Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsvandring i området kring Näckrosdammen

 


Med utgångspunkt i det uppblossade intresset kring universitetets planer för Campus Näckrosen, "kulturstråket" och en eventuell rivning av hovrättsbyggnaden, bjuder Yimby Göteborg in till en stadsvandring i området nu på söndag 17/11.

Det är en del av staden som många idag uppfattar som lite av ett bakvatten, ett arv från Göteborgsutstälningen 1923 med byggnader som sluter sig inåt, men där det kan ske en hel del potentiell stadsutveckling. Inte minst med tanke på universitetets planer och Västlänkens stationsuppgångar. Frågan är dock på vilket sätt området kommer att utvecklas, och vad olika val får för konsekvenser?Läs mer om Campus Näckrosen på GUs hemsida

Ytterligare lästips inför vandringen:
Krönika: Tänk om gör rätt! av Daniel Bergqvist
Krönika: Campus Näckrosen - En viktig och strategisk förtätning av Johannes Westlund
De kämpar för Näckrosdammen, GP-artikel
Kluster istället för Campus, Bios Politikos (Johannes Hulter)

När: Söndag 17/11 kl. 13:00
Var: Samling vid Götaplatsen
Hur: Spårvagn till Berzeliigatan/Korsvägen eller valfritt transportmedel

Som vanligt är våra stadsvandringar kostnadsfria och öppna för alla. Räkna med att det kan ta omkring två timmar, men det är fritt att komma och gå när man behagar. Regnar det så tar vi stövlarna på!


Välkomna!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olof Antonson (14 November 2013 10:42): Online
 0
Patrik Höstmad (14 November 2013 10:57):
Så här står det i Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg
"F d Hovrätten, kv 21 Gripsholm 1
F d Hovrätten uppfördes 1948 enligt ritningar av arkitekten H Ahlberg. Byggnaden var i allt väsentligt oförändrad till 1994 då en inre ombyggnad genomfördes för Göteborgs universitet. Den innehåller nu institutionslokaler för arkeologi m m.
Byggnaden har ett fritt läge i Renströmsparken och består av fyra delar i 2–3 våningar som omger en sluten gård. Entrédelen i nordvästra hörnet markeras genom en förhöjd översta våning där den största sessionssalen var placerad.
Fasaderna är av rött tegel och taket är klätt med koppar. Huvudentrén betonas genom en rad vapensköldar. På entréfasaden finns också ett ur, en "vällingklocka" och dekorativa fönstergaller. Personalentrén och ett burspråk är av trä.
Entréhallen har ett stort glasparti mot gården och en trappa med glesa räcken. Golven är av kalksten.
F d Hovrätten är ett värdefullt exempel på 1940-talets byggande med gedigna material och sparsam utsmyckning. Den har stor betydelse för miljön i Renströmsparken."
http:​/​/​goteborg.​se/​wps/​wcm/​connect/​0​22c6a52-​e2d5-​4fab-​.​.​
 0
Mikael Van Den Hoogen (17 November 2013 20:36):
Tack för dagens intressanta vandring!

Jag har lagt upp en snabbrapport med bilder tills den riktiga dyker upp:
http:​/​/​hoogens.​wordpress.​com/​20​13/​11/​17/​snabbrapport-​f.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee