Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krav på kvartersstad

 
Utvecklingen av Göteborgs egen Karl Marx Allé, 90 meter breda Lindholmsallén, fortsätter tuffa på. Det senaste tillskottet som planeras är ett kvarter mellan det nya hotellet och Götaverksgatan. Föga förvånande kom Älvstranden Utveckling fram till att det bästa sättet att uppnå översiktsplanens mål om tät, levande blandstad var anlägga ytterligare ett söndertrasat bostadsområde ovanpå ett parkeringsgarage. Lika oklanderligt ifråga om att leverera fina siktlinjer åt byggbolagens bostadsannonser som olämpligt för att skapa goda förutsättningar för stadsliv.Inget konstigt med det. Det har hänt oräknerliga gånger förut och kommer säkert hända många gånger framöver. Byggbolagen får sina höga, jämna kvadratmeterpriser och arkitekterna får "utforska nya rumsligheter". Om inte annat så slipper de utsätta sig för risken att bli kallade "kvartersstadstraditionalister", vilket jag har fått lära mig är något fruktansvärt hemskt och fult. Det ekonomiska och det symboliska kapitalet sitter här i samma båt, och styr åt helt fel håll.

Det som dock gör just detta projekt speciellt var att våra folkvalda satte ner foten. När projektet var uppe i Byggnadsnämnden togs ett tilläggsyrkande i bred majoritet (MP+V+S+FP+M) som ställde ett tydligt krav på ett alternativförslag med sluten kvartersbebyggelse. En mycket klar signal minst sagt.Det är oerhört glädjande att våra folkvalda värnar översiktsplanens intentioner om levande blandstad och riktiga stadskvarter. Vi är många som är trötta på att byggbolagens kvartalsrapporter och arkitekternas typologiska trauman så länge tillåtits hindra byggandet av ny sammanhängande kvartersstad. Det finns naturligtvis mycket mer som behöver bli bättre, slutna kvarter är bara en liten del av en fungerande stadsplanering, men det är ändå outsägligt uppmuntrande att våra politiker nu tagit detta steg. De förtjänar en eloge.

Frågan är förstås om tjänstemännen kommer att finna sig i detta eller om de kommer att fortsätta insistera på sönderbrutna kvarter även i fortsättningen. Tyvärr lär det behövas många tilläggsyrkanden framöver för att få bukt med de mentala låsningar och ångestfyllda komplex som verkar göra det stört omöjligt att helt enkelt sätta sig ned och rita vanliga, hederliga stadskvarter.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Håkan Cullberg (6 September 2012 15:46):
Bra Johannes!
helt otroligt att nämndens ledamöter satte ner foten och talade om hur vår stad skall byggas. Modigt och starkt av politikerna att göra detta. Yimbys påverkan har burit frukt. Hoppas bara att det bär hela vägen. Samtidigt skall sägas, att det förslag som den danska arkitekfirman CF Möller levererade i tävlingen hade mycket stora gestaltningsmässiga och arkitektoniska kvalitéer. Risken är alltid att goda idéer förvanskas på vägen. Tänk bara tanken om den danska firman hade haft som uppdrag att gestalta en kvartersstad. Hade varit mycket spännande att få se resultatet av.
 0
Johannes Hulter (6 September 2012 16:11):
Håkan: Eller ännu hellre - om någon vänlig själ ritat upp en helt vanlig kvartersstadsplan och sedan låtit CF Möller och andra kreativa kontor få utlopp för sin konstnärliga energi i gestaltningen av enskilda hus, vägg i vägg med andra hus.
 0
Johan (6 September 2012 16:22):
Kan man möjligen sluta till helt mot gatorna och låta det vara som det är i "mitten" och mot vattnet? På det sättet får ju alla som de vill: bullerskydd och högre exploatering, samtidigt som vi får intressanta rumsligheter i områdets inre.
 0
Johannes Hulter (6 September 2012 16:27):
Johan: Ja, det vore väl en juste kompromiss... :)
 0
Matthias H. (6 September 2012 16:29):
Tack Johannes, tack.
 0
Viktor (6 September 2012 16:38):
Kunde dom inte experimenterat med sånt här i västra eriksberg istället? Skulle förmodligen bli bättre än alla uppradade lameller kring kranen iaf.
 0
Johannes Hulter (6 September 2012 17:13):
Vi ska nog inte ropa hej riktigt än. Enligt Älvstranden Utveckling så är deras husipark-förslag, jag citerar, "faktiskt en form av kvartersstad". Jodå, det är sant. Läs själva: http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​forumroot/​aelvrummet-​kommen.​.​

Så något alternativförslag behövs ju egentligen inte...
 0
Gunnar Einarsson (6 September 2012 17:38):
"Karl Marx-Allee", haha!

Jaja, det där kvarteret har man ju funderat lite på. Fantastiskt hur de alltid lyckas överträffa ens negativa förväntningar.

Helt otroligt bra av politikerna att gå in och sätta ner foten dock. Hade utgått ifrån att de var en del av hypnosen.

Nej, knyckla ihop, ner i papperskorgen och börja om från början!
 0
Olle Jansson (6 September 2012 20:13):
Senast detta 'kvarter' var uppe till debatt på yimby försökte jag tänka så positivt som möjligt om projektet. Problemet var i hög grad att jag fick gissa mig till positiva saker i kremlologisk anda.

Från ÄU:s framhäver de om och om igen att de är ett genomtänkt förslag och så vidare men ett problem är att de tyvärr tycks oförmögna att förmedla detta på ett sätt så att vi (läs: jag) förstår.

Kanske dags att lära sig tala till bönder på bönders vis så att dessa kan förstå storheten som ÄU håller på med? Kan man inte förstå vad de försöker förmedla så får man ju utgå från tidigare erfarenheter och därigenom ha en negativ utgångspunkt.
 0
Johannes Hulter (6 September 2012 20:23):
OK, håll nu i hatten. En informatör på SBK (http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​forumroot/​aelvrummet-​kommen.​.​) länkade denna artikel från gårdagens Vårt Göteborg: http:​/​/​www.​vartgoteborg.​se/​prod/​sk/​vargotnu.​nsf/​1/​bost.​.​

Där sägs följande: "I huvudförslaget bildar huskropparna kvarter med öppningar emellan. Men det har även gjorts ett tilläggsförslag på uppmaning av byggnadsnämnden. Där sluts kvarteren på den västra sidan om Götaverksgatan och på den östra länkas ett par av de stora husen ihop."

Det börjar alltså luta mot att den bild ni ser i inlägget, splitterbomben, är det tjänstemännen pillade ihop *efter* att en enig Byggnadsnämnd krävt ett alternativförslag med sluten kvartersbebyggelse. Jag fick precis hjärnblödning så jag slutar skriva nu.
 0
Hans H (6 September 2012 20:56):
Man kanske kan se det som ett abstrakt konstverk. Kan fem trianglar vara en familj på picknick, så kan ett antal utströsslade trapezoider illustrera några stadskvarter. Enda problemet är att konstnären verkar tro att trianglarna är en riktig familj och att trapezoiderna bildar stadskvarter på riktigt.

Nä, förresten det är inte enda problemet, det finns fler problem som att det i förslaget helt saknas privata och publika ytor inuti området, det finns ingenstans utomhus där boende kommer känna sig hemma och ingenstans som en passerande kommer känna att den inte inkräktar på någons område. Och det kommer inte finnas stillhet någonstans och därmed kommer utformningen bidra till att allt folkliv kommer motarbetas av de som bor i området eftersom de faktiskt kommer bli störda av det.
 0
Johan (6 September 2012 21:24):
Johannes:

En nästan identisk illustration finns i tidningen Älvstrand som kom ut i början av sommaren.
http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​ajax/​downloadpdf/​?​id=​22
Dessutom är inte några av byggnaderna öster om Götaverksgatan sammanlänkade på den nya bilden. Är det då möjligt att det vi ser är det "slutna" förslaget?
 0
Johannes Hulter (6 September 2012 22:00):
Johan: Det är sant. Då är förhoppningsvis detta inte det "slutna" förslaget. Vi får gräva lite i denna fråga...
 0
Håkan Tendell (6 September 2012 22:48):
Jag önskar att jag kunde få det där originalet i min hand och måla färdigt kvarteren med svart färg på lämpliga ställen, d.v.s. alla ställen som skulle leda till riktig kvartersstad och inte "en form av kvartersstad" (jag baxnade när jag läste det där påståendet för första gången och tänkte genast på René Magrittes "Det här är inte en pipa", varefter jag kände mig något bättre till mods då det slog mig att det kanske bara handlade om glimten-i-ögat-ironi eller ett utfall av surrealism). Därutöver skulle jag vilja sätta några extra x lite här och var framför de romerska talen (kommer det någonsin att byggas några riktiga skyskrapor i denna stad?), men framför allt, återigen, eftersom detta mitt begär ökar för varje söndertrasad dröm, få måla med den svarta penseln i folklivsbefrämjande kvartersblandstadsdrag utmed älvsträndernas kvarvarande jungfruliga marker.
 0
Martin Lindqvist (6 September 2012 23:29):
Jämförelsen med Karl-Marx Allee är synnerligen träffande i det här fallet. Givet hur "Den Demokratiska Processen" (DDP) sett ut i fall som Bjurslättsplan och Stora Torp framstår ordet demokrati betyda samma sak som i DDR eller i Demokratiska Republiken Kongo. Där har det handlat om att med en dåras envishet försvara myndighetens förslag.

Nåväl, huvudfrågan är väl egentligen inte om alla kvarter är slutna eller ej utan hur ändarna på Anders Svensson Gata, ståket öster om Lindholmsdockan samt södra parellelgatan till Lindholmsallen ska tas till vara på bästa sätt. Säkert innehåller planbeskrivningen bara en passus om detta, men sidmeter om solvinklar och smarta lösningarna mot högt vatten.
 0
Johannes Hulter (7 September 2012 08:50):
Det ligger nog till såhär: Tjänstemännen gjorde ett husipark-förslag, BN sa "ge oss slutna kvarter" (tidigare i år), tjänstemännen gjorde då förslaget ovan och BN sa då igen (häromdagen) att de vill ha sluten kvartersbebyggelse. Förhoppningsvis fattar tjänstemännen vinken denna gång

Martin: Visst, slutna kvarter är - som jag säger i inlägget - bara en liten del av en fungerande stadsplanering. Men det är ju själva #@% att det ska vara så svårt att rita riktiga stadskvarter.
+1
Gunnar Einarsson (7 September 2012 14:42):
Yimby kanske skulle lägga ett förslag, komplett med tomtindelning? Det borde gå ganska fort. Tyvärr har jag inte tid att själv leka stadsarkitekt den här helgen, dock.
Ser man till arealen så är det väl för övrigt snarare fråga om två kvarter än ett, vilket jag råkade påstå ovan.

P.S: Staden kunde väl dessutom upphöra med den irriterande vanan att döpa alla gator till "N.N:s gata". Ser man på nya gator i omgivningen så heter de alla något i stil med "Therese Svenssons gata", "Bror Nilssons gata", "Valdemar Noréns gata" etc. Som ett enda stort Guldheden utan "Dr" framför.
Skall gator döpas efter egennamn bör de heta "Heymansgatan", "Emirentiagatan" och "Lilienbergsgatan", inte de tungvrickande "Dr Heymans gata", "Emirentia Krakows gata" eller "Albert Lillienbergs gata", tycker jag.
 0
Johannes Hulter (7 September 2012 14:47):
Gunnar: Det ska vi nog kunna fixa. Tomten är en bit över 500m i omkrets, vilket är ungefär två vanliga Linnéstadskvarter eller fyra små Hagakvarter.
 0
Erik Funck (7 September 2012 17:18):
Om man är intresserad att gå det existerande förslaget något till mötes så kan man ju med mindre justeringar göra fyra kvarter (tre?). Flytta ut alla hus direkt mot gångvägen i väster o annars till gatan så blir det la ok innergårdar. Hoppas ni får till ngt tjusigt!
+1
Erik Funck (7 September 2012 17:21):
Huset längst västerut blir ju lämpligtvis av med sin gräsmatta också. Lycka till!
 0
Gunnar Einarsson (7 September 2012 18:33):
Johannes: Låter trevligt! :)

Funck: Exakt, hej då gräsmattan!

Om man vill kan man ju även kolla på övriga gatusträckningar och se hur de eventuellt fortsätter in i området.

Överreagerade nog lite med gatunamnen. Läser man så ser det ut som om jag var riktigt arg och upprörd, hehe. Det är inget fel med ett sådant namnskick i lagom doser förstås, men allt kan ju gå till överdrift.
 0
Erik Funck (9 September 2012 13:20):
Oj österut skulle det vara men det stämmer ju på båda :)

Gunnar: Håller med om gatunamnen, det råder fantasibrist

Sedan kan man ju fråga sig hur en innerstadsförskola bör se ut
 0
Erik Funck (9 September 2012 13:31):
Angående gatusträckningar så kan en framtida parallelgata med allén kanske gå ungefär såhär:
http:​/​/​tinypic.​com/​view.​php?​pic=​2ilfp0​8&s=​6
 0
Martin Lindqvist (9 September 2012 17:12):
Johannes: Som jag uppfattar det kommer planbeskrivning att innehålla två alternativ, ett med hus-strössel och ett med kvarter. Det hjälper ju dock föga att sätta kvarter om gatustrukturen blir samma eländiga icke-stad.
 0
Martin Lindqvist (9 September 2012 17:22):
Erik: Exakt så borde gatusträckningen gå. Rakt igenom området så att det blir lite stad över det hela. Det är ju det viktigaste i hela planeringen och rimligtvis har de övervägt detta i planeringen. Blir intressant att se om de ger några riktiga argument varför gatorna är upphackade i planbeskrivningen.
 0
Jojo (9 September 2012 22:44):
@Erik, Utökade och förändrade din bild med lite fler naturliga gatusträckningar.

http:​/​/​tinypic.​com/​view.​php?​pic=​hwa9gm&s=​6

@SBK, jag är villig att ta det där jobbet hos er nu
 0
Gunnar Einarsson (10 September 2012 02:30):
Funck, just så måste väl gatusträckningen gå ungefär. Fast jag tror att du på ett ställe drar ner gatan rakt i ett underjordiskt garage eller liknande, vet inte riktigt.

Antar väl att en förskola kan jämföras med vilket dagis som helst, vilket betyder att det kan inhysas i vanlig, kanske ombyggd, lokalyta med förslagsvis lekplats mot gården.

Varför undrar du?
 0
Erik Funck (10 September 2012 18:29):
Jojo: Tjusigt!

Gunnar: Ja jag tyckte förskolan var lite utbredd och undra hur ni andra tänkte. Om den nu ska ligga precis brevid två stora avenyer så kanske man kan integrera den lite bättre med ett kvarter t.ex. Jag får i övrigt rätt dåliga vibbar av hur det området skulle kännas på kvällen. Mer kanyler i dagissoptunnan för barnen att leka med kanske ;)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.