Utskrift från gbg.yimby.se
....

19e Yimbyvandringen - Ringön

 
Söndagen den 11 mars samlades över 60 (!) personer vid Frihamnens spårvagnshållplats för att besöka Ringöns industriområde. Detta är nytt rekord i Yimbysammanhang! Många av deltagarna var arkitekturstudenter från Chalmers, som fått i uppgift att skissa på ett kulturhus på just Ringön. Vi är många som ser fram emot resultatet.

 

Som vanlig medborgare finns det kanske i teorin få anledningar att spontant besöka området en söndagseftermiddag, och lämmeltåget längs Ringögatan drog till sig en och annan förvånad blick från dem som av någon anledning befann sig där. Ringögatan har potential att bli en riktigt intressant stadsgata, och ett av huvudstråken i den nya stadsdelen. Redan i dagsläget löper trädrader längs Järnmalmsgatan, och några mindre fickparker finns i anslutning till vattnet. I gruset mellan den överblivna tågrälsen kanske man spelar boule i framtiden? Här är en bildrapport från vandringen.
Karta över Ringön från 1923. Här är Ringön faktiskt en ö då den så kallade Ringkanalen omgärdar härligheten. Kanske inte är en så dum idé att åter skapa kanaler här?


Genom stegvis förtätning kan Ringön och liknande områden utvecklas till riktigt spännande och levande stadsdelar. Här kan bostäder blandas med verksamheter som blandas med kreativitet och rekreation.

På Ringön finns en stor variation av byggnader från förr och senare.


Räls är ofta närvarande.

Vi tog en avstickare ut till Kvillebangården. Järnvägspotential!  Visst doftar det gott med järvägsräls om våren...Tingstadstunnelns mynning.
De små mysiga hamnbassängerna är en stor tillgång för Ringön.


Vikingatida replikan Vidfamne.
Det är på Ringöng som Veiron i ottan numer har sitt näste.


Järnmalmsgatans mäktiga allé.


Spela boule mellan rälsen var det ja!
Göta älvbron med sina retsamt lågbrovänliga fundament.


Så där ja! Där satt den.Vi från Yimby Göteborg får tacka alla för deltagande på vandringen och ser fram emot nya upptäcksfärder i vår. Må kraften vara med er.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Agneta Wiberg (29 Mars 2012 11:44):
Ser ut att finnas massor med potential i detta område.. En bro under bron.. Vilken strålande idè.. Käckt när det regnar oxå.. ;))

Oj, vad synd att jag inte kunde vara med..Hoppas på nästa stadsvandring istället.. :)
 0
Olof Antonson (29 Mars 2012 12:05):
Tack för en trevlig stadsvandring! Det finns mycket intressant på Ringön. Att hitta delar av en Scalextric-bilbana vid strandkanten kändes smått surrealistiskt.

Vi var några som stannade och diskuterade lite efter vandringen, och det kanske vore idé att fortsätta på "Centrala Älvstaden"-temat? Ett förslag från min sida är att Norra Älvstranden betas av i olika etapper:

1 Frihamnen och Brämargården;
2 Lundbystrand och Lindholmen;
3 Sannegårdshamnen och Eriksberg;
4 Eriksbergsplatån och Färjenäs.
 0
Emanuel Alfredsson (29 Mars 2012 20:03):
Har jag rätt i att Järnmalmsgatan borde kantas av korsvirkeshus på 4-5 våningar?
 0
Erik (30 Mars 2012 17:45):
Utveckla gärna Emanuel. Varför tänker du korsvirkeshus?
 0
Emanuel Alfredsson (30 Mars 2012 18:08):
Ringöns identitet bör drypa av Heavy Metal. Om en central stadsdel ska ha det, så är det denna. Alltså bör man tänka på gamla hårdrockskonvolut från 70/80-talet när man planerar stadsdelen. YEAH!!!
Korsvirkeshus kan mentalt ta oss närmare kontinenten också.
Som att spankulera i Tyskland eller Storbrittanien.
Dessutom kan det fungera som en förlängning av VGC.
 0
Matthias H. (30 Mars 2012 21:37):
Hehehe Emanuel, du tappar bort mig emellanåt i alla fall men det är alltid intressanta saker du säger.
 0
Emanuel Alfredsson (30 Mars 2012 22:17):
Skulle faktisk kunna tänka mig en Hårdrocksparad från en framtida Hårdrocksklubb på Ringögatan upp till Göteborg Gallopp som en slags förfest till Metaltown. Som ett massivt vikingatåg av svartklädda individer. AWSOME!!!
 0
Olof Antonson (31 Mars 2012 00:21):
Eller så byter vi namn på Ringön till Ringu och låter utformningen präglas av moderna japanska skräckfilmer. Många möjligheter ...
 0
Krister (31 Mars 2012 09:14):
Ringön är en central del av Göteborg som mest består av halvt förfallna f.d. industribyggnader, lagerbyggnader m.m. Stora delar av marken ägs av kommunen och de pressar ur fastighetsägarna allt högre markarrenden. Syftet är troligtvis att kommunen helst ser att de kan säga upp arrendet för att sedan riva alltsamman. Då går det antagligen att sälja marken till några privata fastighetsexploatörer för 100-tals miljoner per hektar. Särskilt om det blir byggrätter för höga hus. Ett problem är dock att vissa delar av marken ligger farligt när vattennivån i Göta Älv vid högvatten. Detta slipper dock kommunen åtgärda utan det kan vältras över på exploatörerna.
 0
Anders Karlsson (1 April 2012 19:09):
@ Krister
Jag vet inte var du har fått din information ifrån men när det gäller markfrågan har du inte många rätt.
Industritomterna på Ringön är upplåtna med sk tomrättsavtal. Dessa avtal tecknades för många år sedan. Avgiften kan inte höjas under avtalstidens gång. Det man måste ha i minnet är att byggnadsägarna aldrig köpt marken utan betalar en avgift för att nyttja marken. Detta är nuvarande och tidigare fastighetsägare helt införstådda med. Det som däremot är mycket intressant, när det gäller just dessa tomträttsavtal på Ringön är att de saknar besittningsskydd när avtalstiden löper ut. Marken återgår till fastighetsägaren kommunen, alltså du och jag och många andra. Vad kommunen nu vill göra enligt förslag i kommunfullmäktige är att ge byggnadsägarna besittningsskydd. Om det genomförs kommer det kosta kommunen många sköna hundra miljoner.
 0
Sven R (1 April 2012 21:13):
Anders, du menar väl att kommunen enl förslag vill kompensera tomträttshavarna ekonomiskt för uppsagda avtal? Något som kommunen tydligen har friskrivit sig från genom en klausul i liggande avtal. Man kan läsa mer om denna fråga här på sid 5:

http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndhandlin.​.​


Så länge man kör med tomträtter så kan man ju inte förvänta sig annan bebyggelse än plåtskjul.
 0
Krister (1 April 2012 21:38):
Svar till Anders Karlsson:
Eftersom kommunen friskrivit sig att betala ersättning vid arrendeavtalens upphörande och flertalet av arrendena på Ringön upphör inom 10 år från idag är det praktiskt taget omöjligt att belåna fastigheterna på Ringön. Detta är främsta orsaken till att inga pengar satsas på reperation och underhåll. Dessutom har kommunen förutskickat att vid arrendetidens utgång måste tomträttshavarna på egen bekostnad riva befintliga byggnader och avflytta utan ersättning. (Detta är lika med expropriation utan ersättning). Sedan kan kommunen som jag skrev ovan sälja tomterna med äganderätt för höga priser.
 0
Mikael Kreutz (2 April 2012 02:13):
Ganska simpelt egentligen, rutnätet finns där redan, bara att börja bygga så högt som möjligt allt eftersom arrendeavtalen upphör. Alltså ingen totalsanering a la Kvillebäcken. Skicka Siesjö & Co. på inspirationstripp till Melbourne och Vancouver.
 0
Anders Karlsson (2 April 2012 18:41):
Avtalparterna, kommunen och byggnadsägarna, har ingått avtal. I avtalen finns villkor om avtalstid, avgift, besittningsskydd etc. En huvudprincip inom avtalsrätten är att ingångna avtal ska hållas ?Pacta sunt servanda?. Undantag från huvudregeln kan finnas i följande fall:

1. I AvtL 3 kap
2. Om en part är omyndig eller har förvaltare
3. Om en part lider av psykisk störning
4. Vid formfel, om det krävs en form för giltighet, exempelvis vid köp av fast egendom
5. Om rättshandlingen strider mot ett legalt förbud
6. Om rättshandlingen strider mot goda seder (pactum turpe)
7. Om rättshandlingen är förfalskad
8. Om det rör sig om ett konkurrensbegränsande avtal enligt konkurrenslagen 7 §.

Emotser förlag om vilken undantag som kan åberopas för tomträttsavtalen på Ringön. Att föreslå punkt tre känns lite väl ?taskigt?, kan det vara ?pactum turpe? enligt punkt sex?
 0
Krister (2 April 2012 19:22):
Ingen av punkterna ovan kan åberopas. Det är enbart p.g. av dålig publicitet i pressen som kommunen i vissa fall beslutat att ändå betala ut viss ersättning när arrendet gått ut samt ev ochs föreslå arrendatorn att arrendera ny tomt i något annat industriområde om nu Ringön skall byggas med bostäder och lokaler. Detta hände på von Holtensgatan när man byggde partihandelsförbindelsen. Då gick fastighetsägarna ihop och krävde viss ersättning för förlorad tomträtt. Dock var ersättningen som betalades ut rätt blygsam och täckte inte kostnaden för att bygga nytt på annan plats. Detta gjordes emedan småföretagarna annars hade gått i konkurs, eftersom många hade banklån som måste lösas i och med att avtalet upphörde och byggnaderna revs. Detta skedde för c:a 10 år sedan. Numera är bankerna väldigt restriktiva att låna ut till kommersiella fasatigheter med arrendeavtal som snart löper ut. Om man skall låna måste man sätta in annan säkerhet, t.ex. egna villan eller en annan fastighet där man även äger marken.
 0
Nils D (2 April 2012 22:16):
Ringön och dess tomträtter. Marken ägs av göteborgarna. Det finns ingen anledning på klotet att vi skänker bort tillgångar till ett fåtal företagare om kommunen behöver ta tillbaka marken. Det finns ingen som skulle komma på tanken att upplåta mark till X och riskera att tvingas köpa byggnaden för ett antal miljoner, riva och sanera för ytterligare miljoner. Så kan man inte handskas med VÅRA tillgångar! Låt säga att en tomträttsinnehavare betalat under 10 år totalt en miljon i avgift för lånet av mark. Kostnaden för kommunen skulle vida överstiga detta belopp vid ett återtagande. Att handskas med våra tillgångar på det här sättet är fel och skamligt. Vad kostar det kommunen att lösa in alla tomträttsbyggnaderna på Ringön, riva dessa och marksanera? Har man ingått ett avtal att man inte får någon ersättning när avtalet upphör, så borde företagarna skrivit ner byggnadernas värden, ha beredskap för den dagen då man ska avsluta sitt marknyttjande enligt ingångna avtalsvillkor.
 0
Sven R (2 April 2012 23:30):
Nils D, den beredskap du efterfrågar kan t.ex innebära att verksamheten bedrivs i ett bolag utan större tillgångar. Så när en ekonomisk prövning kommer gör man konkurs så att leverantörer, kunder och staten får ta smällen. Och naturligtvis även vi göteborgare som får ett fattigare näringsliv. Läs gärna länken jag gav ovan.
 0
Krister (4 April 2012 08:09):
Betänk att alla stora företag startat i liten skala i något sopigt småindustriområde. Kappahl startade i en källarlokal på Omvägen i Kallebäck för 50 år sedan. Ikea startades vid ungefär samma tid i en liten by i Småland. En massa IT-företag har startat i blygsam form i något garage. Om vi inte ger entreprenörerna rimliga möjligheter att utveckla sina ideer så blir det inget nyföretagande. Även på Ringön finns företag som startat där men senare p.g. av kommunens njugga inställning flyttat någon annan stans. Alltså: Det behövs billiga lokaler för småföretagen om näringslivet skall växa. Kommunens uppgift är att tillhandahålla mark för dessa växande småföretag. De bör även få äga marken eftersom arrenderad mark innebär att man inte vågar investera i kostsamma byggnader.
 0
Nils D (4 April 2012 09:57):
Krister o Sven! Jag tror inte att företagare som träder in i ett tomträttsavtal bedriver sin verksamhet som om sotdöden skulle inträffa vilken dag som helst; att man inte satsar helhjärtat på sin verksamhet. Jag tror inte att upphörandet av tomträtten får till följd att företagen går i konkurs. Har man en verksamhet som går runt, eller rent av är lukrativ, etablerar man sig nån annanstans istället.
Den rapport du länkar till bekräftar det jag framfört. Kommunfullmäktige kommer inom en snar framtid besluta om att alla tomträttsinnehavare (kommersiell verksamhet) kommer att få en avträdesersättning med andra ord att, kommunen kommer förvärva byggnaderna, riva dessa och sanera marken efter dem. Det här innebär en potentiell skuld på ett par miljarder för oss skattebetalare. Det här anser jag inte vara rimligt. Det finns så många verksamheter som blöder inom kommunen: äldrevården, ont om förskolor, stor ungdomsarbetslös, osv.
 0
Anders Karlsson (4 April 2012 16:29):
Eftersom tomträttsavtalen på Ringön torde vara bortåt femtio år gamla bedrivs verksamheten idag på de flesta ställen av någon som köpt byggnaden och fått tomträtten överförd till sig. Vid dessa byggnadsköp har marknadspriset baserats på byggnad och återstående tomträttsperiod. Vad kommunen och vissa skribenter här vill göra är att ge köparna betalt för något som de aldrig köpt. Kan det vara så att vissa kacklar i eget bo? Frågan är ju varför kommunen vill ge bort invånarnas pengar i onödan. Klart, vi bor ju i Göteborg och här är allt möjligt!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan