Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad händer med våra grönområden?

 
Sveriges och Göteborgs befolkning verkar onekligen digga grönområden. I princip varje gång politiker eller tjänstemän i en demokratisk gest ber stadens invånare att berätta vad de skulle vilja se mer i staden eller på en specifik plats, så är oftast "fler grönområden" ett av de mest populära önskemålen. I ett par nyhetsinslag i dagarna har stadsplanering diskuterats, i det ena fallet om Skeppsbron som förhoppningsvis kommer igång mycket snart, och i det andra angående Göteborgs förväntade befolkningsökning. I båda inslagen har en av de mest angelägna frågorna från reportrarnas sida varit: Hur blir det med grönområdena när vi förtätar staden?Detta exemplariska "grönområde" avnjutes bäst bakom bilrutan, i 70 kilometer i timmen.

Det ena nyhetsinslaget sändes i SVT Västnytt, och är det andra inslaget i videon som finns att se här (åtminstone i dagsläget). I det fall att videon så småningom tas bort citerar jag reportens inledande frågeställning:

Om stan ska förtätas, vad händer då med våra grönområden, och var ska bostäderna byggas? Göteborg håller på att ömsa skinn, från småstad till storstad - en process som inte är helt smärtfri.


Sara Brunnström, stadsplanerare, berättar sedan att det finns svårigheter i att förutse vissa faktorer som till exempel konjuktur och hur det påverkar byggviljan. Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, säger att en förtätad stad måste bli grön och att vi inte ska förtäta bara med hus utan med stadskvaliteter, varav en är grönska, parker och naturområden. Utmärkta svar.

Det andra inslaget kommer från Västekot i SR P4 som finns idag att lyssna på här, och handlar som sagt om Skeppsbron. Karolina Örneblad på Stadsbyggnadskontoret berättar om planerna och att de ser mycket fram emot att äntligen sätta igång med byggandet. Efter att ha frågat lite om den nya spårvagnsdragningen och kollektivtrafikknutpunkten vid Stenpiren frågar reportern om byggnaderna, och frågar snabbt: Parker, torg? Varpå Karolina svarar jakande. Det är inget märkligt med inslaget, men åtminstone jag får uppfattningen om att just parker och öppna ytor upplevs som en av de viktigaste frågorna.

Så, vad händer med våra grönområden när vi ska förtäta så att tiotusentals, kanske hundratusentals, nya invånare och arbetsplatser ska få plats i stan? Goda nyheter! Vi har nämligen som bekant enorma tomma ytor centralt i Göteborg där det inte finns några grönområden att tala om. Dessa platser kan vi bygga på, utan att alltså offra en enda liten gräsplätt. Faktum är att bara Frihamnen är ett område lika stort som hela Innanför Vallgraven, och där talar vi om asfaltsöken, inte helande grönska. Ett stenkast därifrån har vi hela Ringön och området kring Backaplan att föräta, även de områden utan grönska idag. På andra sidan älven finns det också gott om redan exploaterade men numera i princip outnyttjade områden att bebygga. I princip hela södra älvstranden är asfaltsöken eller trafikleder, och planer för till exempel Norra Masthugget ger utrymme för tusentals nya bostäder och arbetsplatser. För att inte tala om det enorma området Gullbergsvass.Johannes utmärkta illustration av hur nästan hela Innanför Vallgraven får plats i Frihamnen, utan att offra grönytor.

Förutom att det finns enorma tomma områden utan grönska idag så kan man också fråga sig om det viktigaste verkligen är den totala "gröna" ytan i staden eller om kvaliteten på och nyttjandet av dessa grönytor också är viktigt. Även om man "offrade" vissa av dagens "gröna" ytor för förtätning så skulle man utan tvekan kunna öka kvaliteten på andra gröna ytor och se till att de nyttjas bättre. Högkvalitativa stadsparker och grönområden omgivna av tätare stadsstruktur skulle dels vara mer tillgängliga tack vare att fler bor nära dem och dels få underlag för bättre underhåll. Vi skulle med andra ord säkerligen i vissa lägen kunna minska den totala mängden grönyta samtidigt som vi skulle kunna få en störra mängd faktiskt utnyttjad grönyta. Ny stadsbebyggelse kan och bör därtill självklart dekoreras med massor av grönska i form av träd och planteringar, och varför inte ha växtlighet på tak och väggar? Intrycket av grönska som är så viktigt skulle säkert också kunna öka trots minskning av total yta.
Teardrop Park, Manhattan. Det är inte alls omöjligt att ha högkvalitativa parker i mycket tät stad. För att få fler såna här platser i Göteborg behövs förtätning.


Något som däremot inte är sparsamt med mängden grönområden är, naturligtvis, expansion i periferin på jungfrulig mark. Denna mark är oftast dessutom mycket mer genuin och kvalitativ än de gräsplättar och buskage som skymtas förskrämt klänga över refugerna i stan. Därför borde vi vara måna om att spara jungfrulig mark och genast sluta bygga urban sprawl. Det är ohållbart i så många avseenden att jag har svårt att förstå hur man med gott samvete kan fortsätta att utfärda sådana planer.

Nu är ju detta i och för sig inte alls nyheter. Vi har skrivit flera inlägg tidigare i Yimby om behovet av grönområden och dess plats i den täta staden (som här, här och här), och det finns även många andra (som Jane Jacobs, för några decennier sedan...) som gör liknande konstateranden. Så frågan är varför allmänheten och en del politiker trots detta fortfarande verkar så oroliga över att förlora våra kära grönområden om vi ska förtäta? Förtätning och grönområden står inte alls i motsatsförhållande. Medvetenheten finns säkert hos tjänstemän och andra yrkesverksamma. Den borde finnas bland politiker också. Så kanske behöver dessa poänger och principer kommuniceras ut bättre till stadens nuvarande invånare som med rätta är oroliga för att deras grönområden ska asfalteras över? Urbanofobin behöver botas med kunskap och dialog om vi ska få till något hållbart stadsbyggande.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Joakim (15 Mars 2013 23:06):
Instämmer till fullo!
 0
Henrik (15 Mars 2013 23:07):
Nu kanske jag har fel men jag tror att av Sveriges tre största städer så har Göteborg mest gröna ytor. Malmö har minst. Ändå är göteborgarna dom som är mest bekymrade över förtätning. Varför? Är göteborgarna så mycket mer naturälskande än Malmöborna? Min gissning är nej. Skillnaden är att det mesta av Göteborgs gröna ytor ligger otillgängligt och är inte särskilt trevliga att besöka. Ett exempel är Redbergsparken. Änggårdsbergen är fantastiska men besöks av få. En anledning är säkert att entrén "blockeras" av en stor trafikled plus att andra delar av området begränsas av Sahlgrenska. Det bor för få människor i "närheten" för att man ska ta sig dit. I Malmö är bebyggelsen tätare och en park är verkligen en park med en dam, ankor, bänkar mm, kanske en glasskiosk. I Göteborg finns få "riktiga" parker av traditionell bemärkelse som attraherar folk. Samtidigt är säkert motviljan mot förtätning i Göteborg också pga den hemska mix av arkitektur som man tvingas vänja sig vid. Moderna vitputsade punkthus blandas med 60/70-tals tegel och betong och eventuellt landshövdingehus. För lite hänsyn tas till existerande bebyggelse när det byggs nytt. I Malmö är bebyggelsen mer enhetlig i sten/tegel även när man bygger nytt.
 0
Daniel Andersson (16 Mars 2013 01:09):
Är verkligen göteborgarna de som är mest bekymrade över förtätning? Några generella grupper typ 'Rädda Slussen' och 'Stockholm skyline' finns knappt här. Få kan vara emot att gråytorna längs älven bebyggs, även om utformningen kan kritiseras. Förtätningsprojekt på Guldheden och Gråberget har i viss utsträckning handlat om att bebygga gröna ytor, så där är inte förekomsten av en viss kritik helt orimlig.
 0
krister (16 Mars 2013 06:51):
Grönområden som Slottskogen, Botaniska, Trädgårdsföreningen kräver omfattande skötsel för att fungera. Grönområden vid "hus i park" sköts av fastighetsägaren. Kommunen har inget att säga till om dessa grönområden utan de är och förblir så som fastighetsägaren vill ha dem. Slutligen har vi grönområden som uppkommit längst större vägar och ren naturmark. Dessa kräver ingen större skötsel och ingår i någon typ av markreserv runt och i städerna. Sistnämnda typ är lättast att exploatera.
 0
krister (16 Mars 2013 07:31):
BARONBACKARNA, Örebro:
Riksintresse [T 22]
MOTIVERING:
Bostadsområde som utgör en viktig förebild för svenskt
flerbostadsbyggande Flerbostadshus, uppförda åren 1953
-57,som bildar halvöppna gårdar vilka grupperas kring en stor öppen grönyta i mitten. Genomförd trafikseparering. Gestaltningsmässiga värden och intressanta planlösningar
 0
Mats O. (16 Mars 2013 09:57):
Jag är inte speciellt förvånad över att folk i intervjuundersökningar svarar att dom vill ha fler grönområden i städerna. Samma människor som svarar så vill också ha ett ökat bostadsbyggande, att bostäderna ska vara billiga, bra kollektivtrafik, en tät kvarterstad och mysiga promenadområden.

Den svenska ankdammen - allt åt alla.
 0
Ragnar Lind (16 Mars 2013 10:24):
Erik Berg på Inobi (länk här intill) har skrivit en tänkvärd artikel "NIMBY och maktlöshetens förtvivlan", som bland annat handlar om detta. Läs den! Den tar också upp den kluvenhet, som väl fler än jag (och Erik Berg) ibland kan känna inför förändringar och nybyggen i vår närhet.
 0
Mikael (16 Mars 2013 11:07):
Det är väl inget konstigt alls att medborgarna i Göteborg eller någon annanstans oroar sig när de kan se hur makten byggt hittills? Det finns ingen som helst anledning att lita på politiker och inte på de till stora delar korrumperade och vinst-fokuserade byggherrarna heller. Kunde de tjäna mer pengar på att tvinga folk att bo i betonglådor till överpris skulle de göra det.
Nej, vänta lite, det är ju det de redan gör.
 0
Hannes Johansson (16 Mars 2013 11:46):
Jag tror inte att ett allmänt politikerförakt, konspirationsteoriserande eller selektivt kritiskt tänkande är särskilt konstruktivt eller verklighetsförankrat. Men självklart ska man ifrågasätta och kritisera, och jag förstår absolut att man är kritisk och skeptisk inför svensk stadsplanering med tanke på hur det har sett ut tidigare, inte minst i just Göteborg med vår rivningshistoria. Vilket är precis varför Yimby jobbar för att lobba för ett hållbart stadsbyggande, som inte går ut på totalsanering, eller att exploatera jungfrulig naturmark i stadens periferi.

Det märkliga är dock att det ofta är just de betonglådor som byggdes för några decennier sedan som en del (högljudda) medborgare verkar vilja försvara med näbbar och klor så fort någon börjar prata om att bygga i närheten. För mig tycks det snarare vara en rädsla för förändring och en kvarlevande urbanofobi ("städer är smutsiga, fula sjukdomshärdar som hotar Moder Jord [som alltså i deras sinnesvärld verkar bestå av några snåriga buskage längs med trafiklederna] - vi måste hålla nere byggandet för att skydda naturen"). Och det är ju märkligt att fråga vad som händer med våra grönområden när ett område som Frihamnen, eller Ringön, eller Gullbergsvass ska exploateras. Ja, grönområdena ligger ju uppenbarligen någon helt annanstans, så de blir väl kvar...?
 0
Mats O. (16 Mars 2013 11:54):
Mikael:

Det är ju inte speciellt konstruktivt att klaga på politiker och "korrumperade och vinstfokuserade byggherrar".
Bättre att skriva vad man tycker bör göras istället för att hemfalla åt gnällig Ring P1 retorik.
+1
Johannes Westlund (16 Mars 2013 12:58):
Jag kanske är kontroversiell, men jag menar att det är omöjligt att behålla alla gräsmattor med träd på som finns runt om i Göteborg. Visst, det finns parkeringar, det finns massor parkeringar som man kan bebygga. Sen har vi Frihamnen, Ringön och Gullbergsvass samt kombiterminalen. Absolut. Men detta kommer fortfarande inte att göra Heden till ett mindre urbant hål och därmed problem. Kungsparken kommer fortfarande ligga öde stora partier och avnjutas bäst inifrån en bil. Och så vidare. Bara runt Avenyn finns utrymme för tiotusen bostäder på parker och fotbollsplaner som knappast kommer något flertal till del. Det går inte att spara alla gröna områden och samtidigt utveckla Göteborg på ett sunt sätt till en attraktiv storstad. Och med tanke på all ångest inför hur Avenyn inte fungerar så är det lämpligt att sätta spaden i marken och lösa Avenyns problem istället för att till varje pris bevara platser som upplevs otrygga, antiurbana och oattraktiva.
 0
Peter B (16 Mars 2013 13:51):
Problemet är ju inte framför allt "gräsmattor" med träd på i centrala Göteborg (de flesta riktiga parker är ju värda att behålla och jag kommer bara på Rya skog som ett helt platt område med orörd natur), utan otillgängliga bergsknallar som utgör impediment för den täta och tillgängliga stadsväven (även om t.ex. Ramberget och Skansen Kronan självklart är tillgångar). Dessa granitklumpar kan knappast beskrivas som högkvalitativa och man ser i princip aldrig en kotte på dem, men de är såklart ändå "oumbärliga gröna lungor" (att återhämta sig i från Göteborgs pulserande, urbana kaos?)

Man kan visserligen bygga tät, klassisk stad på berg à la Kvarnberget eller Kungshöjd, men personligen skulle jag föredra, inte minst ur GC-perspektivet, att spränga bort en del oanvända bergsknallar helt och hållet och sedan exploatera. Nu är inte bergsprängning min paradgren direkt, så jag har ingen aning om vilken storleksordning som är tekniskt /ekonomiskt möjlig. Tittar man på kartan ser t.ex. Sörhallsberget ut som ett typiskt lågkvalitativt impediment som ligger i vägen för tät stadsväv på Norra Älvstranden. Med tanke på att man en gång ville spränga bort Slottsberget (vilket numera bör bevaras) torde det väl även vara möjligt med dess lika stora granne? På tal om att vara kontroversiell, då. :)

Angående att öka intrycket av grönska i Göteborg, nja. Låt gå för gatuträd naturligtvis och en del gröna väggar kan vara vackert, men frågan är hur mkt mer det går att öka det gröna intrycket i en tätort med 70% grönområden. Här är hur en nederländsk(?) turist beskriver staden och jag håller generellt med, även om vissa delar allt har stadskänsla:
As in other Scandinavian cities, Gothenburg has been integrated into nature. This can for instance be seen in the many parks where rocks pierce out of the earth. But also in many other ways, Gothenburg is part of nature. Nowhere do you get a real city feeling, there are always trees, water or sea visible to remind you of the relativity of the buildings you see.
http:​/​/​www.​traveladventures.​org/​continents/​europe/​gote.​.​
 0
Magnus M. (16 Mars 2013 18:06):
I västnytt nämner de 120000 nya invånare. Är det inte drygt hälften, 60000, som man har tänkt ska bo i centrala älvstaden? Så om det finns en idé om det dubbla, på tjugo år (!), då känns det faktiskt som en berättigad fråga. Om det nu är ideologiskt omöjligt att bygga tätt, vilket ju är intrycket man har fått genom åren, då är faktiskt till exempel Slottskogens kanter, delar av Änggårdsbergen och Sjöbergen i allra högsta grad hotade.

Men, jag gissar att talet 120000 invånare räknar med de som beräknas flytta till kranskommunerna...
 0
Matthias H. (16 Mars 2013 23:50):
Magnus, storgöteborg har under många års tid ökat med ca 10-12000 per år och jag tror inte det kommer avta. Göteborg själv står för långt mer än hälften av den årliga ökningen.
 0
Krister (17 Mars 2013 06:51):
Om 20 år har Kungsbacka passerat 100.000 innevånare. Urban spread fortsätter i oförminskad omfattning. Västlänken kommer att gynna denna utveckling. Komplettering med industri och handel är på gång. Planeringen går snabbare i Kungsbacka. I Gbg tar det minst 20 år från förslag till verkställighet. Ofta är då planerna redan föråldrade och måste skrinläggas. För många kockar i sopppan!
 0
Magnus M. (17 Mars 2013 10:39):
Mattias H: Ja, det är nog sant. Tror jag blandar ihop antalet nya bostäder med antalet nya invånare. Samtidigt så blir jag lite osäker då, hur stor del av befolkningsökningen kommer bero på nyfödda? När har taket nåtts med hur trångbott folk accepterar att leva(där är väl folk rätt kräsna)?
 0
Daniel (18 Mars 2013 11:53):
Mats O. (16 Mars 09:57):

Du glömde att husen ska vara låga och att det ska finnas massor utav mysiga kaféer överallt.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6731 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter