Utskrift från gbg.yimby.se
....

Evenemangsstaden Göteborg

 


På tisdag
tar politikerna ställning till Stadsbyggnadskontorets förslag att riva Valhallabadet och bygga en ny inomhusarena på Valhallabadets tomt och ett nytt bad någonstans på Frihamnsområdet. Det lutar åt att man kommer att följa kontorets förslag. Det blir i så fall en stor förändring av det s.k. ”evenemangsstråket”."Here in Gothenburg we have something called the Evenemangsstråk..."

Yimby har haft anledning att diskutera evenemangsstråket tidigare, bl.a. här, här och här. Själva idén att samla en stor del av stadens evenemangskomplex längs ett nära 2 kilometer långt ”stråk” är besynnerlig ur ett urbanistiskt perspektiv. Trafikalt kan det måhända finnas någon sorts logik i det men det är oklart vilka urbana synergieffekter man inbillar sig att man kan få av denna samlokalisering. Är tanken att Springsteen-fansen ska gå från Ullevi in i Bergakungen och kolla in The Hobbit innan de fortsätter till Scandinavium för att se lite hockey och sedan avsluta med en helkväll på båtmässan?

Den utredning som ligger till grund för Stadsbyggnadskontorets förslag till ny arena var låst till tre alternativ, Valhallabadet, Valhalla IP och Burgården. Anledningen till att man inte undersökte alternativa lokaliseringar utanför evenemangsområdet var för att politikerna valde att utgå från den förstudie som ett antal aktörer runt evenemangsstråket gjort, där man var mycket tydlig med att en ny arena måste ligga längs evenemangsstråket:

Förstudien fastslår att ur ett evenemangsperspektiv är en placering inom evenemangsområdet det mest optimala på grund av synergier med övriga evenemangsanläggningar. Placeringen ger även en god integration med stadskärnan och möjliggör en hög tillgänglighet för besökaren.


Någon grund för detta ställningstagande presenterades dock inte. Ironiskt nog lyfte förstudien istället fram just bristen på synergier i området:

En svaghet för hela området är att det saknar en genomgående identitet och sammanhang som på ett naturligt sätt knyter ihop hela området. För besökaren är det inte primärt  evenemangsstråket i sig som lockar till besök utan man söker sig dit för att besöka en specifik anläggning som råkar vara belägen där.


Men man verkar oförmögen att dra den uppenbara slutsatsen av detta. Det verkar som idén om Evenemangsstråket kapat förtöjningarna med verkligheten och blivit en axiomatisk princip, en oreflekterad del av förståelsehorisonten i styrelserummen. Trots att förstudien explicit konstaterar att det är mer stad som behövs för att skapa liv så sätter man sina förhoppningar till mer enhetlig markbeläggning och ännu större och ödsligare "arenatorg" runt evenemangskomplexen.

 

"Take a stroll down the Evenemangsstråk and experience the vibrant city life..."

Att evenemangsstråket inte är ett ”stråk” i egentlig mening står helt klart. Regionala besökare bussas in och bussas ut utan att se mycket av staden och lokala besökare försöker bara ta sig hem eller ”till stan” så fort deras evenemang är klart. Men om fördelarna är oklara så är nackdelarna med evenemangsstråket desto tydligare. Att det effektivt skär av stadsdelen Gårda från resten av staden och skapar överdimensionerade och extremt oattraktiva gaturum med stora, tomma asfaltsöknar och impediment är uppenbara effekter av det kuriösa plankonceptet.

En annan negativ konsekvens är att de synergieffekter som dessa etableringar hade kunnat bidra till på andra ställen i staden uteblir. Som Jane Jacobs påpekade redan för ett halvsekel sedan så är det oerhört viktigt att staden använder de få stora, strategiska funktioner som man själv kan styra på ett klokt sätt. Bibliotek, bad, idrottsarenor osv kan vara extremt viktigt ”schackpjäser” i stadsbyggandet - om de placeras på rätt ställen. De ska inte läggas bredvid varandra eller i reservat, utan integreras i spirande stadsmiljöer som behöver en extra knuff.Valhallabadet


I den norra delen av evenemangsstråket, på polishustomten, har man nu börjat försöka lappa ihop den trasiga stadsstrukturen och man tar vissa, om än extremt skakiga, steg i rätt riktning. Det finns alltså visst hopp att Skånegatan ska kunna förvandlas från transportled till en riktig stadsgata. Därför är det olyckligt att Stadsbyggnadskontoret nu föreslår att den nya arenan ska läggas längs evenemangsstråket och dessutom ska ersätta det fina Valhallabadet. Det argument som framförts är att det är bra för Svenska Mässan att ha allt ”under ett tak” och det kan kanske stämma. Frågan är om det är bra för Göteborg.

Innerstaden kommer (förhoppningsvis) snart att utvidgas norrut och en ny arena hade kunnat vara ett utmärkt sätt att stimulera stadsbyggandet i den nya Älvstaden. Det finns också andra delar av Göteborg som hade mått bra av en vitamininjektion i form av ett arenabygge. Givet detta hade det varit bättre att spara Valhallabadet, lägga den nya arenan i en helt annan del av staden och istället kompletteringsbebygga de lediga tomterna runt Valhallabadet med nya stadskvarter.Kanozis förslag till nya arena: "Kardium". Ett av de mer urbant integrerade förslagen.

Förslaget att placera det nya badet i Frihamnsområdet är förvisso helt rätt, och innebär ju faktiskt en välbehövlig överflyttning av funktioner från evenemangsstråket till andra delar av staden. Ska man ta tillvara denna möjlighet så är det dock helt avgörande vad som händer med den tomt där Scandinavium står idag.

Den måste naturligtvis bebyggas med tät levande blandstad, där bostäder måste vara ett betydande inslag. Skulle man av någon anledning få för sig att lägga dit ett nytt evenemangskomplex så har man cementerat evenemangsstråkets anti-urbana struktur för lång tid framåt. Men förhoppningsvis är våra beslutsfattare numera så kloka att de inser att det området runt Skånegatan behöver är inte fler evenemangskomplex, utan kraftfull infill-förtätning med riktiga stadskvarter.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mikael Kreutz (21 Mars 2013 00:59):
Måste vare den mest onyanserade artikeln jag läst på Yimby.
+3
Magnus M. (21 Mars 2013 03:16):
Såg på tv för några dagar sen på fotbollsmatchen på Valhalla IP och slogs av hur vackert Gårda är och också av hur kamerorna verkade fokusera på att få med de nya höghusbyggena som ligger en bit bort. Man missade att det bästa med omgivningen ligger precis i närheten. Men går man runt i kvarteren så ser man hur avskuret det är. Att bygga stad längs med den andra sidan av Mölndalsån, där Valhalla IP ligger; riktig, klassisk mysig stad, det skulle kunna vara det bästa som hänt Göteborg. Så bygg en arena där badet ligger, men lägg samtidigt ned Valhalla IP och den ödemark som omger den och bygg höga, klassiska kvarter med bostäder och verksamheter längs med hela resten av ån.
 0
Johannes Hulter (21 Mars 2013 07:10):
Mikael: Hur menar du? Vad är det du invänder mot?

magnus: Ja, här finns fantastiska möjligheter till stadsmässig förtätning.
 0
Jan Jörnmark (21 Mars 2013 07:49):
Evenemangsstråket är ju egentligen (biografer, Cirkus som blev Scandinavium) en konsekvent överflyttning av Avenyns funktioner till Skånegatan. I efterhand kan det inte göras ogjort. Då borde kraften riktas mot att fylla området mellan Avenyn och "Stråket" med liv.

Vilket återigen bekräftar Hedens (och Lorensbergsparkens) centrala plats i sammanhanget.
 0
Johannes Hulter (21 Mars 2013 08:06):
Jan: Precis, det handlar ju om vad vi ska göra i framtiden, framtida allokeringar av den här typen av primära funktioner. Att stoppa in ännu fler evenemangskomplex här är inte rätt väg, det som behövs är att fylla alla lediga ytor med hög exploatering med ett stort inslag av bostäder. Det finns mycket att ta av utöver the obvious (Valhalla IP, Heden), många skräpytor som bara väntar på att bebyggas.
 0
Krister (21 Mars 2013 08:31):
Skånegatan påminner en del om Lindholmsallén genom sin stora bredd som fördärvar kontakten mellan östra och västra sidan. Dessutom stora markområden utan bebyggelse runt själva gatan. Uppmuntrar inte till söndagspromenader längs dessa gator.
+3
Moa Kristiansson (21 Mars 2013 08:44):
Bra förslag med nytt bad vid frihamnen men ännu viktigare att bygga annat än stora evenemangsklossar längs Skånegatan. Staden behöver växa ihop med Gårda, precis som Johannes skriver. Mycket bra!
 0
Gunnar Einarsson (21 Mars 2013 08:59):
Bra artikel. Håller med om allt! Precis, lägg arenan i Frihamnen eller liknande, men låt den fylla ett kvarter någonstans, inte göra revolt mot rutnätet.

Krister, man får se Skånegatan som en huvudgata genom stadsdelen Heden. Ta bort den inhängnade gräsmattan som spårvagnen kör på idag och ersätt med gatusten. Tänk dig sedan blandstadskvarter utmed gatan framför Polishuset, där Norska sjömanskyrkan och Bergakungen nu ligger samt på platsen för Scandinavium om det försvinner. Då skulle gatans karaktär förändras i grunden och bredden komma till sin rätt.
 0
Johannes Hulter (21 Mars 2013 09:15):
Gunnar: Ja, man kan lägga den på någon av tomterna närmast parken i Jespers nya plan: http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​22915b59-​2ee1-​4d0​2-​90​d5-​4e7b8fd4.​.​

Så kan man glasa upp sidorna mot hamnbassängen a la Centralbadet i Uppsala: http:​/​/​blogg.​improveme.​se/​sannajakobsson/​files/​20​12/​0​4.​.​
 0
Ragnar Lind (21 Mars 2013 09:17):
Inte ska man väl riva Valhalla för att bygga en ny arena?! Dels är Valhallabadet fint och nyligen renoverat, dels måste det vara ett slöseri med en extra rivning för att sedan bygga nytt på två ställen. Arenan skulle väl kunna byggas där (gamla) Olskrogstorget låg, där det nu är ett parkeringshus. Nära kollektivtrafik åt olika håll, dessutom kan det integreras i staden. Dessutom kan den bli ett bra dämpare av buller från E 6 för bakomliggande bebyggelse.
 0
Gunnar Einarsson (21 Mars 2013 09:35):
Johannes, vad sägs om någonstans längre in så att man slipper se arenan? Eller tvärtom i parken? Kommer väl inte räcka med en tomt? Behövs väl ett helt kvarter är jag rädd.

Ragnar, håller med om Valhallabadet. Tror du att det går att få in arena på gamla Olskrokstorget? Tänker på järnvägsviadukten och allt.
+3
Hans H (21 Mars 2013 09:51):
Vad gäller mässan och att ha allt samlat under ett tak, så tycker jag fortfarande att man borde bygga mässan på höjden om man vill ha mer utrymme. Göteborg och mässbesökarna skulle antagligen föredra den lösningen. Mässbesökarnas fördel är att avstånden blir mindre, och Göteborg skulle må bra av att inte större delen av mässans utställningsområde ligger utbrett i markplan (just på grund av att det leder till att Mässan vill äta upp granntomterna).

Mässan sågar dock tanken att bygga på höjden med kostnadsargument och att bygget skulle störa mässans verksamhet för mycket under byggarbetet.
+1
Gunnar Einarsson (21 Mars 2013 09:55):
Hans H, man borde vara rak mot Svenska Mässan. Take it or leave it! Mer mark i anslutning till nuvarande kommer i alla fall inte på fråga.
 0
Johannes Hulter (21 Mars 2013 09:55):
Gunnar: Jag menar en tomt stor som ett kvarter. Visst kan man lägga den längre in, men förhoppningsvis ska den ju bli så snygg att vi vill se den. :)
+2
Johannes Hulter (21 Mars 2013 09:56):
Hans H: Håller med. Mässan måste välja väg. Ska de ligga inne i stan så kan de inte samtidigt ha samma exploateringsstrategi som om de legat på en åker.
 0
Gunnar Einarsson (21 Mars 2013 09:59):
Johannes, arenor blir sällan så vackra att man vill se dem.

Hursomhelst, vad sägs i så fall om att offra Jespers vattennära park?

Personligen hade jag för Frihamnen nog i vilket fall föredragit en kvarterspark längre in.
 0
Ragnar Lind (21 Mars 2013 10:04):
Om man bygger i alla fall nästan kloss an järnvägsviadukten och även över tomten bakom med bensinmacken, är det för liten yta för en arena? Jag vet inte hur stor arenan måste vara? Går viadukten att flytta en bit, kanske, eller är det ett alltför omfattande projekt? Hur som helst, det måste gå att hitta en bra plats någonstans för arenan. Att riva Valhalla är ju bara dumt.
+1
Johannes Westlund (21 Mars 2013 12:16):
Om man får tänka lite fritt så känns det som att Frihamnen eller varför inte Ringön? Det råkar finnas en riktigt fin kaj som sticker ut lite i älven och som ser lagom stor ut (dvs den absolut största) ute på Ringön. Där blir en fantastisk plats för en fullkomligt enorm arena. Järnmalmsgatan blir den nya huvudgatan och får spårväg. Arenan hamnar nära centralstationen men ger stadsbyggandet i en helt ny del av staden en kick-start. Industriområdet får totaltsaneras och bli blandstad i övrigt.
 0
Emanuel Alfredsson (21 Mars 2013 12:43):
Skånegatan har lite samma problem som Djurgårdsvägen i Stockholm.
+1
Annahoj (21 Mars 2013 13:31):
Sörjer redan Valhallabadet, en kulturhistorisk byggnad och i princip det enda badet av härligt gammalt snitt som finns kvar i Sverige. Alla andra bad från samma tid är i princip rivna. Dessutom är 25m bassängen en av Sveriges snabbaste simbassänger. JO, det är skillnad på bassäng och bassäng och alla västsvenska simmare som varit och simmat i Valhalla kommer hålla med om bässängens snabbhet och det fantastiska att få simma i en stor simhall med enorm läktare. Allt sånt ät tyvärr borta.
Länge leve valhallabadet!

//Stadsplanerare och gammal simmare
+3
Annahoj (21 Mars 2013 13:32):
... dessutom är väl Göteborgs stort nog för ytterligare ett bad?!?!??! Gärna bad i Frihamnen men inte behöver väl vahalla offras för det?
 0
Matthias H. (21 Mars 2013 14:17):
Håller med Annahoj.
+1
Tobias Axelsson (21 Mars 2013 14:52):
Helt makalöst att man vill riva och flytta något fungerande och av många uppenbarligen högt skattat bara för att bereda plats för något annat. Då kan "något annat" byggas där det är ledigt, det blir garanterat billigare!

Ska vi dessutom bygga en ny multiarena så är det väl lika bra att ta i lite och bygga en som håller ett tag. Något i storleksordningen Friends Arena blir väl bra. Gott om plats finns i Nya Göteborg på Hisingen.
Bara man börjar bygga nu och inte efter 400-årskalaset...
 0
Ragnar Lind (21 Mars 2013 19:16):
Åkte förbi Olskroken idag. Nej, området ser alldeles för litet ut. Men det har ju kommit fram andra bra förslag här på andra platser. Låt Valhallabadet leva!
 0
zoo (21 Mars 2013 20:10):
Emanuel måste skämta. Djurgårdsvägen har en helt annan karaktär, och går dessutom genom en park (förutom vid den vackra djurgårdestaden).
Här strosar miljoner varje är och vägen är älskad av de allra flesta.
Göteborgsvarianten är långt ifrån mysig.
 0
Sven R (21 Mars 2013 20:10):
Nu när Stockholm har byggt två maffiga arenor så vore det dumt av Göteborg stad att inte avvakta ett par år med detta stora strategiska beslut. Vänta lite så att vi kan lära oss av erfarenheterna från Stockholm. Jag tror visserligen att de kommer att ta många stora evenemang tack vare storlek o komfort. Men det är inte säkert att atmosfären blir den rätta. Om man är villig att satsa 1,5 miljarder så finns det ju resurser att göra något riktigt bra som kan nischa oss mot Stockholm o Malmö.
+1
Erik Siira (21 Mars 2013 21:38):
Jag tycker Johannes gör en klockren analys. Jag som inflyttad har aldrig förstått poängen med ett evenemangsstråk så som det är utformat idag. Jag kan inte heller förstå synergieffekterna med att ha en arena och en biograf vägg i vägg, än mindre att ytterligare koncentrera ytterligare godtyckliga evenemangslokaler till samma område. Men så har jag ju inte läst förstudien heller. Något som förundrar mig är hur man överhuvudtaget kan kalla Skånegatan för ett stråk om det inte just bara syftar på att ta sig från A till B. Det är ju så otillgängligt för fotgängare som en gata kan bli. Det känns ju mer som en transportled än ett promenadstråk. Jag som jobbar vid korsvägen kan ju absolut ta avenyn ned om jag bestämmer mig för att promenera till centralen. Det skulle ju aldrig hända att jag tog skånegatan i samma syfte. Även om det skulle vara kortare.
+1
Sven R (21 Mars 2013 22:23):
"Mässan måste välja väg. Ska de ligga inne i stan så kan de inte samtidigt ha samma exploateringsstrategi som om de legat på en åker."

Men mässan ligger ju på en åker.
 0
Emanuel Alfredsson (21 Mars 2013 22:39):
Zoo, jag menar som i koncentrationen av kulturetablissemang. Tränger man ihop dem på detta viset blir ju bilden av staden i t.ex TV den samma.
 0
Stefan Gadd (22 Mars 2013 09:42):
Det finns mycket stora fördelar med att ha arenorna samlade. Detta har man förstått i Stockholm där man försöker göra samma sak i Globenområdet, som sedan länge fungerat bra i Göteborg.
Det finns många exempel på hur framgångsrikt det har varit att ha Svenska Mässan, Scandinavium och Liseberg intill varandra vid mässor, kongresser och stora evenemang.
 0
Hans H (22 Mars 2013 10:00):
Stefan: Scandinavium och Mässan har haft nytta av varandra ibland, men i normalfallet har de väl helt skilda verksamheter? Och hur har Liseberg några synergier med resten?

Jag har varit på arrangemang i mässans lokaler där jag har fått inträde till Liseberg på köpet, men då tyckte jag mest att det var udda.
(Som en meningslös anekdot, så lyckades vi dessutom råka komma med i en marknadsundersökning den gången och därmed vet Lisebergs styrelse att det finns en liten grupp besökare som är på Liseberg var tredje år och då bara spelar ett arkadspel och sedan går ut igen.)
 0
zoo (22 Mars 2013 14:56):
Emanuel. Jag tror att väldigt få människor har fått en negativ bild av Djurgårdsvägen/Djurgården via tv.Däremot tror jag att Skånegatan i Göteborg är okänd för de flesta svenskar.
 0
Emanuel Alfredsson (22 Mars 2013 17:20):
Zoo, problemet är att det är det ENDA man ser från STHLM. Fler kulturkluster och publika inspelningsplatser skulle ge en mer rättvis och bredare bild av huvudstaden. Hornstull/Tanto/Liljeholmen skulle kunna bli det.
 0
Christopher (22 Mars 2013 18:48):
Kanonbra artikel. Håller med om precis allt och det mesta som kommenterats. Helt galet att riva Valhallabadet, det är ett populärt bad som tillför området mer vardagsliv och variation än vad ännu en arena skulle göra.

För mig är Hisingen utan tvekan den ända rätta platsen för det här projektet. Där finns gott om plats och byggnaden hade tillfört Hisingen väldigt mycket besökare vilket ökar efterfrågan av exempelvis hotell, cafeterior, restauranger och inte minst bostäder. Frihamnen och Lindholmsalén måste ha någon form av dragplåster för att bli en mer attraktiv plats att besöka. Just nu finns där mest fik, kontor och bostäder. Här om någonstans pratar vi ju synergier, ta bara älvsnabben som exempel, som politikerna ju så gärna vill att alla skall åka med, den hade ju fått hur många resenärer som helst!
Staden kommer aldrig växa samman över älven om alla centrala kvaliteter och blickfång segregeras till en och samma plats.
 0
Daniel Andersson (22 Mars 2013 19:48):
En fundering: Om internethandeln slår mot externhandeln, borde inte storbilds-TVn slå mot alla arenor? Ganska opraktiskt att tränga ihop en massa folk på ett ställe, när man tänker efter.
 0
Mats O. (22 Mars 2013 20:06):
Daniel:

Arenorna kanske behövs för framtidens politiker i ett framtida Sverige.
Där kan dom framträda inför jublande folkmassor.
"Vill ni ha det totala ... ? "
"JAAAAAA"
"Vill ni ha det totala ... ? "
"JAAAAAAAAAAAAAA"
 0
Fredrik (22 Mars 2013 22:12):
Jag tycker man missar den stora frågan, vad är det för stora evenemang man ska fylla lokalen med? Alla städer bygger stora arenor och ska locka turister. Många av arenorna går med miljonförluster och man kan bara fundera på vad Nya och Gamla Ullevi kostar tillsammans med Scandinavium. Finns det någon kalkyl som visar att X antal evenemang genererar så mycket pengar så att det motsvarar kostnaden för skattebetalarna? Många av evenemangen lockar folk i närområdet som inte bor på hotell mm. Dom stora pengarna som genereras går till artisten föruten de få arbetstimmar som skapas men många artister har dessutom egna scenbyggare mm.

Hela idén med att vara en evenemangsstad borde ifrågasättas och man borde fundera på vad staden ska tjäna sina pengar på istället. Idén med att vara evenemangsstad var fräsch för 30 år sen men idag konkurrerar man mot alla andra städer också.
 0
Johnnie Rolin (23 Mars 2013 07:29):
Bättre att hålla i pengarna istället. Loppet är redan förlorat mot stockholm och resten av världen?
Göteborg har klarat sig relativt bra hittills trots att allt cirkulererar kring huvudstaden.
Det enda gbg haft o hävda sig med är sin evenamangstad profilering volvo och varven.
Volvo går la sådär varven är borta sen länge och evenemangen blir garanterat färre nu.
Se på det realistiskt det är ett förlorat race allt handlar om storregioner nuförtiden. Stockholms fixeringen i detta land kväver sakta gbg. Jag är glad för malmö som har köpenhamn i ryggen det kommer bli en region att rälkna med. Dessvärre för vår del som ligger ensamna mellan allt är nog dödsstöten kommen. Om ytterligare 400 år kommer gbg as we know it vara en glömd spökstad.
Okej lite off topic sorry, slösa i varje fall inte pengar på nån arena nånstans i den här stan. " its a big waste of money"
 0
Krister (23 Mars 2013 08:01):
Satsa inga pengar på ny arena! Vi har arenor så det räcker!
 0
Johannes Hulter (23 Mars 2013 08:57):
Jag tror inte Göteborg kommer bli någon spökstad, men ska kommunen bränna 1,5 miljarder på något så kanske en ny arena inte är huvudprio. Delfinansiering av Allélänken kanske vore en bättre prioritering?
 0
Tobias Axelsson (23 Mars 2013 09:47):
Johannnes: Håller helt med, kommunen ska inte äga arenor och liknande. Men man kan upplåta mark till någon annan, det pratas ju ändå mest om hur mycket staden tjänar på hotell och restaurang (hälften så mycket nu för tiden visserligen...) under evenemangen.
 0
Johannes Hulter (23 Mars 2013 11:00):
Tobias: Jag har iofs inget emot att kommunen äger arenor mm. Men investeringarna måste ju vägas mot alternativ. Att lägga 1,5 mdr på en arena som man mycket tydligt konstaterar inte kommer att bära sig, utan bara är tänkt att hålla ett felplanerat "evenemangsstråk" under armarna och dessutom lyckas riva ett befintligt, fungerande badhus, är inte nödvändigtvis det klokaste sättet att spenderar skattebetalarnas pengar.
 0
Hans Jörgensen (23 Mars 2013 11:06): Online
Evenemangs-tråket.
Nej jag har inget emot evenemang, stora som små. Men Gbg var väl en väl etablerad mötes/mäss/evenemangsstad långt innan nån kom på begreppet.
Om vi ser till de återkommande Göteborgsklassikerna:
Bokmässan, Filmfestivalen, Gbg-varvet, Gothia Cup (kanske ngn till), så har alla funnits med sedan sent 70-tal/tidigt 80-tal. (de så att säga tog över i en tid då "göteborgsvarven" försvann).
Sen är förstås evenemangen inte beroende av ett stråk (som alltså knappt är ett stråk vilket poängteras i artikeln). Tvärtom, Filmfestivalen t ex finns ju "utspridd" längs en stor cirkel, fast med koncentration kring Järntorget.

Det går även att se klara nackdelar med geografisk koncentration av "arenor". Trafiksituationen blir mer ansträngd om två eller flera olika "evenemang" skulle inträffa samtidigt och dela samma vägar. Tänk Chalmerskortegen och efter den :)

Så logistiskt och trafikmässigt så är det väl bara bra med en ny arena (tex ersättare till Scandinavium) på norra sidan Älven. En ny uppdaterad inomhus/multiarena i Frihamnen eller Ringön kan också ge en effekter för hela den delen av stan, som flera påpekat.
 0
Johannes Westlund (23 Mars 2013 11:42):
1,5 miljarder är mycket pengar. Det är 1/4 av vad rödgrönt (eller om det bara var MP) för några år sedan ville satsa för att lyfta skolan i HELA landet. 1,5 miljarder är pengar som måste användas förnuftigt och strategiskt. Göteborg har pinsamt dåliga skolor, pinsamt dålig infrastruktur och pinsamt dålig kollektivtrafik. Dessutom är bostadsbristen enorm. Däremot finns arenor som fungerar.

Jag ser inget behov av nya arenor, de vi har fungerar och det tycker jag räcker när vi har så mycket som inte gör det. Jag tycker det är mycket oklokt och oansvarigt att satsa skattebetalarnas pengar på ytterligare ett löjligt prestigeprojekt. Dessa pengar borde gå till att stärka skolan, kollektivtrafiken eller bostadsbyggandet.

Saken hamnar möjligen i ett annat ljus om privata aktörer är intresserade att gå in och bära projektet. Då finns inga skäl att inte bygga. Men då har kommunen fortfarande ett ansvar att använda *shackpjäsen* ansvarsfullt och lägga arenan där den kan ge stadsbyggandet en spark i baken, där *pjäsen* gör skillnad. För mig är det Hisingen, närmare bestämt Frihamnen eller Ringön. Sydsidan av älven har redan händelser så det räcker och blir över. Lite måste få hända på Hisingen också.
 0
Tobias Axelsson (23 Mars 2013 12:11):
Åsberg: håller helt med där också. Jag vill att arenan byggs av någon annan, på Hisingen :)

Ett sätt att bromsa valhallarivningen och bilda opinion för att placera ny arena utanför evenemangs-tråket (utmärkt ord, Hans) kan vara att tomten är för liten. "Vi kan ju inte bygga en arena som är MINDRE än Friends i Solna" kan spela på rätt strängar om man vill få mobben i rörelse ;)
 0
Sven R (23 Mars 2013 19:38):
Johnnie Rolin:

Jag ser inte samma tecken som du på att Göteborg är på väg att bli en spökstad. Bara för att en annan stad är större och växer snabbare så blir inte Gbg per definion en förlorare.

Det finns tecken som motsäger din teori. T.ex: AstraZeneca lade ner i Södertälje medan Mölndal upphöjdes till ett forskningscentra med utökade resurser. Statens nya "life science"-satsning i Sthlm är ett regionalstöd för att rädda vad som räddas kan i en lokal nedläggningsbranch.

Ericsson i Gbg står relativt starkt samtidigt som ST Ericsson och Sony Mobile i Lund storvarslar och förmodligen kommer att vara helt borta inom något år.

JC flyttades från Mölnlycke till Stockholm efter ägarförändring. Nyligen läste jag att företaget helt kört i diket och riskerar att läggas ner. Lönsamheten försvann, bl.a beroende på att inköparna inte ville flytta med till Stockholm.

Turismen till GBG växer stadigt. Antalet hotellbäddar i Gbg har förmodligen fördubblats på bara något decennium. Och jag vet inte vad du menar med att evenemangen blir färre. Sommarens stora musikfestivaler: Metaltown, Way Out West, Summerburst, Clandestino. Några andra konserter i sommar: Iggy Pop, Sting, Patti Smith, Mark Knopfler, Robbie Williams, Roger Waters, Gyllene Tider osv. Mumma för en musikdiggare som mig.
 0
Johannes Westlund (23 Mars 2013 19:42):
Vill till Sven Renquists lista också tillfoga att Chalmers nyligen fick anslag i flermiljardersklassen och kommer koordinera ett av EUs högprofilsforskningsprojekt.
 0
Johannes Westlund (23 Mars 2013 19:52):
http:​/​/​www.​chalmers.​se/​sv/​nyheter/​Sidor/​Chalmers-​leder.​.​

Grafenforskning rör det sig om tydligen. 54 miljoner euro initialt.
 0
Mikael Kreutz (23 Mars 2013 19:58):
Johannes Westlund 11:42; Du är ute och cyklar igen ser jag!
 0
Johannes Westlund (23 Mars 2013 20:00):
Jag förstår inte hur mitt sätt att transportera mig har det minsta med den här diskussionen att göra.
 0
Sven R (23 Mars 2013 20:14):
Johannes W, ja, grafen-satsningen glömde jag bort. Det är en av många glädjande nyheter för Gbg det senaste året. Förstår inte svartsynen som vissa ger uttryck för.
 0
Matthias H. (23 Mars 2013 21:05):
Nä Sven d e konstigt. Storgöteborg ökar med ca 10000 varje år, lika mycket som hela Skåne. Det är urstarkt och jag tror det beror på att Göteborg är mycket rock n roll alltså musik, blandning av nytt och gammalt, blandning av fult och snyggt men även att västerhavet lockar. Sen att Storstockholm under flera år ökar med sjuka siffror är delvis pga politik tillbaka i tiden vilket hade kunnat undvikas om en jämnare fördelning av statliga verk och myndighet gjorts eller påbörjats redan på 40- och 50-talen. Många som varit tvungna att flytta till Stockholm från Göteborg genom årens lopp hade inte gjort det om det funnits fler karriärmöjligheter här. Jag tror dock att vi är på väg något viktigt. Om 4-5 år når Storgöteborg 1 miljon och det finns något viktigt symboliskt i det.
 0
Krister (24 Mars 2013 07:50):
Närmast Skånegatan på båda sidor finns plats för 5-vånings flerfamiljshus som kan ge liv åt gatan. Om dessutom Heden bebyggs kan Vasagatan förlängas över Heden ända ner till Skånegatan. Läget är mycket attraktivt. Om Valhallabadet rivs bör även denna tomt användas för bostadsändamål. Då integreras Gårda med resten av centrala staden på ett naturligt sätt. Om dessutom station Olskroken förverkligas får vi en helt ny östlig enklav till centrum.
 0
Daniel Bergqvist (24 Mars 2013 10:23):
En fördel med att den nya arenan uppförs bredvid Scandinavium är kravet på att rusta upp Gårda ökar. Exploateras dessutom parkeringen mitt emot badet skapas underlag för ett å annat café/näringsverksamhet längs ån. Med lite tur stiger markvärdena och Gårda kan rustas upp till ett bostadsrättsmecka för "unga urbana flanörer med eller utan barn".
 0
Mats O. (24 Mars 2013 10:52):
Matthias H:

Det verkar som att 0-inkomsttagare flyttar in till Göteborg och medel- och höginkomsttagare flyttar ut till kranskommunerna.
Fast än så länge så klarar sig Gbg med skatteintäkterna från Örgryte, Askim, Älvsborg och Torslanda.

Daniel:

Det blir nog inte mer bostäder i Gårda. Där kommer det nog att byggas nya parkeringshus och uppställningsplatser för bussar om alla evenemangsidéer blir verklighet.
 0
zoo (24 Mars 2013 11:30):
Göteborg må vara en fin stad. Men jämförelser med Stockholmsområdet, och dess arenor, är meningslöst.
Stockholm spelar i en helt annan divison, en högre sådan.
Och att många flyttar dit beror både på jobbmöjligheter och att det helt enkelt är roligare och mer spännande att bo i Nordens största stad än att bo i en saltstänkt industriststad som är lite på dekis.
 0
Sven R (24 Mars 2013 12:44):
Jämförelser är meningslösa men ändå vill du bjussa på din? Ok...
 0
EL (24 Mars 2013 20:30):
Det är väl meningen att man skall ha gångavstånd till Gothia Towers,ett av Europas största hotell. Stora evenemang drar in miljarder till GBG på längre sikt.
 0
Mikael Kreutz (24 Mars 2013 23:07):
Zoo: Får gratulera till Tele2 Arena, på tiden att Stockholm fick en högklassig fotbollsarena. Friends arena är dock inget att hänga i granen, bortkastade miljarder på en arena som inte står sig speciellt bra internationellt. Kul också att ni till slut kom in i matchen, blivit lite tjôtigt att alla stora artister väljer Ullevi gång efter annan.
+1
Mikael Kreutz (24 Mars 2013 23:48):
Johannes Åsberg (21 Mars 07:10): Att det skulle vara bättre för Göteborg att bygga bostäder där Scandinavium står idag. Förtäta gärna med bostäder och fler kontorsskrapor i området, men att använda Scandinaviums tomt till det är bara slöseri. Med Mässan intill skulle det bli ett riktigt tråkigt kvarter som endast vänder sig mot Skånegatan och Valhallagatan. Mässan är en enorm kloss som omöjliggör nya stråk mellan Mölndalsån, Örgrytevägen Skånegatan, och Valhallagatan, då är det mycket bättre att utnyttja symbiosen mellan Mässan och Scandinavium, och låta den "gemensamma klossen" ta upp hela området.

Att idén med evenemangsstråket skulle vara så himla dålig är bara trams. Det är en enorm styrka för Göteborg att ha Svenska Mässan, Scandinavium, och Ullevi så centralt. I de flesta städer husera liknande institutioner utanför staden med gigantiska parkeringsöknar runtomkring. Göteborg har valt en urban lösning och blir kritiserade för det på Yimby. Helt otroligt. Den enda komponenten på evenemangsstråket som normalt sett integreras i traditionell kvartersstad, men här har valts att byggas som en solitär på en av Skånegatans bästa tomter för förtätning, är designad av mannen som vann Yimbypriset 2013. Det är verkligen höjden av ironi.
 0
Johannes Hulter (25 Mars 2013 00:29):
Mikael: Tja, då har vi olika synsätt. För min del får Scandinavium gärna stå kvar så länge, men om det byggs nytt så bör det inte vara ytterligare en arena. Det beror som sagt dels på att det inte är det som området primärt behöver, men kanske framför allt på att den typen av exploatering gör större nytta någon annanstans. Jag har naturligtvis inget emot att man valt att lägga evenemangskomplexen centralt, jag hade inte velat ha dem på en åker. Tvärtom är ju min kritik att lösningen inte är tillräckligt urban. Genom att lägga allt på rad så har man lyckats göra extremt centrala områden väldigt icke-urbana. Vad gäller Yimbypriset så framgick det väldigt tydligt av motiveringen att det var för planen för Frihamnen.
 0
Krister (25 Mars 2013 06:44):
När barnen flyttat hemifrån vill många Hovås- och Askimsbor ha en lägenhet. Priset för lägenheten är inget problem om man fick 5-10 miljoner för villan. Om inte Gbg kan tillgodose behovet hamnar de i Kungsbacka kommun. Gränsen går alldeles söder om Hovås.
 0
Anders Svensson (25 Mars 2013 08:53):
En ny arena borde kunna byggas där den tomma Saab-fabriken står. Sen river man Scandinavium och bygger bostadshus och en utvidgning av Svenska Mässan där.
 0
Matthias H. (25 Mars 2013 09:31):
Jag är inte emot evenemangsstråk alls, jag tror också att det är bra för stan att ha mässa, arenor o dyl samlat men det jag tycker är sämre är att det är så glest. Istället för stora yttäckande parkeringsplatser borde vi kunna bygga parkeringshus på höjden som ser ut som kvarter tillsammans med kvarter där bostäder, kontor och affärer samsas.

För mig känns också Valhalla viktigt att behålla, ett gammalt anrikt, urbant integrerat bad som kan bli ännu mer integrerat om vi förtätar däromkring.
 0
Johannes Westlund (25 Mars 2013 13:27):
Problemet med att ha ett evangemangsstråk (för att tala klarspråk: ett kluster), är att det blir som Göteborgs så kallade stråk. Det blir inte plats för stad för alla eventlokaler och -ytor. Det blir istället ett mer eller mindre monofunktionellt komplex som i sig bildar ett slags urbant hål i staden. Det blir ett projekt att gå från Scandinavium till stan. Evangemangsklustret må ligga i staden rent geografiskt, men den fysiska upplevelsen av att ligga *i staden* finns i stort sett bara vid Mässans entré.

Då infinner sig frågan, måste allt vara i ett kluster? Vad är fördelen med det? Hur många hockeybesökare blir gladare av att det också finns en slutsåld rockkonsert och ett slutet konvent praktiskt taget vägg i vägg? Den enda synergin som man kan vänta sig är mellan evangemang och Gothia Towers. Där kommer inom kort att finnas en bra bit över 1000 rum. Frågan är om detta med en ny arena till inte bara är en fråga om att säkra ROI för det nya tornet? Då frågar jag mig om Göteborgs stadsplanerings syfte är att säkerställa vissa aktörers vinster eller att skapa en bra stad?

Jag ser bara fördelar med att bryta med kluster-idén och sprida ut evangemangen över centrala staden. Då kan varje arena integreras urbant fullt ut och man måste inte gå från "Scandinavium till stan". Man är redan i "stan" när man ramlar ut genom entrén. Runt varje arena kan nämligen ett naturligt stadsliv uppstå och ett rikt utbud av hotell, serveringar, klubbar, nattliv, service... Och detta förstärker varandra. Arenan ger extra underlag till intressanta verksamheter som gör arenan mer attraktiv. Det blir synergi i en positiv feedbackloop.
 0
Daniel (25 Mars 2013 13:42):
Det finns många fördelar med Evenemangstråket. Ett är att man kan utnyttja befintliga infrastrukturer såsom p-platser och spårväg till flera olika arenor. Ett annat är att det syns att det händer något i staden samt att det faktiskt är ett bra avstånd till centrum.
Man kan jämföra med Stockholm som kan ha ett Ishockey-VM utan att det märks då detta sker i förorten. Sedan måste man varje gång man bygger en arena planera en massa p-platser (det finns ingen lag som säger detta men vill verkligen politikerna ta alla dom negativa skriverier och allt gnäll och tjat om så inte görs? Lärdomar från Nya Ullevi kan göras här där GP fortfarande tjatar om p-platser).

Sedan fr man inte glömma att dom som förespråkar en arena utanför stan nog har tänkt sig något i stil med Allianz Arena. http:​/​/​goo.​gl/​maps/​vFCLn
 0
Johannes Westlund (25 Mars 2013 14:16):
Jag ser inte varför alternativen skulle vara *ute på ett fält* eller *evangemangskluster koncentrerat till en punkt i stan*. Snarare är det väl så att alternativen som diskuteras är om arenorna ska samlokaliseras eller ligga på olika ställen i centrala Göteborg.
 0
Daniel (25 Mars 2013 14:27):
Som sagt. Om dom ska vara på annat ställe (även i centrala stan) så kommer det att bli skriverier om p-hus och att det aldrig kommer att byggas tillräckligt med p-platser. Sosseidioter, bilhatande miljöpartister, och kommunism kommer det att skrivas om. Och drevet kommer att pågå i flera år (såsom det gjorde i Ullevi-fallet där Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer att kräva p-hus i motioner och på bloggar och GP kommer att skriva en massa negativt om det bilfientliga styret. Och frågan är om man kommer att orka samma fight om och om igen? Så om det blir en arena på annan plats så kan man nog rita dit 1-2 p-hus med en gång.
 0
Johannes Westlund (25 Mars 2013 14:45):
Det är en kilometer till de flesta parkeringarna vid Allianz Arena om jag förstod det rätt. Inom en kilometer från Ullevi så finns flera stora parkeringsanläggningar. Inom en kilometer från en arena någon annanstans i centrala Göteborg finns också stora parkeringsanläggningar. Varför skulle Göteborg behöva ha parkeringarna närmre än en skräddarsydd arena på en åker? Det går inte ihop.

Man kan inte låta bilmaffian diktera stadsutvecklingen, de tar inte ett uns ansvar för stadsutvecklingen och vägrar lyssna till saklig argumentation och vetenskaplig fakta. De vill kunna köra obehindrat i sin bil och parkera billigt överallt och skyffla över kostnaderna på alla andra. Ju förr vi bryter helt med att anpassa staden efter massbilismen desto tidigare kan vi börja bygga riktig fungerande stad som människor trivs och mår bra i.
 0
Sven R (25 Mars 2013 15:47):
Allianz Arena har 10.000 p-platser under läktarna. Man kan ju fråga sig om de är tillåtna att använda vid matcher med tanke på risken för bombdåd.
 0
Daniel (25 Mars 2013 21:45):
Bilmaffian är stark i Göteborg. Det blev ett vallöfte både 2006 och 2010 att Gamla Ullevi skulle kompletteras med ett underjordiskt garage + ett extra underjordiskt garage på heden. Vissa politiker tycker att "Under överskådlig tid kommer bilen att vara en av grundbultarna i vårt kommunikationssystem."
http:​/​/​www.​folkpartiet.​se/​folkpartiet-​nara-​dig/​gotebor.​.​
Sätter man igång en plan så kan förutsättningarna ändras snabbt beroende på majoritet.
 0
Mikael Kreutz (26 Mars 2013 00:33):
Daniel: Hade Gamla Ullevi byggts med ett garage från början hade man sluppit alla problem med vibrationer. Man löste problemen på Ullevi efter att Bruce nästan rockat sönder arenan med att stabilisera med ett garage. 20 år senare när nästa arena ska byggas tror man att problemet med leran magiskt skulle ha försvunnit.
 0
Mikael Kreutz (26 Mars 2013 00:45):
Johannes Westlund (I går 14:45): Flera stora parkeringsanläggningar inom en kilometer från Ullevi? Jag kan bara hitta en, utöver Ullevigaraget som brukar vara stängt vid större evenemang.

Och på Allianz är det banne mig inte nån kilometer till parkeringar, du måste vara blind om du missar det gigantiska parkeringshuset som leder rakt in under arenan.

Sakliga argument? Det enda du pysslar med är greuelpropaganda.
 0
Mikael Kreutz (26 Mars 2013 01:33):
Johannes Westlund (I går 13:27): Ett projekt att gå ifrån Scandinavium in till stan? Du är ju fan inte klok, det är 500m till Avenyn, 200m till Korsvägen. Ingen fysisk upplevelse av att befinna sig i stan? Nähä, så den vackra stenstaden på andra sidan gatan är inte stad nog? Fördelen med att samla arenorna och mässan i ett kluster? Hur jävla uppenbart som helst, maximalt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Synergi mellan mässan och Scandinavium, alt. ny eventarena vägg i vägg? Att båda lokalerna kommer till användning så klart. Görs redan i stor utsträckning idag och med en ny arena vill man öka förutsättningarna för detta.
 0
Johannes Westlund (26 Mars 2013 02:23):
Jag missade helt ärligt garaget, jag erkänner temporär blindhet. Men jag har upptäckt det nu. Dock är det en dryg kilometer till järnvägsterminalen, så uppenbarligen utgår man ifrån att människor är beredda att promenera den sträckan. Det är dessutom ca 800 meter från bortre änden av garaget, så en kilometer är alltså godtagbart att promenera när man konstruerade Allianz Arena. Det är egentligen det intressanta.

Hur som helst inom den kilometern från Ullevi finns Focus, Valhalla, Heden, Nordstan, och ytterligare en eller ett par anläggningar i Gårda.

Ett snabbt överslag ger en bra bit över 5000 parkeringsplatser på de större anläggningarna (exklusive Ullevigaraget), vilket borde duga gott för de flesta arr som hamnar på Ullevi. Det har ju också fungerat någorlunda vad än parkeringsivrarna vill påstå. Det är inte heller så fantastiskt långt ifrån Allianz Arenas 10000 trots att Ullevi finns i en mycket svårare urban kontext. En ganska rimlig kompromiss kan jag tänka. Och vill man krama fram fler parkeringar så går det att göra. Det går säkert att räkna in 1000-1500 till om man verkligen utnyttjar allt som finns tillgängligt och sätter upp provisoriska parkeringsanläggningar.

Vi har alltså nästan något som går i paritet med ett skräddarsytt arenakomplex på en åker fast mitt i stan. Och parkeringsivrarna är ÄNDÅ INTE NÖJDA! Det är bara att inse att det handlar om den klassiska gökungen...

Du får slutligen gärna utveckla detta med greuelpropaganda. Svårt att bemöta så pass svepande kritik utan substans.
 0
Matthias H. (26 Mars 2013 07:40):
Mikael, varför så arg? Man behöver ju inte såga nån längs med fotknölarna bara för att man inte håller med eller?
 0
Johannes Hulter (26 Mars 2013 08:35):
Mikael: Du brukar ju inte ha några problem att argumentera sakligt, dina argument stärks inte av att du svär och håller på, lägg ner det.
 0
Daniel (26 Mars 2013 11:07):
Kanske ska säga att om man hade byggt ett garage vi Gamla Ullevi på kanske 1000 platser såsom vissa vill så hade man ju haft otroligt svårt med trafikköer när 1000 extra bilar ska ut samtidigt på Parkgatan och Ullevigatan samtidigt.

Sedan säger Parkeringsbolaget att det inte finns någon ekonomi att bygga underjordiska garage vilket leder till att underjordiska garage kommer att bli skattesubventionerade.

I alla fall så kan man räkna till tusentals parkeringsplatser fågelvägen om man bygger en arena vid Frihamnen. Men den mentala barriären är gigantisk. Se bara på det klassiska om att egentligen kan dom flesta cykla istället för att åka bil. 38% av barnfamiljerna har tillgång till bil i Göteborg. Och ändå är det dom stressade bilåkande familjerna som är huvudargumentet. Det är synd om dom bilberoende 3-kilomtetersåkande föräldrarna...

Jag är i teorin positiv med en extra arena i Frihamnen, men rent praktiskt så blir jag utmattad bara jag tänker på parkeringsdebatten. Är inte positiv till att placera en arena i förorten då det där finns oändligt med mark så att arenans biytor och konnektioner kan svälla över alla bräddar.
 0
Johannes Westlund (26 Mars 2013 12:22):
De berömda synergierna mellan mässan och scandinavium... Jag ser inga uppenbara eller starka synergier. Som det står i krönikan ovan

" Är tanken att Springsteen-fansen ska gå från Ullevi in i Bergakungen och kolla in The Hobbit innan de fortsätter till Scandinavium för att se lite hockey och sedan avsluta med en helkväll på båtmässan? "

Ens om man gör sitt bästa att hitta på ett realistiskt exempel så misslyckas man. Vad sägs om att börja med en bokmässa och sedan promenera över till Winnerbäck i Scaninavium, slutsålt i flera månader? Spontana synergier? Finns det någon som helst statistik på att någon som reser hit för att se Springsteen passar på att se på bio när de ändå är på *stråket*? Allvarligt talat, vad består synergierna i?

Synergierna med omgivande stad är däremot lätta att föreställa sig. Det är inte otänkbart att en mässbesökare dras på någon närliggande servering eller klubb. Springsteen föregås kanske av en shoppingrunda och rundas med fördel av med en bärs eller två. Hotell kommer behöva uppstå i omgivningarna. Synergierna mellan arena och stad är alltså stora. Genom att integrera arenorna i staden via en utspridning istället för att isolera dem för sig längs ett genomdött *evangemangsstråk* kan varje arena skapa sin egen pulserande kärna genom dessa synergier.
 0
Daniel (26 Mars 2013 12:35):
De mest kända evenemangstråken borde nog vara Broadway samt The Strip. Men det är ju sällan man går på flera teaterföreställningar såsom Priscilla och The Lion King samma dag.
 0
Mats O. (26 Mars 2013 13:14):
Daniel: lägg ner tjatet om "bilmaffia".
Det är lika retoriskt trovärdigt som när SD:arna gafflar på om "massinvandringen".
 0
Daniel (26 Mars 2013 14:35):
Mats O. Parkeringshus är kommunspolitik. Vi har 5 stycken partier i kommunen samt vår största dagstidning som kommer att kräva p-hus i anslutning till en arena. Bilmaffian är egentligen inte mitt uttryck utan lånat som ett citat från Johannes.

Vi kan stryka ordet bilmaffia och säga att det finns väldigt högt uppsatta och mäktiga p-husförespråkare i staden. Det är fakta som man inte kan bortse ifrån.
 0
Sven R (26 Mars 2013 15:20):
Daniel, om du håller dig till fakta så fanns det inga vallöften i länken du gav från Fp. Underjordiskt p-garage under Gamla Ullevi nämndes inte ens. Och det verkar ju lite osannolikt att man 2006 skulle gett vallöften om ombyggnad av en fotbollsstadion som inte ens finns. GU öppnade 2009.
 0
Matthias H. (26 Mars 2013 15:21):
Hellre snygga p-hus på höjden som kan fungera som delar av kvarter än stora yttäckande jätteparkeringar.
 0
Johannes Westlund (26 Mars 2013 15:31):
Parkeringshus har faktiskt en fördel framför underjordiska parkeringar eller parkeringsplaner som jag har upptäckt när jag skissat lite. De är användbara som ljudbarriärer mot exempelvis järnvägar och motorvägar.
 0
Sven R (26 Mars 2013 15:31):
Johannes W, du har rätt i att det inte finns några synergier mellan Springsteen och The Hobbit. Överhuvudtaget är det ett argument mot s.k blandstad. Det finns t.ex inga uppenbara synergier mellan Biopalatset och Saluhallen heller.

Men nu gäller frågan var den nya stora inomhusarenan ska ligga. Synergierna mellan mässan och Scandinavium är uppenbara. Nyligen arrangerades friidrotts-EM där mässans lokaler kallades EM-torget med olika kringupplevelser. När Gothenburg Horse Show arrangeras så hålls samtidigt mässan Euro Horse som ingår i entrébiljetten. Dessutom sitter GotEvent i kvarteret och kan därmed samutnyttja sin personal och faciliteter.
+1
Erik Funck (26 Mars 2013 19:26):
Kan inte den nya arenan "synergera" med en ny mässa på Hisingen? om det nu skall vara så viktigt att fortsätta med att bygga monofunktionella kluster istället för sammanhängande stad. Jag tycker det är lite visionslöst och andefattigt att planera all ny bebyggelse mot vad som redan finns istället för att, någon gång, komma igång med och inkorporera, den "andra halva" av centrala Göteborg som man trots allt planerar att bygga.
 0
Hans Jörgensen (26 Mars 2013 20:41): Online
Men Erik.
Det går la inte att lägga en ny arena på Hisingen. Den nya arenan ska ligga i stan. Det e så käckt att ha gångavstånd till Avenyn och alla hotellen.

På Hisingen finns ju ingenting roligt för evenemangsbesökare. Det finns inte ens en järnvägsstation på ön, och det kommer inte gå någon västlänk där inte.
Det talas visserligen om att bygga något som kallas blandstad kring Frihamnen. Men det blir inte lika fräckt som Avenyn. Och förresten så finns en vision om att det ska vara park på hela Frihamnen. Så där kan vi inte ha någon arena, vid spenaten.


*Sarkasm*
 0
Mikael Kreutz (26 Mars 2013 23:09):
Johannes Westlund (I dag 12:22): "De berömda synergierna mellan mässan och scandinavium... Jag ser inga uppenbara eller starka synergier." ... "Ens om man gör sitt bästa att hitta på ett realistiskt exempel så misslyckas man."

Rätt så talande för din kunskapsnivå, på ämnet. Löjligt att man ska behöva diskutera uppenbara fördelar av att ha Mässan och Scandinavium integrerade men here goes; Utöver det Sven nämnde ovan med delade evenemang så delar Mässan, Gothia Towers, och Scandinavium på bl.a. storkök, lounger, restauranger, godsmottagning, uppställningsytor, förrådsutrymmen, sophantering, m.m. Allting ihopvävt på ett imponerande vis, t.ex. så ligger Scandinaviums uppvärmningsrink i källarplan direkt under Mässans lastzon. Jämfört med Ullevi som tar upp all yta öster om arenan, mot ån, för dessa ändamål. Stora logistiska samt urbana fördelar då Scandinavium och Mässan har sina "döda baksidor" gemensamt, undangömt mellan varandra och i källaren.
+1
Mikael Kreutz (26 Mars 2013 23:29):
Daniel (I dag 11:07): Evenemangsstråket har 7,000 parkeringsplatser (bra gissat Johannes!), och det brukar sällan vara problem med köer. Jag tror knappast inte att Gamla Ullevi hade fått fler parkeringsplatser än Ullevigaragets 600, och med utfarter åt två av centrala stans kapacitetsstarkaste gator hade det säkert inte blivit några som helst problem.

Hade man inte snålat och byggt ett garage hade man kunnat göra något roligare än trist parkeringsplats precis utanför stadion. Och då kanske det planerade Marriott hotellet vid Parkgatan hade blivit byggt.
 0
Johannes Hulter (26 Mars 2013 23:33):
Mikael: Jag förstår fortfarande inte varför du måste vara så otrevlig, du vinner inget på det.

Vad gäller sakfrågan, som jag förstår dig så är det främst kopplingen Mässan/Scandinavium du försvarar, inte "Evenemangsstråket" som helhet (du har ju kritiserat både Ullevi och Bergakungen)? Stämmer det?
 0
Sven R (26 Mars 2013 23:39):
Bra poäng där Kreutz med att samlokaliseringen faktiskt minimerar mängden trista baksidor.

Kvarteret där mässan ligger är bara en mindre del av Skånegatan. Vill man ta bort tråkigheten så finns det många andra kvarter att jobba med.

Jag skulle gärna vilja se en världscup-tävling i längdskidor i arenan, motsvarande Slottssprinten i Stockholm. Då skulle man kunna tillverka konstsnö med de båda ismaskinerna som läggs ut i mässhallarna och sedan inne i arenan. Borde kunna bli en slinga på några km. Idén har jag stulit från Paris där man kör motocross-tävlingar på liknande vis.
+1
Johannes Westlund (26 Mars 2013 23:52):
Det du redogör för är klassiska stordriftsfördelar. Inte att underskatta. Men jag kan känna att det är just stordriften som man måste offra för att få till en sund stad, ett sunt stadsliv. De interna synergierna är inte nödvändigtvis gynnsamma för staden, även om de är det för vinstmarginaler. Om synergierna är begränsade till att samma aktör kan göra en smidigare resursplanering så är vi i diskussionen om monofunktionella komplex versus blandstad. Storskalighet versus småskalighet. Om de enda rimliga synergierna är att man kan dela kök och att hotelldelen har utbyte med mässdelen (ungefär vad det kokar ner till) så kan ju komplexet lika gärna ligga i Surte. För mässan suger ju då upp alla människor i sig, in i *Mäss-stad*, en helt annan stad än Göteborg, en egen liten stad i staden. Utbytet med Göteborg blir noll.

Sen är jag övertygad om att det går att bygga en arena *utan baksidor*. Utmanande, visst. Men jag tror inte det är omöjligt om man går in i projektet med den ambitionen.
 0
Mikael Kreutz (27 Mars 2013 01:17):
Kostnadseffektiv drift är av yttersta vikt då det handlar om våra skattepengar. Men du kanske tycker det är värt att ett par skolor och dagis läggs ner, om bara idén med evenemangsstråket också går i graven?

Det handlar inte om att hålla kvar besökarna inom Mässan och Scandinaviums väggar, det handlar om att nyttja resurser och personal (och på större skala infrastruktur) så effektivt som möjligt.

Fråga vilken krögare som helst kring Avenyn så tror jag nog att alla kommer vara slående överens om att Mässbesökare och hockey/konsertbesökare ger extra klirr i kassan.

Jag tror inte du kan hitta en arena i världen utan en baksida. Eller än bättre, jag tror inte du kan hitta många arenor i världen bättre urbant integrerade än Scandinavium.
 0
Johannes Westlund (27 Mars 2013 01:55):
Jag är extremt kritisk till att ens bygga en arena. Jag tycker verkligen inte att skattepengar ska användas till ytterligare en arena när vi har elever som står och demonstrerar mot neddragningar i en redan eftersatt skola. Jag tycker inte att kommunen ska ägna sig åt att leka affär med skattepengar alls. Jag tycker det är långt ifrån självklart att saker såsom mässan och arenor ska drivas med kommunala pengar. Det är möjligt att politiker missat det, men kommunens främsta uppgift är inte att ordna roliga styrelseuppdrag till politikerna utan att upprätthålla viss grundservice för medborgarna.

MEN om nu en arena ska byggas tycker jag att den ska användas strategiskt för att gynna stadsutvecklingen maximalt. Jag tror inte att maximal nytta är att försöka lösa evangemangsstråkets problem med för mycket arenor och för lite stad med ännu fler arenor. Jag tror det är att skjuta sig själv i foten. Jag tror maximal nytta är att använda den som stepping-stone för att kick-starta utvecklingen av centrums expansion över älven. Arenan i sig självt bidrar med mycket potentiella synergier med ett framväxande city, men att lägga arenan på Hisingen är kanske främst en konkret symbolhandling som säger "vi menar allvar med att city ska spänna över älven". Det ska absolut inte underskattas.
 0
Erik Funck (27 Mars 2013 02:10):
Kan det vara så mycket svårare än att täcka en arenas "döda väggar" eller baksidor med exempelvis kontor eller badhus?

Mikael, "Fråga vilken krögare som helst kring Avenyn så tror jag nog att alla kommer vara slående överens om att Mässbesökare och hockey/konsertbesökare ger extra klirr i kassan."
Är inte inte det här ett argument för att bygga ny arena i en annan del av staden om man vill främja resturangetablering/klirr i kassan även där? Förutsatt att staden och dess invånare har begränsade resurser så minskar stadsliv och affärsverksamhet i en stadsdel när det koncentreras till en annan, eller?

Kortsiktigt vs Långsiktigt "så effektivt som möjligt"?
 0
Daniel (27 Mars 2013 09:44):
Vissa tvivlar på att vissa partier vill bygga fler parkeringshus i centrum?

Gå in på http:​/​/​www.​alliansengbg.​se/​
titta efter rubriken "Sänk parkeringsavgifter och bygg fler parkeringar" daterad 14 februari, 2013. Där säger David Lega "Fler parkeringar, speciellt parkeringshus, måste tillkomma..."

Ang Ullevi. Planen för arenan sattes 2006. Det var väldigt stormigt och p-hus var en valfråga där man hotade med att riva upp planen för att få dit ett p-hus.
 0
Sven R (27 Mars 2013 10:46):
Det är ingen som tvivlar på det Daniel.. Men du blir inte mer övertygande bara för att du kryddar dina inlägg med rena lögner.
 0
Mats O. (27 Mars 2013 12:24):
Mikael Kreutz: stadsbyggande handlar inte om att bygga en stad för att krögare och hotellägare ska tjäna mycket pengar på evenemangsturism och mässor.
För övrigt kan ju Petter Stordalen med flera själva finansiera arenabyggen utan skattepengar.
 0
Sven R (27 Mars 2013 13:06):
Mats O, stadsbyggande handlar inte heller om att flytta runt verksamheter som schackpjäser i staden utan att tillfråga verksamheterna vad de själva tycker.
 0
Johannes Hulter (27 Mars 2013 13:17):
Sven: Delvis gör det väl det, inte minst när det är vi skattebetalare som står för kulorna?
 0
Sven R (27 Mars 2013 13:56):
Johannes, ja delvis.
 0
Sven R (27 Mars 2013 14:24):
 0
Andreas Larsson (27 Mars 2013 14:43):
En mer långsiktig vision om evenemangsstaden tycker jag vore på sin plats.
Jag har skrivit mer om det här:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​2458
 0
Hans H (27 Mars 2013 14:54):
Vilket leder till en annan fråga, hur många triumfer per år krävs det för att en arena som Ullevi ska vara berättigad?
 0
Sven R (27 Mars 2013 16:21):
Hans H, Ullevi firar triumfer varje dag i Göteborgs stadsbild. Lite bedagad, men trots allt ett mästarstycke i betongbyggnadsteknik.
 0
Hans H (27 Mars 2013 16:46):
Visst, som skulptur och landmärke, eller som fornlämning från VM -58 kan man ju alltid ha Ullevi. Och arenan ser ju helt ok ut om man åker förbi snabbt. Så något sorts egenvärde har ju alltid arenan.

Men när blir den låga användningen pinsam? Vid 10 större arrangemang per år, 5 per år eller 2... eller aldrig?
 0
Sven R (27 Mars 2013 17:03):
Det är väl upp till var och en vad man tycker är pinsamt. I mitt tycke är det pinsamma att GotEvent inte rustar upp stans finaste byggnadsverk. Börja med att ta bort de horribla ljusreklamskyltarna som sitter runt om.

Antalet större arrangemang ligger väl runt tio per år. Ganska OK.
 0
Hans H (27 Mars 2013 17:26):
Fast det är inte riktigt tio större arrangemang per år längre, fem-sex finns med i kalendern i år och det var inte mycket bättre förra året. Men vi får se framöver, kanske lyckas man få fart på arenan igen.
(Men det är inte ont om mark i Göteborg, så även om Ullevi är tom tråkigt ofta, så finns det ingen större anledning att planera för något annat på platsen)
 0
Johannes Westlund (27 Mars 2013 17:27):
Huruvida Ullevi är en vacker skulptur eller ej är i och för sig hyfsat subjektivt. Det är knappast på sådana meriter 67600 kvadratmeter arena bör leva. Men så länge den används så fyller den ju sin funktion.
 0
Peter B (27 Mars 2013 19:06):
Johannes W: vad gäller Ullevis form är det väsentliga huruvida den är intersubjektivt vacker, vilket jag tror den i ganska hög grad är.
 0
Hans Jörgensen (27 Mars 2013 19:39): Online
Mot bakgrund av GP:s artikel.
Det är alltså inte helt bestämt huruvida en ny multiarena ska
(1) ersätta Scandinavium,
(2) bli ett komplement till Scandinavium, eller
(3) Scandinavium byggs om.

Personligen börjar jag tycka:
Kombinera (1) och (3), dvs skapa en helt ny typ av arena, (inkl. hockey och en rad andra evenemang), men behåll inte samtidigt det gamla Scandinavium. Bygg den nya arenan helst på samma plats som nuvarande, och under kriteriet att den är urbant integread (kanske som Kanozis förslag fast ut mot Skånegatan).
På det sättet kan vi tillvarata de synergier med Mässan som Kreutz med flera nämnt (tack för påtalandet!)

Vallhallabadet behålls eftersom det verkar uppskattat som det är idag.
Men det hindrar inte att Poseidons stad skaffar sig fler attraktiva bad.

Gärna i Frihamnen! Tänker att det kunde ligga på den yttre piren, så att långa simbassängen hamnar parallellt mellan hamnbassängerna. Alltså ungefär där Cullbergs kub föreslås, kanske kan dessa två integreras. Annars borde det gå utmärkt att integrera ett bad/simhall som bottenplan i en skyskrapa.
Då får vi plötsligt en funktion och garanterad målpunkt, som kan användas vardagligen av göteborgarna, och även kunna stå för evenemang som tävlingssimning.

Stora Ullevi ja... Det får väl vara kvar så länge det fyller en funktion. Men det kanske kan vara läge att reservera mark för en ny stadion någonstans på centrala Hisingen, t ex på Ringöns västra del (gränsande till Frihamnen och Backaplan).

Vallhalla idrottsplats. Större delen borde kvartersbebyggas. En lite udda idé kan vara att Vallhallas gräsplan flyttar över till Stora Ullevi, så får den arenan lite bättre beläggning. Vallhallas grusplaner kan vara kvar medan gräsplanen bebyggs med stad. Behovet av parkeringsplatser kan då förhoppningsvis minska, och även p-ytan mot Vallhallagatan bebyggas.
+1
Ragnar Lind (27 Mars 2013 23:34):
Låter vettigt, det är ju rätt mycket utrymme att bygga ut Scandinavium mot Valhallagatan. Vidare skulle man väl kunna förse "Nygamla Ullevi" med skjutbart tak (som Vännernas Arena i Solna?), och vips så har man en inomhusarena där också när det behövs. (Alla läktare där har tak över sig. "Hålet" i mitten är inte så stort, skulle det gå att ordna med skjutbart tak?)
 0
Sven R (28 Mars 2013 17:46):
Ragnar, att bygga skjutbart tak över Ullevi låter iofs gött men det är tveksamt om det är väl använda pengar. Jag är faktiskt mer inne på att Ullevi bör förbli en öppen utomhusgryta just för att nischa sig mot Friends Arena och Tele2 Arena.

Fördelarna med stängningsbart tak är uppenbara. Men samtidigt ger det nackdelen att man aldrig kan öppna arenan helt en ljummen augustikväll när Springsteen står på scen. Det blir en annan karaktär helt enkelt även när taket är i öppet läge. Ullevi är känd för att skapa "magi" när grytan är fullsatt, framförallt på konserter. Det återstår att se hur Friends o Tele2 kommer att kännas, jag misstänker att det blir en viss känsla av flyghangar som kanske inte är så coolt egentligen. Ullevi kommer nog stå sig gott "when the novelty wears off" i Solna o Stockholm.

Dessutom är risken att den världsunika designen med läktarnas vågform och det svävande taket förstörs av en klumpig takkonstruktion. Men om Santiago Calatrava kontrakteras så är jag villig att ge idén en chans!

;-)
 0
Ragnar Lind (28 Mars 2013 20:22):
Nej, jag menar, heter det "Gamla Ullevi", den nya arenan? Där borde man kunna få till ett skjutbart tak. Vännernas arena (eller Friends Arena som det heter på utrikiska:)) har väl skjutbart tak - det har ju spelats utomhusfotboll där, liksom även hållits schlagerfestivaler o dyl inomhus.
 0
Johannes Hulter (28 Mars 2013 21:33):
Damn you Sture Allén...
 0
Mikael Kreutz (29 Mars 2013 17:15):
Ragnar L (27 Mars 23:34): Tror inte det är någon idé att göra det. Skillnaden mellan Gamla Ullevi (nybyggda arenan vid Allén) och Friends Arena/Tele2 Arena är dem är byggda som inomhusarenor med skjutbart tak, Gamla Ullevi är en utomhusarena och skulle helt behöva kapslas in.

Taket skulle dessutom hamna så lågt att målvakten hade prickat det vid varje utspark.
 0
Sven R (29 Mars 2013 18:00):
Jag tror inte heller det skulle vara någon större vits att bygga tak på Gamla Ullevi eftersom arenan ändå inte uppfyller grundläggande krav på komfort för en multievenemangsarena. Främst tänker jag på de otillräckliga entréerna. Det skulle bli dyrt att bygga om hur detta funkar.

Upplevelsen att gå in på Gamla Ullevis ståplatsläktare påminner mer om grisens väg till slakt än att besöka en teater. Till viss del hör denna enkla karaktär fotbollen till, det ska inte kännas som en teater. Men på Gamla Ullevi blev det i mitt tycke väl spartanskt.

Man hade ju faktiskt en konsert med Leonard Cohen här om året men vad jag hörde var erfarenheterna ganska dåliga. Bl.a annat var det problem att komma in och ut. Personligen tycker jag det är makalöst att man bygger en nya arena med så ett så gravt fel.
 0
Matthias H. (29 Mars 2013 18:02):
Precis Mikael, Nybyggda Ullevi är alldeles för "låg" för att byggas tak på...

Sven, jag håller med om att stora Ullevi och även Scandinavium är fantastiska i sina former. Helt fantastiska. Men jag drömmer ändå om att staden bygger på stora Ullevi och gör den helt rund och med skjutbart tak på. Då skulle vi få en arena med 70-75000 platser. Det ihop med en ny inomhusarena på 18000 skulle ju sätta Göteborg i första rummet igen i hela Norden. Alternativet till en ny inomhusarena tycker jag också kunde vara att man byggde på Scandinavium men behåller formen fast "vrider" på den d v s man bygger på de lägre delarna rejält så att de blir de högre delarna i framtiden.
 0
Mikael Kreutz (29 Mars 2013 19:10):
Sven; Gamla Ullevi är ett budgetbygge, men vi fick väldigt mycket fotbollsstadium för pengarna. Ur ett åskådarperspektiv är det en fantastisk upplevelse att se på fotboll på Gamla Ullevi. Tyvärr gjorde budgettänket att man skippade garaget, som hade stabiliserat arenan och man hade sluppit vibrationsproblemen.
 0
Mikael Kreutz (29 Mars 2013 19:19):
Matthias H; Det är verkligen intressant vad som kommer hända med Ullevi. GotEvent agerade snabbt och gjorde nödvändiga åtgärder för att höja publikkapaciteten, så att man fortfarande kunde kalla sig Nordens största arena efter att Friends Arena var färdigställd. Men Ullevi är i behov av en rejäl uppfräschning, det är fortfarande 1950-tal bakom kulisserna till stor del. Jag håller med Sven om att det gäller att nischa sig mot Stockholm och bevara dagens arkitektur som gör Ullevi till en fantastisk konsertarena.
 0
Sven R (29 Mars 2013 19:55):
Matthias: Det är alltid kul att vara i främsta rummet. Men rimligen kommer Stockholm oftast att vara nr 1 efter de senaste arenainvesteringarna. Vad vi kan göra är att bygga smartare. Nischa oss. Det var det jag menade med att vi bör avvakta erfarenheterna från Stockholm. Ta bandyfinalen t.ex. I år blev det en kanonsuccé, men det fanns också negativa kommentarer om bristande komfort och säkerhet. Skulle inte förvåna mig om bandyfinalen på Friends Arena om några år kommer att kännas lika avslagen som Finnkampen på Ullevi. Kostymen kan bli för stor och inramningen helt fel. Då kommer en bandyfinal inför 20.000 på mobila läktare i solskenet på Heden att kännas helt rätt.

Nya Ullevi är så stor att den är svår att sälja ut för mer än en handfull evenemang per år. Bl.a därför är det orimligt att investera i ett dyrt tak. Det vore fel väg att gå att trycka in massa evenemang i Ullevi som egentligen inte passar för formatet. Den läxan har vi ju redan lärt oss efter flera decenniers fotbollsallsvenska inför halvtomma läktare. Jag tycker att Nya Ullevi ska vårda sitt varumärke genom att inte ta evenemang som man misstänker inte kommer att dra fullt hus. Ullevi ska vara synonymt med folkligt, fullsatt och festligt. Och det är så jag tror de ansvariga tänker också.

När det gäller den nya inomhusarenan så röstar jag också på att den byggs på samma plats som Scandinavium. Jag tror att ett framskjutet läge mot Skånegatan är mycket värt.

Innan jag flyttade till Göteborg så besökte jag ofta Stockholm, Göteborg, Malmö m.fl på olika sportevenemang. Objektivt sett så har Göteborg spelat i en egen division för utsocknes besökare. Om man kommer med buss så parkerar den på Heden eller Valhalla. På den den begränsade tid man har innan match hinner man käka och ta en öl på Avenyn. Den grejen har inte funnits vid matcher på Råsunda. Och köerna på t-banan efter match är ren pest. Så det finns ingen anledning för Gbg att tro att slaget om besökarna är förlorat. Göteborg har i och med evenemangsstråket stora fördelar gentemot alla andra orter.
 0
Mikael Kreutz (29 Mars 2013 20:48):
Sven: Ja, men bygger vi en ny inomhusarena för 1.5 miljader kr, med 18,000 i kapacitet så är vi i ledande i Norra Europa på den fronten. Det stärker också Mässan rejält både nationellt och internationellt. En arena helt integrerat med Mässan, tanken är väl att arenagolvet ska ligga i plan med mässgolvet. Arenan blir i princip en utbyggnad av mässan, arenan skulle kunna användas som mässhall, och skulle då förmodligen bli näst störst av alla mässhallar, och i direkt anslutning till mässans B-hall (den största hallen).
 0
Mikael Kreutz (29 Mars 2013 21:11):
MEN! Det kanske är läge att ha is i magen. Det snackas redan om hur grafen och nanoteknik kan komma att revolutionera arenabyggen. Och med tanke på att vi får forskningen på hemmaplan vore det väldigt synd om vi bygger nytt innan grafen i byggkonstruktioner kan komma att behöva testas på stor skala.
 0
Sven R (29 Mars 2013 21:47):
Kreutz, håller med dig om det mesta.
 0
Krister (29 Mars 2013 22:21):
Tycker inte att vi har någon brist på arenor i staden. Nya Ullevi tar världsartisterna på sommaren. Scandinavium räcker för övriga evenemang. Gamla Ullevi räcker för fotbollen. Sedan har vi även Frölundaborg, Slottskogsvallen, etc. Möjligtvis kunde en utomhusarena byggas på Hisingen som hemmaplan för Häcken, stadens f.n. bästa fotbollslag.
 0
Matthias H. (29 Mars 2013 23:31):
Krister, håller med dig om att Häcken behöver en rejält uppdaterad Rambergsvall. Sen är Scandinavium och stora Ullevi också i behov av uppdateringar/uppfräschningar.
+2
Daniel Bergqvist (30 Mars 2013 08:52):
Det förefaller finnas en oklarhet i vad som omfattas av evenemangsstråket?
Yimby visar ofta bilder på ett ödsligt Skånegatan i norr, men illustrationer som marknadsför mässan och stråket fokuserar på området runt Korsvägen, Örgrytevägen och söndra Skånegatan, se exempelbild:
http:​/​/​www.​luciapokalen.​nu/​wp-​content/​uploads/​20​0​7/​0​9/​.​.​

I vilket fall är området en framgångssaga, med stor potential att bli ännu bättre. Kan inte Yimby bota sin systematiska allergi mot området och istället vara med och förbättra det som finns?

Just nu skissas inte bara på en ny arena, utan även blandstad norr om badet. Dessutom står Korsvägen för stora förändringar med anledning av Station Korsvägen. Bebyggelse föreslås på hela västra slänten ned mot Korsvägen, dvs Landeriet rivs/flyttas och hela parken exploateras. Likaså hörnet Mölndalsvägen-Örgrytevägen bredvid Universeum.
 0
Johannes Hulter (30 Mars 2013 11:39):
Daniel: Mig veterligen så innefattar begreppet "evenemangsstråket" sträckan mellan Liseberg och Ullevi, i vissa fall även utsträckt till Gamla Ullevi: http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Evenemangsstråket

Vet inte om någon har någon "allergi" mot området, än mindre en "systematisk" allergi. Tvärtom vill ju många att området - och Göteborg som helhet - ska bli ännu bättre men man kan ju ha olika uppfattningar om hur det ska gå till. Mer blandstad, istället för ännu fler evenemangskomplex, är precis det jag har efterfrågat, så där verkar vi ju vara överens. Vad är det som planeras "norr om badet"? Menar du Valhalla IP? Vore fantastiskt om det kunde byggas blandstad där, frågan är vad Mässan anser om det...
 0
Johannes Westlund (30 Mars 2013 12:33):
Det är ganska talande att det så kallade stråket måste ritas ut på en karta och skyltas för att folk ska fatta att det är ett stråk som går där... Lite som när länder använder *Demokratiska* framför sitt namn. Måste man hela tiden trycka på det så... är sannolikheten stor att det inte heller finns så mycket substans.
 0
Sven Renquist (30 Mars 2013 15:39):
Daniel B har en poäng. De två första bilderna som ska illustrera tråkigheten längs Skånegatan visar faktiskt inga evenemangsarenor utan bara tråkiga hus av annan typ.
+3
Sven R (30 Mars 2013 16:06):
Den andra bilden illustrerar väl kompetensbristen som funnits på ledande poster i Göteborgs stadsplanering. När Scandic Opalen tilläts expandera så borde naturligtvis detta villkorats med att huset i övrigt togs om hand på ett sätt som anstår läget i innerstaden. Tvärtom degenererades huset när kortsidornas betongelement byttes mot plåt i cappuccino-kulör. Och den där entrén.... herregud.

Det enda krav som jag minns från planhandlingarna var att Scandic-skylten inte fick placeras högre upp än den tidigare satt. Dvs idag sitter den halvvägs upp på huset. Vilken pyrrhusseger!
 0
Johannes Hulter (30 Mars 2013 16:22):
Sven: Precis, det är ju själva poängen - att det som behövs är levande stadskvarter, inte fler evenemangslådor, om man nu vill ha ett "stråk". Vad gäller Opalen mm håller jag naturligtvis med dig.
+3
Erik Funck (30 Mars 2013 20:21):
Jag har startat en facebookgrupp för bevarandet av Valhallabadet.

https:​/​/​www.​facebook.​com/​RaddaValhallabadet
 0
Gunnar Einarsson (31 Mars 2013 10:26):
Skulle egentligen bara vilja fråga dem som är väldigt 'på' om arenor som skall dra publik från när och fjärran till evenemang och "Mello", hur ser ni på Peak Oil? Bara en övergående undergångstrend, eller vadå?
 0
Gunnar Einarsson (31 Mars 2013 10:56):
Om det nu är sant som Daniel Bergqvist skriver ovan att det har börjat sneglas på Burgårdsparksområdet, så kanske det är dags att vi på Yimby uppdaterar våra planer och fastställer något som kan läggas fram som alternativ?

På tal om Korsvägen och UB:s park så anser jag det av största vikt att eventuella rivningsplaner på Johannebergs landeri omedelbart stoppas. Delar av komplexet är från 1700-talet. Bergqvist, du kan väl inte på allvar mena att rivning faktiskt har föreslagits?

Flytt kan jag möjligen förstå, men det är i sig onödigt. Man kan bygga bort övrig park i sluttningen utan att röra landeriet det minsta.
 0
Sven R (1 April 2013 18:37):
Gunnar: Du menar att vi inte kommer att ha råd att resa imorgon. Jag tror inte energiomställningen kommer att talla på vår köpkraft i så stor utsträckning att våra fritidsprioriteringar ändras. Men även om det vore så, det skulle likaväl kunna tala för att vi ska bygga arenor i Gbg och andra städer. Som ett sätt att decentralisera landet så vi slipper åka långt när man känner för att uppleva något kul. Vi kommer ju inte att få mindre fritid bara för att oljan tar slut.
 0
Daniel Bergqvist (2 April 2013 17:31):
@Johannes: wikipedia? Det är väl ändå Mässan/Gbg&Co som definierar evenemangsstråket. Uppenbarligen menas området som illustreras i tidigare länk, snarare än Skånegatans mest nordliga delar.
Vi är överens om det mesta, men en ny arena på en befintlig evenemangsområde minskar inte möjligheterna till mer blandstad i området. Nytt kapital till området inducerar nya projekt, som de jag angav i förra inlägget. Ja, Vallhalla IP är i högsta grad aktuellt för mer blandstad. Vad skulle Mässan ha emot att staden säljer sin egen mark för bostadsbebyggelse?
 0
Daniel Bergqvist (2 April 2013 17:42):
@Gunnar: med rivning menar jag att Landeriet monteras ner och placeras på annan plats, i likhet med delar av den bebyggelse som fanns före Universeum/Världskultur.

Personligen anser jag det mer intressant att inkludera Landeriet i en ny modern bebyggelsestruktur. Dock anser jag hela grönområdet bakom UB som mer eller mindre värdelöst: otillgänglig alkispark med klotter och skugga. Sådana områden lämpar sig särskilt till förtätning.
 0
Erik Funck (2 April 2013 22:31):
@Daniel, Ny arena på valhallas tomt går emot blandstad på det sättet att man reducerar vad som existerar av blandstad i området i och med rivningen. Likformningen av området gör det mindre blandat. I bästa fall kan man väl bygga ett nytt kvarter på scandinaviums tomt eller varför inte ett badhus? Om man nu måste envisas med att slänga pengar på att riva fungerande verksamheter för att bygga nytt av samma istället för att bara bygga nytt i ett annat område direkt.
 0
Johannes Hulter (2 April 2013 23:34):
Daniel: 1. Bilden du länkar till heter "Svenska Mässan - översikt" och ger just det, en översikt över Svenska Mässan med omgivningar. "Evenemangsstråket" inkluderar som sagt, vad jag vet, hela Skånegatan ner till Ullevi. Här är en bild från GotEvent: http:​/​/​www.​scandinavium.​se/​pdf/​arenablad/​Scandinavium_​.​.​
Jag är helt övertygad om att GBG&Co även inkluderar Ullevi i ES, om man nu anser att de besitter någon sorts rätt till begreppets definition (det är iofs möjligt att de TM:at det).

2. Eftersom nya arenor med nödvändighet tar upp plats i rumtiden så kommer det också att begränsa utrymmet för annat.

3. Det vore ju utmärkt om Mässan inte har något emot att angränsande mark tas i anspråk för blandstadsbebyggelse, istället för nya evenemangskomplex. Jag tycker dock att det finns visst fog för att misstänka att så inte är fallet.
 0
Mikael Kreutz (3 April 2013 00:55):
Erik: Så vi får med blandstad om vi river Scandinavium och bygger ett till badhus vägg i vägg med Valhalla, men mindre blandstad om vi river Valhalla och bygger en nya arena vägg i vägg med Scandinavium?
 0
Erik Funck (3 April 2013 18:22):
Mikael, vi får mer blandstad om vi river Scandinavium och bygger ett till badhus vägg i vägg med en ny arena än om vi river Valhalla och bygger en nya arena vägg i vägg med Scandinavium.
Att inte göra någonting på de två tomterna och istället lägga pengarna på att bygga arena och gärna även nytt badhus på hisingen hade gett oss totalt sett mest blandstad, av de tre alternativen. Alternativt om man anser scandinavium som onödigt när man byggt en ny modernare/större arena, någon annanstans, så kan man väl bygga blandstadskvarter där istället, vilket knappast är det politiskt lättaste.
 0
Gunnar Einarsson (3 April 2013 22:59):
Sven Renqvist,
Ja, eller så går världens oljeproduktion in i kontinuerligt sjunkande volymer från någon gång efter 2017 med ett i princip totalt exportstopp till Sverige från omkring 2030, till följd av att oljeproducerande länder behöver sin fossilbränsleproduktion själva. Jag vet, det låter brutalt, som en repris av en dålig katastroffilm från 70-talet och flyger över huvudet på de flesta, men just nu pekar uppskattningarna av världens oljereserver i den riktningen.

Alternativa bränslen fullt utbyggda kan inte närmelsevis motsvara fossilbränslekonsumtionen idag för att inte tala om Sveriges transportbehov vid intecknad förväntad (men naturligtvis helt orealistisk) tillväxt. Elproduktionen behövs för övrigt i huvudsak för att driva den svenska industrin om ens en total omställning av fordonsflottan och dess infrastruktur på vägen ner vore tekniskt och ekonomiskt möjlig.

Positivt med det är att Sydostasien förlorar sina komparativa fördelar - något till vilket bara Kinas sjunkande kolproduktion från ca 2020 i hög grad kommer att bidra - vilket skapar återindustrialisering och arbete i väst (kanske till och med så mycket att tills nu ankomna utlänningar delvis kan integreras), men negativt är att det måste ske till betydligt mer begränsade materiella förutsättningar och lägre levnadsstandard.

I det läget, eller i något scenario som liknar detsamma, kommer givetvis onödigt lyxresande att vara bland det första som prioriteras bort. Osökt tänker man på diverse turistbussar fulla med rika pensionärer eller företag som vill ta sin arbetsstyrka på evenemang i Göteborg enligt nu rådande managementkultur. Följderna när varkan pensionärer (efter 40-talisterna kommer pensionerna enligt nu gällande system bara att krympa) eller flådiga turistbussar till överkomlig driftskostnad finns tillstädes, kan du ju räkna ut själv.
Tror du att "evenemangsstråket", för att nu inte tala om den bubbla av arenabyggen som i nuläget försiggår i vårt land, verkligen kan ta det?

Wilderäng höll för övrigt en bra föreläsning på temat i Alingsås nyligen. Cervenkas dito kan man egentligen dock skippa:
http:​/​/​cornucopia.​cornubot.​se/​20​13/​0​3/​forelasningar-​ce.​.​

Eller så kan man med fördel läsa en bok som "The End of Growth" av Richard Heinberg om man vill få bredbild på temat.
 0
Daniel Bergqvist (3 April 2013 23:03):
@Johannes: Ullevi drar stora evenemang ett fåtal gånger per år. Scandinavium, Vallhalla, Mässan, Liseberg och Universeum hundra gånger fler. Centrum av evenemangsstråket kretsar kring Korsvägen. Visst kan man önska att Mässan hade fler publika lokaler i gatuplan likt "Incontro", men nära mässan finns ändå såväl bostäder som kontor och handel.
 0
Johannes Hulter (3 April 2013 23:10):
Daniel: Ja, det stämmer. Men det var ju inte det vi pratade om.
 0
Emanuel Alfredsson (3 April 2013 23:42):
När vi ändå pratar om Evenemangstråket. Hur var det med Gårda?
De har ju tidigare sagt att det området välkomnar besökare. Hur skulle vi kunna stärka där? Låta Liseberg vara inblandat?
 0
Sven R (4 April 2013 00:06):
Gunnar: "Tror du att "evenemangsstråket", för att nu inte tala om den bubbla av arenabyggen som i nuläget försiggår i vårt land, verkligen kan ta det? "

Ja det tror jag.

Allsvenskan i fotboll drog som mest publik på 40- o 50-talet, dvs innan den utbredda privatbilismen. SJ brukade sätta i extratåg till stormatcherna. Sedan sjönk publiksiffrorna för att bottna i början på 90-talet. Den gängse förklaringen var att folk inte hade tid för fotboll när det matriella välståndet ökat. Så peak oil kanske är evenemangsstråkets bästa vän.

I sommar kommer Bruce Springsteen att spela tre kvällar i Friends Arena. I din dystopi så kommer han naturligtvis tvingas resa till alla immobila fans. Dvs han får spela en kväll var i Stockholm, Göteborg och Malmö. Onekligen mer bränslesnålt.

Ej att förglömma, de flesta som går på evenemangen i Göteborg bor här. Enligt en studie gäller det även de stora konserterna Ullevi. Det främsta värdet av evenemangen är inte turism utan att staden blir kul att bo i. Och det lockar inflyttare.
 0
Gunnar Einarsson (4 April 2013 00:19):
Må så vara att de flesta som nyttjar evenemangsstråket hör hemma i Göteborgsområdet (föreställde mig inget annat), men det låter på mig som att det ungefär räcker med det som vi har idag. Den generation som växer upp nu kommer inte att få det bättre ställt än de föregående. Väsentligt kommer vara försörjning och bostad inom rimliga avstånd. "Kul" blir ett underordnat argument för att flytta till storstan.

Arenakriget och dess kapprustning torde däremot backfira rätt rejält.
 0
Sven R (4 April 2013 00:46):
Backfira? Varför? Det kommer ju bli fler och fler som går på evenemangen som jag redogjorde ovan. Och det är ju fördelaktigt att vi bygger arenorna nu innan oljan tar slut, sedan kommer ju det bli mycket dyrare.
 0
Erik Funck (4 April 2013 01:34):
Finns det inte rimligare saker att lägga pengarna på innan det blir mycket dyrare?
 0
Sven R (4 April 2013 02:17):
Erik, nej det är svårt att se. Idrottarenor är något som traditionellt har bekostats av offentliga medel liksom bibliotek, teatrar, museer osv. Om man ser decennierna innan den s.k arena-boomen så fick de kommunala idrottsplatserna förfalla. Samtidigt har många andra byggnader haft sina boom-perioder. T.ex byggdes väldigt många bibliotek under 90-talet (lustigt nog eftersom den digitala revolutionen vad en realitet redan då).

Jag har sett så mycket sunk på olika idrottsplatser att det är helt makalöst. Det här är alltså lokaler och anläggningar som besöks av massor av ungdomar dagligen. De stora arenorna är bara en mindre del av de investeringar som med nödvändighet kommer att ske de närmsta åren.
 0
Daniel Bergqvist (4 April 2013 15:17):
@Johannes: vad jag menar är att evenemangsstråket kan även definieras efter vilka arenor och platser som drar mest folk på årsbasis, vid sidan av kartor, illustrationer och wikipedia :)
 0
Mikael Kreutz (4 April 2013 17:16):
Gunnar: Det gör det inte, både Ullevi och Scandinavium är föråldrade. Scandinavium har haft enorma problem med att boka konserter de senaste åren. Arenainfrastrukturen är föråldrad, och taket klarar inte av vikten av de stora scenkonstruktionerna.
+3
Gunnar Einarsson (4 April 2013 18:40):
Mikael: Nya Ullevi är ju enastående som arena och ett arkitektoniskt landmärke. Man kanske i första hand borde renovera och förstärka den anläggningen. Vilka behov det kan finnas av ytterligare arenor bör man nog dock göra en grundlig och långsiktig analys av där man sträcker ut linjerna in i framtiden och tar särskild hänsyn till överetablering nationellt. Bara ordet "arena-boom" gör mig orolig och får mig att tänka i termer av bubbla.
Samtidigt råder det allvarlig brist på hyresrätter, som givetvis bör tillkomma centralt och ett nytt grepp bör tas om kollektivtrafiken, inte minst med tanke på en eventuell framtid som vi i så fall inte kan välja bort. Jag tror jag vet vad jag hade prioriterat.

I vilket fall som helst borde inte mer tomtmark i "evenemangsstråket" tas upp av just evenemangsstråk. Monofunktionalitet dödar. Tvärtom finns ett skriande behov i stadsdelen Heden av mer stad. En möjlig ny arena bör placeras så att den kan förstärka någon annan del av staden.
 0
Mikael Kreutz (4 April 2013 21:38):
Absolut, Ullevi bör definitivt renoveras. Ingen här har föreslagit något annat. Men Scandinavium är föråldrad och behöver antingen ersättas eller en totalrenovering. Praxis världen över är att riva och bygga nytt, det enda kända exemplet på en större renovering jag kan komma på är Madison Square Garden. Ironiskt nog är MSG och Scandinavium rätt så lika varandra, arenor byggs inte på det viset längre, vilket hade gjort det extra kul om man valde att satsa på en renovering.

Arena-boom? Överetablering? Vad snackar du om?

Det är inte mer mark som kommer tas i anspråk, väljer man att bygga en ny arena rivs Valhalla. Med kommunen som byggherre kommer inte arenan att byggas utanför evenemangsstråket. Det kommer bli en privat finansiär som kommer få stå får det risktagandet, vilket vore kul. Kanske AEG är sugna på att bygga något ute i Frihamnen? Men då kanske Live Nation inte är lika samarbetsvilliga med GotEvent...
 0
Mikael Kreutz (4 April 2013 21:48):
Och för er som då kanske förespråkar renovering så kan det nog vara bra att kolla på erfarenheterna från Manhattan. Som sagt, arenorna är rätt så lika varandra, byggda med bara ett par års mellanrum. Renoveringen beräknades kosta 3.3 miljarder kronor, men nu lite mer än halvvägs genom renoveringen beräknas notan landa på 6.5 miljarder kronor.

Före: https:​/​/​lh3.​ggpht.​com/​-​0​0​DaE1IKd5c/​T34L2Gi4n5I/​AAAAAAA.​.​

2/3 klart: https:​/​/​snyrangers.​files.​wordpress.​com/​20​12/​11/​msg-​bow.​.​
+1
Daniel Andersson (4 April 2013 23:52):
Uselt med arenor som kräver elektrisk förstärkning av ljudet och behöver rivas efter några decennier. Satsa på nåt som håller i millenier, http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Epidaurus#Theatre
såvida inte tjälen och frostsprängning sätter hinder i vägen hos oss.
 0
Gunnar Einarsson (5 April 2013 00:42):
Jag röstar på renovering av Scandinavium i hela sin 70-talsbrutalistiska, ähum... prakt? :)

Slående likhet faktiskt, och jag borde ju veta som till och med har arbetat på arenan ett tag.

Och om Madison Square Garden funkade för både Elvis Presley och Zeppelin så kanske inte Scandinavium behöver vara så oävet det heller.
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​8eMMYrXKGBg
+1
Mikael Kreutz (5 April 2013 01:57):
Ja, tar du bort plåten är det en väldigt unik och vacker arena. I det ursprungliga förslaget från 1948 hade hela arenan glasväggar.

http:​/​/​www.​arcaro.​org/​tension/​album/​scandinavium0​1.​jpg
http:​/​/​www.​arcaro.​org/​tension/​album/​scandinavium0​2.​jpg
+1
Gunnar Einarsson (5 April 2013 20:02):
Plåten är helt klart en styggelse och har så alltid varit. Antar att innanför plåten bara finns ett bärande skelett av betongpelare? Skulle kunna bli väldigt coolt med glas. Undrar om man kan hitta illustrationer på ursprungsförslagen någonstans.
En annan idé, slänger bara ut det här, skulle kunna vara att gå den romerska vägen - listverk, våningsvisa rundvalv, amfiteater. Arenan har ju redan den runda formen...
+1
Linda Andersson (29 April 2013 17:20):
Dom har varit ute efter Valhallabadet sedan dom tog bort personal och la ner tvagning av allehanda kroppar i alla åldrar på Romerska. Billigt enkelt Spa för alla i glada vänners lag. För mig var det ett värdefullt evenemang med livskvalité på riktigt. Jag har förordat demonstration på Gustav Adolfs torg med nakna tanter, gubbar och nu lägger vi till alla simmande motionärer också. Det borde väcka intresse.
Mosaiken och hopptornet och inredning av omklädningsrum med trä och britsar är så vackert. Måste sparas. Lite återanvändning och miljötänkande kanske....
Personligen tycker jag evenemangsståket är en så förfärlig plats att det känns obehagligt i kroppen att gå där. Biter ihop ansiktet och skyndar mig därifrån. Var är kaféer, restauranger, vatten, park, bänkar och människorna med glada ansikten? Det är inte en plats för oss som bor i staden.
Men frihamnen och närhet till Göteborgs vatten låter som något som har goda förutsättningar.
+1
Daniel Andersson (29 April 2013 18:11):
En flashmob med simmare i Stora hamnkanalen vore kanske något?
+2
Michael Hjortstierna (13 Maj 2013 22:28):
Tycker absolut att man ska satsa på en ny modern arena men kanske inte runt det "döda" evenemangstråket. Det måste ju gå att integrera en arena i blandstaden tillsammans med bostäder, vi har ju Frihamnen, Ringön mm...
+1
Mikael Kreutz (15 Maj 2013 01:10):
Senaste året verkar Yimby lida av någon masspsykos, finns ingen annan förklaring till att Frihamnen kan beskrivas som blandstad medan ett av de tätast bebyggda området i stan anses vara dött.
 0
Krister Malmqvist (15 Maj 2013 07:35):
Trängseln i centrum minskar stadigt.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.