Utskrift från gbg.yimby.se
....

Heden i fokus

 
Ikväll kl 18 så arrangeras en stor debatt om Heden på Älvrummet. Det är vår stadsarkitekt Björn Siesjö som står bakom initiativet och förutom honom kommer även representanter för Park och Naturförvaltningen, Avenyföreningen, Gothia Cup och Yimby Göteborg att vara med.Heden har varit ett sorgebarn och ett stridsäpple under många decennier i den här staden. Visioner och förslag har kommit och gått men mycket lite har hänt. Under tiden har markparkeringar och diverse mer eller mindre tillfälliga tillbyggnader långsamt ätit upp allt mer av ytan.

Denna gång har man utlyst en tävling, genom vilken man vaskat fram ett mindre antal arkitektkontor som nu arbetar fram förslag på utformning. Dessa förslag ska sedan ligga till grund för ett samlande förslag från kommunens sida. Om det sedan blir något av det, eller om hela processen startar om, det får framtiden utvisa. Det verkar i alla fall finnas någon sorts politisk vilja att komma till avslut.

Under arbetet med programmet (som låg till grund för tävlingen) så tog Yimby fram en egen vision över vad vi ville med Heden. Efter långa diskussioner kom vi fram till att vi ville bebygga en stor del av Heden, utifrån och in, med tät, levande kvartersstad.

Det första steget i förtätningen av Heden skulle vara att riva Hotell Liseberg och bygga hus på det som idag är markparkering, vilket faktiskt skulle ge mer fri yta för fotboll och rekreation samtidigt som man stärkte de urbana stråken längs med Sten Sturegatan, Engelbrektsgatan och Södra Vägen genom ett kraftigt tillskott av stadskvarter. Detta första steg i Yimbys förslag borde inte vara kontroversiellt för någon. Både de som gillar stadskvarter och de som gillar tomma öppna ytor vinner på en sådan förändring.Ett sådant första steg skulle göra mycket. I förlängningen så är dock det enda rimliga att Heden förtätas ytterligare. Centrala Göteborg är ytterst välförsett med både grönskande parker och öde impediment. Att av ren nostalgi klamra sig fast vid ett 130.000 kvm stort hål i den urbana väven är helt enkelt orimligt. Det är nödvändigt att inse vilken enorm yta det är vi pratar om. Heden är en väldig barriär i stadslandskapet.

130.000 kvm är mycket. Det är dubbelt så stort som Nordstan. Nästan lika stort som Haga.Om Heden låg innanför vallgraven skulle den täcka all mark mellan Östra och Västra Hamngatan.Att hålla sig med en grusplan av den storleken mitt i staden har naturligtvis påtagliga konsekvenser för stadslivet. Vill vi få liv i Avenyn och det vidsträckta område öster om Heden, som nu domineras av det s.k. ”evenemangsstråket”, så är Heden en nyckelfråga. Att det verkar finnas politisk konsensus för att bygga stadskvarter längs med Engelbrektsgatan är naturligtvis oerhört positivt. Men en sådan vitamininjektion behövs även längs Sten Sturegatan och Södra vägen. Precis som Vasagatan behöver förlängas över mot Skånegatan.

Förtätar vi smart så kan vi få ett omfattande tillskott av stadsliv, samtidigt som vi vårdar vår kulturhistoria (som Excersishuset och Gamla Allén) och ändå har kvar gott om utrymme för sport och rekreation (fotboll, cirkus etc). Vi behöver bara släppa ångesten och våga bygga stad. Nu!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mats O. (20 Maj 2013 07:32):
Tänk på att om kommunen nu någon gång i framtiden skulle börja sälja av tomtmark på Heden till byggexploatörer för uppförande av bostadshus så skulle det nog bli Göteborgs högsta kvadratmeterpris.
+1
Patrik Höstmad (20 Maj 2013 08:17):
Exemplet med Heden lagd över Haga är lysande pedagogiskt. Så uppenbart dumt. Tänk om det var en grusöken. Stadshålet skulle fullständigt förgöra kopplingen mellan Vasastan och Linnégatan/Långgatorna/Järntorget. Stadsdelarna skulle vara helt separerade.
 0
Johannes Hulter (20 Maj 2013 09:56):
Mats O: Så vi kommer att tjäna mycket pengar på markförsäljningen? Som vi kan använda till att bygga roliga saker för hela befolkningen? Oh no... :)
 0
Otto (20 Maj 2013 10:11):
Väl skrivet. Hoppas ngt händer nu, istället för 20år till av låsningar.
Det finns en anledning till att man pratar om "Öster om Heden" som utmarken här i stan...
+2
Johannes Westlund (20 Maj 2013 11:27):
Jag träffade en god vän igår som är bosatt på annan ort, och som jag träffar sisådär någon gång om året. Vi tog en rejäl promenad runt Göteborg. Vi hann med Innerstaden, Järntorget/Långgatorna, övriga Haga/Linné, Vasastan och Avenyn. Av något märkligt skäl valde jag bort att gå längs vissa stråk. Jag valde bort Södra vägen och Skånegatans evenemangsstråk. Jag valde bort att flanera över Heden. Jag valde bort att fortsätta norr om Linnéplatsen. Vår promenad ringade ganska väl in allt i Göteborg som är sammanhängande kvartersstad. Det är det som är trevligt och mysigt att vistas i. Nu vet inte jag hur många som tänker som jag, men lite gallup här tänkte jag: Hur många tar med tillresta bekanta på upptäcktsfärd längs den *inbjudande* Skånegatan? Hur många visar upp det *pulserande stadslivet* på Heden? Någon?
 0
Hans H (20 Maj 2013 11:39):
Modernismen och funktionalismen brukar vara förklaringarna till de senaste 80 årens sprawl. Men Göteborg hade uppenbarligen problem med att förtäta staden redan innan, Heden är ett exempel på det och Kungsladugård ett annat.

Kungsladugård är visserligen mysigt och ganska stadsmässigt, men ligger egentligen ursprungligen på fel plats, utan där man borde ha förtätat i början på sekelskiftet istället för i Kungsladugård är i Landala, Södra Guldheden, Stigberget och Heden.

Så modernismen må vara förklaringen till förortsbyggandet, men glesheten i förortsbyggandet är göteborgsk... eller i alla fall är tendenserna äldre än modernismen. Kanske är det ursprungligen ett resultat av växtvärk? Göteborgs befolkning blev sex gånger större mellan 1850 och 1900. Och att det göteborgska gleshetsvurmandet är så gammalt gör kanske att det sitter djupare rotat just här.
 0
Niklas S (20 Maj 2013 11:57):
Förstår inte riktigt grejen med att riva hotellet. Om det är markparkeringen som ska bebyggas behöver väl inte hotellet rivas? Apropå pedagogik så är känns det lite sådär att förespråka en rivning när det är förtätning man vill uppnå, särskilt som det finns så mycket yta att bygga på.

Någon som kan vidareutveckla/förklara det resonemanget?
 0
Hans H (20 Maj 2013 11:58):
Johannes W: Jag tog en panoramabild den 27 april på Heden, det var en lördag klockan halv sex på eftermiddagen. Det var en av de första vårdagarna, och staden kryllade av folk... ja, på ställen där folk kryllar.

http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​40​3de21d-​0​96e-​4dbe-​9be4-​ff0​ce1a0​.​.​

Så för att svara på din fråga, nej det verkar inte som om det är många alls som visar upp Heden.
 0
Matthias H. (20 Maj 2013 12:03):
Niklas S, om man ställer hotellet på höjden kommer vi ju få plats med mycket mer kvartersstad. Parkering kanske går att ha i garage under hotellet...

Sen, om man nu får drömma och tänka sig att hela Heden är tätt bebyggt så kommer nog det finnas fler hotell här och där.
+3
Henry H (20 Maj 2013 12:43):
Jag tror och hoppas att de flesta egentligen är ganska överens om att Heden behöver utvecklas och bebyggas (till viss del i alla fall) men att många pratar "bredvid" varandra. Jag ser ingen motsättning mellan att ha kvar fotbollsplanerna men att ändå bebygga Heden. Detta pga att fotbollsplanerna utgör en förvånande liten del av Hedens yta. Har funderat på hur stor egentligen och mätte därför lite på en satellitbild över Heden. Kom fram till att bara ca 30% av Heden utgörs av konstgräsplanerna! Av kvarvarande 70% kan vissa delar räknas bort för gator/gångvägar, exercishuset, busshållplats mm säg ca 20% av totalytan. Kvar finns då ca 50% av Heden att exploatera, utan att väl någon människa i hela Göteborg kan ha något att invända!? (möjligtvis de som bor på Engelbrektsgatan, Sten Sturegatan, Södra vägen). Alltså; riv Hotellet, alla provisoriska byggnader, parkeringsplatser mm, gräv ner alla p-platser under jord och/eller komplettera med något snyggt p-hus på 7-8 våningar, bebygg med bostäder och kontor samt ett nytt hotell i minst 7-8 våningar som ersättning för Hotell Liseberg. Låt Vasagatan fortsätta rakt över Heden och genom Bohusgatan ansluta till Skånegatan. Förslagsvis förlängs spårvagnen samma sträcka. Så, alla nöjda och glada ?
+1
Matthias H. (20 Maj 2013 13:41):
Henry, jag pratar inte bredvid någon i alla fall. Jag vill se ett helt bebyggt Heden med höga kvarter där hushöjder varierar i kvarteren men också mellan kvarteren. Massa olika byggare tack.

Självklart måste spårvägen fortsätta över Heden från Vasagatan bort till Ullevi. (Sen kunde man ju fortsätta den under Gårda och Lunden o vidare också i o f sig hehehe)
 0
Niklas S (20 Maj 2013 16:15):
@Matthias H: Ja nuvarande Hotell Liseberg är ju inte särskilt stadsmässigt utformat. Förstår den poängen och håller med.

Tycker ändå inte att det är helt självklart varför första steget bör vara att riva en verksamhet. Om den finns annan yta att förtäta på, utan verksamheter, så borde väl det hamna före i prioriteringen?

Nu kanske det är så att hotellet utgör i princip hela dom 50% som Henry pratar om och enda sättet att göra något är att börja där.. är inte nog insatt i hur det ser ut på platsen.
 0
Johannes Hulter (20 Maj 2013 16:58):
Niklas: grejen är att hotellet ligger extremt dåligt om man vill ha ett riktigt gathörn där. Men du kan ha en poäng i att det kan vara smart att exploatera hela hotelltomten på en gång.
 0
Gunnar Einarsson (20 Maj 2013 18:03):
Grejen är att hotellet inte ens kan betraktas som en "tomt", utan mer borde räknas som oreglerad bebyggelse. Det ligger i vägen för både Hedåsgatans och Kristinelundsgatans framdragning liksom det kvarter som skall ligga mellan gatorna. Rivning måste ske helt ovillkorligt.
Sedan finns det sjukt nog en poäng med att "vänta i 20 år till", nämligen att vi kan hoppas att man då har övervunnit de sista resterna av modernismen. Heden skulle kanske då kunna få den bebyggelse platsen förtjänar, det vill säga en fortsättning av omgivande förmodernistiska stenstad i söder och i väster.
 0
Henry H (20 Maj 2013 20:09):
Matthias H: Jag menade inte att folk här inne pratar emot varandra, tror nog att alla yimnyiter är för en exploatering av Heden. Jag pratar snarare om den allmänhet som är emot några som helst förändringar på Heden. Tror till och med dem skulle kunna köpa att Heden exploateras om de förstår att det handlar om att få bort stora öppna parkeringsytor, några grusytor, ett schabbigt stadsfrånvänt hotell och några provisoriska baracker och istället få massa nya bostäder, kontor, verksamheter men ändå ha kvar lika mycket fotbollsplaner.

Gunnar: Tror det är väl romantiska drömmar att hoppas på att den någonsin skall byggas gammal stenstad igen. Var tid har sin charm, men visst dagens arkitektur lämnar ofta en del att önska.
+1
Mats O. (20 Maj 2013 20:19):
Sen kan man faktiskt fråga sig varför Liseberg överhuvudtaget ska driva ett hotell inne i centrum ? Det räcker väl med campingen och gäststugorna i anläggningen i Skatås. Sen driver ju Liseberg diverse verksamheter vid Lilla Bommen.

Tyvärr är Liseberg en kommunal bläckfisk som gärna vill ha så mycket verksamhet som möjligt. Då kan man anställa mycket personal och ha jättemånga chefer.

Kanske går Liseberg och andra kommunala företag i fotspåren på det gamla klassiska göteborgsföretaget Broström. Om Broström sa man elakt på 1960-talet att dom hade fler direktörer än anställda.
Fast sen så gick det ju utför också på 1970-talet...
+1
Johannes Westlund (20 Maj 2013 21:30):
Kommer direkt från debatten i Älvrummet. Det verkar inte vara okontroversiellt att bebygga ens parkeringarna. För då försvinner den *öppna volymen* som tydligen är en stor kvalitet för området. Vi andra brukar annars kalla ödsligheten för ett av Hedens största problem. Feature/Bugg, ungefär samma eviga diskussion kan jag känna.
 0
Matthias H. (20 Maj 2013 22:31):
Henry, håller med dig. Att förklara för en del
kräver stort mått av pedagogisk o logiskt arbete.
 0
Johannes Hulter (20 Maj 2013 22:59):
Johannes: Ja, det var verkligen kul. Heden är unikt för där finns en enorm volym av... luft. Det finns det ju ingen annanstans. :)
 0
Hans H (20 Maj 2013 23:18):
Henry: De jag har stött på har mer velat ta bort baracker och gärna gräva ner parkeringsplatserna, men sedan delats upp i tre läger. Dels de som vill ha den som den är (minus onödigt sunk), dels de som vill ha park men inga fotbollsplaner, och dels de som vill ha en ren grusplan "som Heden ursprungligen var tänkt".

Inte för att jag tror att mina erfarenheter kommer från typiska göteborgare, på ungefär samma sätt som vi i Yimby inte är det. Men det finns folk som har funderat länge på vad man borde göra med Heden... och kommit fram till att den är nästan perfekt.

Att hitta logiska fel i många av deras resonemang har jag haft lätt för, och de har väl hållit med om att Heden är för liten för att man ska kunna ha en vettig motionsslinga i området, eller att det nog inte alls kommer bli en stillsam och tyst park eftersom den ligger oskyddad mitt i en stad. Men min pedagogik har inte varit felfri... utan kanske till och med kontraproduktiv, iom att de har haft en tendens att bli väldigt arga på mig.

Deras bästa argument för att inte göra något har varit att Göteborg inte har byggt någon vettig stad på evigheter och att det bara byggs skräp nuförtiden. Jag hade önskat att det hade varit lätt att argumentera emot, men det är det ju inte.

De har även försökt med halvdana argument som att det måste vara stad med lokaler i bottenplan och spännande arkitektur och att man måste bygga lite i taget för att det ska bli bra (min tanke var: oj, de visste visst hur man byggde stad, trots arkitektutbildning, kors i taket), men invände sedan att det inte kan ske, det går inte och det finns inte underlag för affärer eller andra lokaler.

Andra argument för att inte bygga stad på Heden var att spårvagnshållplatser och spårvagnar medför massa staket (vilket jag också var glad att höra, för jag är verkligen irriterad på hur stängsel och staket strösslas ut lite väl mycket vid alla spårvagnshållplatser och även på andra håll, men som argument mot att bygga stad är det inget vidare).
+1
Johannes Westlund (20 Maj 2013 23:29):
Jag tror aldrig jag förstod den där unika kvaliteten och vad den bestod i. Och jag förstod inte referenserna till Central Park. Heden och Central Park är inte samma typ av grönområde om man säger så, och Central Park omges inte med en futtig miljon invånare om man räknar hela regionen utan av nästan 20 miljoner människor totalt sett. Vart fanns känslan för dimensioner?

Jag tycker det är mycket oroande att Park- och Naturförvaltningen ställer sig och pratar sig varma om 12 hektar öde grusplan. Jag tycker exemplet med Haga var bra. Då ser man hur orimligt det är. Detta får mig att undra vad de säger om resten av stadens 70 procent grönytor. Om till och med en grusplan är värd att gå i bräschen för så är det en lång väg innan den förvaltningen är med på banan.
+4
Hans H (20 Maj 2013 23:55):
Man skulle kunna samla ihop bilder från befintliga parkområden, som Park- och Naturförvaltningen inte har tid att sköta om redan. Det är inte svårt att hitta utsiktsplatser utan utsikt eller bänkar utan plankor att sitta på, eller grusplaner som inte har så mycket grus kvar för att gräset växer till sig på 10-20 år. Eller fotbollsmål med bara en stolpe. Och detta var exempel från Slottsskogen, det finns parker och "parker" som får mindre omsorg.

Hmm... vid närmare eftertanke så har jag redan samlat ihop lite sådana bilder.

Bänk i Slottsskogen:
http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​40​3de21d-​0​96e-​4dbe-​9be4-​ff0​ce1a0​.​.​
Utsiktsplats i Slottsskogen:
http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​40​3de21d-​0​96e-​4dbe-​9be4-​ff0​ce1a0​.​.​

Park- och Naturförvaltningen kommer väl hänvisa till bristande budget för att underhålla allt. Men det är en del av verkligheten, när 70% av en stad är "park" så blir det svårt att ha råd med underhållet.
 0
Gunnar Einarsson (21 Maj 2013 02:15):
Henry: "Gunnar: Tror det är väl romantiska drömmar att hoppas på att den någonsin skall byggas gammal stenstad igen. Var tid har sin charm, men visst dagens arkitektur lämnar ofta en del att önska."

Om du verkligen vill förändra follks attityder till bebyggelse av Heden har jag svårt att tänka mig något mer effektivt än att planera gammal stenstad. Det är så människor vill bo; det är en sådan miljö de vill ha omkring sig.

Men visst, jag förstår precis din argumentation och vi har dragit några varv på den skivan förr här på Yimby. ;)
+6
Fredrik (21 Maj 2013 07:00):
En relevant fråga att ställa sig är hur stor risken är att framtida göteborgare kommer att anklaga oss för att vi förstörde en unik miljö.

Tänk er själva boken "Heden före bebyggelsen", som folk bläddrar i och förfasar sig. "Seriöst, har den här stadsdelen en gång varit en stor fin YTA?!"
 0
Patrik Höstmad (21 Maj 2013 09:02):
För att haka på Hans H så har även jag samlat på mig ett antal liknande bilder på dåligt skötta parkmiljöer.

"Gräslåda" vid Övre Masthugget/Slottskogen
http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​a59ab25c-​21d5-​4d1d-​89b3-​178e5e19.​.​

Om jag inte minns fel så är detta från utsiktplatsen vid Djurgårdarna i Slottskogen - en av målpunkterna för de besökare som tar sig dit.
http:​/​/​s.​yimby.​se/​gbg/​230​3/​6d70​be9b-​54e8-​11e2-​bb60​-​bc3.​.​

Vid den gamla dansbanan ovanför Jungmansgatan finns det ett antal helt mossbeklädda bänkar som jag inte hittar bilderna på just nu.

Som sagt vi borde samla ihop sådana bilder för att kunna göra en poäng framöver - kanske i ett inlägg här på bloggen? Jag startade en tråd där vi kan samla bilder, tips och kommentarer:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​250​7
 0
Herbert (22 Maj 2013 10:23):
Om man skulle bebygga tomten för hotellet och parkeringen längs med Engelbrektsgatan med, för området normala, 8-våningshus (ca 100 000 kvm BTA) så skulle schablonmässigt räknat detta kunna bekosta dels ny dragning av gata med spårväg mellan Valand och Skånegatan (ca 750 m) samt att man skulle kunna gräva ner samtliga parkeringsplatser på Heden. Detta skulle förutom ett tillskott på uppemot 1000 bostäder (beroende på fördelning bostäder/kontor/verksamheter)ge mer öppen plats än idag (då markparkering försvinner)och därutöver staden ett rejält överskott att göra något "roligt" för...
 0
En Som Inte Vet (22 Maj 2013 20:05):
Jag har aldrig riktigt förstått vad Heden egentligen är för någonting, ursäkta min okunnighet. Frågan verkar väldigt känslig bland Göteborgare. Är det närvaron av fotbollsplaner mitt i stan som är huvudgrejen? Vill man ha som Central Park, fast mer sportigt? Oroas folk över tillgången på p-platser om det bebyggs (och samtidigt kan antas bli färre p-platser totalt)? Gillar man namnet Heden, som en sorts (poetisk?) antites till Staden? Jag kan förstå om folk vill behålla området som det är, men frågorna hopar sig för en stackars utböling som inte varit på Liseberg sedan 80-talet.
 0
Emanuel Alfredsson (22 Maj 2013 21:15):
Jag fattar inte heller associationen med Central Park. Jag var där för någon månad sen, och jag såg med klarhet hur lite Heden har ihop med Central Park.

För det första, storleken. CP är stort. Du kan inte se till andra änden av parken för alla kullar och träd. 1 km x 4 km gör mycket.

För det andra, vegetationen. CP har mycket gemensamt med Kungsparken, Björlandaremsan och Slottskogen i växtighet och att det går vägar rakt igenom den.
 0
Erik Funck (22 Maj 2013 23:11):
Jag tycker att tanken att bebygga den norra delen med kvarter med kulturhus, lokaler etc, rama in resten, låta vagnen gå igenom på den förlängda vasagatan, ha kvar fotbollsplanerna utan staket och med möjlighet för att ha andra sporter, fester och kulturevenmang där, spontant känns som den rimligaste lösningen
 0
Toby (23 Maj 2013 13:53):
Upptäckte Yimby på grund av detta inlägg. Gillar verkligen tanken på en förtätad stad, ett förtätat Göteborg. Kommer själv från Malmö, och det är vad jag saknar mest här i Göteborg, (exempelvis) Malmös förmåga att ta tillvara på alla ytor.

Dock så kan jag omöjligt stödja Yimby efter detta inlägg. Att ni bara vill ha kvar en 11-mannaplan på Heden? Efter 3 år i Göteborg så valde jag mellan att flytta till Kph, Sthlm eller stanna i Gbg. Hedens stora yta och de många fotbollsplanerna är en av de främsta anledningarna till att jag stannade. När mina vänner kommer och besöker mig så drar vi ofta ner till Heden och lirar lite spontanfotboll, och jag säger till dem att detta är en anledning till att jag älskar Göteborg - att staden unnar sig av att hålla en stor central yta obebyggd för invånarnas nöje, att tillåta staden att ha en motionsanläggning så centralt.

Självklart så vill jag - i likhet med alla andra som kommenterar här - gärna se en förtätning genom att bygga parkeringen i P-hus eller underjordiskt, samt kanske se till att Hotell Liseberg rivs eller byggs på höjden. Men Hedens fotbollsplaner ska inte röras. Några av mina absolut finaste minnen kommer från Heden, och de många planerna (3 st 11-manna, 2 st 7-manna) behövs verkligen. De ligger så väl i linje med Göteborgs själ och det som gör staden så speciell.

Synd att Yimby inte inser det.
 0
Johannes Hulter (23 Maj 2013 14:27):
Toby: Du är hursomhelst välkommen till Göteborg och Yimby. Även om du inte kan stödja oss pga av en annan syn på antalet fotbollsplaner på Heden så får du gärna delta i diskussionerna här och bidra med ditt perspektiv. :)
 0
Matthias H. (23 Maj 2013 16:35):
Toby, jag har spelat massa fotboll på Heden under årens lopp och det har varit väldigt praktiskt och bra. Icke desto mindre tycker jag ur ett stadsbyggnadsperspektiv att det är anskrämligt för stan med denna öppna yta som istället skulle kunna fyllas med riktig innerstad vilket Göteborg så ofantligt mycket mer behöver än jättecentrala fotbollsplaner...
 0
Gunnar Einarsson (23 Maj 2013 19:54):
Toby, såvitt jag vet så måste man inte stödja igenbyggnad av Heden bara för att man är med i Yimby. Detta är ett levande diskussionsforum där många åsikter i olika sakfrågor bryts.
Uppenbarligen är du däremot för en förtätning av Göteborg och stadsmässig bebyggelse i allmänhet, vilket låter som att du bör höra hemma här.
 0
Johannes Hulter (23 Maj 2013 19:57):
Toby/Gunnar: Ja, det är ju såklart precis som Gunnar säger - våra yttranden är resultatet av kompromisser och konsensusbeslut, det går utmärkt att vara med utan att stödja alla våra specifika förslag. Så om du vill är du självklart välkommen!
+1
Hans Jörgensen (23 Maj 2013 20:44):
På ett sätt kan jag förstå upplevelsen av att ha en stor yta som verkligen är öppen, men ändå omringad av stad (nåja) så som Heden. Människor gillar i regel att se vidder, men vill samtidigt känna tryggheten som civilsation ger, och det är kanske därför som torg, parker och ytor som Heden i stan är uppskattade.

Fast ur förtätningsperspektiv behöver ju Gbg ta tillvara en yta som Heden bättre. Så en given kompromiss är förståss att bygga i kanterna ungefär som fotomontaget ovan. Det ger ju mindre av den öppna vidden, men kan ändå ge rum för ytkrävande idrott.

En annan tanke är att fotbollsplanerna läggs ovanpå hus, kanske inte så höga hus då. Det skulle väl vara lite "unikt för Gbg" som en politiker sa om gångtunnel till Scandinavium.
Det råkar ju faktiskt vara så att bollplanernas bredd stämmer hyggligt med kvartersbredden längs Hedens kortsidor, dvs det skulle funka med två sådana kvarter med en plan på vardera.

En lite mer vild tanke är att faktiskt lägga bollplaner (eller annan idrottsyta) ovanpå motorlederna. Till exempel då genom att däcka över E6 vid Gårda, det skulle ge rum för åtminstone två planer av den storlek som finns på Heden idag.

Kolla!

http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​nPY7A
 0
Johannes Westlund (23 Maj 2013 21:45):
Människorna som gillar att se stora öppna vidder tycks vara lätträknade. Jag ser betydligt fler inne på Nordstan, där inga vidder alls finns att se, än på Heden. Bältesspännarparken var också välfylld åtminstone i eftermiddags.
 0
Hans Jörgensen (23 Maj 2013 21:59):
JW:
nja så enkelt är det inte att jämföra.
Öppna ytor utomhus är förstås väldigt väderberoende.
Men när vädret är gott, så söker sig många ut till ex Röda Sten som erbjuder vidder av älv och hav. Skärgården lockar också med sina vyer. Många vill ju i sin bostad ha balkong med fin vy. Många klagar när vyn byggs igen.

T o m Heden är faktiskt rätt befolkat av folk som passerar mellan östra och västra centrum, eller använder idrottsytorna. Eller går till bilen :)
Trots att det knappt finns några andra publika verksamheter, caféer eller väderskydd intill.

Men som sagt, Heden tål allt att förtätas så att det både ger utrymme till stadskvarter, stadsgator (Vasagatan given) och öppna ytor. Även om jag personligen nog vill se större delen av ytan bebyggd med stad.
+1
Daniel Andersson (23 Maj 2013 23:50):
Fotbollsplaner på tak låter som en bra idé. Några förslag: Nordstans P-hus och P-hus Focus; post- och lastbilsterminalerna i Gullbergsvass; gamla KF-lagret, Coop Forum samt Biltema på Backaplan.
Ett annat förslag är flytande planer i älven.
 0
Johannes Westlund (24 Maj 2013 01:35):
Hans Jörgensen: Det är ganska tydligt om man går längs Vasagatan. Stadslivet tar fysiskt slut på andra sidan avenyn, även på sommaren (undantaget möjligen Gothia). Samma effekt uppstår inte när man går genom exempelvis Haga, eller vilken annan innerstadsmässig stadsdel som helst oavsett väder, årstid eller liknande. I resten av stan är det gott om folk lite varstans som är ute och flanerar.
 0
Hans Jörgensen (25 Maj 2013 17:37):
Daniel:
ja fotbollsplaner på Ö. Nordstan verkar ju helrätt.

Allra helst vill jag att Östra Nordstan byggs på ett antal våningar iallafall på delarna närmast Brunnsparken och G.A-Torg.
Men även om det sydvästligaste kvarteret byggs på (avgränsat av Postgatan - Götgatan) så finns det finns gott om yta kvar för idrottsplaner på nuvarande tak på andra delar av Ö.N.

Överhuvudtaget att tillgängliggöra en större del av nordstans överdel för allmänheten. Det skulle om inte annat bryta den ensidiaga komersiella dominansen som hela stadsdelan har.
Samtidigt skulle göteborgarna få nya vidder att njuta av. Fräckare vidder än över Heden.
Ytterligare en poäng är ju att det bildas gröna tak som har en klimatmässig funktion.

Med allmänna idrottsplatser och övriga rekreationsytor på lämpliga tak, och t o m på överdäckningar av motorleder, så skulle vi kunna få mer idrottsytor än vad vi har idag - och ändå minska/ta bort de som nu finns på Heden och Vallhalla IP. De ger plats för stadskvarter, förstås.
Fast vi behöver nog ha en del idrottsplaner i marknivå ändå. De är definitivt de mest tillgängliga.
 0
Gunnar Einarsson (27 Maj 2013 06:39):
Att döma av dagens GP verkar frågan om Heden vara avgjord. Lisebergshotellet rivs och hela ytan förutom en husrad mot Engelbrektsgatan ägnas åt idrott och fritid med ett garage undertill. Blir väl en trist rad med husiparkfunkis för boende på Engelbrektsgatan att stirra in i, så dessa kan känna sig blåsta på den icke-deprimerande utsikt de förmodligen har kämpat för.

Fördelen är att Heden i realiteten lämnas öppen för eventuell omgestaltning någon gång i framtiden när "vi tar över", vad det nu bör innebära: d.v.s fullbordan av gatusystemet i 10-11 slutna förmodernistiska kvarter och spårväg längs Vasagatan... :) Rivning av nu tillkommande nyfunkis får väl då bli en första prioritet. Det blir också lättare att anlägga eventuell tunnelbana och/eller rentav en underjordisk järnvägsstation (om Västlänken inte blir av och det kan göras utan att riva husen nere vid Berzeliigatan och längs Wadmans- och Hedåsgatorna).

Mitt i bedrövelsen kan man ändå känna en viss paradoxal lättnad. Man slipper ett Heden i stil med norra Älvstranden, Kvarteret Kostern eller Wingårdhs fyra hörntorn med två korslagda funkisbönor i mitten. I bostadsbristens Göteborg är det samtidigt med en viss luttrad ironi man konstaterar att det enda som beslutsfattarna utan svårighet kan enas om är fler boplatser åt bilar.
+1
Mattias Bolander (27 Maj 2013 08:50):
Jag antar att p-platserna i markplan försvinner om garaget byggs. Här är en bild på artikeln:
http:​/​/​i39.​tinypic.​com/​30​m9748.​jpg
 0
Johannes Hulter (27 Maj 2013 09:19):
Mattias: Tack!

Gunnar: Hur menar du? Det står ju uttryckligen att de ska pröva olika alternativ med olika grader av täthet. Det du nämner är väl en sorts miniminivå. Siesjö har ju talat om att hälften av Heden kan bebyggas. Att gräva ned p-platserna utan att ställa hus ovanpå vore avancerat slöseri. Mycket avgörs nog av den offentliga debatten i anslutning till att kontoren presenterar sina förslag. Förhoppningsvis klarar de av att rita något annat än husipark-funkis, annars blir det svårt att vinna debatten. Vi får jobba mycket framöver med opinion och lobbying.
 0
Daniel (27 Maj 2013 10:50):
@Gunnar. Punkthus 4våningar i 45 graders vinkel mot Engelbrektsgatan alternativt kortsidan av 4våningars lamellhus mot gatan. Fysiskt omöjligt (eller väldigt oattraktivt alternativt svårsålda lägenheter) enl. byggbranschen att bygga på annat sätt. Tänk Bjurslätts Plan för att allt ska harmonisera med varandra. Eller Sannegårdshamnen.
Säljfraser såsom "För dig som vill ha stadskänsla, men också grönska och fågelsång." kommer att möta en.
 0
Daniel (27 Maj 2013 12:07):
Olika sorters gator och var dessa är placerade är många gånger i relation var man själv rör sig och ens egna uppfattningar om saker och ting, även om det är så att väldigt många tycker att Heden är sjukt trist förutom dom som har en idealiserad syn på vad den är till för. Dock vill jag gärna påpeka att den argumentation som används om Vallhallabadet faktiskt kan användas på Heden i samma syfte för att även rättfärdiga den. Det är nästan alltid ungdomar som tränar fotboll på detta område var gång jag passerar.

För övrigt så vill jag säga att personligen så uppfattar jag personligen Vasagatan som enbart en transportsträcka på cykel vars sidor inte har något att erbjuda mig, och finner därför Skånegatan med sidokvarter mer varierande då denna gatas kvarter har fler restauranger, matbutiker, osv. Det enda den inte har är uteställen (förutom bions och runt Korsvägen). Men allt är i relation till hur man rör sig, personligen tycker jag i min uppfattning att stan tar slut ungefär vid Järntorget. Allt bortanför där ligger väldigt långt bort tidsmässigt för mig som bor på Hisingen och måste åka igenom hela centrum i promenadavstånd. Den långsamma spårvagnstrafiken blir en barriär i sig. BKommunen har väl förr definierat centrum som området mellan Stigbergstorget och Redbergsplatsen.
 0
Johannes Westlund (27 Maj 2013 12:27):
Förutom då att Vasagatan bevisligen har betydligt mer extroverta verksamheter än vad Skånegatan har då... Caféer varannan korsning ungefär, ett hemköp, ett 7-11, en rad olika handlare, Old Fellow, Kyrka, en handfull restauranger, ett gäng kiosker...

Mellan Korsvägen och Valhalla finns det väl någorlunda antal verksamheter, men resten av gatan är förhållandevis död fram till 7-11 vid Nya Ullevi. Det är bara att räkna in så ser man svart på vitt att Vasagatan är mer varierad och innehåller fler extroverta verksamheter.
 0
Daniel (27 Maj 2013 14:51):
Hmmm... Skånegatan har ju två kiosker, två livsmedelsbutiker (och en till vid heden), kyrka, inget ordensällskap, men också diverse handlare, kaféer, konditori, 3 hotell, c:a 10 restauranger, frisörer, tre gymnasieskolor m.m. Det handlar bara om vad man ser. På Vasagatan ser jag bara tråkiga kaféer som varit likadana i 15 år. Det som kan upplevas som barriär är att Skånegatan är bred samt att spårvagnstrafiken är separerad på ett sätt som möjliggör högre hastigheter. Denna barriär har inte Vasagatan då trafiken är blandad där. Däremot så är spårvagnstrafiken förödande långsam. Gator måste tillåtas vara olika i en stad för att tillhandahålla olika miljöer och verksamheter.
 0
Johannes Westlund (27 Maj 2013 15:16):
Vasagatan exponerar verksamheter ut mot gatan längs hela dess längd medan Skånegatan är sluten till stor del. Och det ser man också på stadslivet. Stadslivet förmår inte ta sig över Skånegatan. Över Vasagatan flödar det obehindrat. Sen kommer inte alla ha sitt mål vid Vasagatan som passerar. Men jag kan tänka mig att spontanstopp vid kiosker, grillar, caféer och liknande är långt vanligare på Vasagatan än på Skånegatan, som de flesta blåser förbi inneslutna i plåtburkar.
 0
Gunnar Einarsson (27 Maj 2013 19:31):
Johannes Åsberg, läste artikeln snabbt i morse medan jag hällde i mig ett par koppar kaffe på väg till jobbet. Kan ha fel, men som jag uppfattade det var det beskrivna ovan en slags ram kring vad man kunde tillåta sig, alltså fokus på idrott och kultur samt lite husbus i marginalen. Man kan väl tänka sig att exploateringsgraden får variera något, men inte så att det inkräktar på Hedens viktiga roll som öppen kultur- och fritidsyta.

Daniel, absolut så kommer det bli. Byggföretag och arkitektkontor kommer dessutom bemöda sig om att de snedställda eller huller om buller-placerade huskropparna till överpris, maximalt blockerar gatuframdragningen i syfte att bryta upp 1800-talsstadens tyranniska rutnätsmönster och istället skapa oväntade platsbildningar, fantasifullt krumeluriga gångvägar och öppna gröna stråk. Varför välja mellan storstaden och det lugna villaområdet när du kan få både och? Bo hållbart, grönt, tryggt och parasitärt, bara ett stenkast från Avenyns "puls"!
 0
Johannes Hulter (27 Maj 2013 20:04):
Gunnar: det finns definitivt en stor risk för att så blir fallet. Speciellt om arkitekterna (som de brukar) envisas med krumelurigt husipark-strössel, istället för hardcore klassisk kvartersstad. Då kommer resultatet bara bli mer beachvolley-planer. Men jag tror inte det är kört än. Därför är det viktigt att vi lobbar järnet framöver.
+1
Håkan Tendell (27 Maj 2013 23:18):
Känns bra det där med att de tävlande lagen skall redovisa ett förslag med hur minimalt med bebyggelse de kan tänka sig och ett med hur maximalt med bebyggelse de kan tänka sig. Då behöver de inte låsa sig vid att hitta den optimala bebyggelsemängden, vilket jag tror skulle ha lagt band på dem i sin iver att i möjligaste mån gå förändringsobenägna krafter till mötes. Nu får de liksom lov att gå all in, ända in i kaklet, och rita ordentligt med stad samtidigt som de kan sejfa med ett sparsamt blott-utmed-Engelbrektsgatan-alternativ. Fördelen med detta torde bli att medborgarna kan få ta del av ett antal maxade, crazy storstadsförslag som kan få medborgarnas stadspulslängtan att vakna till liv efter många års ökenvandring (över Heden).
 0
Daniel (28 Maj 2013 12:03):
 0
Hannes Johansson (28 Maj 2013 17:10):
Risken är väl samtidigt att det då blir ett val mellan gles hus-i-park och höghuskluster (som jag tror är svårt att övertyga majoriteten med). Förslaget med 8 våningars klassisk kvartersstad riskerar att försvinna.
+5
Johannes Hulter (28 Maj 2013 22:42):
Hannes: Risken för det är så uppenbar att det nog vore berättigat med en debattartikel i ämnet. Budskap: "Snälla arkitekter och politiker, med tanke på hur känsligt det är med exploatering av Heden, så måste ni sejfa och våga vara publikfriande. Lägg ett förslag med konventionellt vackra stenstadskvarter runt 10 våningar, istället för de brukliga skokartongshusen. Vi förstår att det smärtar att föreslå något så "vulgärt", "pastischartat" och "förlegat" och att ni mycket hellre vill "uforska spännande rumsligheter" etc men ska det bli något byggt på Heden så får ni nog anpassa er till pöbelns osofistikerade och konservativa smak." :)
+1
Matthias H. (28 Maj 2013 23:35):
Vi kanske ska visa göteborgarna hur kvartersstaden kan fortsätta o visa jämförelser med skokartongerna som många arkitekter älskar. Och sen hota politikerna med att vi drar in 50000 namn till en folkomröstning...

Nä nu raljerar jag men vad trött man e på många arkitektbyråer och byggbolag som än idag fortsätter med sina förslag på förorts-/skokartongslådor.
 0
Gunnar Einarsson (29 Maj 2013 07:52):
Johannes Åsberg, amen!

P.S: Man får i sammanhanget hoppas att Björn Siesjö läser den här bloggen. :)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.