Utskrift från gbg.yimby.se
....

Kvarteret Skansbron

 


Idag har vi förmånen att få presentera ett helt nytt förslag för Skanstorget. Vår medlem Paul Göransson har tillsammans med arkitektkontoret Cortina & Käll tagit fram ett oerhört spännande och väl genomarbetat förslag, som innehåller allt man kan önska sig av de urbana kvaliteter som Yimby arbetar för. Såhär beskrivs förslaget:

Kvarteret Skansbron – förtätning och blandstad i tid till Göteborgs 400-årsjubileumVi vill att Göteborg ska växa och utvecklas genom byggnation av tät och varierad blandstad. Det ger starka, attraktiva stadsmiljöer och blir samhällsekonomiskt effektivt då byggnation sker i anslutning till redan fungerande infrastruktur. Att det byggs för lite och utan visioner i Göteborg är uppenbart sen länge och bekräftas av den långa bostadskön men också av de likriktade bostadskvarter och kontorsbyggnader som byggts de senaste decennierna. Vi vill både påtala bristerna i dagens byggpolitik och även aktivt visa på konkreta alternativ till konformiteten och passiviteten.

En plats som lämpar sig särskilt väl att bebygga enligt devisen om tät, varierad blandstad är Skanstorget. Skanstorget ligger idag som ett vakuum mellan populära Haga och Linné. Skanstorgets sorgliga öde har berörts av Yimby i flera inlägg. Dess fullkomligt ”unika kvaliteter” som hundrastgård, siktlinjereservoar och parkeringsplats har tidigare målande beskrivits i Jan Jörnmarks krönika från mars 2010. Den i sig var en reaktion på de protester som blossade upp efter GPs artikel om planerna på att bebygga Skanstorget.

Tillsammans med arkitekterna Francisco Cortina och Robert Käll, från Cortina & Käll, har ett spännande förslag på attraktiv förtätning och förbättring tagits fram. Förslaget söker binda ihop Linné med Haga och skapa en ny mötesplats för göteborgarna. Vi har valt att kalla förslaget ”Kvarteret Skansbron”.
 Förslaget öppnar upp för en närmare kontakt med Skansen Kronan, med en svagt stigande publik gångbro som bjuder upp mot den annars otillgängliga bergssidan. Arkitekturen anknyter i skala och form till omkringliggande Haga och Linné, samtidigt som det har en egen identitet.

Takträdgårdar gör att naturen från Skansberget fortsätter in i kvarteret och ger möjligheten till stadsodling på de soliga trädgårdarna. En rund gräsmatta i mitten av kvarteret anspelar på den runda saluhall som låg på torget fram till 1941. På framsidan mot Övre Husargatan, formas ett mindre torg, där gångbron tar avstamp.Förslaget är utformat för att rama in olika vyer mot Skansen Kronan, och på så sätt höja stadsupplevelsen. De öppna lokalerna i bottenplan och gångfartsområdet kommer göra att fler göteborgare och besökare upptäcker Skansen Kronan.

Det har inte saknats förslag kring byggnation av Skanstorget tidigare. Det kommunala Bostadsbolaget visade intresse av att bygga hyresrätter 2010 och fler har kommit med idéer. Hittills har dock inget mer hänt än att byggbaracker satts upp under ombyggnationen av Övre Husargatan. Fyrkantiga provisorier till bygglådor är dock tyvärr inget som Skansen Kronan lider brist på efter tillskottet av en barackförskola utmed Lilla Risåsgatan.Skanstorget har fått stå obebyggt i över 50 år, så varför skulle det bli annorlunda nu? Varför skulle visioner ersättas med en detaljplan med unika och attraktiva byggnader som blir en tillgång till staden? Att det helt enkelt byggs spännande blandstad i linje med kommunens egen översiktsplan. För tvivlaren saknas det definitivt inte argument, vi önskar dock hellre se ljuset än mörkret i tunneln.

Det tilltagande intresset för stadsplanering hos göteborgarna och en ökande uppmärksamhet i media är två positiva tecken. Det mest konkreta vårtecknet är dock att Stadsbyggnadskontoret lagt in Skanstorget i sin produktionsplan för 2013-2015 och enligt uppgift ska bjuda in till samråd kring området första halvåret 2013. Det är glädjande nyheter för göteborgarna.

Argumenten för en kvartersbebyggelse på Skanstorget i linje med förslaget kan göras lång:

- Ger fler möjligheten att bo, jobba och mötas i Göteborgs kanske mest populära område:

- 40 studentbostäder inom gångavstånd till tre av Göteborgs största institutioner; Handels, Universitetet och Pedagogen.

- 60 soliga bostäder med tillgång till terraser, stadsodling och innergård med tyst sida.

- 1900 kvm kommersiell yta i gatunivå.

- 2300 kvm central kontorsyta.

- Attraktiv parkyta för Göteborgarna.

- Ger ökad tillgänglighet och en ny stadsupplevelse för fotgängare och funktionshindrade.

- Tillför soliga uteserveringar i två nivåer med utsikt över Skansen Kronan.

- Följer rekommendationerna från den bullerstudie som studenter vid Chalmers genomfört för Skanstorget som visar att allt annat än kvartersbebyggelse vid platsen riskerar ge bullernivåer som inte uppfyller riktvärdena.

- Ger fler boende inom 600 m gångavstånd till Västlänkens kommande Hagastation.

- Förlägger dagens parkeringsplatser till ett underjordiskt garage. Kombinationen med studentbostäder (lågt parkeringsbehov) och kontor (samutnyttjande av platser med boende under olika tider på dygnet) ger en flexibel och kostnadseffektiv lösning.

- Stärker den redan påbörjade omvandlingen av Övre Husargatan till stadsgata, de nybyggda gång- och cykelstråken gör byggnation på Skanstorget än mer attraktivt.

Skanstorget har i ett halvt sekel varit ett vakuum mellan Haga och Linné, ett öppet sår i stadsbilden. En välplanerad bebyggelse med intressant arkitektur skulle ge mycket tillbaka till staden, i form av ökad tillgänglighet till Skansberget, förstärkning av vitala stråk, bättre användning av parkytor och gaturum, samt ökad yta för bostäder, affärer och arbetsplatser. Vi hoppas Kvarteret Skansbron kan stå färdigt inför 2021 som en del av Göteborgs 400-årsjubileum!Om Paul Göransson
Engagerad medlem i nätverket Yimby med intresse för samhällsfrågor och stadsplanering. Paul arbetar med affärsutveckling och är Partner på Goovinn.

Om Cortina & Käll
Efter fyra års framgånsrikt samarbete och projekt i åtta länder, har den svensk-mexikanska arkitekt- duon Francisco Cortina och Robert Käll, bestämt sig för att samla krafterna under namnet Cortina & Käll. Med över tjugo års sammanlagd erfarenhet och ett stort och brett intresse inom arkitektur och design berikas partnerskapet av samlade erfarenheter från Mexiko och Ulricehamn, till Göteborg och Qatar. I kontoret på Stora Torp i Göteborg arbetas engagerat för att leverera långsiktiga och hållbara lösningar från produktdesign och inredning, till bostäder och stadsutveckling.

Tack till www.skalgubbar.se och Catarina Cristovinho.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patrik Höstmad (25 Mars 2013 08:18):
Wow vilket bra förslag!

Jag är dock mycket skeptisk till gångbron och ffa det hål den skapar i kvarteret ut mot Övre Husargatan. Bullerstudien som ni reffar till talade om slutet kvarter, och definitivt inte kvarter med hål. Slut kvarteret och gör istället en monumentaltrappor upp på skansberget i de båda gatornas förlängning.
 0
Johannes Hulter (25 Mars 2013 08:40):
Instämmer med Patrik. Jättefint förslag, som jag gärna stödjer - men fimpa bron. :)
 0
Anders Svensson (25 Mars 2013 08:46):
Ett i grunden bra förslag. Men jag instämmer med Patrik och Johannes. Bron går bort och kvarteret bör vara slutet.
 0
Håkan Cullberg (25 Mars 2013 09:15):
Kul med ett fint förslag till blandstad på Skanstorget. Grattis till detta initiativ - gillar! Håller med föregående inlägg om bron!
 0
Matthias H. (25 Mars 2013 09:34):
Hehehe, tror att jag för länge sen skrev att jag ville se högre hus mot söder som "trappade" ner mot Haga och här kommer ett sånt förslag. Men håller med övriga, slut kvarteret. Istället tycker jag också fortfarande att man ska ha en hög portal in till gården från Övre Husargatan och därinne kan uteserveringar samsas med, vad vet jag, t ex en rolig lekplats.
 0
Fredrik Friberg (25 Mars 2013 10:52):
Jag gillar, hade vart kul att se lite mer detaljerade renderingar på arkitekturen dock!
 0
Ola E (25 Mars 2013 11:31):
Jag ställer mig också frågande till att ha en öppning i kvarteret, särskilt när man hänvisar till en rapport som konstaterar att även en liten öppning kan ge stora bullerproblem på innergården.

Från rapporten:
"...huset slutit helt tätt mot befintlig bebyggelse, vilket vi senare kommer se är nödvändigt för att skapa en tyst sida."


Men bortsett från det ser det väldigt fint ut!
+1
Tobias Axelsson (25 Mars 2013 12:22):
Ser bra ut! Men jag tycker som andra: slopa bron och slut kvarteret.
Bygg en spansk trappa eller två upp mot Skansen i stället. Och vem vet, om ytterligare ett halvt sekel kanske vi kan få något byggt på själva Skansberget också ;)
 0
Gunnar Einarsson (25 Mars 2013 13:55):
Följande negativa synpunkter:

* Kvarteret är inte slutet
* Bron blir ett fult stilbrott
* Bebyggelsen är för låg (antingen ge utrymme för ett ordentligt 6-vånings stadskvarter som på motsatt sida av Övre Husargatan eller bevara den vackra fästningsvyn och det historiskt viktiga torget - antingen eller, inget mjäk för att Skansen Kronan skall synas, tack!)
* Ett helt kvarter utfört av ett och samma funkisbyggande bolag kommer att bli enformigt och estetiskt icke tilltalande. Redan byggnadernas trappstegsutförande som på planscherna ser inte alltför kul ut. Tomtindelning och stadsplanefäst kvartersbebyggelse förordas istället.

Summa summarum så är det här tyvärr inte tillräckligt bra, så det måste bli tummen ner.

Reflektion: Varför egentligen börja med att bebygga ett torg när det finns fullt av landshövdingehustomter som väntar på exploatering klättrande upp på andra sidan Skansberget? Bredvid korsettfabriken längs Kastellgatan och upp runt hörnet av Risåsgatan finns dessutom, som alternativ till landshövdingehus, tomtmark för 2 stenhus i 5-6 våningar motsvarande de på motsatta sidan gatan. Enda som behöver göras är att skyffla undan en dagisbarack. Nytt dagis kan inrymmas i något av de nya hyreshusen.
 0
Daniel (25 Mars 2013 14:10):
Ogillar starkt bilder där man censurerar detaljer för att få saker att se snyggare ut. skippa dom pålagda solstrålarna och rita dit ett staket på bron, mer verklighetstrogna pelare och tjockare bro så blir det inte lika tillgjort.

Men idén har potential. Ett förslag är att istället för att sluta kvarteret och skippa bron, istället bygga en lite bredare bro och ha hus på båda sidorna i kvarteret. Sedan kan man ha en hängbroslösning på lite högre höjd över gräsmattan efteråt så tar man bort hundarnas pisspelare.
 0
Johannes Westlund (25 Mars 2013 14:31):
Gunnar Einarsson:
Nu är det ju inte frågan om ett torg utan en parkeringsplats. Det spelar ingen roll att det heter *torg*. Det är fortfarande en bilparkering. Lite samma sak som att saker inte blir miljövänliga bara för att det står *green* framför.

Jag ser inte heller motsättningen i att planera för skansparkeringen och att planera för bygge på andra sidan berget.
 0
Daniel Andersson (25 Mars 2013 15:44):
En tanke vore att driva idén med bro ett steg till: Behåll huslängorna mot Haga samt Kommendantsängen. Gräv ur torget och lägg parkering i källare. "Innergården" mellan husen läggs i nivå med Övre Husargatan-Sprängkullsgatan hela vägen mot Skansberget, korta trappor ansluter till gatorna i norr och söder. Gården kan användas som fotbollsplan och på Hagasidan blir det fina sollägen för uteserveringar. Bergsslänten kan jämnas till och användas som slalombacke (möjligen passar norrsluttningen bättre?). Lite som hoppbacken i Övik, särskilt med högbana längs Övre Husargatan. Bullret från gatan kan stoppas med en glasvägg. På så sätt förstärks kopplingen till Skansberget från Övre Husargatan.
 0
Gunnar Einarsson (25 Mars 2013 18:53):
Johannes Westlund, visst är det fråga om en parkeringsplats. En väldigt tråkig sådan också, så att idén att bebygga den är inte svår att förstå. Faktum är att det kan bli riktigt bra, fast liggande förslag borde bli bättre, mer stadsmässigt, mindre Samvetet.
Är bara det att man kanske borde vara lite försiktig med förändringar som ändrar den klassiska stadsbilden radikalt. Det är ju inte så att det saknas riktiga tomrum och ödetomter, inte ens i det absoluta närområdet. Det är ju inte heller säkert att torget kommer att förbli en bilparkering i all framtid. Det kommer ju platsen bara vara så länge bilsamhället fortexisterar. Hur ser det ut om 70 år?
Å andra sidan kanske ett salutorg faktiskt inte är nödvändigt just här, men frågan behöver ställas.

P.S: Nej, naturligtvis råder ingen motsättning mellan torgbygge och Skansenbygge. Är väl mer en fråga om prioritering.
 0
Hans H (25 Mars 2013 19:34):
Jag gillar det lagom stora torget framför kvarteret, vilket öppnar upp Haga på ett bra sätt samt att torget har egna kvaliteter.

Men jag håller med om kritiken mot bron, öppningen i kvarteret och den lite överdrivet neddragna höjden mot Haga till. Jag antar tanken är att respektera Hagas stil, men det finns gott om fyrvåningsfastigheter i Haga och gott om variation i höjdled mellan fastigheterna, så kopiera hellre stilen på de närliggande fastigheterna än just deras hushöjd.

Värt att notera är också att det fortfarande går att se Skansen från Övre Husargatan även efter kvarteret är byggt. Och jag tycker en skymt är nog, det väcker nyfikenheten på vad som finns där uppe.
+1
EL (26 Mars 2013 09:45):
Som torget är nu är det förfärligt. Men att bygga där är ännu förfärligare. Börja med att avveckla bilparkeringen. Sen kan folket som håller på med Övre Husargatan (om de blir klara nån gång) börja anlägga ett nytt torg.
 0
Gunnar Einarsson (26 Mars 2013 14:31):
Hans H, den lilla torgbildningen är nog till för att man vill att Husargatan skall mynna i Övre Husargatan. Kan vara käckt. I och för sig går man därmed också miste om ett dramatiskt nordösthörn av kvarteret.
 0
Paul Göransson (26 Mars 2013 17:38):
Tack för all feedback och engagemang kring förslaget, både här och på Yimbys Facebook! Cortina & Käll och jag tar in tankar från er vidare i arbetet och hoppas kunna detaljera och vässa förslaget ytterligare och återkomma, bland annat med bullerproblematik i åtanke, men även med materialval på fasader osv.

Bron som en del i förslaget har diskuterats. Syftet med den är att tillgängliggöra Skansen Kronan som tyvärr idag är svår att nå för många, både funktionsmässigt och att den inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Flera missar uppgången från Haga (branta trappor) och från Skanstorget (undangömd bakom ett skjul) Att passa på och skapa ett besöksmål, både för Göteborgare och turister när Skanstorget förändras har också varit en tanke med bron. Den ska ses som en del av platsen bakom kvarteret, gågata likt i Haga samt ett grönområde i två nivåer som tillsammans bildar en tänkt mötesplats.

Vi tar gärna emot mer respons kring förslaget, antingen här på Facebook eller via mail.
 0
Sven R (26 Mars 2013 17:55):
Bra förslag i stort. Men bron är konstig. Den kommer att ställa till stora problem för huset jämte vars nedre våningar skulle förlora sin södersida. Och poängen med en låglutande ramp är inte klar när det ändå blir brant när man når berget. Pluspoäng för att den historiska kopplingen mellan Övre husar o Husar behålls!
 0
Hans H (26 Mars 2013 17:57):
Tack själv för ert förslag och för att ni anstränger er att göra Göteborg bättre. :)

Enklaste sättet att visa folk upp på berget är en enkel skylt som visar stigen upp till skansen. Men vägen kommer bli tydligare markerad av att man bebygger kvarteret, eftersom stigen upp börjar i slutet av den södra vägen vid skanstorget, dessutom tacksamt i den tydligaste siktlinjen mot skansen.

Men stigen som sådan hade gått att piffa upp betydligt, även om jag inte minns exakt hur den ser ut. Men ni har rätt i att vägen upp på berget är svår att hitta idag.
 0
Erik Funck (26 Mars 2013 18:59):
Slutet kvarter, bred trappa vid början av vägen upp på berget, envåningshus m. lokaler och park på taket på gräsplätten mellan kastellgatan/skolgatan och den upphöjda parken, skyltar för gående. På hjul kan man ta sig upp på andra sidan berget, här blir en ramp mest något som stör allt annat i omgivningen, det är brant.
 0
Erik Funck (26 Mars 2013 19:07):
Ev. en kiosk eller grill eller liknande på torget också
 0
Erik Funck (26 Mars 2013 19:08):
Ev. en kiosk eller grill eller liknande på torget också
 0
krister (27 Mars 2013 06:49):
Snabb produktion med betongelement!
Den korta produktionstiden för elementbyggnad leder till lägre kreditivkostnader och lägre indexkostnader. Även andra omkostnader, så som: etablering och platsadministration minskar, framför allt innebär den tidiga inflyttningen att intäkterna kommer tidigt.
+1
Ragnar Lind (28 Mars 2013 00:07):
Det här förslaget tilltalar inte mig. Torget kan nog göras lite mindre och intimare än nu, men låt det inte förvandlas det till en innergård i ett slutet kvarter. Jag vill att torget ska vara öppet mot Ö Husargatan.
+1
Rikard (28 Mars 2013 01:40):
Ragnar - skönt att höra! Jag bor precis bredvid och bläddrat mkt i historiska bilder av torget. Ett nytt "dussinkvarter" tilltalar mig inte alls på denna plats. Förtätning i all ära. Med upprustningen av gatan hade jag sett fram emot en solig plats som gör sig passande till Skansberget. Inte en baksida, för låt oss vara rimliga, västra fasadens bottenplan med butiksyta, blivande "frisörsalonger" med solsida, jag vet inte hur lätt man hittar dit. Förslaget är fint, men gärna någon annanstans.
 0
Johannes Westlund (28 Mars 2013 02:07):
Att det skulle uppstå ett torg på platsen håller jag för osannolikt. Att nostalgiskt drömma sig tillbaka till en annan tid med helt andra förutsättningar är inte konstruktivt. Bebyggs inte platsen är min övertygelse att den kommer användas som bilparkering såsom de flesta andra platser som ironiskt nog kallas "torg".

Jag bor i och för sig inte i närheten och rör mig inte heller i området särskilt ofta, men jag ser inte att ett torg där har något syfte att fylla idag. Mer än att vissa i området ska få en spektakulär utsikt samt att hundar ska få fin toalettutsikt. Förslaget tycker jag bringar värde till en idag hyfsat värdelös och underutnyttjad plats. Jag ser inte hur att inte bebygga skulle åstadkomma detta.
 0
Matthias H. (28 Mars 2013 10:36):
Tror inte heller att ett torg bär sig så som det en gång i tiden gjorde före det slutade bära sig och blev till bilparkering...
+1
EL (28 Mars 2013 11:43):
Vad skall Masthuggstorget bebyggas med? Har inte sett förslag än, kanske kommer snart. Mycket intressant.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee