en livlig storstadsmiljö när stråken bryts av så många barriärer (älven, hamnbana, Lundbyleden osv) och samtidigt bibehålla de kvaliteter som finns i närheten till vattnet? Egentligen borde varje stor gata förlängas över älven för så många trafikslag som möjligt, och Östra Hamngatan skulle kunna dras rakt över till Frihamnen. Personligen tror jag att det skulle kunna gå att få till en storstadsmässig miljö vid Backaplan, eftersom det är en stor platt yta där mycket kan knytas ihop. Det är kanske där man skall satsa på att få till en ny stadskärna som komplement till Göteborg på fastlandssidan?
 0
Sven Renquist (6 Februari 2013 23:26):
*Bump* Läge att uppmärksamma Cullbergs utmärkta förslag för Frihamnen igen. I dagarna har ju kommunens inbjudna arkitektgrupper presenterat sina förslag. Av det lilla jag sett är det anti-urbanism som gäller med vild natur och hus på flytdockor. Det behövs en motkraft till flummandet.
 0
Johannes Hulter (6 Februari 2013 23:28):
Sven: Det ska vi. :)
 0
Matthias H. (7 Februari 2013 01:13):
Det låter kanon Johannes.
 0
Mattias Bolander (7 Februari 2013 09:38):
Kvartersstrukturförslaget som syns 00:40 in i nedanstående webb-tv-klipp hos GP ser visserligen rätt bra ut:
http:​/​/​www.​gp.​se/​gptv?​path=​gptv.​abcdn.​net/​TV-​ARKIV/​Got.​.​
 0
Johannes Westlund (7 Februari 2013 12:51):
Jag måste, trots att diskussionen är gamma, säga att jag inte förstår kanalerna. Jag förstår inte heller varför en pir i stort sett blir ett enormt torg dit ingen har ärende. Jag förstår inte heller kritiken mot GC-bron. Där den finns går inte att få in något annat och även kompromissbro är oinbjudande för GC vilket gör att Hisingsbron behöver alternativ väg för GC. Broarna är så nära varandra att man kan se det som samma förbindelse, bara att de olika delarna optimeras för olika ändamål.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Brottslighet per invånare
26 September 16:23 av Smoovla Smoovla
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972
Göteborgsregionens folkmängd
14 April 22:04 av Matthias H.