Utskrift från gbg.yimby.se
....

Nya turer kring Esperantoplatsen

 

De återigen aktuella stenbänkarna sedda från bastionen. Detta foto: Tommy Danielsson (högerklicka och välj "visa bild" för att förstora)

Esperantoplatsen har varit en omtvistad yta redan sedan invigningen 2008. Jag har skrivit om platsen vid två tillfällen tidigare: Första gången var i samband med medlingen 2010, och den andra efter omfattande förstörelse av stenkanterna under hösten 2011. Texterna utger sig inte från att på något sätt vara helt objektiva, utan är givetvis färgade av min egen frustration och mina erfarenheter som skateboardåkare och deltagare i medlingsprocessen. Nu senast förekommer GP mig om hur "skejtkriget har blossat upp på nytt".

För den som inte känner till platsen och medlingsprocessen ges en kort historik i rapporten Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012:
Esperantoplatsen är en offentlig plats strax söder om Järntorget i Göteborg. Platsen hade börjat användas av ungdomar för skateboardåkning, vilket upplevdes som störande av boende och en konflikt uppstod. Klagomålen riktades speciellt mot ljudet när brädor nattetid slog mot betong.
Kommunen kontaktades för att lösa konflikten. Den första åtgärden var att montera så kallade ”skatestopp” på granitblocken, men dessa plockades snart bort av åkarna. Skatestoppen svetsades fast men det hindrade inte åkarna, vilket ledde till att missnöjda boende försökte förstöra skateytan med glas och grus. Båda parter var enträgna och någon lösning nåddes inte.

Notera att rapporten enbart beskriver en begränsad del av händelseförloppet då den utelämnar det omfattande sabotaget av stenkanterna under hösten 2011.
... man insåg att skateboardåkarna inte var en enhetlig och organiserad grupp som kunde väja representanter. Några upplevde de boendes motstånd som ”normalt” – det vill säga att de var vana med att folk inte ville ha dem på offentliga platser. De boende var inte heller en grupp med likartade åsikter. Boende som var mest berörda ville inte ha direkta samtal med skateboardåkare utan ville möta tjänstemän från staden.

Några boende kände sig störda av ljudet medan andra tyckte att skateboardåkare gav liv åt platsen och till och med gjorde den tryggare, bland annat äldre. Vissa barnfamiljer uppskattade åkandet och upplevde det underhållande. Ett återkommande uttalande från de boende var att de inte var arga på åkarna, utan på staden som inte kunde få dialogen mellan åkarna och de boende att fungera. Tjänstemännen hade också olika uppfattningar när det gällde frågan om störningen och användning av offentliga platser.Under sommaren 2011 hade metallhandtagen tagits bort, och platsen levde återigen upp (en kort tid)

Efter ett uppföljningsmöte fick jag följande PDF-dokument skickat till mig från stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård:

Under våren 2011 har park- och naturförvaltningen återigen träffat referensgruppen och utvärderat hur de olika åtgärderna fungerat. Utvärderingen visade bland annat att överenskommelsen om att inte åka skateboard efter klockan 22 har fungerat över förväntan. Den visade också att det behövs fler sittplatser i solen och att skate på betongstjärnan har fortsatt att skapa ljudproblem, trots att gatsten placerats framför betongstjärnan.

Arbetet med att successivt göra Esperantoplatsen bättre för alla fortsätter. Referensgruppen och park- och naturförvaltningen har tagit fram följande förslag för 2011:

• Sätta upp en permanent skylt med information om överenskommelsen att inte
skatea efter klockan 22 samt lägga ut budskapet på actionparkens facebooksida.

• Justera en felaktig stenbeläggning vid den så kallade ”stjärnan”.

• Ta bort skatestopparna på alla stenar men i gengäld göra om ett av de stora
blocken och den långa muren vid trappan till sittplats med träsits. Sittplatserna skatestoppas med hjälp av armstöd och genom sin konstruktion.

• Tvätta de murar som ska användas som sittplatser.

• Se över dimning av belysning och trimma denna så att den fungerar bättre.

• Fortsätta att marknadsföra Esperantoplatsen som evenmangsplats.

• Fortsätta föra in behovet av alternativa skateplatser i kommunens långsiktiga
planering.

• Idéer som alltjämnt efterlyses är hur man kan skatestoppa ”Stjärnan” utan att göra
den obrukbar som scen och dansgolv. Det är här det högsta och mest störande
ljudet från skate uppstår och mycket skulle vara vunnet om just det ljudet
försvann.

• Uppmana alla som läser detta att gå ut och använda Esperantoplatsen för många
olika typer av aktiviteter…det kanske är någon som exempelvis skulle vilja odla?


Metallhandtagen togs bort, och i gengäld blev det även bättre sittmöjligheter för allmänheten då ett stenblock och en mur fick träsitsar. Ett par månader senare under hösten saboterades dock stenkanterna, och efter det har jag knappt besökt platsen på två år. Det har helt enkelt varit för deprimerande. Tills nu.

Sedan sist har någon skateboardåkare tagit saken i egna händer och försökt laga hacken i stenkanterna med betong. Det har även satts upp en järnkant på ett av blocken för att underlätta vissa trick som omöjliggjordes när kanten slogs sönder (se den första bilden). Den senaste veckan har dock Park- och Naturförvaltningen försett ytterligare ett stenblock med träsits. I GP-artikeln uppges syftet vara att snygga upp platsen. Vilket behövs. Samtidigt har två av tre bänkar numera träsits. Det väcker en del frågor om framtida förändringar av platsen.


Hösten 2011DIY (Do It Yourself)! För fult för Park- och Naturförvaltningen? Försköning medelst träsits? Juni 2013

Hösten 2011Juni 2013
Av ren nyfikenhet kontaktade jag Park- och Naturförvaltningen angående Esperantoplatsen. Svaret var kanske föga oväntat, men ändå oroväckande med tanke på dialogen och de fina resonemangen om att göra platsen bättre för alla:

Vi kommer att sätta träribbor på den kvarvarande stenbänken ut mot Esperantoplatsen


Sätt gärna detta i relation till:

Förutsättningen var, och är fortfarande, att Esperantoplatsen enligt detaljplanen är en ”allmän plats” och att alla har rätt att vara här men att alla även måste ta hänsyn till varandra på platsen.


Vi har i så fall gått från ett stenblock med träsits till samtliga! Då handlar det inte längre om några bänkar och dess användningsområde, utan om demokrati och rätten till det offentliga rummet. Jag kan inte låta bli att se träsitsarna som en sorts trojanska hästar.


Trevligt med en uteserveringen och träsitsar, men kommer det att finnas någon som helst aktivitet vid Esperantoplatsen i framtiden, eller är det enbart passivt sittande som prioriteras från stadens sida?
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel Bergqvist (28 Juni 2013 08:12):
Platsen kommer sannolikt bli mer besökt av flanörer i samband med inflyttning vid Södra Älvstranden.

Personligen tycker jag en kall stenkista är helt idiotiskt. Bänkarna borde redan från början ha en träöverbyggnad.

Det hindrar väl dock inte att sätta upp ett par "rails" eller liknande på platsen, lite vid sidan av...
+1
Daniel (28 Juni 2013 09:58):
Surmunsgatans boende går ju efter devisen "Bo på landet, men ändå i stan".
+1
Robert (28 Juni 2013 15:42):
Kan man inte se problemet som inspiration, överallt skapar man fina mötesplatser för "komunikation och liv". Överallt har man tomma ytor. Har du en död yta kasta upp lite stenblock, kanske en vägg att måla på, så kommer det bli liv där.

Jobbar på Lindholmen, fantastisk miljö tänk å få den ännu mer levande med lite skejtare också. Man skulle ju kunna göra grymma edits med vatten/båt/industri/hightech/glasbyggnader i bakgrunden, bara vrida kameran ett kvartsvarv. Skulle detta inte kunna vara ett sätt att gjuta mer liv i Norraälvstranden.
 0
Gunnar Einarsson (30 Juni 2013 01:11):
Den här konflikten är lika gammal som skejtandet. Minns för nästan exakt 34 år sedan när fick för oss att bygga en skateboardramp på en vind på Linnégatan (Linnégatan 74-76, huset revs i början av 80-talet).
Nejdå, taklampan svängde inte och det dundrade nog inte alls för hyresgästerna på sjätte våningen när ett dussin halvgalna pojkar rullade fram och tillbaka i en u-ramp hela dagarna. Efter två veckor var rampen riven.
Men skam den som ger sig. Nästa år var vi tillbaka igen och byggde en ny ramp, ännu ståtligare den här gången. Efter två veckor var den riven den också. Så kan det gå.
 0
Michael Hjortstierna (30 Juni 2013 20:25):
Blir så förbannad när jag ser det, bäst att inte kommentera, men visst är det märkligt att folk vill bo i staden men ändå på landet ???
Tror sjutton att skejtarna ska kunna vara där!
Detta är ju samma fenomen som att flytta in i en lägenhet vid Vasaplatsen och sedan sätta i gång å klaga på spårvagnarna. Stadsliv låter, däremot slipper jag väl gärna motorvägsljud i stan. Däremot bilar, mopeder, skejtare, krogliv, musikanter, spårvagnar...
absolut ok ;), annars bosätter jag mig på landet!
 0
Gunnar Einarsson (30 Juni 2013 21:58):
Jo, visst verkar det rätt överdrivet.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.