Utskrift från gbg.yimby.se
....

Byggemenskaper i Sverige, går det?

 
Idag torsdag arrangerar Föreningen för Byggemenskaper ett heldagsseminarium i Älvrummet om det som i Tyskland kallas "Baugemeinschaften" eller "Baugruppen", vilket innebär att ett antal privatpersoner går samman i en förening för att tillsammans utforma sitt boende. Föreningen anlitar själva projektledare, arkitekt och senare byggentreprenör för uppförande av byggnaden.


Ett av de mest kända exemplen på byggemenskaper i Sverige är Urbana Villor i Malmö.


Utöver föredrag och redovisningar av olika projekt kommer det att genomföras en paneldebatt med personer från byggbranschen, kommunala tjänstemän, politiker etc. Jag kommer att medverka som representant från Yimby Göteborg.

Kan byggemenskaper vara ett sätt för oss i Göteborg att nå den täta och finmaskiga stad vi så ofta förespråkar?

För den som är nyfiken och vill veta mer, och se fler konkreta exempel, kan jag rekommendera att läsa Linda Kummels artikel om fria byggrupper i Tübingen och om svenska exempel här.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+5
Johannes Westlund (22 November 2012 14:28):
Min personliga åsikt är att det inte handlar om formen på exploatörerna, om det är byggemenskaper eller något annat. Det som krävs är att kommunen möjliggör/framtvingar tät och varierad stad genom att stycka mindre tomter, ha många olika exploatörer, upprätta en stadsplan, sluta kräva absurda mängder parkeringsplatser överallt och så vidare. Jag tror att det under sådana förutsättningar kommer bli möjligt för både Peab och hippie-kollektiv samt allt däremellan att bygga fastigheter. När det inte längre är krav att kunna finansiera byggen av tomter stora som stadsdelar.
 0
Erik Berg (22 November 2012 21:18):
Stort tack för din medverkan i paneldiskussionen idag Olof!
+2
Niklas Öhrström (24 November 2012 16:08):
Ett problem är detaljplaneförfarandet som är utdraget och dyrt. Ingen privatperson eller mindre företag skulle ha råd att dra igång något sådant. Och i kommuner där trycket är befolkningsstrycket är stort har SBK inte tid att initiera planer. Detaljplaneprocessandet bygger ofta på att byggföretagen själva initierar den (och då sker den givetvis på deras villkor och inte på ÖPns)

En lösning är Lindhagen 2.0 http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​9/​lindhagenplanen-​2.​0​_​1310​.​h.​.​ , vars principer givetvis är tillämpbara på andra städer än Stockholm, där staden står för den övergripande grovplaneringen (såsom gatudragningar, parker, torg + övrig infrastruktur) medan de som vill bygga får göra det om de håller sig inom de ramar som gäller (dvs stadsplanebestämmelser som kanske anger min/max exploateringsgrad samt ungefärliga byggnadshöjder osv).
 0
Gunnar Einarsson (24 November 2012 16:31):
Test: Går inte att posta på bloggen.
+1
Mats O. (24 November 2012 16:48):
Låter intressant med är troligen något som mest passar kapital- och kunskapsstarka personer (familjer).
Antingen bildar man då en ekonomisk förening (typ brf) eller ett Fastighets AB där man blir hyresgäst i det bolag där man själv är aktieägare i.

Personligen så tror jag att idén om att folk ska "äga" sin bostad har nått till vägs ände. I USA bevisades detta genom subprimekrisen 2008 där bankerna började låna ut till nya kundgrupper som tidigare inte varit kreditvärdiga.
I Sverige har vi vår egen variant av subprime, det kallas bland annat för Bluestep. Det är ett finansbolag som ägs av flera olika banker där man samlat ihop den sortens kunder som inte är tillräckligt fina för att få låna i vanliga banker.

Det räcker att titta på hur vi bor i Europas olika länder för att förstå sambandet. Dom länder där flest bor i villa/ägarlägenheter är Spanien och Grekland. Där "äger" 80% sin bostad. Dom länder med flest boende i hyreslägenheter är Europas rikaste länder, Tyskland och Schweiz där 50% bor i hyreslägenhet. I Berlin bor 90% av folket i hyreslägenheter.

I Sverige som också anammat den nya religionen att folk ska "äga" sin bostad ligger siffran på 70% för villa-bostadsrätt.

Nej, sätt igång med ett Tyskt system nu !
Avveckla massa olika lagar och normer så kanske vi får fram fler hyreslägenheter i framtiden. Sen blir dom förhoppningsvis billiga om det byggs många av dom. Ingen fastighetsägare vill stå med tomma lägenheter.
 0
Krister (25 November 2012 10:41):
En byggklar tomt 800 kvm i Hovås kostar numera runt 3 miljoner. Med sådana tomtpriser blir det dyrt att bo. Om man fick bygga 5 våningar skulle 5 familjer kunna dela på tomtpriset.
 0
Olof Antonson (26 November 2012 14:55): Online
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee