Utskrift från gbg.yimby.se
....

28:e Yimbyvandringen: Mölndalsvägen

 


Söndagen den 22a september var vi en liten men mycket engagerad och talförd skara (sex personer), som trots hög luftfuktighet och horisontellt regn vågade sig ut på stadsvandring. Vi rörde oss längs Mölndalsvägen och dess parallellgator, tog en sväng till Lyckholms, kravlade oss upp till Utlandagatan och vidare mot Carlandersplatsen för att avsluta vid Korsvägen. På vandringen hade vi även trevligt sällskap av en nyfiken reporter från Mölndals-Posten.


(klicka för större bild)


Mölndalsvägen är en brokig miljö där nu gamla industrier och parkeringsplatser långsamt börjar uppgraderas till bostäder, handel och kontor. Det verkar ske fragmenterat, kaosartat och utan synbar struktur, och det sker under radarn för det ågestladdade tyckandet längre inne i stan. Det känns som en spännande och dynamisk miljö där mycket får bli som det blir. Området har potential, och det finns redan en stor blandning av verksamheter, bostäder, föreningar osv. Samtidigt finns många dåligt utnyttjade ytor längs sträckan, som behöver förtätas om Göteborg och Mölndals skall kunna knytas samman på allvar.Vi började vandringen vid hållplatsen Lana, för att sedan röra oss söder ut till en början. Efter en stund fick vi syn på elstängslet från Jurassic Park?!!


Fort Knox? Alcatraz?
 


... Hedin Bil
 

Hedin Bil har lagt beslag på ett helt kvarter och satt upp ett högt stängsel som avslutas med eltrådar. Till och med represantionsbyggnaden är innanför stängslet. Känslan är i det närmaste att titta in i ett tomt björnhägn. Kanske inte helt rätt utmed en av få kopplingar mellan Göteborg och Mölndal?
 


Hadouken!


Ner mot Krokslätts torg hittar vi vad som ser ut som bostäder i källaren utmed Mölndalsvägen. Det är 70 km/h på gatan, så hur någon har gett lov till detta med avseende på trafikbuller förbryllar. Insynsproblemet har man pragmatiskt löst med något som påminner om en rest SJ-pall. Gräset är tydligen inte grönare i Mölndal ...
 


Olof: "Mitt första intryck var att de hade dragit ner ett jalusi — tyvärr, torget är stängt idag!"
 

Kroksältts torg har en märklig portal som fjärmar torget från Mölndalsvägen och dess bil-, cykel- och kollektivtrafik. Tanken har troligen varit att få en mindre bullrig och mer barnsäker miljö. En bättre lösningar här, och för hela Mölndalsvägen, hade varit att göra om leden till en stadsgata.

Mölndalsvägen har idag i princip samma utseende som på 1970-talet då genomfartstrafiken gick här innan nuvarande E6 byggdes. Då gick det upp mot 45.000 bilar per dygn, idag ligger det på 10.000-15.000 bilar per dygn. Alltså mer än en halvering av trafiken, och ungefär likvärdigt med Linnégatan. Den behöver inte ha 4-6 bilfiler, vara skyltad med 70 km/h eller ha separata angöringsgator. Här finns en mycket god möjlighet att skapa en stadsgata med stadsliv!


Krokslätts torg innanför portarna
En enkel utsmyckningsdetalj på ett landshövdingehus
 

Krokslättsgatan och Krokslätts torg med en dramatisk bergvägg i fonden

 Det vimlar mer eller mindre av förtätningsmöjligheter


Villakvarter vid Krokslätts parkgata.
Möndal har snart färdigställt dessa bostäder upp mot Göteborgs kommungräns. En liten lokal i ett hörn verkar det bli. Beträffande arkitekturen och gatuplanets utformning hördes inga direkta glädjerop, men i relation till att en stor del av ytan tidigare utgjordes av markparkering, så är det ändå ett steg i rätt riktning.
 Det nya folkhemmet?


En port på baksidan av Hedin Bil
 

Gränsmarker: Tillbaka till civilisationen110 kvm lokal att hyra
Vi diskuterar planen vid Falkenbergsgatan.
Planen ur ett helikopterperspektivKallebäck: Nära, men ändå så långt borta
Väster om Ebbe Lieberathsgatan finns ett flertal markparkeringar som skulle kunna bebyggas Ett raster av metall ...... utanpå de äldre stenplattorna 
Gammalt möter nytt. Stora ytor ...

Det omtalade ÅF-huset ...


... vars blåa nyans på fönsten känns bekant på något vis ...Gatan har stängts av eftersom det var en potentiell smitväg för trängselskatten. Ett kvarter härifrån där nu Tools köplada ligger, har just en ny plan för bostäder med handel utmed Mölndalsvägen blivit gällande.
Takkupor med en annorlunda utformningGrönt är skönt ...


Här vid Bomgatan har ett öppet kvarter slutits för att minska bullerstörningen. Det finns beskrivning, ljudexempel (innan/efter kvarteret slöts) och resultat för sömnstörning på denna sida. Kolla speciellt denna tabell över hur mycket bättre de boende upplever att ljudmiljön blir när kvarteret sluts.
 Sedan kvarteret slöts i samband med att det röda huset byggdes har det fått ett betydlgt bättre ljudlandskap, vilket är bra för boendemiljön. Men det hade även kunnat avsättas plats för lokaler i gatuplan istället för en trist tegelmur ut mot Mölndalsvägen, vilket hade varit bra för stadsmiljön.


På väg in på Lyckholms bryggeri
 

Mölndalsån, en underutnyttjad resurs
 


Dome


Kanske skulle man kunna göra ett cykel- och gångstråk utmed ån? Eller varför inte köra paddanturer även här?


Tiden har stannat på Lyckholms ...
Fantastiskt vackert, men tyvärr chanserat. Det har bland annat börjat växa träd ur öppningar i teglet ...Det har börjat växa även uppe på taket ...Förhoppningsvis går PEAB varsamt fram när fabriksområdet byggs om
Ja, tiden har verkligen stannat

Snirkliga voluter
Preservation is maintenance!


Den gamla tiden finns även gömd under asfalten
 
Trust me ...

På Lyckholms blev vi intervjuade av Mölndals-Posten, och vi fick möjlighet att skicka med råd från Yimby till Mölndal. Vi talade bland annat om vikten av att bygga en tät och attraktiv blandstad med funktionsblandning på kvartersnivå längs Mölndalsvägen och vid Papyrusområdet. Kanske satsa på kultur eller någon form av nattklubbsverksamhet som kan dra folk utifrån till platsen? Ta vara på de gamla byggnaderna, skapa nya värden! Bygg med variation. Gör inte misstaget att "bygga ett Allum" av Mölndals centrum! Avsätt vissa kvarter för byggemenskaper, och var ett föredöme för Göteborg!Ute på Mölndalsvägen igen 
Landshövdingehus 2.0
 
Liknande varianter skulle vi kunna bygga idag! Experimentera med landshövdingehuskonceptet!Tre våningar på baksidan

Glidhängda fönster med fuskspröjs som håller på att ramla av ...
Utlandagatan


Ganska stilfullt för att vara nybyggt och med stora balkonger. Man hade dock gott kunnat betala tillbaka lite till staden med en lokal eller två.


Ulrica Hydman Valliens ansikten i plåtCarlanderska, av arkitekt Arvid Bjerke, som ritat många samhällsnyttiga byggnader i Göteborg.


Ännu en plan att diskutera på plats: Planen med bostäder och lokaler vid Carlandersplatsen.
Ett rätt placerat träd gör mer för staden än tusen gröna stråk
 


Olikfärgat tegel på Humanisten

Emanuel provar en sitslös bänk
En stark urban känsla infinner sig med all kollektivtrafik som strömmar genom Korsvägen samtidigt som mäktiga Gothia Towers fångar upp bakgrunden. Det finns enorm potential att vidareutveckla: Lisebergs entré borde förläggas närmare hitåt. Hörntomten med muren känns som ett slöseri. Delar av grässlänten skulle kunna bebyggas (expansion för universitetsbiblioteket?). Frågan är hur det blir när Västlänken är klar?


Tack för en trevlig vandring!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+3
zoo (4 Oktober 2013 12:24):
Älskar liknelsen mellan ÅF-huset och legopolisstationen. Humor:-)
+1
Hans-Olof Hansson (4 Oktober 2013 17:06):
Jag var upptagen på annat håll, annars hade jag gärna gått med trots regn.

Lyckholms har möjlighet att bli helt fantastisk. Kvarvarande byggnader skall renoveras och bli snygga igen. Här finns flera platser för härliga fik i olika lägen. Med det höga huset i ryggen så finns en stor kundkrets nära till för framtida verksamheter. Söder om Lyckholms och innan ÅF-huset så finns det plats för mer expansion. Tänk, minst 1 lika högt hus till i området!

Vid Korsvägen, norr om Universem, så skulle det bli en fantastisk entree för Liseberg. Varför fortsätta halvvägs ner till E6 innan man kan komma in på Liseberg när Liseberg gränsar tomt i tomt med Korsvägen??
+1
Henrik (4 Oktober 2013 18:10):
ÅF-huset är fruktansvärt, en skam för hela stan. Jag trodde inte mina ögon när fasaden började ta form. Ett miljonprogramshus från 1972, ställt på snedden och byggt av plast? Hmm. Ärligt talat är merparten av miljonprogrammets hus både snyggare och mer gedigna än detta.

Lyckholms har en enorm potential och måste bevaras så långt det bara är möjligt. Detsamma gäller övrig äldre bebyggelse i området. Dessa byggnader gör tillsammans med ån att jag har förhoppningar på området trots att en del annat (bilarna, många stängda bottenvåningar, en del nya, hiskeligt fula hus) känns mindre angenämnt.
+2
Jonas Lindberg (4 Oktober 2013 18:58):
Kan verkligen inte förstå kritiken mot ÅF-huset. Bortsett från det faktum att den är en kontorsbyggnad som dör efter 18 då. I jämförelse med t.ex. höghuset i Kvillebäcken eller porslinsfabriken är ju fasaden riktigt snygg.
 0
Matthias H. (4 Oktober 2013 22:34):
Tack, så bra reportage. Kanske det mest spännande hittills. Så mycket potential och så mycket bra grund att jobba utifrån.
 0
Patrik Höstmad (5 Oktober 2013 08:51):
Här finns en Youtube-film som visar vad man tänkt göra med Lyckholmsområdet
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​rOMNZfY59GU
 0
Niklas S (5 Oktober 2013 10:36):
@Jonas L: Utveckla gärna på vilket sätt du tycker ÅF-huset har bättre estetiska kvaliteter än te.x. höghuset vid porslinsfabriken?

Det här är ju något som är högst subjektivt, men utan att säga något om ÅF-huset, så har ju höghuset vid porslinsfabriken en väldigt visuellt varierad fasad. Något åtminstone jag finner positivt.

Edit. Med visuellt varierad syftar jag främst till färg och material (fibercement, plåt, och puts). Men delvis även till formen med olika höjder, fönstertyper osv.
 0
Jonas Lindberg (5 Oktober 2013 13:04):
Niklas S: Först och främst är det svårt att diskutera då detta som sagt är ytterst subjektivt. Kv Porslinsfabriken är dock i mitt tycke ganska tråkig då kvarteret bygger vidare på nyfunkis-stilen som finnes på så många andra ställen i Sverige.

Att fasaden varierar i olika färger (något gråskaliga men ändå) är dock bättre än t.ex höghuset i Kvillebäcken, men då är enligt mig ÅF-huset en trevlig färgklick. Att ÅF-huset skulle vara en skam för stan har jag väldigt svårt att ta till. Hur kommer då "höghuset" på Lyckholm att mottas?
+1
Patrik Höstmad (6 Oktober 2013 11:53):
Jag hör till dem som blir glad när jag ser ÅF-huset. Visst, precis som allt annat som byggs så är det till formen en ganska oansenlig stubbe. Men till skillnad från övriga stubbar så tillför den något som inte finns i övrig bebyggelse: den turkosa färgen. Variation! Det är en byggnad som sätter igång tankarna och man börjar fundera.
 0
Johannes Hulter (6 Oktober 2013 12:27):
Jag tycker framförallt det vidhängande, groteskt stora, parkeringshuset är intressant. Med silhuetter av träd. Kanske den mest ironiska utsmyckningen någonsin.
 0
Patrik Höstmad (6 Oktober 2013 12:34):
Johannes, ja, det borde vara nominerat till något greenwashingpris. Det är inte bra träd. Det är rådjur, rävar och fåglar. Det är kanske för att pendlarna från villamattorna ska få möjlighet se lite riktig landsbygd för en gång skull? Och trots p-huset så verkar det bli en stor yta av markparkering mellan gatan och stubben. ÅF-huset gör sig bara bra på håll.
 0
Sven Renquist (6 Oktober 2013 13:32):
ÅF-huset är ritat av Arkitektbyrån som är kända för att rita renlärig modernism. Inspirationskällan för ÅF-huset är säkerligen Arne Jacobsens SAS-hotell i Köpenhamn:

http:​/​/​www.​phaidon.​com/​resource/​0​30​-​1-​0​0​3.​jpg

Det fina med 50-talsskraporna är att de ofta har en fin detaljering som ger fasadera ett abstrakt uttryck. Den detaljnivån har tyvärr inte ÅF-huset så den valda estetiken känns poänglös. I mina ögon är huset bara klumpigt och omodernt.
 0
Patrik Höstmad (6 Oktober 2013 14:30):
Sven, är det någon av de andra stubbarna som poppat upp på senare tid som du tycker håller måttet?
 0
Sven R (6 Oktober 2013 17:13):
Patrik: Porslinsfabriken blev bättre än vad jag räknade med. Om man är arkitekt själv så ser man så lätt vilka förlagor våra nya hus har och misstagen som begås i utförandet. Vi har inte den byggkultur som krävs för att åstadkomma den perfektion viss estetik kräver.
 0
Patrik Höstmad (6 Oktober 2013 17:48):
Själv tycker jag Porslinsfabrinkens stubbe ser ut som plåtlådor....
http:​/​/​www.​cembrit.​se/​Files/​Billeder/​SE/​Projektbilder/​.​.​
Stubben på kvartert Venus tycker jag har en intressant industrikaraktär.
http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​e/​eb/​Kv_​.​.​
+1
Sabina Kraupp (7 Oktober 2013 07:40):
Måste säga att även jag (en tvättäkta ÅFare) älskar liknelsen mellan ÅF-huset och legopolishuset. Fantastiskt!
 0
Olof Antonson (7 Oktober 2013 13:34): Online
Ja, det var min första association när jag såg byggnaden, så jag kände att det var tvunget att få komma med i rapporten :)
 0
Johannes Hulter (7 Oktober 2013 17:34):
Just vad gäller ÅF-huset så är det intressant att reflektera över att de väljer att lämna vackra Sjöbefälsskolan i centrala Göteborg för en skokartong vid en motorväg. Jag vet en och annan mer urbant lagd ÅF:are som inte är helt nöjd med det bytet... Kanhända har man lite för många villapendlare i styrelsen? :)
 0
Mats O. (7 Oktober 2013 18:37):
Fast Ångpanne-Föreningen är väl ett sånt företag där en stor del av personalen (tekniska konsulter) far runt hela dagarna till andra företag? Så då kanske läget vid motorvägen passar bättre. Fast det där vet nog ÅF:arna bättre.

I övrigt är det väl som Sven R sagt tidigare att dagens moderna storföretag har väldigt höga krav på bra kontorsmiljöer, det ska funka med logistiken, vara handikappanpassat, miljötänk osv.
Då blir det tuffare för dom äldre husen i centrum att konkurrera.
 0
Daniel Andersson (7 Oktober 2013 19:02):
Samtidigt vill alla gymnasieungdomar in till stan och skolor som Fässbergsgymnasiet i Mölndal får slå igen. Blir väl skola igen av Sjöbefälsskolan, kan man tänka. En "clash of generations". Är en "remaking of city order" i sikte?
+1
Mats (26 Juni 2015 10:36):
+2
Mats (27 Juni 2015 14:16):
100 lägenheter är för lite. Det är ju ändå ett ganska stort område. Yimby borde yrka på att 200-300 lägenheter byggs på Lyckholmsområdet. Dessutom är det urbra kommunikationer med en spårvagnshållplats vid Mölndalsvägen.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee