Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vinnare: Arpeggio

 

Illustration: Tenjin Visual

Så här ser den nya Hisingsbron ut om allt går enligt plan. Juryn har sagt sitt, vinnaren är förslaget Arpeggio ritat av den danska arkitektfirman Dissing+Weitling som liknar projektet vid Led Zeppelins Stairway to heaven. Enligt juryn uppfyllde Arpeggio alla de ställda krav och önskemål man tittat på. Landmärke, gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet, ekonomi.


Nu finns det en sann bromodell uppsatt på den stora modellen i Älvrummet. Känns bra! 


Stadsarkitekt tillika juryns ordförande Björn Siesjö presenterar arkitekt Steen Savery Trojaborg. Först tänkte jag dock att "vad tusan gör Tomas Ledin här?".


Jag tog mig ett litet snack med arkitekt Steen Savery Trojaborg från Dissing+Weitling som ritat Arpeggio och gratulerade till vinsten. Jag frågade bland annat om de hade haft någon inspiration från Ullevi när de designade bropelarna, vilket de inte hade haft. Däremot när de körde bilen upp från Danmark igår för presentationen hade de sett Ullevis pyloner från bilen när de kommit fram till Göteborg och där slog det dem att likheter fanns.Vad var det då som fällde avgörandet? Enligt juryordförande Siesjö fanns bland annat dessa argument som talade emot de andra förslagen.


Kronan
Visserligen en spektakulär och vacker bro, men det brast på bland annat trygghetsaspekten, särskilt då bron har flera nivåer och uppgångar för människor att vistas på.

Reflektion
Länge en favorit i juryn men den saknar "landmärkesegenskaper", lite för lågmäld. Plus att trädäcket inte riktigt uppfyller miljökraven då det ofta behöver bytas ut. Men det starkaste var nog att bron är låst vad gäller barriärer mellan körbana och gång/cykelbana. Den är inte lika flexibel att förändra i framtiden. Sen gillades inte den stora "klumpen" under bron mitt i älven där maskineriet finns, man ansåg att den inte införlivats i designen på ett önskat sätt.

Puls
En häftig bro men en aning för mycket Hollywoodkuliss. Mer för ögat än funktion. Dessutom ifrågasattes om man kunde göra bron rättvisa vad gäller material på den bugdet som ligger (en miljard). Sen ansåg man att själva öppnandet av bron inte var särskilt snyggt gjort (svängbro).

GöteBOX
Juryn ansåg att bron inte riktigt hänger ihop utan att kuben är en sak och bron är en annan sak. Man menar att den inte berättar om visionen för Älvstaden, utan mer som "ett hus mitt i älven var inte riktigt vad vi ville ha".
Självklart passade jag även på att visa den danske arkitekten det oskyldiga montaget där jag smygit in "vajrar" på Arpeggio, vilket orsakat ramaskri bland många av våra läsare då det anses vara fullständigt oärligt och fasansfullt fel. Jag förklarade att jag mycket väl visste att det inte är en hängbro och att det mer var tänkt som linor/strålkastare för dekoration och inte bärande vajrar det handlade om. Steen var inte fullt så kritisk och var inte fullständigt främmande för tanken. I alla fall "som julelys".
Visst, att sätta ut linor på en bro så att det ska skapa illusionen att det är en slags hängbro är oärligt. För det är ingen hängbro. Sen kan man ju fråga sig om arkitektur måste vara ärlig? Men det är ju en annan fråga.


Oärligt så det skriker om det, men ärligt talat rätt snyggt.Nya Hisingsbron ska stå klar 2020. (Men vem vet, på arkitektkontorets webbsida står det 2017)

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Olof Antonson (12 December 2013 12:16): Online
 0
Hans-Olof Hansson (13 December 2013 21:04):
Föga överraskande så kommer bron att överklagas. Nu börjar det, vad var det jag sa?

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​220​9832-​massivt-​mo.​.​

Göteborg lyssnar inte på någon utan framhärdar i en för låg bro. De kommer att få vada genom en flod (nej, förlåt. Skall ju självklart vara "älv"...) av överklagande. Denna process slutar med sannolikhet i att bron kommer att tvingas upp på 19m. Det hade varit mycket bättre om Göteborg redan från början satt höjden till 19m.

En tröst är i alla fall att vald bro ser ut att mycket väl och enkelt kunna höjas till 19m.
 0
Lennart Andersson (13 December 2013 23:58):
Är mycket nöjd med det vinnande förslaget.Men det måste till fler förbindelser över älven. Gång- och cykelbro, nödvändigt. En liten undran bara: Var det inte starkare trafik på älven hundra år tillbaka? Och gamla Hisingsbron var inte direkt hög! Var är problemet?
 0
Jesper O (14 December 2013 00:27):
@ Signatur:
huvudspåret ska självklart ffa vara en tunnel. Då behöver varken du eller nån annan oroa sig för att det ska fastna beroende på höjdproblemet. Våra politiker har nog fullt upp med att fundera på nästa lyckade spårvagns- eller biljettsystemsupphandling, så något utrymme för ändrade tankebanor saknas nog tyvärr (även här).
 0
John Johansson (14 December 2013 01:22):
Att hamnarna uppströms och redarna är missnöjda med höjden på bron och tänker försöka stoppa den är knappast någon nyhet. Det återstår att se om de får något gehör.
 0
Sven Renquist (14 December 2013 02:09):
Ja, vad är problemet? Det är tydligen fyra båtar per dygn som passerar bron idag. Varför skulle de inte kunna passera nattetid? Om de passerar på dagtid så borde det vara förknippat med hög öppningsavgift. Och under rusningstid inte tillåtet alls.
 0
Mr. Duck (14 December 2013 10:49):
Sven Renquist: Bron är redan idag stängd under rusningstid, 06-09 & 15-18. Under övrig tid måste bron samverka med farleden på älven och självklart betalar man ingen särskild "öppningsavgift" utöver lotskostnaden och farledsavgiften som utgår till sjöfartsverket.

Enligt den statliga kapacitetsutredningen är inlandssjöfart framtidens transportslag och allt tyder på att antalet älgpassager bara kommer att öka. Att då bygga en bro som begränsar sjöfarten och försämrar regionens ekonomiska ställning vore minst sagt otaktiskt. Längs med hela älven och upp i Vänern ligger verksamheter som är beroende av vattenvägen. I dagens globaliserade värld är alla dessa verksamheter hårt konkurrensutsatta och med vårt höga skatte- och löneläge i Sverige är ytterligare en konkurrensnackdel i form av höjda avgifter och restriktioner det sista man behöver. Genom att bygga en 13 meter hög bro riskerar man att skapa enorma störningar i kollektivtrafiken och samtidigt orsaka en rad nedläggningar av verksamheter längre norr över vilket i sin tur drabbar sysselsättningen och skatteunderlaget i regionen. Att bygga en bro med 13 meters seglingsfri höjd är helt enkelt ett riktigt stort självmål. Gör om gör rätt.
 0
Hans-Olof Hansson (14 December 2013 10:56):
@Jesper O
Förbindelsen måste klara alla trafikslag och spårvagnarna får problem med banlutningen på södra sidan av älven. En tunnel får lägre kapacitet för spårväg än en bro men blir dubbelt så dyr. Så, nej en tunnel går bort och det blir en bro. Synd bara att den blir för låg.
 0
Hans-Olof Hansson (14 December 2013 10:56):
@Mr. Duck
Håller med helt och hållet!
 0
Hans Jörgensen (14 December 2013 14:39):
Bra val av de fem alternativen.
Gillar idén med de fyra som möts mitt ute i älven, och vid ett fartygs ankomst hjälps åt att lyfta upp klaffen.

"Tack för besöket i Göteborg, och välkommen vidare upp i Västsverige och Sveriges största vattendrag mot det största innanhavet"
 0
Kim (14 December 2013 15:52):
Vet att det diskuterats tidigare, men kan ngn vänlig själ ändå förklara - med ett antal andra broöppningar och slussar på vägen, varför tillskrivs just "vår" bro denna avgörande betydelse för Vänersjöfarten..?
 0
John Johansson (14 December 2013 17:48):
Kim: För att den är så kraftigt trafikerad och utgör en så viktig länk i Göteborgs kollektivtrafik. Vänersjöfarten är rädda att de inte kommer kunna få till broöppningar så ofta som de skulle vilja.
 0
Hans-Olof Hansson (14 December 2013 18:21):
Ja, bron är snygg även om den är för låg.

Vänern är EU's största insjö och Europas tredje största. De andra två ligger i västra delen av Ryssland.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​V%C3%A4nern

Någonstans såg jag en siffra på att det tar 45minuter från en broöppning till dess att trafiken har återhämtat sig och flyter normalt igen. Med en broöppning per timma så blir det inte roligt...
 0
Emanuel Alfredsson (15 December 2013 16:39):
Som plåster på såren hos Vänernredarna, så borde Sverige få EU-bidrag för att slutföra en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg, eller?
 0
Hans-Olof Hansson (15 December 2013 18:14):
Skulle bli kanal i ca. 2.5mil genom terräng som saknar naturligt vattenflöde den vägen. Känns fullständigt orealistiskt. Däremot skulle vi säkert kunna få en liten slant för att höja Hisingsbron till 19m...
 0
Emanuel Alfredsson (15 December 2013 20:28):
 0
Hans-Olof Hansson (16 December 2013 07:20):
Dyrt. Bara nya slussar i Trollhättan kostar 3miljarder. Vad kostar då inte detta? Problemet med vatten till slussarna blir det också. Tar lång tid att genomföra. Allt detta bara för att Göteborg inte kan bygga en bro somnar hög nog.
 0
Sven Renquist (16 December 2013 09:01):
Hansson: Vitsen med en sådan kanal skulle främst vara att öka avbördningen från Vänern. Man har ju seriöst diskuterat en tunnel i detta syfte och då har kanalen dykt upp som ett alternativ som skulle kunna ge mervärden.
 0
Jonas German (16 December 2013 10:28):
Vatten rinner neråt, Vänerns vattenyta ligger på runda slängar 44 m. Högsta markytan längs sträckan verkar ligga runt 55m. Detta ger ett djupt dike, bara vid en nolltappning genom kanalen behöver det vara över 10m djupt för att komma ner till Vänerns nivå. Skaplig barriär i landskapet.
 0
Daniel Andersson (16 December 2013 15:03):
Det går väl i och för sig att pumpa upp vattnet över tröskeln. En del av den använda energin kan återvinnas i kraftverk på sträckan där vattnet faller. Eller så dämmer vi upp Vänern elva meter...

Dämmer vi upp Vänern 43 meter till 87 m, så avvattnas den via Nossan-Säveån som då förbinds mellan Nossebro och Sollebrunn. Fast då går fortfarande farleden genom Göteborg. Om vi inte muddrar upp Mölndalsån-Fässbergsdalen förstås.

Dämmer vi upp 48 meter till 92 meter kommer Vänern avvattnas mot Hjälmaren via Sveafallen och Stor-Björken söder om Degerfors. http:​/​/​www.​svarta.​nu/​20​13/​0​7/​26/​lite-​info-​om-​vattenniv.​.​

Samtidigt skulle Vänern avvattnas mot Vättern via Tidan mot sjön Viken vid Ekeskog. Exakt hur trösklarna mot Hjälmaren och Vättern förhåller sig till varandra kräver mer detaljerade uppgifter än jag hittar nu.
 0
Jan Åke Ek (16 December 2013 16:46):
Hur ser processen kring eventuella överklagande ut?När går tden för överklagande ut? Vem kommer att överlaga,är det kommunerna kring vänern? Någon som vet?
 0
Emanuel Alfredsson (16 December 2013 17:10):
Det är därför jag nämner EU-bidrag i denna mening, då jag vet att det kan bli dyrt, men inte så dyrt att man inte kan få hjälp och bidrag med det.
 0
Hans-Olof Hansson (16 December 2013 21:44):
Sven mfl,
problemet är då bara att övertala vattnet att rinna uppåt...
 0
Hans Jörgensen (16 December 2013 23:50):
Idén med vattenförbindelse mellan Vänern och Byfjorden är inte så långsökt. Fallhöjden är alltså omkring 45 meter, det blir en genomsnittslutning på 2 promille om det grävdes med växelvis tunnel, kanal (och ev. akvedukt) där så behövs.
Frågan är hur strömt det skulle bli med 2 promille om man skulle kunna slippa slussar... skulle det gå att köra fartyg motströms? Men bara en eller ett par slussar skulle ju räcka för att eliminera strömmen eller göra den obetydlig.
Spännande tanke är det ändå.


Och som någon påpekat, det skulle ge den uppenbara fördelen att Vänern kunde regleras och göra Götaälven mindre sårbar.

Visst, det skulle vara ett dyrt projekt men inte rocket science precis. Slussarna uppför älven på 1700- och 1800-talen är en betydligt vassare bedrift med tanke på den tidens förutsättningar - och att det redan var vattenfall i området.


EDIT. Det skulle nog bli alldeles för strömt med 2 promilles lutning. Det är ju ändå 2 meter per kilometer, och vattendrag blir väl strömma bara vid en ynka höjdskillnad över flera mil.
 0
Gunnar Einarsson (19 December 2013 23:31):
Men allvarligt talat, har inte Hansson rätt här? Att genomföra ett megaprojekt som en kanal bara för att slippa en lite högre bro, framstår inte det som en smula befängt?

Och så skulle sjöfarten gå runt Göteborg också. Nä, tror inte det...
 0
Krister (20 December 2013 07:27):
En kanal Vänersborg-Brofjorden kommer förr eller senare att byggas. Göta älv drabbas av översvämningar även i framtiden. Skall vi förstärka stränderna på Göta älv kostar detta mycket pengar som i stället kan läggas på kanal till Brofjorden. Det blir då en permanent lösning för Göta älv. På köpet får vi 2 st ytterligare fördelar:

1.Alternativ vattenväg för Vänersjöfarten.

2. Effektivare återvinning av vattenkraften från Vänern genom att bygga nytt vattenkraftverk mellan Vänersborg och Byfjorden.
 0
Gunnar Einarsson (20 December 2013 22:38):
Varför är det så viktigt att "reglera" Vänern och Göta älv? Klimathotet som är ute och spökar igen? Det har ju inte behövts förr.
 0
Hans-Olof Hansson (21 December 2013 00:02):
Den nya kanalen lär ju inte kunna användas för reglering eftrsom vattnet i så fall först måste rinna uppåt...

Ny kanal lär nog först byggas när trafiken på älven ökat så mycket att trafiken måste enkelriktas på vattendragen. En låg bro i gbg är därmed alltid fel.
 0
Michael Hjortstierna (21 December 2013 01:06):
Tycker att idéen med kanal Vänern-Brofjorden är suveränt bra, då kan vi bygga ännu lägre bro, i höjd med kajkanten kanske. Ett säkerställande för älvdalen/Göteborg mot översvämningar måste till, blir lite orolig bara vad så mycket sötvatten skulle göra med korallreven vid Koster och Väderöarna. Tyvärr finns väl översvämningshotet kvar från havet...
 0
Hans Jörgensen (21 December 2013 10:48):
EDIT till min förra kommentar.
Det skulle nog bli alldeles för strömt med 2 promilles lutning. Det är ju ändå 2 meter per kilometer, och vattendrag blir väl strömma bara vid en ynka höjdskillnad över flera mil.

Men med sluss(ar) skulle det ju gå.
Fast jag kan ju också tycka det låter långsökt att skapa en helt ny vattenled när det "räcker" att bygga ut slussarna i Thn. Men sen har vi ju fördelarna som sagt med avvattning av Vänern. Och om sjötrafiken ska/spås öka ordentligt framöver så kanske vi måste få en till förbindels ändå.

Som Michael är inne på. det blir ju ett tillskott av sötvatten i havet även om flödet inte är lika stort som i älven. En fördel med Uddevallas hamn har väl varit att den är mer isfri pga. av salthalten.
Å andra sidan ligger Gbg hamn idag inte i älven utan längre utanför mynningen så skillnaden i salthalt är kanske inte så betydande.
 0
Daniel Andersson (21 December 2013 12:31):
Hans J: Angående älvens lutning, från den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång: Nivåskillnaden på ytan från Mölndals innerstad till Gårda dämme är 1,6 meter vid maxflöde och 0,5 meter vid minflöde. Medelvärdet är drygt 1 meter. Ökade regnmängder som en följd av klimatförändring innebär att flödet i ån beräknas öka med 10-20 % till år 2100. För beräkning av rekommenderade nivåer för öppningar i hus och färdigt golv i byggnader har förutsatts att ån lutar 10 cm på 480 meter. [...] Maximalt tillflöde, inklusive anslutande Kålleredsbäck uppgår till 27-30 m3/s. Normalflödet är ca 5 m3/s. Att jämföra med Göta älv (sv.wikipedia.org/wiki/Göta_älv): Medelvattenföringen vid mynningen är cirka 570 kubikmeter i sekunden, med ett maxflöde på cirka 1 000 kubikmeter per sekund (genomsnitt för perioden 1961–1990).
Djupare vattendrag flödar med samma hastighet vid mindre lutning på grund av vattnets större genomsnittliga avstånd från botten med dess bromsande verkan.

http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Kanalstr%C3%B6mning
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Mannings_​formel

Om jag tolkat Mannings formel rätt, är fallet vid samma medelhastighet omvänt proportionellt mot djupet (egentligen den hydrauliska radien) upphöjt till 4/3.
 0
Hans-Olof Hansson (15 Januari 2014 14:37):
Istället för att bygga bron i rätt höjd (19m) redan från början så dyker detta mycket märkliga förslag upp.

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2244765-​sluss-​kan-​.​.​
 0
Jesper O (15 Januari 2014 23:15):
@Signatur
det enda märkliga är att du helt verkar ha snöat in på bro-alternativ.
Släpp det eller starta ett enfrågeparti :-)
Rätt svar är -10 m. Alltså en tunnel!
 0
John Johansson (16 Januari 2014 17:32):
Tunnel är betydligt dyrare och ger inte tillräcklig kapacitet för kollektivtrafiken. Om kostnadsuppskattningen i GP-artikeln stämmer så skulle extra-kostnaden för en tunnel räcka för att bygga en sluss istället. Fast antagligen hade det varit ännu billigare att bara ge rederierna bidrag för att bygga om sina befintliga fartyg till att klara sig under 13 m istället.
 0
Hans Jörgensen (18 Januari 2014 17:53):
Vad baseras det på, att tunnel inte skulle ge tillräcklig kapacitet?
Tunnelbanor finns i hela världen (jämför exempelvis Sthlm från Hornstull under Liljeholmsviken) och jag vågar gissa att en sådan under älven skulle ge högre kapacitet än Hisingsbron.
Den skulle dessutom bli mindre väderkänslig, inga avbrott vid hård vind (det kan blåsa ibland även här), snömodd eller lövhalka :)

Sen skulle givetvis även Hisingsbron användas för k-trafik, parallellt med en tunnel för spårbunden k-trafik. Det skulle ju ge mer kapacitet för bussarna över bron. Svårt att se hur det totalt sett kan bli mindre kapacitet.
 0
Michael Hjortstierna (18 Januari 2014 20:18):
@ Hansson, tycker inte en bro med 19m höjd är ett alternativ alls faktiskt, inte med de stora ytorna som påfartsramper tar, blir ingen bra stadsbyggnad av det alls. Håller med Jesper till viss del, men ser gärna bro (ar) i marknivå som kan öppnas fritt och den spårbundna trafiken i egen tunnel under älven. Finns väl ingen anledning att lägga 1-2 mdr på en halvmesyr som "slussen"?
Dessutom blir den ju extremt dyr i drift!
 0
Hans-Olof Hansson (20 Januari 2014 23:03):
Hans Jörgenssen,
problemet med tunnellösning är att det varken blir cykel eller gångtrafik i den. Bara spårvagn och i bästa fall bil. Kostnaden för den lösningen blir i storleksordning dubbelt så stor som bron, samtidigt som lönsamheten sjunker i och med att alla trafikslag inte kan utnyttja den.
Tunnelbana kör signalreglerat, och det blir det som gäller i tunneln, men spårvagn kör "på sikt" som om vägfordon. När mn kör på sikt så går det lite långsammare men du se framåt och kan köra tätare. Signalreglerat leder till större avstånd, och då sjunker kapaciteten. Tunnelbana har högre kapacitet än spårvagnar enbart tack vare mycket längre vagnar. Men, de kan enbart köras planskilt och aldrig blandtrafik i gatuplan. Det är inte aktuellt med en tunnel i detta läge.
 0
Hans-Olof Hansson (20 Januari 2014 23:35):
Här är kommunpampens utspel mot planerade lågbron i Göteborg.

– Industrierna här uppe tål inte det här. Göteborgs stad är beredd att lägga ner en hel kommun i Värmland, säger Kent Folkesson vice distriktsordförande för Centerpartiet i Skaraborg.


http:​/​/​www.​expressen.​se/​gt/​lidkopingspampen-​protestera.​.​
 0
Michael Hjortstierna (24 Januari 2014 13:29):
@Hansson, spårvagnarna går på signalreglerade sträckor redan idag, exempelvis Hammarkulle-, Chalmers- och Frölundatunneln samt Bergsjötunnlarna. Ytliga sträckor är Linnéplatsen-Botaniska.
Kapaciteten avgörs av längden på de signalsäkrade sträckorna, inte av att systemet sitter där.
 0
Hans-Olof Hansson (24 Januari 2014 20:11):
Turtätheten på sträckorna är långt mycket lågre än under älven vid Lilla bommen. Har du ingen trafik framför dig så kan du hålla hög fart. Men du kan inte köra tät trafik. För att få upp kapaciteten så måste du använda längre fordon, som tunnelbanan och pendeltågen har.
 0
Jesper O (24 Januari 2014 23:53):
@Signatur
det bör inte vara något olösligt problem. Idag trafikeras bron av 3-4 linjer, vilket ungefär motsvarar spårvägstunnlarna under Haag eller Bryssel. Den totala kapaciteten beror helt på vad som menas när tunnel diskuteras. Jag avser en lösning med separata tunnlar för spårburen och ickespårburen trafik.
Att gång- och cykeltrafikanter inte kan använda en tunnel löses lämpligen med lätt lågbro, ungefär som den gamla Göta älvbron som revs på 60-talet. Det gång- och cykeltrafikanterna förlorar i tid beroende på fler broöppningar vinner de på att slippa besväret med att ta sig över en tungtrampad högbro. Prova att cykla över dagens Göta älv- eller Älvsborgsbro så förstår du.
 0
Hans Jörgensen (25 Januari 2014 13:38):
@Hansson. Tack för visst förtydligande med skillanden spv vs. t-bana.

Men vi har ju redan minst 5 spårvägstunnlar i Gbg. Hammerkulletunneln är längst med 2 km. Trafikeras av 3 linjer med hög turtäthet.

Chalmerstunneln kanske är bättre att jämföra med då den också har lutning (som en älvtunnel skulle få).
I chalmerstunneln går i högtrafik 3 linjer med i snitt 3 minuters mellanrum.
Det är samma som spv-linjerna som idag trafikerar Göta-Älvbron.
Så med samma turthäthet och kapacitet som idag borde inte vara begränsande i en älvtunnel.


En vidare tanke är att kunna ha en annan typ av spårvägsfordon på den sträckan, dvs längre tåg. Det skulle då vara att linjen inte gick vidare in i innerstans spårvägsnät, utan kanske förbands med en ny snabbspårvägslinje genom Gullbergsvass. Med station nära centralen. Eventuellt med anslutning mot befintlig snabbspårväg mot nordost.
En sån speciallinje skulle ju inte hindra att vanliga spårvagnar också gick i tunneln fast då i glesare täthet än idag. Poängen är att totala kapaciteten skulle öka, enbart för spårväg, på snittet jämfört med idag.

Och som jag nämnde förut, även med dagens turthäthet och kapacitet för själva spårvägan skulle en tunnel öka totala kapaciteten för stadstrafiken i o m framkomligheten för bussar (och alla andra fordon) ökar över bron som frigörs från spårvägstrafik.
 0
Hans-Olof Hansson (25 Mars 2014 22:49):
Sjöfartsverket: Nej till en låg Hisingsbro
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2320​735-​sjofartsve.​.​


Nyhus viker inte om brohöjden
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2321640​-​nyhus-​vike.​.​


Nya Götaälvbron kan stoppas av domstol
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2321636-​nya-​gotaal.​.​Göteborg fortsätter envist med exakt samma metod som med cykelbron som fälldes i Miljööverdomstolen. Trots många och tydliga signaler så visar de tydligt att de inget lärt sig. Det kommer att leda till svåra problem för Göteborg när bron försenas då den måste höjas till 19m för att godkännas.
 0
Krister (26 Mars 2014 08:30):
Tunnel för spårvägen kombinerad med låg bro för cyklar, gående och eventuellt även taxi och bussar (ej övrig biltrafik) borde vara idealiskt. Räcker med 2 filer och cykelbana/gångbana.
Privatbilar får ta sig in i city via Tingstadstunneln eller Marieholmstunneln.

Att bygga ny bro med 19 meters segelfri höjd med av och påfarter (tänk Älvsborgsbron) tar för stor plats mitt i centrum av Gbg.
 0
Hans-Olof Hansson (26 Mars 2014 14:47):
En tunnel tar upp stor plats den med med sina ramper. Speciellt om den bara har en lutning anpassad för spårvagnar. En biltunnel hade varit brantare. Plus att den kostar ca. dubbelt så mycket som en bro fast som bäst ger samma nytta. Det blir en dyr tunnel.

Högre bro och längre ramper är både billigt och bra i jämförelse. Dagens bro är 19m och ramperna för ny bro blir ju inte värre.
 0
Krister (26 Mars 2014 19:56):
Det blir nog inget av med ny bro. Kanske går det att föstärka nuvarande bro så den håller 40 år till?
 0
Hans-Olof Hansson (12 Juni 2014 12:04):
Hisingsbron är uppe i Mark och miljödomstolen nu.
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2397218-​ingen-​plan.​.​
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2398492-​domstol-​sy.​.​

Kommunen verkar lite skraja för att det skall bli ett nej.

Vad man kan säga är i alla fall att blir det ett ja till bron så kommer det att överklagas och då försenas bron minst 2år.

Blir det ett nej, så har kommunen ett val. Antingen så överklagar de och då försenas bron minst 2år. Eller så accepterar de utslaget och höjer bron till 19m. Då kan nog en försening begränsas till ett halvår.

Kommunen har ett tungt ansvar för vad de gör och hur de agerar.

(Beslut från domstolen väntas i september...)
 0
Hans-Olof Hansson (16 Juli 2014 13:43):
Ta tillvara sjöfarten i stället för att skapa konflikter

Hisingsbron är toppen på ett isberg – det finns fler frågor där S-ledningen i Göteborg kör över breda västsvenska intressen. Resultatet blir inte bara fel höjd på bron över Göta älv. Vi riskerar ett Göteborg som sluter sig inåt, i stället för ett Västsverige som växer och skapar välfärd tillsammans, skriver centerpartisterna Kristina Jonäng, Rickard Nordin, Kent Folkesson, Mats Häggner, och Daniel Bäckström.

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​2430​40​4-​ta-​tillvara-​.​.​

Ännu en kritisk artikel mot Göteborgs egna beslut att bygga en bro som är för låg. När skall Göteborg ta till sig kritiken?
+1
Hans Jörgensen (17 Juli 2014 11:39):
Men kan inte (c) vara snälla att sitta stilla i båten, istället för att äventyra hela det västsvenska paketet.
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 11:41):
Centern tar strid för högre Hisingsbro

Centern håller inte klaffen om nya Hisingsbron. Nej till lågbron, är budskapet som kommer att ge eko i valrörelsen.

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​243160​9-​centern-​ta.​.​
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 11:44):
Paketet äventyras inte. Det är bara att bygga bron i rätt höjd! Att bygga den lägre leder bara till överklagande och riskerar att Götaälvbron stängs innan ny bro är klar. Så kan vi inte ha det!
+1
Hans Jörgensen (17 Juli 2014 11:50):
Jo men bron är ju en del av Paketet. Och det finns en enighet inom i alla fall Gbg om lägre brohöjd, som centern nu ifrågasätter.


Notera att mitt förra inlägg var sarkastiskt m a p en annan mycket bekant del i VP.
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 12:02):
Göteborg är eniga med sig själva, men inte någon annan, om brohöjden. Pengarna finns kvar till den, även om bron blir försenad och höjd. Det finns ingen anledning till storm i ett vattenglas. ;-)

(GP var också väldigt vitsiga i artikeln om centerns kampanj på götaälvbron!)
+2
John Johansson (17 Juli 2014 15:04):
Göteborg är eniga med Trafikverket och Länsstyrelsen, dvs de instanser med övergripande intresse för både vänersjöfarten och Göteborgs trafiksituation och stadsutveckling. Göterborg är däremot inte eniga med Sjöfartsverket och ett antal kommuner med hamnar längs Göta älv och Vänern, dvs instanser som bara ser till vänersjöfartens bästa.
 0
Ottosson (22 Juli 2014 14:34):
Hur kommer det sig att denna del av det oantastliga paketet får ifrågasättas, men inga andra? Inget kan ändras, besluten är tagna heter det ju. Allt är en odelbar enhet. Spelar ingen roll om det finns bättre alternativ. Det börjar krackelera i den skräphög av stinkande bypolitik och småstadslösningar som kostar som storstadslösningar men cementerar Göteborg som en småstad och inte klarar att gå i takt med framtiden. Det som brukar kallas "Västsvenska paketet".

Hade gärna betalat TS om vi fått något riktigt bra för det, men för detta skitpaket, knappast. Nej till TS får det bli, så får politikerna försöka förhandla med kranskommunerna om att betala sina delar, eller helt enkelt bryta kontraktet och betala småslantar i eventuella skadeståndskrav.
+1
Hans-Olof Hansson (22 Juli 2014 16:03):
Ottosson,
Det är ingen som ifrågasätter bron som sådan. Men genom att ensidigt välja en för låg brohöjd så är Göteborg i konflikt med alla andra. Det till skillnad från övriga delar i paketet där alla är överens om delarna samt att dessa är de bästa lösningarna. Göteborg kan dock besinna sig och gå med på en högre bro. Fortsatt insisterade på en låg bro ger överklagande och förseningar. Vi riskerar att Götaälvbron måste stängas innan ny bro finns på plats.

Ingen tänker hjälpa Göteborg med en alternativ finansiering. Trängselskatten blir kvar eller ersätts med en höjd skatt med 1 kr för göteborgarna enbart. Ett nej riskerar enbart till att leda till en kraftigt höjd skatt och att köerna på lederna återkommer i full styrka.
 0
Ottosson (23 Juli 2014 13:05):
Hansson: Alla är överens om att kapaciteten på centralen behöver ökas också. Men att VL löser det bäst får inte ifrågasättas, då är det en del i ett enhetligt paket som inte kan justeras. Samma sak gäller bron. Spänningarna i den putsade samstämmighetsytan börjar ge sprickor.

Varför skulle inte kranskommunerna hjälpa till med finansiering? Tycker de inte att VL är helt fantastisk? Men vill de inte betala något för den så tycker de nog inte att den är så oumbärlig ändå. Ingen politisk majoritet i Göteborg (undantaget fullständigt osannolika V+FI>50%) kommer begå politiskt självmord genom att höja skatten med 1kr. Då får Göteborg helt enkelt bryta kontraktet med de andra parterna och ta eventuella skadeståndskrav som kommer, vilket enbart kan gälla redan spenderade pengar. Då redan indragen TS betalat det mesta är det småpengar i sammanhanget.

Ingen TS och ingen finansiering från kranskommuner, ingen VL. Simple as that.

Betydande köer på lederna har aldrig funnits, och TS har haft minimal inverkan på möjligheten att för den med pengar swisha fram i maxfart på motorvägen i rusningstid. TS har inte minskat restiderna mer än helt obetydligt på vissa ställen, och ökat den på andra. Enda sträckan som fått förkortad restid som kan sägas vara någorlunda betydande, några minuter, är E6 till/från Kungälv och det beror på att trafik flyttat till nya R45. Vad TS däremot inneburit är att externhandeln blomstrar och expanderar som aldrig förr. Det är såvitt jag vet inte ett mål med din älskade TS. Enda skälet till att TS infördes var för att betala klimatboven VL. Sen hittade man på trängsel och ironiskt nog miljö som argument. Facit efter TS är att trängselargumentet inte håller överhuvudtaget. Miljön, åtminstone klimatet, är en stor förlorare med VL och de hundratals miljoner kg CO2 bara cementframställningen ger upphov till (cementframställning står för ca 7% av jordens totala CO2-utsläpp, vilket nog inte många vet). Försök tjäna igen den koldioxiden på minskad bilpendling efter 2028, då oljan redan är i princip slut!
 0
Hans-Olof Hansson (23 Juli 2014 15:39):
Ottosson,
Västlänken löser problemet bäst. Det finns en mycket lång och gedigen utredning som visar det. Bron är viktig, den skall bara upp till tätt höjd först. Det finns inga skiljaktilheter i innehåll för paketet.

Varför skulle kranskommunerna bidra med att höja egna kostnader, för att Göteborg vill ta bort trängselskatten? Det är Göteborg som krånglar så de får lösa problemet. Själva. Simple as that.

Trängselskatten ger en delfinansiering av HELA det Västsvenskapaketet och inte bara Västlänken.

Köerna på lederna är verkliga och har funnits länge. De har också stadigt ökat. Det är först med trängselskatten som det blev ett trendbrott och köerna minskade och framkomligheten förbättrades kraftigt.
 0
Anders Trewe (24 Juli 2014 10:38):
Hansson: det finns ingen gedigen undersökning som visar det du påstår. Det är en politisk efterkonstruktion. Inga andra lösningar än västlänken för att lösa "midjan" på centralen är utredda - endast varianter av västlänken, alla med tunnel.

Detta förnekas frenetiskt av politiker, kommunala och statliga tjänstemän. Man satsar flera miljoner i veckan av skattemedel på denna propaganda. Västlänken är det mest olönsamma infrastrukturprojekt någonsin planerat i Sverige - 80 miljarder - med mycket begränsad, för att inte säga omätbar, nytta.
 0
Hans-Olof Hansson (24 Juli 2014 13:40):
Anders,
det finns en mycket gedigen utredning genomförd över många år om Västlänken och alternativen. Det är bara Vägvalet som tror att det inte finns. Utredningen finns att läsa här http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Projekt/​Vastra-​Gotal.​.​

Vägvalet, och många andra, kommer med många påståenden utan grund om kostnaden för Västlänken. En artikel om det finns här.
http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Projekt/​Vastra-​Gotal.​.​
+1
Jonas German (25 Juli 2014 14:00):
Anders, menar du på allvar att man skulle titta på alternativ att öka kapaciteten på järnvägen genom Göteborg utan tunnel??
 0
Ottosson (25 Juli 2014 22:25):
Hansson: Nej, det finns ingen lång och gedigen utredning som visar att VL löser problemen bäst. Ingen sådan alls. Det finns en lång utredning av olika varianter av VL + förstärkningsalternativet som visar att Korsv-Haga eventuellt är den minst usla av tunnelalternativen. Inget annat. Klart bäst visade sig förstärkningsalternativet vara, men politikerna ratade då det inte var så spektakulärt, det var inte vad de ville höra. Järnvägsutredningen var på förhand begränsad till olika tunnlar via Göteborgs central eftersom politikerna beställde det utan att först ta ett helhetsgrepp om Göteborgs kollektivtrafik.

Att C med K Jonäng i spetsen, ihop med många av regionens kommuner, går ut hårt mot paketets bro är ett tydligt tecken på sprickorna i enigheten. Att kranskommunerna enligt vad du själv säger inte kan tänka sig att vara med och bekosta VL utan kommer sura är ett annat tydligt tecken på spänningarna i den kuliss som hamras ut med reklam i radio, brevlådor, på skyltar, på bio, på nätet, osv. Det är klart att det är lätt att vara för något som någon annan betalar. Men om verkligheten kommer ikapp och man får välja mellan att vara med och betala eller inte få nåt, ja då visas hur mån man egentligen är.

"Varför skulle kranskommunerna bidra med att höja egna kostnader, för att Göteborg vill ta bort trängselskatten?"
För att annars får de ingen VL om det blir nej till TS. Men jag tror inte heller att de kommer bidra med finansiering eftersom de inte är tillräckligt intresserade av VL. Göteborg kan inte, och har ingen anledning, att betala VL själva, speciellt inte om ingen annan tycker det är värt att betala sina delar. Simple as that.

Det är inte sant att TS förbättrat framkomligheten kraftigt. Det framgår hur tydligt som helst ur Trafikverkets statistik. Nu har TS främst inneburit att kollektivtrafiken är mindre attraktiv. Det är mer trängsel i kollektivtrafiken och priset har höjts mycket mer och i snabbare takt än normala år. Och ingen ljusning är i sikte tack vare att man valt att bygga VL istället. TS bekostar ingen kollektivtrafik, vilket väldigt många blivit lurade att tro, endast infrastruktur där VL står för den ojämförligt största delen.

Nej till TS = Nej till VL. Utan VL behövs ingen TS. Om det skulle innebära att politikerna inte heller vill genomföra de andra smågrejerna som ligger i paketet så gråter jag inte speciellt mycket över det, speciellt inte om bron blir en högbro. Gör om och gör rätt. Inget är värre än att förlora många tiotals miljarder och flera årtionden pga den makalösa felsatsning som VL är.
 0
Hans-Olof Hansson (25 Juli 2014 23:19):
Ottosson,
jo det finns en mycket lång och gedigen utredning som visar att Västlänken är det bästa valet.

Det är i praktiken omöjligt att Passera Göteborg utan att använda tunnlar. Det vanligaste "alternativet" med station i Gårda inkluderar även den tunnlar!

Nej, det var inte så att förstärkningsalternativet var klart bäst. Samtliga fyra alternativ i "finalen" hade likartade nyttokvoter. Men, nyttokvoter avgör inte ensamt vad som skall byggas. Det finns mer att ta hänsyn till. Förstärkningsalternativet har några besvärande brister. Den lägger mer mark under en improduktiv spårmatta som tar bort möjlighet för att bygga stad på marken. Den ger heller ingen spridning av trafik och byten. Det blir alltså än trängre och än mer resenärer på centralen och på alla anslutande kollektivtrafiklinjer dit. Precis tvärtemot vad man vill göra. Så var det också ingen av remissinstanserna som ville ha den.

Nej, ingen kommer att hjälpa Göteborg med finansiering. Vill de ta bort trängselskatten så får de betala själva. Det vill såga, göteborgarna får betala. Ingen annan, alla andra kommer undan.
 0
Ottosson (27 Juli 2014 18:41):
Hansson: Nej, utredningen tittar på olika varianter av Västlänken. Du har aldrig någonsin kunnat ge referens på den för alla andra okända utredning som tittat på någonting annat än Västlänksvarianter. Helt enkelt för att sådan inte finns. Det var ett rent politiskt tyckande att vi skulle ha tågtunnel under stan via dagens Central som gjorde att politikerna beställde just en utredning om det. Och det var där som det hela gick så fullkomligt fel, ett enormt beslut taget på tyckande och en enda idé. Inte på behovsanalys, fakta, inhämtande av ideer från flera håll och infallsvinklar, debatt, osv. Ett fiasko. Samhällsekonomiskt, miljömässigt, demokratiskt, och för Göteborgs resenärer som under många decennier går miste om möjlighet att enklare och snabbare kunna transportera sig i stan.

Utan TS och utan finansiering från kranskommuner så blir det ju ingen Västlänk att betala. Alla kommer undan, inklusive Göteborgarna.
+1
Jonas German (27 Juli 2014 22:45):
Och alla, inklusive göteborgarna, får fortsätta lida av akut kapacitetsbrist på järnvägen och en allt för liten andel kollektivtrafikresor.

Nu tror jag iofs att Västlänken byggs även vid ett nej till trängselskatt, för det är bara trängselskatten det röstas om.
 0
Hans-Olof Hansson (27 Juli 2014 23:32):
Ottosson,
Du har missförstått. Vilken som helt av lösningarna som man utredde hade fått namnet Västlänken! Inledningsvis var det namnet enbart på utredningen. Väl klar så blev det namnet på lösningen!

Varför man startar utredning om Västlänken finns i K2020 utredningen. Där har man gjort den övergripande analys som.krävs för att sedan kunna göra detaljerade utredningar av lösningar.

Göteborg fattar inte ensamma beslut om trängselskatten. Vill de ta bort trängselskatten så.måste de ersätta den själva. Något annat val har de inte. Göteborg har att välja på att behålla trängselskatten eller höja skatten med 1 krona om de vill ersätta den. Andra val finns inte.
 0
Ottosson (28 Juli 2014 10:49):
Jonas: Självfallet kommer järnvägskapaciteten utökas. Exv FA hade dugit gott under lång lång tid. Det finns bra mycket mer akuta saker att åtgärda i stans kollektivtrafiksystem som resurserna behövs till. Pendeltåg är egentligen en lågprioritet, finns idag inget behov alls av ökad kapacitet, i princip 0 pendeltåg är fulla. När det blir järnväg till Borås behövs utökad kapacitet, vilket FA klarat med råge (FA ger precis samma kapacitetsökning som VL ger, men till i en bråkdel av kostnaden). Långsiktig övergripande lösning för tåg i Göteborg borde tittats på i samband med framtida beslut om höghastighetståg. Med VL kommer vi få två separerade tågsystem om det blir höghastighetståg, knappast attraktivt.

Hansson: Nej, jag har inte missförstått. Alla utredda alternativ är varianter på det som idag kallas Västlänken, dvs tågtunnel under stan via dagens Central.

Göteborg fattar ensamma beslut om TS. TS i Sverige existerar endast på kommunal begäran. Eftersom Göteborg varken kan eller vill höja kommunalskatten med 1kr, vilket vore totalt förödande för stan, så har Göteborg valet att bryta kontraktet. Alla kontrakt kan brytas, det är en grundläggande rättsprincip. Det som då sker är eventuella skadeståndskrav, vilka i detta avtal bara kan gälla redan utlagda kostnader. Eftersom TS redan betalat det mesta så är det i sammanhanget småpengar.
 0
Hans-Olof Hansson (28 Juli 2014 11:57):
Nej, FA duger inte. Dess kapacitet förslår inte och den bidrar inte till att minska trängseln på centralen. Pendeltågen är fulla och det är Centralen med. Det kan inte köra fler tåg, av någon sort. Även trafiklederna in är fulla och pendeltågen skall avlasta dem. Tänk på att mer än 50% av pendling sker med bil. Det finns en stor potential av resande som kan tas upp av pendeltågen! Behov av pendeltågslösning är en sak, och den behövs nu, och höghastighetståg är en annan. Den senare kan vänta ett tag och får framförallt betala för sig själv.

Inom utredningen av Västlänken så fanns det flera alternativ som inte gick via centralen men de föll bort snabbt på grund av dess usla nytta.

Nej, Göteborg äger inte själva beslut om trängselskatten. Den är beslutad av riksdagen och det är bara de som kan ändra den. Det finns avtal om vad den skall användas till och det kommer inte att ändras, om Göteborg inte går in med egna pengar, alltså skattebetalarnas pengar.
+1
Sven R (28 Juli 2014 12:26):
"Med VL kommer vi få två separerade tågsystem om det blir höghastighetståg, knappast attraktivt."

Höghastighetståg Oslo-Gbg-Köpenhamn ligger antagligen mycket långt in i framtiden. Men när en sådan bana byggs så kommer man förmodligen använda dagens Gbg C som säckstation, precis som för dagens fjärrtåg. Att komma fram till Göteborgs centrum med alla anslutande kommunikationer kommer att värderas högre än att passerande resenärer får några minuters kortare restid. Det skulle dessutom bli mycket dyrt att bygga en ny station nedsprängt i berget under Lunden.

För övrigt håller jag med de järvägsexperter som GP bad titta på amatörförslagen. Det är märkligt att någon vill fläska på med miljardinvesteringar som bara skulle göra resandet mindre attraktivt än idag (dvs de olika Gårda-varianterna).
+1
Ottosson (28 Juli 2014 16:14):
Hansson: Om inte FA:s kapacitet räcker så räcker inte VL:s heller. De har samma kapacitetsökning. Det är inte Centralen som är problemet, det är infarten till den som är det.

Att det är fullt i kollektivtrafiken vid Centralen avhjälper inte VL. Den cementerar och förvärrar den.

Nej, inom utredningen ingick inte några andra alternativ. De nämns kort, nämligen att man inte utredde dem för att politikerna ville ha en tunnel under stan via dagens Central. Det är avfärdande utan utredning och pga godtycke. Tyckande, inte behovsanalys eller övergripande analys av vad som ger störst nytta om många tiotals miljarder ska spenderas.

Göteborg äger frågan. Riksdagen har infört TS på Göteborgs begäran. Att det är riksdagen är enbart av skattetekniska skäl. Den tas bort om Göteborg begär det. Nej, Göteborg kommer inte betala allt själva, utan liksom alla andra avtal får det brytas om finansiering saknas och övriga parter inte är intresserade av att driva paketet vidare med annan finansiering. Göteborg höjer inte skatten med 1kr.

Sven: Möjligt att det ligger väldigt långt fram, men tills dess hade vi klarat oss hur bra som helst på FA och istället kunnat satsa på kollektivtrafiken. Då hade kanske framtida höghastighetsresenärer eventuellt faktiskt velat komma in till dagens Central. Nu kommer de istället mötas av samma patetiska kollektivtrafik som idag, bara det att det kommer vara betydligt mycket mer trängsel dessutom. Vad är så bra med att nödvändigtvis rulla hela vägen in till 1600-talets centrum för att sen krypa ut därifrån igen med snigelfart för att komma till slutmålet? Hade varit mycket bättre att direkt kunna göra ett snabbt byte till snabb kollektivtrafik, blir inte ett dugg sämre om det råkar vara i annan central del av stan. Men hela VL-projektet stinker av det statiska småstadstänket och skräcken inför möjligheten att bli storstad. Visionslöst. Simpelt. Antiurbant.
 0
Hans-Olof Hansson (28 Juli 2014 19:53):
Jo, Västlänken räcker eftersom den har högre kapacitet och avlastar både central och midja. Det gör stor skillnad och FA förslår inte! Problemet är både midja och centralen som begränsar kapaciteten. Västlänken minskar belastning på centralen eftersom den tillför två ytterligare stationer vilket FA inte gör. Det ger stor skillnad för trängseln i hela centrala stan!

Göteborg äger inte frågan om trängselskatten. Det gör riksdagen och det är ingen formalitet som lätt kan vistas undan utan hårda fakta. Göteborg kan besluta vad de vill, men trängselskatten blir kvar om de inte kommer upp med en alternativ finansiering!

Alla alternativ har fått den genomlysning som krävs inom utredningen av Västlänken. Sträckningar som inte passerar centralen faller bort eftersom de inte är lönsamma eller nyttiga. Det är inte svårt att förstå, drar du inte spåret ditt folk vill och behöver åka så blir de inte lönsamma! Svårare än så är det inte! Stödjer de sedan heller inte en framtida stadsutveckling så blir de än mer ointressanta! Exempel på sådana sträckningat är Gårda och Olskroken.
+1
Jonas German (28 Juli 2014 22:37):
Förstärkningsalternativet är visserligen billigare, mem också sämre på samtliga punkter. Det skulle rivas i Olskroken (färre lägenheter i centrala lägen är kanske inte direkt vad gbg behöver) ge större bullerstörningar, färre stationer, större trafikbarriär, mindre ökning av kollektivtrafikresandet.
+1
Ottosson (29 Juli 2014 00:16):
Hansson: Nej, VL och FA har samma kapacitetsökning. Centralen är inte problemet.

VLs stationer gör ingen skillnad på antalet spårvagnar och bussar vid Drottningtorget. Det blir ingen minskad trängsel på spåren/gatorna pga VL. Med VL är vi fast med undermålig utdaterad kollektivtrafik i stan. VL är usel mtp framtida stadsutveckling. Den kommer inte ske i 1600-talsstaden och i Haga. VL utgår från gångna decenniers småstad inte framtidens. Innanför Vallgraven finns inte ens 10% av arbetsplatserna i Göteborgs kommun. Nästan alla ska vidare. VL hjälper inte dem på något sätt, gör bara resan 5-10 minuter längre för pendlare och för alla andra varken från eller till.

Nej, riksdagen kommer inte tvinga Göteborg att ha kvar TS om Göteborg begär att ta bort den.

Nej, sträckningar som inte går till Centralen föll bort för att politíkerna beställde en utredning om tunnel till Centralen. Det har inte gjorts någon utredning om något alternativ till det.

Jonas: Att en fastighet skulle rivas i Olskroken är väl ändå en fullständig bagatell i sammanhanget? Det ska grävas för 30 miljarder. Byggplaner läggas på is i 20 år i väntan på VL. TS-pengar som kunnat gå till kollektivtrafik bindas upp i decennier av avbetalningar och räntor på VL. Du tror på fullt allvar att kollektivresandet gynnas mer av VL än av en rejäl upprustning av kollektivtrafiken i stan? Även om de vildaste förhoppningarna om ökat tågpendlande slår in så är det ändå bara någon futtig procent av totala antalet resor. För alla som inte tågpendlar tillför VL ingenting alls.
 0
Hans-Olof Hansson (29 Juli 2014 08:37):
Nej, FA och Västlänken har inte samma kapacitet. Västlänken är bättre och klart nyttigare och bidrar kraftigt till att avlasta centralen. Den har ju två stationer till där folk kan byta och det kommer att märkas även på spårvagnarna centralt!

Jo, riksdagen kommer inte att släppa trängselskatten om inte Göteborg kommer med en alternativ finansiering där de själva ersätter bortfallet från trängselskatten. Det kan du vara helt säker på. Ingen kommer att hjälpa Göteborg med alternativ finansiering!

Sträckningar utan nytta kommer inte att byggas. Det innebär att centralen måste trafikeras, annars blir det ingen sådan variant!

Västlänkens budget är 20miljarder i 2009 års penningvärde, inget annat. Enligt projekteringen så kommer den att landa väl under de pengarna. Den är helt klar 2026 och öppnar som en säckstationen för Västlänken/centralen redan 2023! Varje enskild plats i markplan är påverkad max ca 2 år. Av 8 km tunnel så ligger 6 km i berg och den byggnationen kommer inte att märkas i stan. Mer än 1 km av kvarvarande ligger på platser där få.människor rör sig så störningen där blir minimal. Kvarvarande sträcka är uppdelad på flera platser och tider vilket minskar störningarna för dem med. Det kommer att märkas, men trafik och allt annat runt bygget kommer att fungera! Det är inga problem för staden att Västlänken byggs.

FA kräver dels rivningar och blockerar dessutom stadsbyggnad i Gullbergsvass. Västlänken möjliggör istället stadsbyggnad och stödjer stadens och regionens framtida utveckling på ett utmärkt sätt med regionförstoring som resultat!
 0
Hans-Olof Hansson (29 Juli 2014 09:25):
Tågpendling via Västlänken tillför kollektivtrafiken mycket eftersom många bilister flyttas över till kollektivtrafik och pendeltåg. FA är inte värd pengarna eftersom den inte är tillräckligt bra.
+1
Ottosson (29 Juli 2014 10:00):
Hansson: Jo, FA har samma kapacitet. Möjlighet att byta på annan station avlastar inte några spår/gator. Den stora vinsten med FA är att Göteborg inte förlorar de många decennier som koncentreras på VL och dess avbetalningar.

Kollektivtrafiken behöver inte fler resenärer till dagens system. Det är inte avsaknad av passagerare som gör att det tar evigheter och ofta blir förseningar att åka kollektivt i stan. VL hindrar utvecklingen, pumpar bara in fler passagerare i samma system (om det nu blir någon ökning av pendeltågsresenärer att tala om, svårt att se vad som skulle locka bilister. Det blir samma pendeltågsresa som idag fast för de flesta kommer den ta 5-10 min längre).

Du har missförstått. Riksdagen är landets lagstiftande församling. Det finns ingen lag som säger att Göteborg ska betala X antal miljarder. Det finns ett avtal med TV, VGR och RH. Detta avtal kan som vilket annat avtal som helst brytas. Om Göteborg begär att TS tas bort så gör riksdagen det.

Vi är ju överens om att ingen av oss tror någon annan är intresserad av att vara med och betala för VL så jag tror inte du behöver säga det fler gånger. Ingen TS och ingen finansiering på annat sätt från övriga parter, ingen VL. Väldigt enkelt. Finns ingen anledning att hålla på och krångla till det med skrämselpropaganda om orimliga skattehöjningar som aldrig kommer inträffa.
+3
Mikael Kreutz (29 Juli 2014 12:33):
Jo, Ottosson, VL avlastar spår och gator kring Brunnsparken genom att skapa fler centrala knutpunkter för kollektivtrafiken. Linjenätet i centrala stan håller på och kommer ritas om och bli snabbare och mindre sårbart. Inom tätorten Göteborg kommer VL också bli ett attraktivt alternativ till buss och spårvagn. De tre VL-stationerna samt Gamlestan och Mölndalsbro blir en minitunnelbana för oss Göteborgare. Och tänk då på möjligheterna med en eventuell utbyggnad mot Hisingen och Frölunda.
+3
Sven R (29 Juli 2014 13:00):
Angående småstadstänk/storstadstänk; Jag frågade Mikael Bigert i någon tråd på Yimby om han kände till någon storstad som tänkt "stort" genom att utlokalisera centralstationen till periferin. Han blev svaret skyldigt. Sanningen är ju att flera storstäder bygger pendeltågstunnlar under sin stadskärna just för att det ger bäst förutsättningar för dynamisk stadsutveckling. I vår närhet Oslo, Malmö, Stockholm, Helsingfors. Kreutz har rätt, det blir en minitunnelbana som det nya Göteborg kommer att växa kring. Glöm inte bort stationerna vid Mölndal och Gamlestan.
+3
Jonas German (29 Juli 2014 13:25):
Samt Partille, också i tätorten.
+2
Erik Jonson (29 Juli 2014 19:02):
Lägger till Sävenäs och en framtida station vid Brunssbo.
+1
Hans-Olof Hansson (29 Juli 2014 19:20):
Lägger till stationeri Säve och möjligen även Skogome. Hittills så är enbart stationer i Göteborgs närhet nämnda. Men pendeltågsnätet, inklusive tänkta utökning, täcker ett område som sträcker sig ut till Uddevalla, Trollhättan, Borås och Varberg! Tät snabb trafik som kommer att göra underverk för att minska bilpendlande inom området!
 0
Hans-Olof Hansson (29 Juli 2014 19:30):
Jo, Västlänken har större kapacitet och nyttan FA! Det är ju den större nyttan som gör att Västlänken får nästan samma nyttokvot som FA, trots att Västlänken kostar mer än vad FA gör! Göteborg behöver den större nyttan som Västlänken ger eftersom det ger bättre förutsättningar för en bättre stadsutveckling! Västlänken är klar för drift som säckstation redan 2023 och full drift 2026.

Kollektivtrafiken behöver definitivt fler resenärer än idag eftersom en orimligt hög andel av pendling sker med bil idag. Det finns varken ekonomi eller plats för en ökad bilpendlande så de måste i ökande.

Västlänken kortar restiderna för resenärerna och ger kraftigt utökad turtäthet. FA kortar inga restider alls, den leder bara till än större trängsel på och rund centralen.

Det finns en lag om trängselskatt i Göteborg. Riksdagen kommer inte att ta bort den om intäkter från den inte ersätts. Det kostar att bryta avtal. I detta fallet så kostar det Göteborg drygt 14 miljarder! Skattebetalarna i Göteborg får se sin skatt höjd med 1 kr och alla andra slipper undan. Det är ingen så förtjust i, så därför är det bäst att behålla trängselskatten!


Det är många som vill vara med att betala för Västlänken! Samtliga parter som skrivit på avtalet är glada och villiga att betala för den!
 0
Hans-Olof Hansson (29 Juli 2014 20:33):
Trafiken stoppas om.Bron försenas.

Artikel i dagens GP. Ej på webben, kan läsas på eGP. Se sidan 6 i tidningen.

Göteborg riskerar mycket om de inte omgående börjar planera bron för rätt höjd.
+1
Hans Jörgensen (3 Augusti 2014 18:58):
Tillbaka till ämnet va, bron, med en liten reflektion:

Var uppe i Trollhättan och kikade på slussområdet. Verkligen ett besöksmål att rekommendera för den som vill (åter)upptäcka något av allt som finns att se här i Västsverige.

Det är klart imponerande att redan i sekelskiftet 1700-1800 skapades första farbara slussleden uppför vattenfallen.

Då känns den västsvenska diskussionen om brohöjd rätt fånig. Undra vad Peter Bagge med flera bakom slussbygget skulle tycka idag om Hisingsbron. Jag gissar att de hade tyckt det var självklart med fler broar i Göteborg.

Alltså, dagens fungerande slussar är totalt 6 stycken mellan Lilla Edet och Vänern, varav 4 i Trollhättefallen. Där kan vi tala om övervunna hinder för sjöfarten. Men det intressanta är att det går att passera, till fots, över flera av slussportarna (förutom vid fartygspassage försås). De utgör alltså både en port för sjöfarten och samtidigt en extremt lättpasserbar bro!
 0
Hans-Olof Hansson (6 Oktober 2014 17:02):
Vad var det jag sa? Lågbron över älven är nu överklagad!

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​250​9435-​tillstande.​.​
 0
Mats O. (6 Oktober 2014 17:34):
Det var väntat att bron skulle överklagas.

Var det Siesjös idé att bron skulle bli 7 meter lägre än nuvarande?
 0
Hans-Olof Hansson (6 Oktober 2014 18:46):
Nej, det kom nog allt Göteborg på själva innan han tillträdde.
 0
Hans-Olof Hansson (6 Oktober 2014 18:52):
Fånigast av allt var nog vilkoret att "mäta och se h r det fungerar i fem år" för broöppningar och kollektivtrafik med den låga bron. Jaha. Ochbvad gör man när det visar sig att den låga bron inte fungerar? Hur höjer man den då??
 0
Sven R (6 Oktober 2014 20:34):
Man kommer att hänvisa fartygspassagerna till natten. Så märkvärdigt är det inte. Sjöfolk jobbar redan på natten.
 0
John Johansson (6 Oktober 2014 21:05):
Att bron skulle överklagas har ju stått klart ganska länge. En icke-nyhet alltså. När domen från Mark- och miljööverdomstolen kommer däremot, då har vi en högintressant nyhet, oavsett utfall.

Hansson: Varifrån kommer citatet "mäta och se hur det fungerar i fem år"?
 0
Mats O. (6 Oktober 2014 21:05):
Det är bara att bygga bron 7 meter högre.

Cyklisterna får trampa lite hårdare. Dessutom kommer ju alla ha elcyklar i framtiden.

Case closed.
 0
Hans-Olof Hansson (6 Oktober 2014 21:10):
Det kommer ur beskedet från Mark och miljödomstolen där de gav besked om att bron skulle få byggas.

Undrar om Miljööverdomstolen kan dra tillbaka den tillåtlighet som lägre instans meddelade?
 0
John Johansson (6 Oktober 2014 21:14):
Har du läst domen själv eller stod det i någon nyhetsrapportering?
 0
Hans-Olof Hansson (6 Oktober 2014 21:27):
Det står bland annat i GP http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2490​396-​gront-​ljus.​.​

Citatet är väl mer korrekt "Inom fem år från att bron tagits i bruk skall Göteborgs Stad redovisa för domstolen hur bron påverkat sjöfarten."

Men frågan kvarstår; vad skall man göra efter 5års drift om det visar sig att det är ohållbart och bron är för låg? Riva bron? Jo, tjena. Skadan är då ohjälplig.

Edit:
Jag har försökt hitta domen på domstolens hemsida men lyckas inte. Det tycks inte gå. Domstolen borde vara denna http:​/​/​www.​vanersborgstingsratt.​domstol.​se/​Om-​tingsrat.​.​
 0
John Johansson (6 Oktober 2014 21:54):
Ok, det stod i GP-artikeln alltså. Jag måste ha missat det när jag läste den. Det står ju iofs effekterna på sjöfarten och inte på kollektivtrafiken, men annars verkar det stämma. Ja brons höjd kan de ju knappast göra så mycket åt när den redan är byggd, men det kanske kan finnas andra åtgärder. De kanske kan bygga en sån här: http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​S3R4Yd0​-​kdo ;) Domen kan antagligen begäras ut här: http:​/​/​www.​vanersborgstingsratt.​domstol.​se/​Om-​tingsrat.​.​ men de är inte nödvändigt. Jag var bara intresserad av var du hade läst det.
 0
Hans-Olof Hansson (6 Oktober 2014 22:06):
Jag tror inte den slussen är en lösning direkt för yrkessjöfarten. Intressant lösning för småbåtar dock. Istället för att krångla till det med konstiga varianter på slusslösningar i strömmande älv så kanske de istället borde göra rätt från början och bygga den högre. Det fungerar ju idag, så varför skulle det inte fungera imorgon?

Jag såg sidan där man sannolikt kan begära ut domen. Jag letade efter en sida där man kunde läsa den på webben. Men det tycks inte finnas. Möjligen att jag beställer den i alla fall till sist, av ren personlig nyfikenhet.
 0
John Johansson (7 Oktober 2014 01:18):
Tja, varför de inte vill bygga en högre bro är ju allmänt känt. Jag tror kanske inte heller så mycket på sluss, men det är kanske ett bättre alternativ än att bygga om bron om det skulle bli stora problem. Kanske finns det andra åtgärder som är billigare.

Om man bygger bron på den förslagna höjden så gör man det naturligtvis i tron att det ska fungera utan stora problem. Men det är väl ändå bättre att man efteråt kontrollerar att så verkligen är fallet, än att man bara blundar och antar att man hade rätt.
 0
Hans-Olof Hansson (7 Oktober 2014 07:49):
Blundar och antar att man har rätt är ju precis vad Göteborg gör nu! Göteborg har kritiserats hårt för att bara se stadens behov och strunta i riksintresset älvsjöfarten.

Den billigaste åtgärden är ju att bygga bron i rätt höjd redan från börjar. Så svårt är det ju inte. Stan fungerar med den brohöjden idag och kommer att göra det även imorgon.
 0
John Johansson (7 Oktober 2014 12:31):
Från ditt perspektiv, där det är helt självklart att det inte kommer fungera med den beslutade brohöjden, är det naturligtvis svårt att se någon poäng i det här. Men om man är övertygad om att det kommer att fungera bra, eller i alla fall ser det som högst sannolikt, vilket staden och ett antal andra tunga instanser verkar göra, så är den beslutade inriktningen helt rimlig.

Blundar tycker jag inte man har gjort. Man har utrett frågan så långt som är möjligt, men detta har ändå inte lett till någon samsyn bland intressenterna. Då återstår bara att låta domstolen avgöra.

Givet att det inte skulle fungera med den beslutade brohöjden, vore det naturligtvis billigast att bygga den högre från början. Men jag syftade på åtgärder som kunde vidtas efter att bron redan byggts. Att det fungerar med dagens brohöjd är det väl ingen som motsäger. Men en lägre höjd skulle ha många stadsbyggnadsfördelar, förutsatt att den inte leder till trafikkaos.
+1
Mattias Bolander (7 Oktober 2014 12:53):
 0
Hans-Olof Hansson (7 Oktober 2014 17:16):
Ja, perfekt, tackar! Det var den!
Att leta via Göteborgs plansidor borde man ju tänkt på långt tidiagre!
 0
Mats O. (11 Oktober 2014 17:10):
Göteborgs stad måste lösa in två parkeringshus vid Lilla Bommen av privata fastighetsägare för 400 miljoner inför bygget av den nya bron. Dessa fastighetsägare vill också ha köpoptioner på markområden i centrum inför stadsförnyelseprogrammet Region City.

http:​/​/​www.​fastighetsvarlden.​se/​notiser/​affar-​40​0​-​milj.​.​
 0
Steffo M (12 Oktober 2014 23:43):
Vad ska 12-metersbron vara bra för?
Om alla fartyg och de flesta segelbåtar ändå måste ha broöppning så kan väl bron sänkas till en nivå som passar ännu bättre för en gata i stan, säg 7-8 meter segefritt så att Älvsnabben kommer under.
Då blir det kanske till och med bra standard för cyklar, spårvagnar o.s.v. med 12-meter är det väl inte mer än acceptabel standard.
Som det är nu blir det dessutom ett fult backkrön på raksträcka.
Så, sänk den!
 0
Hans-Olof Hansson (13 Oktober 2014 07:54):
Det finns båtar som går under 12 meter. Sänker du bron än mer så krävs det fler broöppningar. Det tar 45minuter innan trafiken har återhämtat sig fån en broöppning vilket leder till konstanta trafikstörningar i Göteborg. Höj istället bron så minskar du på antalet broöppningar och därmed reduceras även störningarna. Ett Göteborg med ständiga störningar på grund av en mängd broöppningar är helt ohållbart.
 0
Matthias H. (13 Oktober 2014 10:32):
Steffo M, håller med dig fullständigt. Och så skulle vi behöva ett par sådana broar till.

Sorry Hansson, just i denna fråga håller jag inte alls med dig men det vet du ju om hehehe.
 0
John Johansson (13 Oktober 2014 18:44):
Vad jag har förstått så var den specifika höjden 12 meter segelfritt en rekommendation från Trafikverket. Så har det beskrivits på flera ställen i planhandlingarna. Trafikverket verkar i sin tur basera sin rekommendation på Vänermax-fartygs behov av segelfri höjd. Jag förstår detta som en vision om att sjöfarten på lång sikt ska kunna anpassa fartygsflottan så att en stor andel av fartygen kommer under den nya bron.
Staden har antagligen varit ganska mån om att vara Trafikverket till lags eftersom det är dom som är ägare av riksintresset Vänersjöfarten på Göta älv. Att förslå en 7-8 m hög bro hade kanske varit att gapa efter för mycket eftersom det hade försämrat chanserna att klara sig förbi domstolarna. Dessutom hade det inneburit en markant ökning av framförallt fritidsbåtar som hade krävt broöppning.
 0
Hans-Olof Hansson (13 Oktober 2014 19:25):
Sjöfartsverket, som är den myndighet som har hand om sjöfarten, håller inte med om det förträffliga i den låga bron utan har överklagat. Allt som allt så är det nu 24 stycken som överklagat. Inte heller varvet Gotenius tycker om den låga bron. Artikel finns i GP om det.
 0
John Johansson (13 Oktober 2014 22:52):
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vid Trafikverkets bildande 2010 överfördes "verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen" från Sjöfartsverket till Trafikverket. Det är alltså Trafikverket som har det mer övergripande ansvaret i den här typen av frågor även om Sjöfartsverkets åsikter också väger tungt.
 0
Hans-Olof Hansson (14 Oktober 2014 07:35):
Att Sjöfartsverkets ord väger tungt vad gäller sjöfart är självklart och inte förvånande. Därför är det märkligt att så flaggan gå direkt på tvärs mot vad de säger.

Att en låg bro leder till mer störningar i form av broöppningar är givet. Att en lägre bro ger än mer störningar är självklart. Det är fakta och inget som vi behöver vara oense om. Vill man minska störningarna så är den logiska konsekvensen av det att höja bron, till samma höjd som idag. Alla broar lägre än dagens leder till mer störningar.
 0
Jens B (14 Oktober 2014 23:41):
@ Signatur
Tunnel är en självklarthet. Du som annars är såå för tunnlar kan väl inte ha något emot det?
 0
Hans-Olof Hansson (15 Oktober 2014 07:32):
Det är olika förutsättningar från fall till fall vilket ger olika lösningar. Här så blir det för brant så du får inte ner spårvägen i tunneln. Dessutom så skall bilar, bussar, cyklar och fotgängare med i lösningen. Det går inte och så blir den dessutom dubbelt så dyr som är en bro samtidigt som den inte kan lösa allas behov. Det krävs ytterligare lösningar för det. En bro också, kanske?

Rampen, eller snarare diket, ner till tunneln blir heller inte att leka med. En ramp till en bro är ju i sammanhanget problemfri. Så fort den är ca. 2m över mark så kan du promenera under den. Det funkar inte med en ramp ner till en tunnel.
 0
Hans Jörgensen (15 Oktober 2014 20:45):
Fast Hansson, ramper blir det var spårvägen än ska grävas ner. Till exempel en Allélänk måste väl upp till ytan någonstans om den inte ska fortsätta i tunnel under älven (vilket kanske vore det lämpligaste), eller om den ska förbindas med exempelvis nuvarande "snabbspåret" till nordost.
Du brukar väl själv förespråka att gräva ner spårvägen bit för bit inne i stan. Men nånstans måste den ju upp även om det inte råkar vara under älven.
 0
Hans-Olof Hansson (16 Oktober 2014 07:57):
Ja, det blir det. Men det r innebär inte att de ramper kan placeras var som helst. Det är trångt om yta för att kunna komma ner under älven vid Götaälvbron. Allélänken är tänkt att komma upp vid GPS hus. Där finns det mer plats och det är inte lika tät och attraktiv stad.

Ja, jag tycker spårvägen kan grävas ner bit för bit. Men när man gör det så galleriet att välja sträckor och placering av eventuella ramper på ett sådant sätt att störningar minimeras.
 0
Herbert (17 Oktober 2014 10:35):
Eller så gör man en bro med en högre del (+19m)för kollektivtrafik, som ändå kommer in på pelare från centralenområdet, samt en lägre del för gång-, cykel- och biltrafik (säg +5m)som vackert får vänta när (de 3?) fartygen passerar. Dvs man kan öppna lågdelen utan att öppna högdelen. Bron kan då använda sig av samma grundläggning och fundament och borde därmed inte bli orimligt mycket dyrare. Kollektivtrafiken slipper större störningar och gång och cykel får en riktigt låg passage..
 0
Mattias Bolander (17 Oktober 2014 11:30):
Herberts förslag låter intressant. Är det rimligt? Skulle det funka? (För det är ju sant att spårvägens ramp upp mot Hisingsbron kommer att börja nästan på samma ställe som dagens ramp på södra sidan, om jag förstått det rätt.)
 0
Hans-Olof Hansson (17 Oktober 2014 12:26):
Då blir det två broar, och priset ökar...

Nu hör de ju till saken att staden i alla fall vill bygga ännu en låg bro som cykelbro. Då skulle man trots allt få två broar. Då blir det ju ändå konstigare varför man inte kan bygga en hög bro redan från början.

Götheborg går inte under nya bron, ens när den är öppnad, utan att plocka ner masterna!
 0
Mattias Bolander (17 Oktober 2014 14:14):
Med den högre bron för bilar måste ju de långa bilramperna på båda sidor om älven lösas på något sätt. Finns det idéer hur dessa ramper skulle kunna byggas bättre än i dag utan att drabba stadsutvecklingen negativt?

(Spårvagnarna kommer ju redan vid låg bro att ha lång ramp, som hade kunnat utnyttjas för att nå en högre höjd än bilarna.)

Rent trampmässigt, för min personliga del, så spelar höjden på bron inte så stor roll när jag cyklar. Jag trampar på rätt bra över bron. Men andra cyklister, och gångtrafikanter, föredrar säkert en lägre bro.
 0
Jens B (17 Oktober 2014 14:23):
@Signatur
Om det funkar med en tunnelramp på centralt belägna Polhemsplatsen så måste det rimligen gå lika bra vid Gullbergsvass. Alltså en tunnellösning för kollektiv- och övrig fyrhjulig trafik och lättöppnad lågbro för cyklar och gångtrafikanter.
Klappat och klart - alla blir nöjda!
 0
Hans-Olof Hansson (17 Oktober 2014 15:48):
Nej, det gör det inte. Götatunneln med mera gör det för trångt. Bara för att en lösning fungerar på ett ställe så innebär det inte att den fungerar överallt.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.