Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Y-länken - nu med förslag till trafikering!

 
När olika järnvägsprojekt presenteras så är det klokt att visa hur de är tänkta att kunna trafikeras. Det görs inte alltid. Många gånger är infrastrukturbyggare fullt uppe i konstruktioner och annat och ibland kanske man glömmer hur anläggningen är tänkt att trafikeras när den väl är färdig.

Här kommer därför trafikeringsförslaget för Y-länken som blir en del av Götalandsbanan. Det innehåller pendeltåg, regionaltåg, regionalsnabbtåg samt andra snabbtåg som går med få uppehåll på sträckan.Tågen utnyttjar både gamla och nya banan. Pendeltågen går mellan Göteborg och Landvetter flygplats via Mölnlycke, som då får ganska tät trafik. Regionaltågen mellan Göteborg och Borås är uppdelade på två linjer. En linje går på gamla banan i väster och den nya i öster. Den andra linjen går tvärtom. Fördelen med det är att tågen som går längs den gamla linjen kommer ut på den linjen efter halva sträckan. Skiftet mellan banorna sker vid stationen Bollebygd/Kråktorp. Det ger attraktiva restider för boende och verksamma längs linjen och samhällen som Landvetter, Hindås och Sandared kan utvecklas.

De snabba regionaltågen och snabbtågen går givetvis hela sträckan på den nya banan, med uppehåll vid Landvetter flygplats och Bollebygd/Kråktorp. Tågen kan efter Borås fortsätta mot Ulricehamn, Jönköping eller ner mot Värnamo.

I Borås ansluts den gamla banan genom en tunnel under gamla regementet får en genemsam linjesträckning med Götalandsbanan in mot Borås. Istället för att lägga Viskadalsbanan i en lång tunnel till ingen större nytta mer än att lite mark frigörs, så ger en anslutning av Göteborgsbanan desto större nytta genom att banan får en betydligt kortare sträckning än dagens. I Borås ansluts banan till de andra linjerna och även med en anslutning till Götalandsbanan.

Stefan Krii
Civilingenjör och konsult inom trafikplanering
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patrik Sterky (5 Januari 2012 13:26):
Hej, jag har lite svårt att förstå poängen med Y-länken. Jämfört med att ansluta en ny bana söder om staden försämrar den möjligheten till rationella trafikupplägg genom Västlänken, den kräver flera mycket komplicerade kopplingspunkter (som du skissat här) med gamla banor och rent känslighetsmässigt vad gäller kapacitet och punktlighet är risken oerhört stor för följdförseningar. Kapacitetsutnyttjandet blir troligen lågt när du blandar höghastighetståg och så många pendel/reigonaltåg.

Det du vinner är att tåg på Västra stambanan får partiellt fyrspår en sträcka ut ur Göteborg.

/Patrik Sterky, Järnvägsutredare
 0
Hans-Olof Hansson (6 Januari 2012 23:33):
Håller med Patrik, samt att du måste dra banan genom delsjöområdet.

Med 4-spår på del av Västra stambanan samt utbyggd Götalandbana så har jag svårt att se vilken nytta som en Y-Länk skulle göra. Både Västra stambanan och Götalandsbanan trafikerar Västlänken smidigt för pendeltåg. Snabbtåg och liknande leds lika enkelt in till befintlg säckstation.
 0
Stefan Krii (7 Januari 2012 14:01):
Några förtydliganden om förslaget bör göras:
Y-länken är alltså en del i själva Götalandsbanan mellan Borås och Göteborg samt del i Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås. Y-länken skulle kunna byggas före Västlänken och därmed ge en höghastighetsjärnväg 10-15 år tidigare än planerat. Stationsläget vid Göteborg C anpassas givetvis till Västlänken, men bör ligga i anslutning till nuvarande station och inte norr om Nordstan. Naturligtvis gör Y-länken störst nytta om hela Götalandsbanan mot Jönköping och vidare österut byggs.

Den gamla banan mellan Göteborg och Mölnlycke är således ingen del av en framtida höghastighetsbana, utan en kapacitetsförstärkt bana i befintlig sträckning som trafikeras endast av pendeltåg och regionaltåg samt godståg. Anslutningen mot Landvetter bör gå in som ett tredje spår bredvid Götalandsbanan och pendeltågen får ändstation vid flygplatsen. Spåranslutning kan givetvis finnas.

Vid Bollebygd Kråktorp blir givetvis anslutningarna något komplicerade. Jag tänker mig här en "schweizisk lösning" dvs att en komplicerad infrastruktur kan ge ett enkelt och smart trafikupplägg. Bollebygd Kråktorp får då stationen indelad i två delar. En längs med Götalandsbanan och en vid gamla banan. För att ansluta banorna till varandra behövs då anslutningar mot Götalandsbanan som ansluter mitt emellan Götalandsbanans båda spår för att undvika korsande tågvägar. Dessa bör i så fall ha växlar som tillåter åtminstone 100-130 km/tim i anslutning mot Götalandsbanan. Anslutningar för Götalandsbanans plattformsspår vid stationen kan kanske samordnas med dessa. I så fall erhålls hög hastighet i växlarna för samtliga tåg som skall göra uppehåll vid stationen, vilket bidrar till att inte minska kapaciteten alltför mycket. Anslutningar och spårradier mot gamla banan kan däremot vara ganska snäva eftersom tågen ändå skall göra uppehåll vid plattformar vid gamla banan.

I Borås så är tanken att gamla banan får en ny infart från Sandlid direkt in mot Borås C via tunnel under regementet. Denna bana skulle i princip kunna byggas redan idag och när Götalandsbanan sedan byggs görs anslutningar till denna västerut i tunnlar. Vitsen med detta är att tåg från de gamla banorna kan komma in på Götalandsbanan. Plattformar för regionaltågen mellan Borås och Göteborg kan då ligga vid befintlig station i markläge. Den nedsänkta stationen för Götalandsbanan får då fyra plattformsspår som endast används av genomgående tåg.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.