Utskrift från gbg.yimby.se
....

Levande Bellevue

 
Bellevue är ett område i nordöstra Göteborg mellan stadsdelarna Kviberg och Gamlestaden. Här finns bostäder, en viss kommersiell verksamhet med exempelvis kiosker och en restaurang och här ligger också Bellevue marknad och Bellevuemoskén.

Området har en egen spårvagnshållplats, där linje 6, 7 och 11 trafikerar, samt några stadsbusslinjer. Denna beskrivning ger intrycket av ett måttligt spännande område och om man trots detta blir sugen på att åka dit bekräftas bilden - man konstaterar så snart man klivit av spårvagnen att det finns en del att göra för att skapa en trevlig plats. Vad beror detta på?Bellevue idag – blandning av verksamheter men alldeles för mycket trafikytor…


Bellevue har med sin intensiva kollektivtrafik och olika verksamheter definitivt potential, men den potentialen har man effektivt motverkat genom att bygga en enorm rondell med flerfiliga påfarter. Området ger en ödslig känsla då de bostadshus som finns i anslutning till rondellen dels ligger en bit ifrån rondellen och dels inte har verksamheter i bottenplan. De tidigare nämnda verksamheterna ligger också lite avsides, söder om rondellen. Sammantaget gör detta att platsen känns väldigt tom, inte minst under vintermånaderna. Men det finns hopp.

Författaren Jane Jacobs nämner i sin bok ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” att det är viktigt för ett område som vill vara attraktivt att inneha flera olika funktioner (boende, arbetsplatser, affärer, etc) och helst mer än två sådana. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl men som kan använda olika aktiviteter gemensamt. Området ska också bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick och ha en tillräckligt hög koncentration av människor.

Även om Bellevue inte på något sätt idag kan anses vara ett tillräckligt levande område har det flera av de komponenter som nämns ovan för att ta steget mot en levande stadsdel. Frekvent kollektivtrafik finns redan, bostäder finns i närheten, byggnation av fler pågår och de många olika verksamheterna främst söder om rondellen är något att bygga vidare på. Det finns således goda och stora skäl att inleda arbetet med att göra något bra med denna plats och det kan och bör göras utan att totalsanera.

Detta har man också tagit fasta på i den fördjupade översiktsplanen för området som antogs av kommunfullmäktige 2006. I denna sägs följande om området runt Bellevue:

Bellevue industriområde har en mycket stor potential att utvecklas som en blandstad ur flera synvinklar. Områdets särpräglade karaktär, som idag domineras av verksamheter och loppmarknader, är intressant att värna om. Det finns få liknande områden kvar centralt i staden.
Genom att satsa pengar på en genomarbetad markbehandling och utemiljö i kombination med vissa väl valda tillägg i bebyggelsestrukturen kan områdets status och trygghet sannolikt öka markant utan att det förlorar sin karaktär.

En småskalig och långsam ombyggnad främjar den optimala blandstaden som med tiden kan bli en eftertraktad stadsmiljö. Jämförelser med liknande områden i andra europeiska städer visar att det på sikt kan generera mervärden i mer lockande och kreativa miljöer som uppfattas som mycket attraktiva att vistas i. Genom att skynda långsamt kan Bellevue utgöra en tillgång som på sikt även kan stärka omlandet. /.../

En ombyggnad av platsen bör sträva efter en utformning som manifesterar platsen som stadsrum i stället för trafikplats. Genom en förtätning framför allt österut samt med en ny markbehandling och trafikstruktur skulle rondellen kunna bli ett nytt Bellevueplan, som kan fungera som motpol till ett nytt Gamlestads torg och ändpunkt på Artillerigatan. Platsen är mycket viktig som entrérum och knutpunkt för både det nya Kviberg och Gamlestaden.

Visionen är att Bellevue industriområde skulle kunna förbli ett småskaligt levande verksamhetsområde med dess unika karaktär som det har, men med en viss övergripande statushöjning för området. Området bör utvecklas långsamt och skulle kunna utgöra ett pilotprojekt för blandstad i kombination med småskaligt verksamhetsområde.

Översiktplanen ser alltså en långsam tillväxt där de gamla verksamheterna bevaras som den rätta vägen att gå vilket känns mycket bra! Vad jag oroas av är mängden pågående projekt i omgivningen (Gamlestaden, SKF, Kviberg) tillsamman med formuleringen ”skynda långsamt”. Det känns som en uppenbar risk att ingenting kommer att göras på mycket länge vilket vore mycket olyckligt. Det behövs definitivt ett initiativ för att styra utvecklingen i rätt riktning.

Som av en händelse kommer inom kort ett tillfälle att göra just detta. Planer finns att runt 2013-2014 (enligt Trafikkontoret beror tidpunkten på Gamlestadens Resecentrums utbyggnad) bygga om och minska omfattningen på Bellevues trafikapparat. Tanken är att spårvagnhållplatsen flyttas österut samtidigt som rondellen och dess påfartsvägar minskar i storlek. Detta frigör yta.Kartan visar området som planeras byggas om 2013-2014. Rödmarkerade områden är mina förslag på bebyggelse som bör byggas för att förtäta stadsrummet. Viktigt med lokaler i bottenplan för att göra platsen levande.

Med denna ombyggnad som draglok menar jag att det är möjligt att redan nu inleda arbetet med den långsamma omvandlingen av Bellevue. Detta bör göras genom att man i samband med att rondellen byggs om bebygger ytan runt densamma (se bild ovan).

Det är mycket viktigt att det byggs tätare än nu, man måste få känslan av ett slutet stadsrum, samt att man ställer krav på verksamheter i bottenplan. Även stadsbyggnadskontoret ser dessa möjligheter och personal där medger ”en intressant förtätningsmöjlighet som kan skapa ett betydligt bättre stadsrum”.

Järntorget och Mariaplan. Två platser med passerande spårvagnar där man lyckats skapa en välkomnande atmosfär. Kan Bellevue gå samma väg?

Genom att inleda den gradvisa utvecklingen av området så snart som möjligt på den norra sidan av rondellen och genom att bevara verksamheterna söder om densamma kan resan mot ett bättre stadsrum inledas. Då kan det finnas möjlighet att få området kring Bellevuerondellen att på sikt kännas som Mariaplan och Järntorget, områden där spårvagnar passerar en öppen yta men där man lyckats skapa en välkomnande och tätare atmosfär.

Det viktiga är att inte vänta för länge utan använda den planerade rondellutbyggnaden till att inleda förtätningen och skapa ett mer slutet stadsrum. På detta sätt kan Bellevue inom en inte alltför avlägsen framtid på ett värdigt sätt fungera som Artillerigatans ändpunkt och motpol till ett nytt Gamlestads Torg.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mats O. (28 Juni 2012 07:14):
Så tråkigt att man inte kunde integrera dom nya husen, kvarteren som byggs i Kviberg med Bellevue-Gamlestaden.

Som det är nu känns husen i Kviberg att dom ligger lite för sig själva. Husens placering säger liksom att man inte vill beblanda sig allt för mycket med det lite "stökiga och mångkulturella" Gamlestaden utan håller istället ett litet diskret säkerhetsavstånd emellan.

För övrigt tror jag Gamlestaden kan utvecklas till en trevlig stadsdel med den nya ombyggnaden och visst borde Bellevuerondellen kunna bli ett nytt Mariaplan.
 0
Matthias H. (28 Juni 2012 08:48):
Tack Martin för spännande läsning. Ja, det finns verkligen potential.
 0
Tobias Axelsson (28 Juni 2012 10:04):
Göteborgs hippaste jazzklubb Bellevue Jazz låg under ca ett års tid (tror jag) i källaren till kinarestaurangen vid lilla rondellen (tidigare "Svensk o Kinamat"). Av oklara skäl ville inte restaurangen fortsätta med jazzklubbsverksamheten så tyvärr blev det tvärt avslut i januari. Ett bra exempel på en verksamhet som drog folk från hela stan som annars skulle ha få anledningar att vistas i Bellevue en fredagnatt.
Jag tror och hoppas dom fortfarande letar ny lokal i området.
 0
Olof Antonson (28 Juni 2012 11:46): Online
Intressant perspektiv! I dagsläget kan man få torgskräck bara av att titta på den översta bilden. Det behövs en omslutande rumslighet för att människor skall vilja vara där, och för att platsen skall kunna utvecklas till något som man inte bara skyndar sig ifrån när man hoppar av vagnen.
 0
E K (28 Juni 2012 14:05):
Bra skrivet, Martin!

Jag har bott nära Bellevuerondellen (men flyttade därifrån p.g.a. frånvaron av innergård och tyst sida) och har själv tänkt många tankar om hur Bellevue skulle kunna bli en trevligare plats.

Utöver poängerna i texten ovan, tycker jag att man bör fundera på varför det överhuvudtaget ska finnas en rondell vid Bellevue? Av tradition?

Även en mindre rondell enligt skissen ovan medför onödiga impedimentytor. Ytorna skulle kunna användas mycket bättre, t.ex. genom ny bebyggelse. Alla som har nyttjat dagens obevakade övergångsställen vid Bellevue känner också väl till fyrfilighetens och rondellens effekter på bilisternas hastigheter och respekt för zebraregeln.
 0
Glenn (28 Juni 2012 18:30):
Bellevue är helt klart ett intressent område med potential för framtiden. Det första som bör göras är att jämna hela industriområdet med marken och bygga nytt. Var där och promenerade idag och det ser verkligen eländigt ut.
Tror det blir svårt att höja statusen på området om nuvarande verksamheter är kvar (wahabimoske och loppmarknad)
Jag har bott Öster om stan i hela mitt liv och har väl kanske varit i området 2 gånger.

Det nya området Kvibergsstaden ligger än så länge på behörigt avstånd men när det är klart så kommer de nya husen att gränsa till det förslummade industiområdet. Jag tror att man tvingas till en upprustning ganska fort. Jag hade i alla fall inte köpt en ny lägenhet som gränsar till dagen Bellevue industriområde. Det finns ju även planer på lägenheter i SKF:s gmla fabrikslokaler som ligger på andra sidan industriområdet.
+2
E K (28 Juni 2012 18:51):
@Glenn:
När jag bodde i området upplevde jag inte att interaktionen mellan det handelsområde du kallar för slum och kringliggande bostadsdominerade områden var särskilt stor.

För mig var dock handelsområdet en stor tillgång. Där finns livsmedelsbutik, flera grönsakshandlare, en second hand-affär med bra möbelavdelning, stallgårdens antikhandel plus en uppsjö av andra verksamheter som inte lockade mig, men uppenbarligen hade stor dragningskraft på folk från hela Göteborg.

Du har kanske rätt i att en "upprustning" blir aktuell ganska snart, om inte annat pga ökade markpriser i området, men jag hoppas att det inte blir fråga om totalsanering och att förutsättningarna för småskalig näringsverksamhet inte raderas ut. Någon som har koll på hur ägarstrukturen ser ut här idag?
 0
Johannes Hulter (28 Juni 2012 20:08):
Ek: Håller med. Handelsområdet är en helt osannolikt värdefull tillgång för området i framtiden. Det påminner för övrigt mycket om Kvillebäcken innan totalsaneringen, även om Bellevue har bättre livsbutiker och större utbud av handeln än Kvillebäcken hade. Ebbes hörna har man svängt förbi många gånger. Senaste gången var jag nere i källaren mittemot där de säljer sängar och mattor. Väldigt trevliga barnsängar faktiskt, kan rekommenderas. Livsbutiken en bit upp i samma korsning har fantastiskt bröd. När vi hade stadsvandring snubblade vi på den estniska (var det väl) båtföreningen som ligger bakom vid Säveån: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​11/​0​7/​17e-​yimbyvandringen-​-​gaml_​.​.​

Det är en hel liten värld. Vore rent idiotiskt att bara platta ut allt och slänga upp stendöda Kvibergslameller. Dessutom skulle det stå i direkt strid med ÖP och FÖP:en för området - även om det inte verkar vara någon på kommunen som bryr sig om vad som står där... http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​2/​yttrande-​over-​kvibergs-​an_​.​.​
 0
Jesper Hallén (28 Juni 2012 20:18):
Ja den lite större livsen där är riktigt bra, den gillar jag. Även frukthandeln längre bort. Saknar gamla östra kvillebäcken... :)
+3
Terése (28 Juni 2012 22:14):
Jag bor i Bellevue och det är med livet som insats jag går till spårvagnen varje morgon. Trafiken i området tar alldeles för mycket plats i förhållande till vad den faktiskt behöver och precis som E K skriver är det lite för lätt för bilisterna att frestas till vansinneskörning på de överdimensionerade vägarna.

Jag gillar industriområdet, det är den enda levande platsen i Bellevue och ett av de få ställen jag känner till där man kan hitta blinkande inomhusfontäner i guld. Området kanske inte är en visuell önskedröm men det är i alla fall tätt och levande och då tycker jag det är viktigare att bygga på tomma ytor än att riva och göra om.

Sen hoppas jag förutom förtätningen det talas om i texten att Bellevue och Gamlestaden kommer närmare varandra genom att man bygger kvarter på SKFs skruttiga gamla parkering.
 0
Martin Darelid (28 Juni 2012 22:19):
@E K:
Håller med, rondellen har verkligen ingen given plats. Kontakterna med trafikkontoret visar dock att den delen redan verkar vara beslutad, därför kanske vi får rikta in oss på att begränsa skadeverkningarna...

@Glenn:
Att rensa bort verksamheterna tror jag vore förödande. De är ju de som ger liv åt området idag. Däremot behöver de kompletteras med bostäder.

Frågan är också hur man får igång planarbetet runt detta. Kan man skapa en opinion lokalt i stadsdelen och på så sätt få igång ett planarbete, eller är man helt utlämnad till att kommersiella aktörer får upp ögonen för området och vill satsa?
+1
Johannes Hulter (28 Juni 2012 22:26):
Terese: Håller med! SKF-parkeringen är på gång men i första delen tar man bara den västra biten. Hade man haft något vett hade man förstås byggt upp kv. Aborren som låg där innan: http:​/​/​www.​vartgoteborg.​se/​prod/​sk/​vargotnu.​nsf/​1/​gaml.​.​

Ja, jisses Göteborg, när man tänker på allt de gjort mot dig...
 0
Mats O. (28 Juni 2012 23:08):
Ja, bygg hus på den där jädra parkeringsplatsen som bara ligger där och tar upp värdefull yta. Den nedlagda bensinstationen brevid bör också ingå i det nya kvarteret. Butiker och lokaler i bottenplan och ett femvåningshus med 1:or till 3:or ovanpå det så får vi snart in lite Friggagatanstämning på Artillerigatan.

Sen är det bara att fortsätta och klämma in lite nya bostadshus i Bellevueområdet mot Säveån.
 0
Daniel Bergqvist (29 Juni 2012 10:16):
Kul att det händer något därute!

Angående rondell: Det skulle kunna vara möjligt att bygga en vanligt korsning, men med tanke på spårvägen skulle den bli både bred och kräva separata svängfiler samt omfattande refuger pga bussar och tyngre fordon. Är det verkligen snyggt? En rondell, trots spårvägen, kan lättare integreras i staden (se Mariaplan). Träd gör underverk!
 0
Fredrik Svensson (29 Juni 2012 12:53):
Sådana saker som rivningen av kv Aborren gör mig på riktigt deprimerad. Det är en sak att riva bebyggelse av låg kvalitet för att ersätta med en bebyggelse med högre kvalitet eller bättre kvaliteter. Men att riva kvarter och låta det vara parkeringsplats är bortom mitt förstånd.
 0
E K (29 Juni 2012 17:09):
@Daniel:

På skissen ovan ser det ut som att man tänker sig fyrfilighet på såväl Artillerigatan som Kortedalavägen i anslutning till rondellen, samt att man önskar refuger och gräsytor mellan bilfilerna. Det borde gå att rita en mindre ytkrävande och mer fotgängarvänlig lösning, oavsett om man väljer rondell eller korsning.

Jag är inte insatt, men jag gissar att trafikkontoret hittills har fått härja ganska fritt i planeringen av Bellevue. Fokus ser ut att ha legat på (bil)trafiktekniska hänsyn.

Personligen hade jag nog föredragit en korsning. Bellevue har för mycket trafik för att kunna jämföras med mysiga Mariaplan.

Jag hoppas hursomhelst att man i den fortsatta planeringen av platsen arbetar för en så slimmad trafiklösning som möjligt, för att hålla nere bilarnas hastigheter, ge korta gångvägar för fotgängare och inte minst ge bra förutsättningar för ny bebyggelse som skyddar boende och andra från trafikbuller.
 0
Martin Darelid (29 Juni 2012 21:38):
@E K:

Helt klart lider planen av att man inte tagit ett samlat grepp om bebyggelse och trafik samtidigt. Det bästa vore om man kunde samordna detta. Men det känns inte troligt att så sker.

Kontakt med byggherrar i Kviberg indikerar att Skanska faktiskt planerar för en del verksamhet i bottenplan på vissa hus. Enligt detaljplanen verkar det vara husen sydöstlig om rondellen som det gäller. Alltid något...
 0
Glenn (29 Juni 2012 23:20):
Den bästa lösningen på rondellproblemet borde vara att gräva ned spårvägen under rondellen, minska rondellen och åstakomma ngn form av förtätning. Gräver man ned spårvägen så får man separat banvall hela vägen från Polhemsplatsen till Bergsjön.

Ang industriområdet så håller jag inte med föregående skribenter. Jag bor i området och hade gärna sett att industriområdet revs. Bygg gärna nya kåkar där frukt och matbutiken kan husera. Handlar där själv ibland. Ang Bellevuemosken så hoppas jag den försvinner. Så gott som alla göteborgare med terrorkopplingar har ju haft anknytning dit.

Har lagt märke till att många här inte gillar det nya området som byggs i kviberg pga avsaknaden av affärslokaler och dylikt. Visst jag gillar oxå förtätning och en levande stadsmiljö men det skall ju finnas kundunderlag också. Tycker inte att man kan jämföra Kviber med Eriksberg (som oxå är till stora delar "döda" kvarter. Eriksberg ligger mer centralt och har således bättre förutsättningar för restuarangverksamhet och affärer.
 0
Johannes Hulter (30 Juni 2012 00:12):
Glenn: Det ironiska är ju att Bellevue har mer blandstad än Eriksberg, så nog går det. Fast just det, den vill du ju riva bort trots att du själv handlar där...
 0
Olof Antonson (30 Juni 2012 00:21): Online
Vart skall alla verksamheterna som är där nu ta vägen om man river allt och bygger nytt, Glenn? Sedan är det givetvis bra att det kommer in nya bostäder som vid Kvibergs ängar osv, men det är trist att det i princip rör sig om förortsbebyggelse, snarare än att man bygger vidare på den urbana struktur som redan finns längs delar av Artillerigatan.
 0
Daniel Bergqvist (30 Juni 2012 00:52):
@E K (I går 17:09):
Ja, visst kan de skissade refugerna bli mindre. Tvåfiligheten blir däremot svår att komma runt, eftersom trafiken från norr och öster är förhållandevis stor => vi saknar nordligare förbindelse mellan E45 och e20 (detta är även skälet till varför nya Gamlestadstorg tvingas planeras för omfattande trafikvolymer). I övrigt håller jag med dig i nyttan av att krympa trafikkarusellen maximalt

@ALLA: för övrigt undrar jag vad ni tycker om Säveåns potentialer - riva industrifastigheter närmast ån för att kunna anlägga promenadstråk och bygga strandnära flerbostadshus? Trafikera ån med båt för färd till Hissingen/city?
+2
Gunnar Einarsson (30 Juni 2012 08:11):
@ Johannes, förutom Kv Abborren så finns en motsvarande parkeringsplats längre österut på Artillerigatan.
http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​9OsgL

Här skulle man utan svårighet kunna få in två rejäla kvarter med vissa smärre förändringar av stadsplanen. Bland annat borde Skaragatan dras fram till Artillerigatan (detta går adressmässigt), Trerikesgatan fortsätta mot öster för att först vid bergssluttningen svänga av och nå Artillerigatan i höjd med Ryttmästargatan. Vidare alltså även en ny gata som delar kvarteren något öster om Batterigatan. Daghemmet i Batterigatans krök skulle väl få rivas.

Man undrar verkligen varför man från SBK:s sida inte börjat med Kv Abborren, förtätning runt Bellevurondellen och exempelvis detta, det vill säga stadstillväxt på "gavlarna" och organisk sammanväxt mellan Gamlestaden och Kviberg istället för den isolerade SCAFT-förorten "Kvibergs ängar".
+1
Gunnar Einarsson (30 Juni 2012 08:44):
@ Daniel Bergqvist, Säveån har mest figurerat i mina tankar avseende dess nedre lopp mellan Partihallsdistriktet/Marieholm och Gullbergsvass och då i samband med Mölndalsån.

Om i en fjärran framtid när vi stadsplanelägger Gullbergsvass man kunde däcka ner E6:an mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet samt kraftigt förminska det senare, så att staden kan växa ihop mellan Gullbergsvass, Partihallarna och Marieholm, så skulle vattensystemet här kunna kajläggas och kvarteren byggas i direkt venetiansk anslutning till vattendragen.

Jag skulle se det som önskvärt om Bergslagsgatan (efter att ha gått fram rakt genom nuvarande kombicentralen) över Säveån kunde övergå i Waterloogatan och Mårten Krakowgatan i Marieholmsgatan. På det viset skulle stadsväven i princip sammanfogas hela vägen från centrum till Gamlestaden.
 0
Mikael Kreutz (30 Juni 2012 15:12):
Olof: De flesta verksamheterna skulle ju kunna flytta in i lokaler i bottenplan på de nya husen som byggs där ;)
 0
Olof Antonson (30 Juni 2012 17:30): Online
Givetvis skulle de kunna flytta in om det byggdes nytt, men blir det så? Frågan är om det skulle uppföras motsvarande lokalytor, och för verksamheterna överkomlig hyra? En gradvis "förädling" av området är nog inte fel, men totalsanering är jag tveksam till.

http:​/​/​maps.​google.​se/​?​ll=​57.​730​827,12.​0​24568&spn=​0​.​0​0​.​.​
 0
Emanuel Alfredsson (30 Juni 2012 18:16):
Bellevue skulle också behöva länkas ihop med Munkebäck på andra sidan ån på ett smidigt sätt. Fast det är la lika omöjligt som att Bromma och Hägersten möts med en bro i STHLM.
 0
Daniel Bergqvist (1 Juli 2012 00:17):
@Emanuel: Apropå att länka Gamlestaden med Munkebäck: I många tyska städer går stadsmotorvägar och genomfartsleder mitt i blandad bebyggelse. Vad som skiljer deras trafikmiljöer från våra är förmågan att sänka ner motorvägen och omge den med riklig grönska (bra ur miljö och bullersynpunkt). Även ramper och broar blir kortare. Sammantaget mindre barriäreffekt.

Svenska arkitekter: nej till bilar! nej till motorleder! Rösta på miljöpartiet!

Tyska arkitekter: hur kan vi integrera motorvägen på bästa sätt? Hur låta alla trafikflöden ta sig fram så effektivt som möjligt med så få barriärer som möjligt?
 0
Glenn (1 Juli 2012 00:41):
Tror det blir väldigt svårt att länka ihop Bellevue/Kviberg med Torpa/Munkebäck då man har hela Sävenäs bangård i mellan.
Att SKF har byggt en helt ny fabrik i området gör ju inte saken enklare.
 0
Hans Jörgensen (1 Juli 2012 16:45):
@Daniel & alla, om Säveåns potentialer.

Just hemkommen från en liten tågluff till bland annat Köpenhamn, är man ju stadspeppad till tusen.
Men man inser också rätt snart efter man satt sin fot i stad som Kph, hur otroligt mycket vi har att göra i Gbg.

Säveån har naturligtvis givna möjligheter, och det har man väl beskrivit i olika typer av plandokument sedan säkert 15 år tillbaka. Vilken annan stad hade inte gjort något av det sråket?

Jämförsvis då med Köpenhamn som har ett antal "vattenstråk" från gamla vallgravar och kanaler, som är mer omfattande än Gbg:s motsvarigheter. Pratar ju inte om Nyhavn nu, men det räcker att se valfri karta över stan så syns dessa. Iallafall har man maxat ut rekreationsmöjligheterna så att det finns mer eller mindre sammanhängande grönstråk med vattenkontakt, kanske uppåt en mil långt fortfarande i innerstan. De är breda nog att fungera som löparspår, flanörstråk, picnic eller drönarytor, allt i ett men ändå med en naturlig struktur. Lätt att orientera sig som "grön" turist. Eller blåbär om man vill kalla sig det.

Det är ofta det jag saknar (bland annat) när man kommer hem till Gbg; rejäla sammanhängande promenadstråk, som är inbjudande och är kontinuerliga i staden. Alla städer som vill kalla sig städer kan det här, ingen rocket science.

Sävenån kan bli ett grymt stråk, i första hand längs Gamlestan-Kviberg-(Utby). Det är redan ett fascinerande stråk på sina ställen men då mer som nån sorts urban exploring. Idag inbjuder det knappast de närboende till naturliga promenader. Det sistnämnda borde vara ett nödvändigt kriterium.
 0
Matias Viström (3 Juli 2012 22:53):
Jag gillar att rondellen görs mindre. jag bor i bellevue och försöker dagligen ta mig till vagnen mellan bilarna som kör som på motorväg. vägen mot kortedala tycker jag skulle kunna fortsätta i samma stil som artellerigatan med hus nära vägen, träd, gatuparkeringar och framförallt sänkt hastighet. har haft planer emellanåt på lite civil olydnad i form av egentillverkade farthinder vid övergångsstället, haha, men det är väl bäst att det inte blir nåt med det..
+2
Terése (4 Juli 2012 22:03):
@Matias Viström: Du anar inte hur många civil olydnads-tankar jag har tänkt när jag har stått förstenad på övergångsstället med en strålkastare i nyllet. Jag har dock inte sträckt mig längre än att jag brukar låtsasfotografera fortkörarnas regnummer. Jag hoppas det får dem att känna sig lite, lite osäkra.

Alla: Förra sommaren var det någon på en stadsvandring som tipsade om paddan-turer på Säveån. Är det någon som vet om de går nu också?
 0
Tobias Axelsson (5 Juli 2012 09:54):
Terése: Just nu går den inte, du får vänta till 8 augusti. http:​/​/​www.​stromma.​se/​sv/​Goteborg/​Turer/​Paddan/​Turer-​t.​.​
+1
Johannes Westlund (12 Juli 2012 00:58):
Jag vill inflika i diskussionen om att "sanera" och riva industribebyggelsen kontra att bevara och använda det befintliga en intressant iakttagelse. Inte sällan blir just typ gammal ruffig industribebyggelse i tegel eller annat helt otippat världens hippaste och coolaste grej bland kulturfolk och sedan stiger värdet till sjuka nivåer. Självklart måste man skapa rum i området där människor vill vara och har anledning att vara, men jag tror inte man ska vara rädd för att bevara mycket av de fina industrifastigheterna som finns i området. Det är klart att de måste snyggas till och renoveras, kanske byggas om invändigt, men jag tror de blir utmärkta inslag i den framtida blandade kvartersstaden som vi får hålla tummarna kan växa runt Bellevue.

Sen vad gäller rondellen måste jag i egenskap av cyklist påpeka att (bil) rondeller funkar otroligt dåligt för allt annat än bilar. Jag hamnar i läget att jag måste svänga runt hela rondellen och spårvagnshållplatsen, vilket är den längsta vägen i hela trafiklösningen. Lite dumt att cyklister ska tvingas ta omvägen, i alla fall om man vill att folk ska välja mer ytsnåla transportmedel än bilen. Jag läste också något om att gräva ner hållplatsen. Samma sak har sagts om korsvägen läste jag på Erik Sandbloms blogg. Missar man inte lite poängen då? Bellevue ska ju transformeras till ett mål, en destination som folk vill ta sig till. Varför ska då resenärerna dit tvingas gå extra långt uppför en extra trappa? Vad man gör är ju att säga att Bellevue främst ska vara en genomfart för bilar och sekundärt fungera som en destination. Jag tycker att man borde låta trafikverket/trafikkontoret styra mindre över utformningen av staden, Bellevue i det här specifika fallet. Det ska inte vara så att allt annat ska byggas upp runt en stor och bulkig billösning, för då är vi fortfarande fast i bilsamhället, bilberoendet och urban sprawl. Jag tycker att man ska planera hur man vill ha Bellevue och därefter får bilvägen den yta den får. Det finns inget som helst högre värde i att underlätta för bilismen. Den funkar ju i hög grad enbart på grund av att den daltas runt med via mängder av subventioner och av att den ges prio ett vid planering. Vi kan fortsätta på den vägen, men då får vi ett bilsamhälle och en stad som är anpassad för bilar och inte för människor. För att myndigheter och beslutsfattare ska fatta vinken krävs att vi med en självklarhet lanserar förslag där vi är öppna med att bilen inte är prioritet.
 0
Johannes Hulter (12 Juli 2012 10:57):
Johannes: Håller med! Bra blogg du har förresten! :)
+3
Mikael Andersson (11 Augusti 2012 14:21):
Det är JAG som är upprinnelsen till Trafikkontorets beslut om att bygga om rondellerna här i Bellevue.

-Jag har nu i 11 års tid skrivit 26 brev till Trafikkontoret och Trafikpolisen i Göteborg om hur alla bilistdrumlar kör främst ner från Kortedalavägen som är bred och är som en autostrada rakt igenom tätbebyggt område.

Mina 4 brev till Trafikpolisen resulterade i ingen åtgärd från Polisen där jag föreslog att de skulle göra hastighetskontroll utmed Kortedalavägen särskilt i nerförsbacken ner mot rondellen utan Spårväg.

För 5 år sedan, eller när det var, så byggdes en refug i färdriktningen mot Artillerigatan.
Så, nu vågar man som fotgängare på väg till en spårvagn i vartfall sätta ut foten på övergångsstället vilket var tidigare förenat med livsfara då majoriteten bilister bromsar inte in när de ser att man har för avsikt att passera övergångsstället utan de accelererar istället för att man inte skall våga ta ett fotsteg ut på övergångsstället.

Det stora problemet med de båda rondellerna här i Bellevue är att de är så stora så att bilisterna inte behöver bromsa in för att passera.

Fördelen med små rondeller är att bilister inte kan köra i högre hastigheter utan att själva köra av vägbanan.

Trafikkontorets beslut om att förlägga spårvagnshållplatsen utanför rondellen som spårvagnsspåren går igenom idag är en smart lösning just för att kunna bygga en betydligt mindre rondell än idag.

Mindre rondeller möjliggör också att tillfartsvägarna till rondellerna kan byggas med mer tvära in- och utvägar som tvingar bilister att sänka hastigheten.
 0
Mikael Andersson (12 Augusti 2012 17:50):
@Terése (28 juni kl.22:14,inlägget) Vägverket hade en sms-tjänst som var gratis för att kolla fordonsägare till registreringsnumret.

När denna tjänst blev alltför populär (vadå, alltför populär!) så gjordes den om till en sms-tjänst som kostar ett par kronor.

Numer är denna sms-tjänst i Trafikverkets regi.
Fordonsuppgifter (lägg in i telefonboken i mobilen!) skicka ett sms av registreringsnumret till 72503

-Jag använder mig av denna sms-tjänst som numer tyvärr kostar ett par kronor, var gång som jag råkar ut för en bilist som kör vårdslöst och ej stannar för mig vid ett övergångsställe.

-Jag har vid ett flertal tillfällen kontaktat dessa bilistdrumlar senare, snäll har jag inte varit om man säger så.
 0
Matias Viström (15 Augusti 2012 21:48):
Utan att ha fakta nu så häver jag ändå ur mig ett påstående att de allra flesta som kommer från kortedalavägen fortsätter västerut på artillerigatan. Där är vägen i preincip 2+1 med trafikljus, farthinder, gatuparkering och hus nära vägen. Denna modell skulle därför kunna fortsätta en bit upp från bellevue, kanske helt utan rondell vid lars kaggsgatan. Utan den skulle det få plats en länga hus till på västra sidan om kortedalav.

Beundrar dina insatser vid pennan Mikael. Jag borde göra detsamma inser jag.
 0
Mikael Andersson (17 Augusti 2012 15:07):
@Matias Viström, för ett par år sedan skedde en brutal olycka i backen på Kortedalsvägen ner mot första rondellen i Bellevue.

Där en bilist som troligen hade försökt att köra om en annan bil i hög hastighet tappade kontrollen över sin bil och den for över körfälten uppåt i backen och rakt in i källarplanet på det första flerbostadshuset utmed Kortedalavägens backe på vänster sida (om man kommer från Kortedalahållet) och sista huset (om man kommer från Spårvagnsrondellen sett).

Smällen måste ha varit hård eftersom det blev ett jack i källarmuren till detta hus.Ett jack som de senare murade igen.
Minns fotografiet i GP där denna bil som var en röd Volvo 240 herrgårdsvagn var helt demolerad på vänster sida framtill.

Det är också jag som ligger bakom att Trafikkontoret lät bygga om tillfartsvägarna till rondellen som korsas av Kortedalavägen/Regementsvägen och hastighetsgupp på Regementsvägen.

På Kortedalavägen har det blivit riktigt svängigt för bilisterna som kör ner mot rondellen mitt för Kvibergs kyrkogårds huvudentré.

Där jag föreslog Trafikkontoret ett hastighetsgupp.

Men jag fick en märkligt motargument mot hastighetsgupp där, att brandbilar skall kunna köra också på Kortedalavägen.
Fast jag har bevittnat Brandbilar som kommer körandes på Kvibergslänken på Regementsvägen och över de nya hastighetsguppen!

Fast för att förmå Trafikkontoret att bygga om vid rondellen mitt för Kvibergs kyrkogårds huvudentré krävdes det bara ETT brev.

Förmodligen besökte någon på Trafikverket platsen för att kunna konstatera, jo visst kör bilisterna här som drumlar.
+3
Martin Darelid (25 Augusti 2012 11:25):
Tidningen Nordost har gjort ett reportage om Bellevue och vad som skulle kunna göras baserat på min YIMBY-artikel:

http:​/​/​www.​direktpress.​se/​goteborg/​Nordost/​Nyheter/​Han.​.​
 0
Mats O. (25 Augusti 2012 14:38):
Bra där Martin !

Har skrivit det förr men återigen, integreringen av nya Kvibergsstaden mot Gamlestaden känns misslyckad. Husen har placerats för 'off' helt enkelt.
Blir nog tyvärr i slutändan att dom boende i Kvibergsstaden tar bilen till Allum i Partille för att göra sina veckoinköp.
 0
Martin Darelid (25 Augusti 2012 16:12):
Kvibergsstaden har helt klart stora brister. Men ett stadsmässigt byggt Bellevue kan delvis kompensera detta. Det är därför det är så viktigt att man börjar fundera på hur området ska utformas.
 0
Mikael Kreutz (25 Augusti 2012 19:15):
Mats O: Nya Kulan ska utvecklas till handelsområde samt hundratals nya bostäder och kontor ska byggas, utmärkt tillfälle att bygga stad intill vid Bellevue.
 0
Johannes Westlund (25 Augusti 2012 21:55):
Martin Darelid: Mycket bra förslag. Jag tycker det är oroande att man är insnöad i att det måste vara en fyrfilig rondell där alls. En fyrfilig rondell tar otroligt mycket plats och skapar en ödslighetens öken istället för stadsrum.
 0
Martin Darelid (25 Augusti 2012 23:16):
@Johannes Westlund: Jag håller med och är själv lite kluven hur man bäst går vidare. En variant, och som också beskrivs i artikeln, är att utifrån den nya rondellförslaget förtäta så gott det går. Å andra sidan, det kan aldrig vara nödvändigt med TVÅ jätterondeller precis jämte varandra ( behövs det ens en enda)?. Därför är det kanske nödvändigt att ta en större del av området i beaktande när man gör en ny detaljplan även om den förminskning av rondellen som nu görs är ett steg i rätt riktning.
 0
Johannes Westlund (8 September 2012 00:20):
Så som jag ser det så SKA rondellen bort. Den tar för mycket plats, den är i vägen för staden. Det värsta som kan hända är att folk som bor i Kortedala får en krångligare resväg. Det blir ett incitament att välja ett smartare transportmedel. Det är inte en övermänsklig prestation att cykla dit (jag gör det några gånger per vecka). Det går utmärkta spårvagnar med god turtäthet. Trafik kan för övrigt ledas ut på utsidan av Kviberg, ner på Kvibergs Broväg och vidare till Munkebäcksmotet. Det finns plats där om man bara vill. Att köra in allt i Bellevue tycker jag verkar puckat.

Jag cyklade idag rutten Gustavsplatsen -> Gamlestadsvägen -> Artillerigatan -> Bellevue -> Kortedala och slogs av två saker: Dels hur mycket sjukt snygg industribebyggelse som finns och dels av hur mycket enorma asfaltsytor, ren öken, och extremt lite stadsrum det finns. Det finns ett enda problem det här stråket, och det är de enorma bilytorna. Det skapar inte platser jag vill vara på. Jag vet att det ska förtätas, men billederna i sig själva är för stora, och de lär inte bli mindre. Det går inte att skapa något vettigt stadsrum när trafiklösningarna gör öken av alltsammans. Blåsig öken dessutom... Tänk vad en lite smalare gata och lite trevligt buskage hade gjort för oss cyklister!
 0
Erik Funck (8 September 2012 17:41):
Hej,
Jag har gjort en karta där jag trängt ihop det hela mer, rutnät etc, kanske lite kladdig men här:
http:​/​/​tinypic.​com/​view.​php?​pic=​2yxkd1v&s=​6

Gul: gata
Röd: Hus
Blå: spårvagn
Lila: hållplats
Ljusgrönt: "Bellevue torg"

kan jämföras med idag: http:​/​/​tinypic.​com/​view.​php?​pic=​15s2dli&s=​6
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6715 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter