Utskrift från gbg.yimby.se
....

Videoföreläsning: Jeff Speck - The Walkable City

 


Jeff Speck talar kortfattat om suburban sprawl och bilberoende, ökade kostnader för persontransport, koldioxidutsläpp samt stadsstrukturer som genererar inaktivitet och ohälsa. Lösningen menar han finns i den täta, promenadvänliga staden.

Om man är intresserad av en mer djupgående sågning av efterkrigstidens amerikanska villaförortsbygge, så har Speck tidigare varit med och skrivit boken Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Stockholm.
Kommentarerna nedan är från båda dessa siter.
 0
Mats O. (29 November 2013 19:49):
 0
Gunnar Einarsson (1 December 2013 16:33):
Bra föredrag. Vad man bör göra är dessutom att sätta in detta i perspektiv av oljetoppen. Någon gång efter 2017 har vi sannolikt att vänta en gradvis allt allvarligare strypning av bränsleutbudet. Än så länge håller vi oss på platån tack vare fracking och liknande, men det töms ut fort.

Hela det ekonomiskt-sociala landskapet och den politiskt-moraliska struktur som vi idag lever med kommer förvisso att upplösas och ersättas med andra idéer, ideal och former för social organisering under de våldsamma socio-politiska konvulsioner som det innevarande bristårhundradet för med sig, men från stadsplaneringsperspektiv är implikationerna klara: Staden måste byggas vertikalt och tätt med nära till lantbruk i upplandet, istället för horisontellt och utspritt, samt efter generalistiska istället för specialiserade trafikflödesprinciper om den skall ha en chans att överleva.

Sålunda borde all stadsplanering redan idag utgå ifrån den täta kvartersbyggda blandstadens principer, så att även de gator som i nuläget trafikspecialiseras lätt kan reorganiseras för generalistiskt bruk.
 0
Gunnar Einarsson (1 December 2013 16:58):
Mats O, Gnosjöregionens driftighet visar nog inte på utspriddhetens överlägsenhet utan tvärtom på Malmömodellens oerhörda underlägsenhet.
 0
Martin Kolk (4 December 2013 00:27):
Han har även skrivit en bok som heter just "Walkable city", en i min mening bättre bok än Suburban Nation (som ibland mest känns som marknadsföring av aningen mer urbana nya bilförorter).

Överlag har det ganska lite att lära ut till europeiska städer (samt de 4-5 riktiga städerna i USA) dock, det handlar mest om hur man kan göra något aningen trevligare av resten av USA.
 0
Erik Westberg (4 December 2013 21:21):
Vill man inte läsa böcker finns ju högvis med föredrag på Youtube, sök bara på CNU20 eller CNU21 t. ex. De går också att nå via www.cnu.org. Länklistan heter ju "Andra bloggar" och cnu.org är ju inte en blogg, men den borde kanske med nånstans i alla fall.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee