Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsvandring längs Danska vägen

 

Livlig stadsmiljö i den ena änden ...

Det finns få gator i Göteborg som skiftar karaktär lika dramatiskt längs sin dragning som Danska vägen: Från klättrande kvartersstad i Lunden till massiva hus-i-park vid Prästgårdsängen och mer småskalig bebyggelse i Örgryte trädgårdsstad. ... Fashionabel villastad i den andra ...

 
... Och mittemellan något helt annat ...... Som väcker blandade känslor. Det här fotot genererade 435 (!) kommentarer när det lades upp på Yimby Göteborgs Facebook-grupp för en tid sedan ...Ungefär så här skulle många av våra otaliga grannskapsenheter ha kunnat se ut om de inordnats i en urban struktur!Ett pågående byggprojekt

 
Januari. Än finns det hopp om publika verksamheter i gatuplan ...Slutet av april i verkligheten. Lokal (sic!) uthyres står det längst till vänster ...... I arkitektillustrationernas värld behöver man inte skapa förutsättningar för urbant liv. Istället löser man det i regel helt enkelt genom att klistra in bilder på glada människor (botar?) som vandrar omkring på måfå. Denna är dock betydligt mer realistisk än genomsnittet ...

 
Inflyttning i maj står det på banderollen

 När:
Lördag 4/5 kl 15:00
Var: Spårvagnshållplatsen vid Sankt Sigfrids plan för att sedan ta sig till fots längs Danska vägen mot Redbergsplatsen.

Våra stadsvandringar är som vanligt kostnadsfria och öppna för alla. Räkna med att turen tar ca 2 timmar.

Välkommen!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (2 Maj 2013 13:33):
De nya husen är ändå bra mycket snyggare än det mesta som slagits upp i denna stad senaste årtiondena. Fattades alltså bara att det skulle varit fler lokaler i gatuplan...
 0
Hans H (2 Maj 2013 14:28):
Teoretiskt så skulle det gå att få in två huslängor till på kortsidorna på nybygget, det är ett stort avstånd till nästa fastighet på båda sidorna, och hade tillbyggnaderna haft lokaler i bottenplan så hade mängden lokaler totalt sett varit "typ ok". Men rent praktiskt kommer säkert inte kortsidorna bebyggas på 80 år.

Men jag håller med om att fastigheterna ser rätt trevliga ut. Hade utförandet varit en minimistandard som alla nybyggen hade hållt eller överträffat, istället för att vara ovanligt vackert, så hade jag varit helt nöjd med dagens estetik på nybyggen.
 0
Krister (4 Maj 2013 12:06):
De äldre delarna av Danska vägen ner mot Redbergsplatsen har alla tecken på blandstad. Butiker, cafeér, restauranger, bostäder m.m.
 0
Hans-Olof Hansson (4 Maj 2013 21:16):
Tack för en trevlig promenad genom trakter som jag sällan besöker.

Det var rättmycket bostäder och fler blir det. Men det finns ingen spårvagn. Borde inte det vara en god tanke, eller är underlaget trots allt för lågt?
 0
Patrik Höstmad (4 Maj 2013 22:34):
Ja, tack! Det var mycket trevligt och intressant.

Spårvagn längs Danska vägen hade varit läckert. Någon som vet hur stort underlag som behövs för en spårvagnslinje?
 0
Gunnar Einarsson (4 Maj 2013 22:40):
Hej Hansson! Det var definitivt en trevlig promenad med många givande meningsutbyten. Tack alla!
Apropå spårtrafik, var det inte så att tunnelbaneplanerna från '67 avsåg att dra en bana ungefär från Ullevigatan in i berget med passage under Danska vägen och T-banestation "Lunden", ungefär vid korsningen med Kärralundsgatan? Har ett bestämt minne av något sådant.
I alla fall är det intressant att iaktta utrymmet mellan Stenströmsgatan och Utjordsgatan framme vid Munkebäcksgatan. Ser nästan ut som ett möjligt spårreservat mellan villatomterna, även om det på senare tid har byggts igen med några fastigheter tillhörande Stena bostäder.
 0
Hans H (4 Maj 2013 23:17):
Underlaget är nog lite lågt idag, men det kan bli tillräckligt underlag om man vill på sikt.

Men klart att man skulle kunna ha spårväg där om man ville, det är en pengafråga. Linjen skulle antagligen gå från Bergsjön/Angered via Korsvägen till Avenyn... och sedan kunna gå varsomhelst. Vinsten förutom att ge bekvämare och bättre kollektivtrafik längs med Danska Vägen borde främst vara att öka spårvägens kapacitet utan att öka belastningen på Brunnsparken... fast Kringen via Skånegatan gör kanske det jobbet tillräckligt bra redan.
 0
Patrik Höstmad (5 Maj 2013 00:34):
Hittade följande info på Örgryte Bostads AB & CO KB hemsida
http:​/​/​www.​oba.​se/​fastighet.​php

"Husen på Prästgårdsängen byggdes i början av 1960-talaet och var inflyttningsklara 1965. Byggnationen utfördes av åtta gamla byggmästare från Göteborg vilka, med något undantag, fortfarande är ägare till fastigheten.

På Prästgårdsängen finns fem byggnader. Vi har 442 bostadslägenheter och drygt 30 lokaler till olika företag. Storleken på lägenheterna varierar, från den minsta på 29 kvadratmeter till den största på 172 kvadratmeter.

Fastigheten förvaltas av oss själva och personalen består av VD tillika förvaltare och två fastighetsskötare. Till arbeten vi inte klarar själva anlitar vi kunniga entreprenörer."


30 lokaler!?
 0
Olof Antonson (5 Maj 2013 11:44): Online
Intressant, jag läste den texten igår, men reflekterade inte över det påstådda lokalantalet!

Det har funnits en förskola i bottenvåningen på lamellen närmast Danska vägen. Denna har dock flyttat in i en nybyggd tegelbyggnad ca 500 meter bort. Där blir det nog ombyggt till bostäder.

Sedan finns ju matställen och handelsbanken mm. Zoomar man in på den här tavlan så verkar det finnas en hel del: http:​/​/​maps.​google.​se/​?​ll=​57.​70​4829,12.​0​0​6879&spn=​0​.​0​0​.​.​

Hade varit trevligt om en del av lokalerna placerats ut mot Danska vägen bara ...
 0
Patrik Höstmad (5 Maj 2013 12:20):
Ja, det är som att alla funktioner för blandstad finns i området men de är helt felplacerade. (Jag anar att de är helt rätt placerat om man kommer med bil och kör in i garaget).
 0
Daniel Andersson (5 Maj 2013 12:39):
Undrar hu många pelare i garaget som måste ge vika för att det skall bli en fortplantande kollaps?
 0
Tobias Axelsson (5 Maj 2013 13:15):
Det finns en del företag och föreningar i bottenvåningen (dock ej publika lokaler), dessa räknas säkert in.
+1
Mats O. (5 Maj 2013 14:31):
Patrik

Det som kallas för lokaler är enligt fastighetens taxering lokalyta. Det handlar med andra ord oftast om små skrubbar i bottenplan som används som diverse förrådslokaler (ej hyresgästernas förråd !).
 0
Patrik Höstmad (5 Maj 2013 18:57):
Mats O., ja det är säkert ett antal sådana, men det verkade även vara en hel del kontorsliknande aktiviteter i de lägsta våningsplanen. Skylten som Olof länkade till visar namn på ca 25 verksamheter.
 0
Hans-Olof Hansson (7 Maj 2013 20:03):
Hans H,
ja det var ungefär en sådan sträckning som jag tänkte mig. Kanske blir det mer intressant när Västlänken/Korsvägen är klar?

Med lite fler vägar att köra så blir det också mindre störningar på grund av trafikvolymen och när man måste byta spår. Fler val är aldrig fel. (Men kanske inte värt priset, i detta fall?)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.