Utskrift från gbg.yimby.se
....

Årsredovisning 2013

 

Året lider mot sitt slut och det är dags att göra bokslut för Yimby Göteborg år 2013. Vi har i år vuxit med ca 700 nya medlemmar och når totalt över 2700 medlemmar. Vi hälsar alla nya välkomna! Vi har över 2500 medlemmar på hemsidan och vi nådde nyligen 2000 medlemmar i facebookgruppen där debatten har kommit igång ordentligt. Under året har vi synts och hörts i media, publicerat över 100 inlägg här på hemsidan, skrivit 12 yttranden över stadsbyggnadskontorets planer, skrivit remissvar på förslagen till Utbyggnadsplanering, Trafikstrategi och Grönplan, genomfört åtta stadsvandringar och deltagit i ett par handfull paneldebatter, seminarier och evenemang. Vi sammanfattar stadsbyggnadsåret 2013 och blickar framåt mot år 2014.

Yimby Göteborg i media

Här är några exempel på där vi har synts i media under året:

GP Debatt: Bättre stad med klok förtätning
GT Debatt: Sveriges Nyhavn i Göteborg
Dagens Industris Debatt: Riksintresset hotar arkitektur
GP Krönika: Hur vill vi ha den nya Älvstaden?
DirektPressGöteborg: Majoriteten vill se fler färggranna hus i Nordost

GP: Bostadstorn möts med gillande
GP Debatt: Jubileumsparken riskerar att bli en gökunge
ETC Göteborg: De nya folkrörelserna
Metro Göteborg: Bara hälften av planerade hyresrätter blev byggda
ETC Göteborg: Göteborg får ny stadsdel när Stena line flyttar

Dessutom körde P4 Göteborg två inslag där vi fick komma till tals i samband med att Älvstranden Utveckling skickat runt ett internt dokument med titeln "Hur hanterar vi Yimby?".

Tillsammans med Västsvenska Handelskammaren skrev vi på GT debatt om behovet av att omgående komma igång med det konkreta stadsbyggandet i Göteborg. Att göra Stora Hamnkanalen till ett göteborgskt Nyhavn lyfte vi som ett exempel.

Tillsammans med arkitektbyrån inobi presenterade vi ett förslag i GP debatt på förtätning från Kapellplatsen till Sahlgrenska under namnet "Kunskapsstråket Guldhedsstaden".

 

Inlägg

Vi har publicerat över 100 inlägg och de mest besökta inläggen har varit:

1. Frihamnen - stadsplan
2. Evenemangsstaden Göteborg
3. Ödestimma för Valhalla
4. Vision Älvstaden i verkligheten
5. Mythbusting: Om glesa städer och vardagsmotion

6. Hur hanterar vi Älvstranden Utveckling?
7. Hisingsbron - tävlingsbidragen
8. Stadsplanen gör comeback!
9. Heden i fokus
10. Göteborg 2035: Trafikstrategi för en nära storstad

Tittar vi istället på de några av de mest delade och kommenterade inläggen så tillkommer följande:

Andra Avenyn
Barnen och bilarna

Det sittplatsfria Göteborg
Framtidens Frihamnen
Har park- och naturförvaltningen glömt bort medborgardialogen?

Heden behöver inte "bostadshus"
Hong Kong är tätare än Barcelona
Hur betalar vi världens dyraste jubileumspark?
Om Göteborg vore mer som Olivedal...
Solljus, smittohärdar, husmödrar och lamellhus

 

Yimby Göteborgs stadsplan för Frihamnen.

 

Yttranden/Remissvar

Under året har vi lämnat in 12 yttranden vilket är ett nytt rekord:

Gamlestads torg
Parkeringsdäck vid Karl Johansgatan
Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan
Program för Distansgatan Marconigatan

Nya Munkebäck
Södra Guldheden - Bostäder vid Dr Allards Gata
Centrala Göteborg - Ny bro över Göta älv
Krokslätt - bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan

Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan (utställning)
Bostäder m m vid Guldmyntsgatan
Program för Sahlgrenska och Medicinareberget
Program för Bostäder vid Godhemsberget

 

Dessutom lämnade vi remissvar på förslagen till Grönplan, Trafikstrategi och Utbyggnadsplanering:

Göteborg 2035: Yimbys yttrande

 

Stadsvandringar

Vi har genomfört åtta stadsvandringar vilket också är ett nytt rekord:

Längs Aschebergs- och Guldhedsgatan

Danska Vägen

Tema Trafikplanering

Sannegårdshamnen via Kyrkbyn och Eriksberg

Västra Eriksberg och Färjenäs

Högsbo via Kungssten och Sandarna

Mölndalsvägen

Området kring Näckrosdammen (ej ännu rapporterad)

 

 

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne 2013

För första gången delade vi ut vårt nyinstiftade Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne. Det är ett årligt pris som delas ut till den eller dem som gjort något bra för utvecklingen av staden Göteborg. Nomineringar och vinnare röstas fram bland våra medlemmar och bloggläsare.

Yimbypriset år 2013 gick till Håkan Culleberg och Tomas Lundberg
"...för sitt stora engagemang i stadsplaneringsdebatten i och med sin utarbetade och innovativa plan för det framtida centrala Göteborg i Frihamnen, Viking Green City."

Håkan Cullberg vid utdelningen av priset.

 

Stadsbyggnadsåret som gått

År 2013 var ett händelserikt år om vi ser till alla utspel, stadsbyggnadstävlingar och beslut för framtiden. Men rent konkret i verklighetens Göteborg var 2013 snarast ett stadsbyggnadsmässigt mellanår – ute på banan skedde inga stora förändringar. Vi går fortfarande mest och väntar på allt det underbara som ska byggas någon gång i den där framtiden.

Vi konstaterar att bostäder, städer och förtätning har blivit heta frågor både på nationell och på kommunal nivå. Politiker och branschfolk skriver debattartiklar och föreslår reformer för att göra det enklare att bygga, enklare få ut bostäder och inte sällan talas det även om stad och förtätning.

Bostadsministern Stefan Attefall har skänkt oss utredning efter utredning om hur bostadsbyggandet ska kunna öka. Framförallt två utredningar har varit positiva Yimby-nyheter. En utredning har föreslagit en förändring av plan- och bygglagen (PBL) mot något som tycks likna den stadsplan som Yimby så ofta förespråkar. Och som en julklapp tillsatte regeringen en annan utredning om att reformera riksintressesystemet. Detta är en också fråga som Yimby varit med och drivit. Men notera att detta är än så länge bara utredningar.

Tar vi oss till Göteborg ser vi att arkitektteamen och workshoppandet har fortsatt med bland annat Avenyn och Centralenområdet. För området närmast centralen presenterade även Jernhusen intressanta förslag. Och inget stadsbyggnadsår utan ännu fler förslag för Heden. Glädjande var att äntligen fokuserade ett av förslagen på en stadsmässig struktur och det var förslaget av Windgårdhs. Vi själva presenterade ett förslag som fokuserade på den bortglömda kopplingen mellan Vasagatan och Bohusgatan. Under årets senare del blev det allt tystare om Frihamnen, vilket ska tolkas som att workshoppandet äntligen har ersatts av seriöst planarbete. Vi själva har förstås redan rett ut förutsättningarna och presenterat vår stadsplan för Frihamnen.

Vid Skeppsbron har arbetet med spårvagnsspåren, kajen och stenpiren påbörjats, men vad gäller resten inklusive bostäderna så verkar det ha gått ordentligt troll i projektet på grund av låg exploatering och därmed dålig förutsättning för ekonomi. Antagandet av detaljplanen är återigen uppskjutet av kommunfullmäktige och när en plan kan bli antagen står skrivet djupt ner i leran.

Det senaste tillskottet vid Eriksbergsdockan har en härligt brutal och kompromisslös industrikaraktär.

"Sannegårdens centrum" eller kanske snarare "Sannegårdens tourist resort".

Med ett tätt och varierat Östra Kvillebäcken har vi kommit ett steg närmare en fungerande blandstad.

 

Det har framförallt byggts vid Eriksbergsdockan, Sannegårdshamnen (Sannegårdens centrum) och Östra Kvillebäcken. Det senare projektet har hög täthet, kvartersstruktur och en fin nyinvigd saluhall som pricken över i:et. Dock saknas verksamhetslokaler i gatuplanet utmed många sträckor. Men det känns ändå som vi börjar komma allt närmare en fungerande blandstad. Å andra sidan visar den under året antagna detaljplanen för Götaverksgatan att tanken på ett "Angered by the sea" aldrig är långt borta. Båda projekten drivs av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, vilket osökt för oss in på...

Vid den föregående årsredovisningen var det en intensiv debatt som ifrågasatte framtiden för Älvstranden Utveckling och "älvstrandsmodellen" – både i media och i kommunfullmäktige. Och efter en spektakulär VD-avgång förutspådde vi att Älvstranden Utveckling skulle avvecklas. Vi hoppades det skulle vara det definitiva slutet på projekt med bilcenterarde köplador, monofunktionella kluster och förortsliknande bebyggelse (aka Norra Älvstranden). Men i början av året reste sig bolaget på tio. De rödgröna gav till slut Älvstranden nytt förtroende med nya ägardirektiv som bland annat efterfrågar en aktiv öppenhet och större delaktighet för bland annat medborgarna.

Det var då lite ironiskt att Ävstranden under det gångna året satte en PR-byrå att formulera ett internt dokument om hur Yimby skulle "hanteras". Efterhand fick vi en förklaring om att det berodde på misstag och slarv och vi fick en ursäkt av bolagets då tillförordnade VD. Vi är mycket smickrade av uppmärksamheten och vi ser gärna att Älvstranden forsätter att hålla ett öga på det vi skriver och diskuterar och vi ser gärna att bolagets medarbetare deltar i diskussionerna.

Lena Andersson har just tillträtt som ny VD för Älvstranden Utveckling och vi får sätta vårt hopp till att hon lyckas förändra bolaget. Processen kring detaljplanen för Götaverksgatan visar att bolaget fortfarande har mycket svårt att svara upp mot medborgarnas, politikernas och stadsbyggnadskontorets uttryckliga önskan om riktig blandstad enligt översiktsplanen. Det är en utmaning att få till förändringen med tanke på att "älvstrandsmodellen" går ut på att bolaget sätter sig ner med de stora byggföretagen kring ett och samma bord för att ta många av besluten. Förhoppningsvis gav i alla fall turerna kring Götaverksgatan en mycket tydlig signal från politiskt håll till alla inblandade: Nu är det blandstad i kvartersform som gäller.

Vi blev väldigt glada över beslutet om att Stena Line ska lämna Masthuggskajen för gott den 31 december 2019. Under åren har vi argumenterat för denna flytt i många artiklar och genom facebookgruppen Flytta Stena. Marken görs tillgänglig för stadsutveckling men samtidigt finns en stor utmaning kvar att lösa: Hur får vi bort Oscarsledens barriäreffekt? Dyr nedsäkning med överdäckning eller kraftigt minskad trafik och boulevardisering? Precis samma typ av trafikbarriärproblematik finns att lösa i Gullbergsvass (E45) och Frihamnen (Lundbyleden och Hamnbanan).

Ett annat positivt inslag var den internationella arkitekttävlingen för Hisingsbron som avgjordes med Arpeggio som vinnare. Där är fortfarande riksintresset för fartygstrafik på älven och brohöjden ett stort orosmoln. Vad kommer länsstyrelsen och de högre instanserna säga? Räkna med överklaganden. Det som talar för den planerade bron och brohöjden är att den gamla bron är i så dåligt skick att det egentligen inte finns tid för att göra ett omtag med en ny brohöjd.

Vinnaren Arpeggio är på plats i Älvrummet.

 

Stadens förvaltningar tog fram förslag till strategiska dokument i Utbyggnadsplanering, Trafikstrategi och Grönplan. Framförallt trafikstrategin med titeln "Trafikstrategi för en nära storstad" var överraskande progessiv. Dokumenten är nu uppdaterade efter remissrundan och förväntas klubbas i kommunfullmäktige i början på 2014.

Våra kommunala politiker har börjat visa lite kreativitet och handlingskraft för att svara upp mot den akut stora efterfrågan på bostäder, och gärna billiga sådana. Dels har de låtit genomföra en markanvisningstävling i Högsbo för billiga och bra bostäder. Hela 13 bidrag kom in och glädjande nog ratade den politiskt dominerade juryn de 12 punkt- och lamellhusförslagen för det förslag som helt klart låg närmast kvartersstad – vinnare blev Okidoki arkitekter. Dels har fastighetsnämnden beslutat att upplåta mark för 600–1000 tillfälliga bostadsmoduler i upp till sju våningar för studenter i Norra Masthugget. På senare tid har dock siffran 500 bostäder börjat figurera, men det är ändå en femtedel av den önskade årsproduktionen av bostäder vi talar om. Det ska bli mycket intressant att följa hur båda dessa initiativ ter sig när de landar i verkligheten.

Notera att i dessa initiativ och projekt är det ett ensidigt fokus på (billiga) bostäder och inte på fungerande blandstad även innehållande (billiga) verksamhetslokaler. Så vi har mer arbete att uträtta.

Bostadsbyggandet verkar landa i en liten ökning jämfört med de två senaste åren. Men det stora lyftet har uteblivit även detta år och blickar vi framåt ser det inte alls speciellt ljust ut. I senaste redovisningen som är för kvartal 3 så har den pågående nybyggnationen av bostäder fallit med 20% sedan förra årsskiftet. Det börjar närma sig samma låga nivåer som följde direkt efter finanskrisen 2008. Det har även varit få bostäder och planer som varit ute på samråd under året samtidigt som detaljplanerna för de stora projekten som Frihamnen eller centralenområdet inte kommer vara klara inom de närmaste åren. Det finns en uppenbar risk att kräftgången håller i sig en långt tid framöver. Det här är riktigt alarmerande så vi återkommer med djupare analyser framöver.

 

I dessa tider skulle det kanske kunna accepteras att volymen inte ökar något år på grund av naturliga svängningar men vi kan inte acceptera att det går kraftigt neråt i tider då ekonomin inte gör det. Vi måste öka öka öka!

 

År 2014

Så vad har vi att se fram emot 2014? För det första får stadsbyggnadskontoret en liten ökning av kommunbidraget i budgeten för 2014, men det troliga är att vi inte kommer se någon effekt av detta så tidigt som nästa år. Studentmodulerna i Norra Masthugget ska fogas ihop och de första detaljplanerna i andra änden av Norra Masthugget, bakom Folkets Hus, borde gå ut på samråd. Förhoppningsvis kommer en plan för Frihamnen ganska omgående (enligt den ursprungliga tidsplanen skulle förslaget till programplan varit klart och samrådet i full gång nu). Vågar vi även hoppas på att planen för Skeppsbron äntligen blir klar? En plan för Skanstorget är under framtagande. Akademiska hus och Göteborgs Universitet har med de kommunala förvaltningarna halvt inblandade presenterat ett förslag för "Campus Näckrosen" vilket startade en mycket livlig debatt som lär fortsätta. Arkitekttävlingen för projektet med det 201 m höga Karlavagnstornet ska avgöras 18 juni.

År 2014 är inte minst ett valår så räkna med att det kommer att bli en allt intensivare debatt om bostadsfrågorna. Vi kan nog utgå ifrån att vi behöver ligga på och bevaka så att inte stadsbyggnadsfrågorna försvinner i intesägande floskler eller i förenklande bud om antal bostäder. Det är även oklart vilken väg Älvstranden och stadsutvecklingen i Älvstaden kommer att ta. Vi kommer behöva hjälpa våra politiker, förvaltningar och kommunala bolag att hålla fokus på blandstadstänket hela vägen tills nycklarna till blandstadens bostäder och lokaler är överlämnade till oss.

Sammanfattningvis går det åt rätt håll men med återkommande bakslag. Flera av våra politiker har blivit allt mer övertygade om att blandstad och kvartersstad är modellen och att det måste aktivt efterfrågas. För fortfrande svarar inte alltid våra förvaltningar och bolag upp mot det – inte ens i Älvstaden och framförallt inte i mellanstaden. Volymmässigt går det just nu åt skogen med allt färre pågående bostäder och planer. Och det är precis samma sak med den tidsmässiga aspekten (de hör troligen ihop). Det är mer regel än undantag att de uppsatta tidsplanerna spräcks i planarbetet.

Vi har med andra ord mycket intressant att bevaka, analysera, diskutera, påverka och att se fram emot under det kommande året.

Gott nytt år!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Tommy Johansson (31 December 2013 12:33):
Om Valhallabadet: tanken att bygga på Valhallabadets tomt var ju i första hand att "Nya Scandinavium" liksom föregångaren skulle vara ihoppkopplad med Mässan och de tre hotelltornen på Örgytevägen.
Denna publika och arrangörsmässiga dimension har inte dom andra inomhusarenorna i landet,alltså dom inomhusarenor som "Nya scandinavium" ska konkurera med.
Det var detta "koncept" som i första hand ledde stadsbyggnadskontoret till Valhallabadets tomt.

Logiken och samhällsnyttan i detta ska givetvis ifrågasättas, men Evenemangstråket var ju här bara en bifråga och knappt det.
 0
Hannes Johansson (31 December 2013 15:11):
Tommy Johansson: Men oavsett hur stor betydelse "evenemangsstråket" hade för placeringen av arenan så är det ändå där arenan föreslås byggas och det har en stor effekt på stadslivet i omgivningen att ha så många stora evenemangsplatser på en och samma plats. Det är främst det som har ifrågasatts.
+1
Matthias H. (1 Januari 2014 20:43):
Patrik, Jesper, Olof och Hannes, ni gör ett fantastiskt jobb. Tack för det.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.