Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stena får knô saj

 


Bild från jubileumssidan för 50-årsfirande Stena Line - gå gärna in och njut av alla bilder och berättelser från åren som gått.

I början av veckan blev det klart att Göteborgs Hamn kommer att säga upp avtalet med Stena Line för omförhandling. Det betyder att det nu finns möjlighet att återvinna en del av den flera kilometer långa kajsträcka i centrala staden som Stena ockuperar. Någon form av krympning av området blir det, frågan är hur mycket. Stena själva verkar tycka det räcker med den lilla snutten längst österut, vid Rosenlund.

Yimbys ställningstagande i frågan formulerades i yttrandet över planen för Norra Masthugget. Vi sätter ett stort värde på Stenas verksamhet och tycker det är viktigt att de finns kvar i Göteborg. Samtidigt är det en helt naturlig utveckling att tung godstrafik flyttas ut ur de centrala delarna av staden och ersätts med tät, levande blandstad och mer småskalig hamnverksamhet.

Masthuggskajen, som ligger relativt nära tidsmässigt för exploatering i enlighet med visionerna för Älvstaden, kan användas på betydligt bättre sätt än som långtradarparkering instängslad med taggtråd. En flytt av Stena möjliggör också ett mer livligt kajstråk. Dels kan kajen åter befolkas av människorna i staden - som det var förr i tiden - och dels skapas utrymme för mer småskalig hamnverksamhet, som småbåtshamn och skyttlar över till Hisingen.



En Stenabåt är mer än ett transportmedel, det är en fest för hela familjen. Här verkar man förbereda ett parti MasterMind i hytten.

Nyheten att Göteborgs Hamn säger upp avtalet med Stena Line är således mycket positiv. Nu gäller det bara att staden förmår stå på sig i förhandlingen. 100 meter är utgångsbudet. Det är ca 10 procent av Masthuggskajen. Det bör vara möjligt att nå lite längre än så. Det är också viktigt att det nya avtalet inte får en onödigt lång bindningstid.

Den här nyheten är en av många goda nyheter den senaste tiden. Det börjar kännas som om det lossnat för Göteborg. Att vinden har vänt och att vi börjat få upp farten i rätt riktning. Förhoppningsvis befinner vi oss bara i början av en mycket spännande tid för staden. Vi på Yimby tänker i alla fall se till att den blir så spännande som möjligt... :)

Yimby om Stena i P4 Göteborg

Yimby om Stena i Metro

Facebookgruppen Flytta Stena



"Knö daj in" - här i Göteborg finns det gott om svängrum
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (4 Oktober 2012 10:14):
Helt off-topic, men jag kan inte låta bli: Notera att det ligger en livrem bredvid MasterMind-spelet, det är nog säkrast att låta pappa vinna...

I klippet från Jubel i busken, notera farbrorn med tjocka, svarta glasögon till vänster om Sonya. I början av klippet blåser han själv ut rök som Sonya får vifta bort lite diskret, men när det sedan kommer någon och fimpar i hans askfat så gör han världens grimas, blåser demonstrativt bort röken och skjuter bort askfatet. "Vilken härlig atmosfär" med en sådan surkart... Tacka vet jag tossefarbrorn som spelar kastanjetter för brinnande livet, där har du en äkta göteborgare. :)
 0
Fredrik Svensson (4 Oktober 2012 11:02):
När vi ändå är på tråden (med off-topic) ... så får jag väl kontra med:
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​yz8Fwj9i29Y
 0
EL (4 Oktober 2012 12:07):
Det skulle gå att kapa mer österut(en linje från östra sidan av Masthuggstorget mot älven). Om man vänder ombordkörningen och flyttar ramperna mot Amerikaskjulet nedanför Stigbergstorget där gångpassagerarna går ombord i så fall. Detta skulle kunna vara ett krav från kommunen i samband med förnyelse av Stenas kontrakt de kommande 5-10 åren. Inget avlivande av Stena Masthugget eller flytt. Inget svammel om Majnabbe tack.
 0
Patrik Sterky (4 Oktober 2012 21:04):
Näst närmast, utöver de 100 meterna man nu verkar kunna få, ligger HSS. Mig veterligen är det i dag svårt att få ekonomi i den båten eftersom den drar väldigt mycket bränsle, och bränslepriserna till sjöss ökat mycket kraftigt (i %) då bränslet är skattefritt jmf med bensin. Därför har jag förstått det som att båten enbart körs under turistsäsong.

Frågan man bör diskutera med Stena är därför hur man ser på denna båts framtid.
 0
John Henriksson (4 Oktober 2012 21:10):
Om de åter börjar med så fina tapeter så tycker jag de skall få behålla 100 m av Masthuggskajen!
 0
John Henriksson (4 Oktober 2012 21:22):
Om de bara krymper 100 m och man kan få lite mer liv och rörelse närmast färjeläget kommer Göteborg sannolikt få ett bra exempel på att en liten ombyggnad kan göra stor skillnad på stadslivet! Så då kanske planerarna kan känna sig trygga med att man inte måste göra stora områden för att det skall bli bra.

Rosenlunds färjeläge skulle bli mycket trevligare med lite bebodda hus som granne istället för Stenas lager!
 0
Hans-Olof Hansson (4 Oktober 2012 21:52):
Snabbfärjan är byggd i aluminium och spricker lätt vilket leder till att den måste svetsas vid i stort sett varje stopp i Göteborg. Stena skulle, enligt uppgift från osäker källa, gärna panta och återvinna hela båten om de bara kunde... ;-)
+2
Björn Felten (5 Oktober 2012 06:48):
En insändare, som jag dessvärre inte räknar med att Stena-kramarna på GP kommer att posta, men det är min humbla opinion:


I dagarna nåddes vi alla av den goda nyheten att Göteborgs kommun har sagt upp avtalet med Stena Line. Detta avtal som tecknades för 25 år sedan, av anonyma ickevalda byråkrater, riskerade annars att bli förlängt ytterligare 25 år.

När nu kommunstyrelsen har beslutat att slösa ut hundratals miljoner kronor på ett projekt för att få oss göteborgare att hålla våra bilar borta ifrån centrala staden, så borde det väl vara självklart att se till att hålla alla långtradare och personbilar på väg till Fredrikshamn utanför samma centrala stad?

Som av en ren händelse, så betalar vi skattebetalare hundratals miljoner för att bygga om det forna oljemotet, numera ytterhamnsmotet, för att möta den enorma trafikökning de förutser den vägen.

Hur svårt kan det då vara att förbinda alla punkter? Självklart skall Stenas hela verksamhet flyttas ut till den forna englandsterminalen i Skandiahamnen. Det är mindre än sex år sedan DFDS gav upp där, så det borde finnas tilläckligt av rester kvar att återuppbygga där.

Stena får i ett slag omkring en halvtimmes kortare restid, Göteborg får hela sin hamn för sig själv, all nuvarande E45-biltrafik via centrum upphör. Hur mycket bättre kan det bli?

Björn Felten
Säve
 0
Jesper (6 Oktober 2012 02:40):
100 meter är en början. Till skillnad från resten av masthuggskajen finns det dock ett "old school" hamnskjul kvar på den korta sträckan vilket absolut bör stå kvar för att stärka kopplingen till hamnen.
 0
Gunnar Einarsson (7 Oktober 2012 10:47):
En intressant vändning, men menar de bokstavligt talat 100 meter från Stenas östra kant så går det inte att använda ytan till mycket. Bättre vore om det gällde minst fram till och med Järnvågsgatan. Det skulle då bli plats för ett litet kvarter mellan "Lagerhusgatan" och Järnvågsgatan norr om Emigrantvägen.

Jesper, om det kajskjulet bevaras så blir det inte mycket till bygge eller nydaning och då kan Stena nästan lika gärna ha kvar området. Visst, Kajskjul 21 är relativt Old School eftersom det måste vara byggt på 30- eller 40-talet, men rivning borde vara lättare att acceptera givet hur fult det är. Funkislådan liknar ju inte alls de övriga kajskjul som en gång stod längs Masthuggskajen eller de som ännu finns kvar i Frihamnen.
 0
Patrik Höstmad (28 November 2012 15:38):
Det låter tyvärr som Stena inom en snar framtid kommer försvinna helt.
".... fjärde förluståret i följd."
" Lågprisflyget har tagit andelar ..."
"Så vi har inget enkelt svar på hur vi skall göra färje­resandet mer attraktivt."
"De nya svavelreglerna kostar Stena Line en halv miljard i investeringar till 2015."
http:​/​/​www.​gp.​se/​ekonomi/​1.​1144849-​stenas-​fjarde-​forlu.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.