Utskrift från gbg.yimby.se
....

Programplan för Sahlgrenska och Medicinareberget

 
Just nu har stadsbyggnadskontoret planen "Program för Sahlgrenska och Medicinareberget" ute på samråd. Detta planområde är speciellt intressant för Yimby eftersom det täcker en stor del av Guldhedsgatan där Yimby tillsammans med arkitektbyrån inobi har lagt förslaget Guldhedsstaden.

Yimbys och inobis förslag Guldhedsstaden längs Guldhedsgatan

Stadsbyggnadskontorets inriktningar i programförslaget är att:
– Koppla berg och dal
– Koppla området till Linné
– Entré till berget
– Blandad bebyggelse
– Stadsmässighet/Trygghet längs Ehrenstömsgatan/Guldhedsgatan
– Bevara koloniområden
– Verka för att biltrafiken inte ska öka

Programmet sammanfattat (klicka för större bild)

 

Spontant verkar det vara ganska bra övergripande inriktningar, inget som man blir direkt bestört över. Blandad bebyggelse och fler kopplingar mellan Medicinareberget och övriga staden, framförallt ner mot Linnéplatsen, tackar vi definitivt inte heller nej till. Det är utmärkt att Guldhedsgatan och Ehrenströmsgatan (ner mot Tolltorpsdalen) ska göras mer stadsmässiga. Bottenvåningarna ska vara aktiva och med varierat innehåll som gör att det är intressant att röra sig längs gatorna. Samtidigt ska naturen fortsätta från höjderna ända ned till gaturummet, men det är inte alls angivet var det är aktuellt. Det kan bli allt från kvartersstadslikt till punkthuspanik.

Programmet beskriver en eventuell överdäckning av Per Dubbsgatan genom Sahlgrenskaområdet för att kunna bygga ovanpå och för att bättre koppla över gatan och upp på berget. Den som tror att tankarna på högst prioritet på gång, cykel och kollektivtrafik, som förs fram i den kommande trafikstrategin, har fått genomslag blir besviken. Så fort man tittar åt ett annat håll så dyker de gamla planerna på ett underjordiskt motorledssystem under Göteborg upp, här genom Södra Centrumledens reservat för tunnel under Medicinareberget. Är det inte lite problematiskt att få ihop tanken på Södra Centrumleden med inriktningen att "Verka för att biltrafiken inte ska öka"?

Södra Centrumleden...

...som är en del av de här gamla galna planerna på ett intergalaktiskt underjordiskt motorledsnät.

 

Dessutom talar programmet om toppen på Medicinareberget som ett "Framträdande landmärke när man åker in i staden." Det senare påminner lite om när arkitekten Sune Lindström på 1960-talet berättade om sitt Täby Centrum och sa att "Det är viktigare att det ser vackert ut från motorvägen än att det är bra för dom som bor där för dom som kör förbi är fler".

Som en bonus så får man lära sig ordet "hortokulturell" som åtminstone jag aldrig hört förut och som knappt inte ens finns på nätet. Man lär sig alltid något nytt. Vet du vad det betyder?

Trots att programmet inte har mindre än tio underlagsrapporter så är det mycket luddigt. Vi är mycket långt från en tydlig idé om gatustruktur och tomtindelning. Mycket lämnas öppet med ett "eventuellt" och det mesta ska utredas vidare. Det föreslås utredningar på allt från solstudier så att koloniområdets odlingar inte påverkas negativt till om rulltrappor uppför berget är en god idé. Och inget planarbete utan ett riksintresse att ta hänsyn till.

Vi behöver helt enkelt ge konstruktiv kritik till planarbetet. Samrådstiden går ut nu på tisdag (22 oktober) så gå gärna in på vårt forum och var med och ta fram ett yttrande. Diskussionen har redan börjat så smått.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Kristoffer (17 Oktober 2013 09:54):
Felstavning av hortikulturell. Typ, "aktiviteter gällande trädgårdsskötsel".
 0
Patrik Höstmad (17 Oktober 2013 10:05):
@Kristoffer: Tack! Den felstavningen finns i programplanen. Det förklarar varför jag inte fick några klockrena googleträffar :)
+1
Jesper O (17 Oktober 2013 10:50):
Tunnelreservatet är ju helt lysande om det skulle användas till nån form av tunnel- eller stadsbana! Perfekt för att bygga den felande länken mellan Majorna och Sahlgrenska/Guldheden.
 0
Patrik Höstmad (17 Oktober 2013 11:29):
Jesper O, eller hur! Reservatet är bestämt i Översiktplanen vill jag minnas, men jag tycker vi ändå ska ta chansen att lyfta fram att det är planskilld kollektivtrafik vi bör använda pengarna till och inte biltrafikökande motorleder. Man skulle kanske kunna lägga sträckningen närmare Sahlgrenskas huvudentré med stationsingång rakt in i berget.
+1
Magnus M. (17 Oktober 2013 11:41):
EEk! Jag hade missat helt pratet om "Centrumleden". Som idé låter det bra att ta bort trafiken från gatuplan, men när man tittar på skissen så blir det ju tydligt att hela Guldheden och Änggården/Linnéplatsen blir en enda stor trafikplats. NEJ NEJ och NEJ. Mycket bättre isåfall att fortsätta Chalmerstunneln till Linnéplatsen så man kan göra en smalare Guldhedsgata och därigenom kunna bygga lite större hus längs gatan.
 0
Mats O. (19 Oktober 2013 11:40):
Off-topic , men jag kastar ut en fråga:

Det känns lite tunnare i Yimbys kommentatorsfält jämfört med ett eller två år sedan. Har en del av diskussionerna flyttat över till facebook ? Eller är folk inte lika engagerade längre ? Alla göteborgare är nöjda.... ?

Ser ändå att Yimby Gbg har över 2500 registrerade medlemmar vilket är väldigt stort men dom märks ju inte av i kommentatorsfältet.
 0
Patrik Höstmad (19 Oktober 2013 12:50):
Mats O., Överflyttning till facebook är nog en stor del av svaret. Där postas det 3-10 nya inspel/länkar per dag och det brukar bli åtminstone 10 kommentarer på varje post, upp mot 50 st på någon post varje dag. Och några diskussioner i veckan når över 100 kommentar, jag tror vi tom nått upp mot 700 i någon tråd. Om jag ska gå till mig själv så skriver jag nog över 20 kommentar på facebook för varje kommentar som jag skriver här. Jag märker också att det är en bredare grupp av människor som deltar i diskussionerna på facebook. Det verkar definitivt vara en lägre tröskel för många att skriva en kommentar och delta i debatten på facebook än att göra det här.
+1
Patrik Höstmad (19 Oktober 2013 12:54):
Nackdelen med Facebook är att vi inte får samma lättillgängliga dokumentation av kommentarerna (vilka är lika intressanta som inläggen i sig). Diskussionerna blir mer för stunden och försvinner sedan i den binära evigheten.
 0
Olof Antonson (19 Oktober 2013 13:57):
Håller med, det är intressant att gå tillbaka till äldre inlägg emellanåt, särskilt om de berör en specifik plats som skall bebyggas eller liknande. De är på många sätt detaljerade tidsdokument. Kommentarerna ger sedan en ytterligare fingervisning om olika resonemang som förts, hur man tänkte. All denna pedagogiska dokumentation försvinner i det flyktiga Facebook-flödet.
 0
Johannes Hulter (19 Oktober 2013 17:27):
Kan man inte spara ned det på något sätt, typ Storify eller nåt? Det vore som sagt mycket intressant att kunna arkivera det på ett mer lättillgängligt sätt.
+2
Daniel K (20 Oktober 2013 14:12):
Det verkar som business as usual detta. Många fina ord som lovar guld och gröna skogar men när det kommer till kritan så blir det inte mycket att hurra för. Mycket synd. Förhoppningen ligger som vanligt i att yimby lyckas leverera tydliga alternativ.


PS. ville passa på att tacka för att det fortfarande går att diskutera här på sajten för oss som inte vill ha facebook-konto.
 0
Hans Jörgensen (20 Oktober 2013 20:16):
^
Guld och gröna skogar :) underbar gbg-vits för området.

Gott också att se fler som inte anammat Faceboken.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee