Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bästa platsen?

 
Hur vill du att det nya Göteborg byggs? Vilka platser/gator/områden i Göteborg brinner du extra mycket för? Varför? Vad är det för något där som du vill att planerarna ska ta med sig när nya områden planeras och byggs?
På Bästa Bästa platsen! kan du just nu informera oss i Göteborgs stad om detta. Sajten går nu in på sin sista vecka..Webbenkäten Bästa platsen! ingår i ett pågående arbete med en stadslivsanalys för centrala Göteborg där Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Centrala Älvstaden tillsammans tar hjälp av Spacescape, Trivector och Project for Public Spaces (NYC). Syftet är att undersöka hur människor använder stadens offentliga platser och varför. Målet är att skapa bättre underlag för att höja kvaliteterna i befintliga och nya stadsmiljöer. Analysen bygger på tre delar;

  • förutsättningarna i den fysiska miljön
  • observation av stadsliv på utvalda platser och stråk
  • undersökning av människors upplevelse av offentliga platser och stråk via en webbenkät - Bästa platsen!

Studien beräknas vara färdig innan sommaren 2012. Den korta presentationen nedan kan ses som ett teaser för kommande slutrapport. Resultatet av studien kommer att fungera som underlag för framtida stadsplanering i Göteborg och bland annat som ett underlag till vision och strategi för Centrala Älvstaden.

Vad gäller förutsättningar för stadsliv i den fysiska miljön har tillgänglighet i gatunätet visat sig vara en av de viktigaste förklaringsvariablerna enligt stadsbyggnadsforskning. Med tillgängligheten uppstår naturliga stråk i människors vardag, vilket i sin tur tex. påverkar

  • var människor naturligen möts
  • hur pass informellt övervakade de offentliga rummen är av närvaron av andra människor
  • hur lätt det är att hitta till olika målpunkter i staden

Stora skillnader i gång- och gatunätets tillgänglighet skapar också avskilda rum som med de rätta platskvaliteterna är viktiga andrum i kontrast till de mer intensivt använda tillgängliga stadsrummen i en tät stad.

Rumsintegrationsanalys av Göteborg (Ej färdigbearbetad). Rött = mest tillgängligt stadsrum, Blått = minst tillgängligt stadsrum

Med rumsintegrationsanalys kan man klargöra hur nära de olika stadsrummen är till varandra. Närhet mäts genom antalet riktningsförändringar till andra stadsrum. Till detta kan man koppla olika data som på ett övergripligt sätt kan beskriva olika stadslivsfenomen. Mer om det kan ni läsa i den färdiga slutrapporten.

Stadsliv består av människor som rör sig och vistas längs stråk och platser. Genom att observera stadsliv på utvalda platser (bla. rörelse och vistelse) får vi en bild av hur populära de olika offentliga rummen är för olika människor och för olika syften. Ta gångflöde som exempel. Det visar på en grundläggande nivå i vilken grad som olika stadsrum används och därmed också vilken potential de har för att möten och mer utåtriktade verksamheter ska kunna uppstår och frodas.

Översikt på gångflödet som observerats under fyra dagar i olika stadsrum inom centrala Göteborg.

Detta är lite vad vi i stadens projektgrupp jobbar med just nu. Det är nu du kommer in i bilden. YimbyGBG är ett forum där många bra idéer föds, diskuteras och lyfts till en större allmänhet. Det vore synd om stadslivsanalysen inte blir genomsyrad av era tankar.

Gå gärna in på webbenkäten Bästa platsen! och markera dina favoritställen och beskriv varför du tycker som du tycker. Dead line för synpunkter är den 12/2.

Lycka till!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin (6 Februari 2012 11:33):
Är kartorna med space syntax-analysen från samma projekt?

Kommer de också att göras tillgängliga enl. samma princip som "Bästa platsen" (Creative Commons BY SA NC)
 0
Hans-Olof Hansson (6 Februari 2012 13:03):
Gullbergsvass och strand är ju ett "svart hål" på kartan. Här är ett ypperligt ställe att bygga mycket på. Gärna riktigt höga hus. Låt oss säga 5 höghus på rad i Gullbergsvass mellan järnvägsspåren och leden. Samtliga skall vara högre än Turning Torso i Malmö!

Var, om inte i centrum, skall vi ananrs kunna bygga riktigt höga hus?
 0
Karolina Örneblad (6 Februari 2012 13:54):
Kartorna i artikeln är utdrag i konceptform ifrån stadslivsanalysprojektet. När vi har en färdig rapport av studien planerar vi att lägga ut den på webben, i pdf-format.
 0
Bautnik (6 Februari 2012 14:11):
@Hansson:
Tänkte på just det när jag stod på Drottningtorget häromdagen. Tittade mot Gullbergsvass-hållet och istället för död luft tänkte jag mig ett helt skyskrapsdistrikt. Perfekt läge för en ny skyline, en riktig downtown som dominerar stadsbilden från stadens centrala delar. Knyter man sedan ihop med Tingstadsvass med lågbroar över älven blir det helt perfekt!
 0
Alexander Berlic (6 Februari 2012 15:18):
Dagens bild GP sida 27 visar att förflytning av STENA är mojt för billig peng.Terminal i FRIHAMNEN väsentligen färdig- LINBANA över älven Femmans parkering hus ,vidare RÖDA ORMEN ny Parkerings hus-Linbana st.Söderut MAXI Mölndals väg. Norrut RÖDA ORMEN TING STAD -Backa plan Frihamnen Lund bi -Lindholmen- Eriksberg över Maria plan Munhugges- Järntorget, Ni kan få HAGA med in mot centrum .
 0
Alexander Berlic (6 Februari 2012 15:27):
Menar nyt SÖDRA central GÖTEBORG med Parkerings hus,Linbane anlegning . OBS före betalt station .Parkerings biljet är biljet tur-retur.Inkomande E6 E20 E40.
RÖDA ORMEN Parkerings hus linbana E20 E45 över älven E6 E45 Parkerings hus - linbana före bet. station.
 0
Olof Antonson (6 Februari 2012 15:48): Online
@Alexander:
Skall Stena flyttas så måste det vara längre ut. Antingen Majnabbe eller utanför Älvsborgsbron. En poäng med att alls flytta verksamheten är att frigöra central mark och möjliggöra för framtida lågbroar, vilket ett läge i Frihamnen direkt motverkar.

Det skall bli intressant att ta del av rapporten.
 0
Magnus M. (6 Februari 2012 20:01):
Tar det ett tag innan sajten uppdateras eller? Jag har lagt till tre platser nu, men vill inte skriva mer om det inte funkar... (Formulärdata + firefox, kan det vara det som spökar, grrr)
 0
Mikael Kreutz (7 Februari 2012 00:24):
Magnus M: Ja, fungerade bättre i IE för mig.
 0
Magnus M. (7 Februari 2012 12:28):
Oops, nej, nu ligger mina platser inne! (wavrinskys, Dr Fries Torg, Åvägen/Örgrytevägen och Hagaparken)
 0
Daniel Sjölund (7 Februari 2012 14:19):
Magnus, Mikael och Olof: Blir nyfiken på era bästa platser..
Mina är bla. Ramberget, Viktoriapassagen, Området kring Olivedalsgatan och även runt Kastellgatan.
 0
Gunnar Einarsson (7 Februari 2012 14:34):
Signatur Hansson: "Gullbergsvass och strand är ju ett "svart hål" på kartan. Här är ett ypperligt ställe att bygga mycket på. Gärna riktigt höga hus. Låt oss säga 5 höghus på rad i Gullbergsvass mellan järnvägsspåren och leden. Samtliga skall vara högre än Turning Torso i Malmö!"

Nej tack! Inga punkthus längs motorled. Kvartersbebyggelse skall det vara!
 0
Gunnar Einarsson (7 Februari 2012 14:40):
Jag slängde in landshövdingehus på Skansberget igår kväll, men det finns ju så mycket och så många ställen man vill bebygga. Såg att någon hade föreslagit förtätning vid Wavrinskys plats t.ex. Där skulle man kunna göra mycket, även på båda sidor av Guldhedsgatan och framförallt om man flyttar och rätar ut Dr Allards gata något åt sydväst och river större delen av Guldhedsskolan.
 0
Archileaks (7 Februari 2012 15:45):
@Daniel och Karolina

Vi på archileaks gillar skarpt att projektet valt att använda sig av Creative Commons. Vi behöver fler kanaler för att kanalisera kollektiv intelligens i diskussioner om arkitektur och stadsplanering.

Vill ni sprida ert resultat till arkitekter via Archileaks är vi mer än glada.
 0
Hans-Olof Hansson (7 Februari 2012 19:03):
Gunnar,

husen får gärna vara kvartersstora. Bara det inte blir några mesiga Landshövdingehus eller fjompiga 5-våningshus. Det behöver inte vara fem hus. Låt oss slänga in två rader a fem höghus som samtliga är högre än Turning Torso! Då får vi ett helt område med höga hus och inte bara ett försiktigt litet utropstecken. Det hade varit grejer det!
 0
Gunnar Einarsson (7 Februari 2012 21:55):
Hansson,

Det här handlar inte om hushöjder utan om stadsplanen och formerna för stadsdelens exploatering. Jag, vi, kräver att stadsdelen beläggs med kvarter och gatunät i någon form av tät rutnätsstruktur (något som i hög grad i själva verket ger sig av preexisterande gatunätsrudiment). Kvarteren fördelas sedan i enskilda tomter som i sin tur avyttras eller på annat vis distribueras till exploatörer. Räkna med minst ca 10 tomter för ett normalstort kvarter. Vad byggherrarna i sin tur uppför på varje tomt är i sig sekundärt, förutom vissa allmänna villkor som SBK ställer upp, såsom exempelvis att stadsdelen eventuellt - för att ta ditt exempel - inte skall rymma några landshövdingehus.

Med andra ord, det viktiga är att det som uppförs i Gullbergsvass blir till riktig stad, det vill säga tät, varierad blandfunktionell kvartersbebyggelse. Det väsentliga ligger inte exakt i hur de enskilda fastigheterna utformas. 5 eller 10 i detalj och enhetligt förplanerade höghus efter en byggherres och en arkitektbyrås "varierade visioner" är inte och kan inte bli till tät, levande, organisk innerstad. Det blir i bästa fall något i klass med Gårdsten eller Annedal.

Hajjar du?
 0
Lennart Andersson (7 Februari 2012 22:23):
Min dröm är Gullbergsvass som fungerande stadsdel med Ringön på Hisingssidan förbundna med en lågbro. och stadsdelarna får gärna vara byggda på samma sätt som Nedre Johanneberg. Alltså inget rutnät. men med några utropstecken i form av ordentliga höghus!
 0
Sven R (7 Februari 2012 22:40):
Lennart, Nedre Johanneberg är byggt med "medeltida" stadsplan. Gator där alla siktlinjer stoppas av hus. Det kan vara kul på sitt sätt, speciellt eftersom man byggde vackra hus på 20-talet. Men samtidigt ger det en intim och nästan halvprivat karaktär. Det är inte optimalt i en stadsdel som vi vill ska bli "downtown", ett nytt affärsdistrikt. Då föredrar iallafall jag raka gator med boulevardkänsla. Men jag håller med dig om att man gärna kan inkludera några höghus i kvartersstrukturen.
 0
Gunnar Einarsson (7 Februari 2012 23:12):
Det är inget fel med ett gäng riktigt höga utropstecken i kvartersstrukturen. Tänk bara på de fantastiska Kungsgatutornen i Stockholm. Vad sägs om något liknande på ömse sidor av Mårten Krakow? Vissa monumentala byggnader, kanske mer som Hansson är ute efter, kan förstås även reserveras för i stadsplanen. Det viktiga är att vi får en kvartersstruktur på vilken kan uppföras blandstad.

Nedre Johanneberg utgör en stadsdel som är kvartersbyggd. Varför jag nämner "rutnät" i ovanstående var mest för att understryka behovet av kvartersstruktur, inte att gatunätet måste vara rektangulärt (my bad). Det är sedan delvis en annan sak att Gullbergsvass genom sitt läge och utsträckning naturligen faller ut i ganska rektangulärt formade kvarter (dock med en del gator delvis i sned vinkel). Kolla gärna själva med hitta.se. Framförallt leder de gator som redan existerar och som utgår från Gullbergstrand till en rektangulär struktur i mötet med de väst-östgående gatorna Mårten Krakow, Bergslagsgatan, Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. (Med Västlänken och således bevarad utsträckning av bangården tycks det för övrigt bli aktuellt med ännu en gata mellan bebyggelsen och spårområdet. Vad sägs om "Järnvägsgatan"?)

Sedan håller jag nog med Renqvist om att en "medeltida" stadsplan efter Camillo Sittes ideal, hur attraktivt det än må vara rent generellt, blir mindre optimalt i en så city-betonad stadsdel som det blivande Gullbergsvass. I huvudsak raka avenyer och tvärgator är nog grejen här. Tänk Vasastan om inte annat.
 0
Daniel Andersson (8 Februari 2012 11:53):
@Gunnar:
Lite petigt, men Järnvägsgatan kommer knappast så länge Järnvågsgatan finns. De är för lika namn. Linnégatan skulle kunna förlängas till Järnvågsgatan, men då får man köra med negativa gatunummer eller numrera om hela Linnégatan - Ingendera känns särskilt smidigt.
 0
Gunnar Einarsson (8 Februari 2012 13:14):
Daniel, det har du kanske rätt i. Tänkte inte på det. Nåja, det fins väl andra namn i högen. :)
 0
Daniel Sjölund (10 Februari 2012 18:10):
Roligt att se att det kommit in många idéer senaste veckan.
Två dagar kvar.. :)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.