Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bostadsbyggandet i Göteborg

 

När vi glada i hågen satte oss att sammanfatta år 2013 så visste vi att det gått lite trögt under året, men när siffrorna framträdde svart på vitt slogs vi av häpnad. Både det pågående (bo)stadsbyggandet och antalet bostäder i nya planer på samråd har sjunkit kraftig under 2013. Och bostadsbyggandet faller från nivåer som aldrig varit i närheten att uppfylla målet om 2500 nya bostäder per år. Det här ser illa ut för framtiden så det är på sin plats med en djupare analys.

Analysen är av intresse om vi vill förstå bostadsproduktionen i Göteborg och om vi ska fundera över om något bör förändras. Den är också av intresse för att kunna tolka det som kommer att sägas i den kommande valrörelsen. Våra politiker kan välja att tala om påbörjade, färdigställda, antagna eller initierade planer så det behövs en något mer komplett bild för att kunna hänga med.

Fastighetskontoret presenterar kvartalsrapporter över bostadsbyggandet i Göteborg. Dessa rapporter ger dock en relativt begränsad bild om man vill söka historiska trender och spå in i framtiden. Därför har jag botaniserat i SCBs statistikdatabas för att plocka fram siffror på antal färdigställda och påbörjade lägenheter över längre tid.

 

Färdigställda bostäder

Vi börjar först med det som har kommit ut på banan och det är antalet färdigställda bostäder. 

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus per kvartal. För varje kvartal summeras även de lägenheter som färdigställts under de senaste fyra kvartalen, dvs. under ett år. (Klicka på bilden för större.)

 

Här ska påpekas att vi tittar endast på nya lägenheter i nybyggda hus. Genom ombyggnad (t.ex. nya vindvåningar och omvandling av verksamhetslokaler) tillkommer ytterligare ca 200 nya bostäder per år.

Som synes har vi sedan dippen 2010 kvartal 1, som beror på finanskrisen 2008, haft ett långsamt ökande av antalet färdigställda lägenheter och det ser ut som att vi snart skulle kunna uppnå det uppsatta målet om 2500 bostäder per år. Men tittar vi över längre tid är det ingen markant förändring som har skett under de senaste 10 åren. Vi har haft liknande toppar 2004/2005, 2006/2007 och framförallt 2008/2009.

Studerar vi mandatperioder (med start kvartal 4 och slut kvartal 3) så färdigställdes år 2002-2006 i genomsnitt 1731 bostäder per år, år 2006-2010 färdigställdes 1464 bostäder per år och sedan 2010 kvartal 4 har det färdigställts 1951 bostäder per år. Som vi strax ska se så tyder tyvärr allt på att det nu kommer att vända neråt igen. Utgår vi från det antagandet så är det bara en skenbar ökning under innevarande mandatperiod som vi ser.

 

Påbörjade bostäder

Så långt har vi tittat på dåtid och nutid. Om vi ska studera vad som kommer att hända i den närmaste framtiden så är det de påbörjade lägenheterna som är intressanta.

Antal påbörjade lägenheter i nybyggda hus per kvartal. För varje kvartal summeras de lägenheter som påbörjats under de senaste fyra kvartalen, dvs. under ett år. (Klicka på bilden för större.)

 

Vi ser att vid årsskiftet 2010-2011 då målet var nära att nås (och det gjorde det kvartal 2 år 2010 till kvartal 1 år 2011 om vi också räknar med ombyggnad), men sedan dess har antalet påbörjade bostäder stadigt minskat för att kvartal 3 år 2013 vara nere på 1500 bostäder under det senaste året. Tittar vi på lite mer långsiktiga trender över mandatperioder så har antalet påbörjade bostäder i medel legatstill still runt 1800 bostäder per år i mer än 10 år.

Om vi lägger kurvan för de påbörjade tillsammans med den med de färdigställda så får vi en ganska bra överensstämmelse mellan kurvorna om den för de påbörjade lägenheterna är förskjuten sju kvartal framåt i tiden. Det vi påbörjar idag kommer att styra vad som färdigställs om drygt 1,5 år. Allt tyder på att vi kommer att få se en stagnerande och sjunkande bostadsproduktion och framförallt kommer inte något kraftigt lyft upp mot 2500 bostäder per år inom de närmaste 1,5 åren.

Antal påbörjade och färdigställda lägenheter i nybyggda hus per kvartal. För varje kvartal summeras även de lägenheter som färdigställts under de senaste fyra kvartalen, dvs. under ett år. Kurvan för påbörjade lägenheter är förskjuten sju kvartal framåt i tiden. (Klicka på bilden för större.)

 

Bostäder i samråd

Och ännu längre framåt i tiden blickar vi om vi studerar de detaljplaner som gått ut på samråd under de senaste åren. Här har jag utgått från Yimbys årliga sammanställningar där vi har filterat bort små serviceboenden och andra specialfall. Klicka på årtalen för att komma till sammanställningen för respektive år.

År: antal planer – antal bostäder
2009: 25 – 4050
2010: 10 – 1052
2011: 14 – 946
2012: 23 – 4285
2013:   9 – 1176

Under åren 2011-2013 så har i genomsnitt strax över 2000 bostäder per år gått ut på samråd, vilket ska jämföras med målet under samma period om 2500 bostäder per år. Över 3500 bostäder behöver gå ut på samråd under 2014 för att vi ska kunna närma oss målet. För att förstå tiden det tar från samråd till påbörjad och färdigställd bostad kan vi lista de stösta planerna som var på samråd år 2009: Skeppsbron, Stora Torp, Opaltorget, Kvibergs ängar och Sannegården Centrum. Av dessa är det är bara de två sista som startats. Så det låga antalet bostäder i planer på samråd kommer vi att få dras med flera år framöver.

Och protokollen från byggnadsnämnden ger att under 2013 har Stadsbyggnadskontoret tyvärr bara fått i uppdrag att sätta igång planarbete för ca 1500 bostäder. Det är svårt att hitta någon omedelbar ljusning.

Detaljplanen för Skeppsbron som var ute på samråd 2009 är fortfarande inte antagen.

 

Jämförelse med Stockholm och Malmö

Så långt har vi konstaterat att Göteborg inte når upp till sitt eget påtagna mål. Nästa steg är att fundera på hur bostadsproduktionen i Göteborg står sig i jämförelse med Malmö och Stockholm. Föga förvånande producerar Stockholm mest i absoluta tal, följt av Göteborg och Malmö, även om Malmö i perioder nått upp till Göteborgs produktion.

Antal påbörjade lägenheter i nybyggda hus. För varje kvartal summeras de lägenheter som påbörjats under de senaste fyra kvartalen, dvs. under ett år. (Klicka på bilden för större.)

 

Lite mer intressant bli det om vi tar hänsyn till de olika städernas storlek. Följande figur visar antalet påbörjade lägenheter i städerna per 1000 invånare.

Antal påbörjade lägenheter i nybyggda hus per 1000 invånare. För varje kvartal summeras de lägenheter som påbörjats under de senaste fyra kvartalen, dvs. under ett år. (Klicka på bilden för större.)

 

Det som framträder är att i perioder lyckas både Malmö och Stockholm påbörja dramatiskt många fler bostäder per invånare än Göteborg, t.ex. 2006/2007 och 2010/2011. Över en cykel producerar både Malmö och framförallt Stockholm betydligt fler bostäder än Göteborg. Notera att trenden senaste året är uppåt i Stockholm, svagt uppåt i Malmö medan den är fallande i Göteborg.

 

Vad är problemet?

Sammantaget med alla de längre trenderna så kan vi kanske enas om att det stora lyftet har helt uteblivet. Ett lyft som skulle innebära att produktionen svänger kring målet om 2500 bostäder per år istället för kring 1500-2000 bostäder per år. Under den senaste mandatperioden saknas 500 bostäder per år för att nå upp till målet oavsett om vi tittar på färdigställda, påbörjade eller vad som har gått ut på samråd. Över lite längre tid så levererar Göteborg klart sämre än Stockholm och även Malmö.

I våras tittade vi på inflyttning och bostadsproduktion över längre tid och konstaterade att målet i sig på 2500 bostäder per år är på tok för lågt. Behovet av bostäder ökar mycket snabbare än bostäder planeras och produceras även om vi skulle nå målet, vilket vi som synes inte är in närheten att göra. Dessutom tar den uppskattningen bara hänsyn till de som accepterar att packa ihop sig i det begränsade bostadsbetåndet med de kontraktsformer som erbjuds. Utöver dessa tillkommer alla de som väljer bort Göteborg på grund av bostadsbristen eller de som flyttar till kranskommunerna för att önskad bostad inte finns eller är för dyr.

Uppskattat bostadsbehov med antagande om 600 nya bostäder per 1000 nya invånare (typiskt för storstad) och antalet bostäder. 

 

Det är uppenbart att ambitionen behöver höjas och att något behöver göras så att målet verkligen uppfylls. Vad är problemet? För Göteborgs framtid och för alla de som vill vara en del av Göteborgs framtid måste problemet identifieras och lösas. Omedelbart.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister (7 Januari 2014 08:24):
Illustrationen med den sjunkande grävmaskinen visar att problemet är stigande havsnivå och för mycket lera i Göteborg.
 0
Martin (8 Januari 2014 05:59):
Leran är attityden hos våra politiker . Genom detaljstyrning via kommunala bolag och seg handläggning av fega administratörer får vi dessa resultat .
 0
Mats O. (8 Januari 2014 07:12):
Det värsta är kanske att utmanarpartierna mot det röd-grön-blåa systemet, Vägvalet, Sverigedemokraterna och Dennis Töllborgs parti Öppna Göteborg, inte erbjuder så mycket alternativ till dagens ordning.
 0
Martin (8 Januari 2014 10:37):
Så är det nog. Alliansen har varit gisslan i styrelser och andra beslutorgan och på det sättet tappat all möjlighet till opposition. Hörde en intervju där en folkpartist kritiserade Anna J. Direkt kom replik om att FP suttit med i samma styrelser. Sälj ut mark! Kladda inte med massa styrning av klåfingriga politiker och tjänstemän, då kommer byggandet snabbt.
 0
zoo (8 Januari 2014 16:00):
Av bilden att döma har bygget av Västlänken redan startat.
Lycka till!
 0
Krister (10 Januari 2014 08:15):
Det är bäst att först få kunskap om en fråga innan man beslutar.
Det verkar som om politikerna inte informerats tillräckligt om alternativen när beslutet fattades. Nu är det inte många politiker som vågar uttala någon bestämd åsikt i denna fråga.
Innan vi sätter spaden i jorden bör vi avvakta folkomröstningen om trängselskatt. Visar det sig då att majoriteten är emot trängselskatt bör hela västlänkenpaketet rivas upp och alternativen utredas.
 0
Mats O. (10 Januari 2014 12:09):
Vad har västlänken med bostadsbyggandet i Göteborg att göra ?

Har jag missat nåt ?
 0
Hans-Olof Hansson (10 Januari 2014 14:00):
Mats O.
Det finns ingen koppling.
Annat än folk har fått för sig att det inte går att gräva i Göteborgsleran. Att vi gjort det sedan 1600-talet tycks ha gått dem förbi... ;-)
 0
zoo (11 Januari 2014 08:04):
Hansson och Mats vet säkert att i en stad så hänger allt ihop.
+1
zoo (30 Januari 2014 00:23):
Något som tydligt visar hur Göteborg är på G är de nyligen presenterade djärva planerna för Frihamnen; en grönsaksodling och, kanske, en bastu av något slag. Som kanske blir permanent.
Allt enligt Hanna Areslätt, projektledare för Frihamnen.
 0
Sven Renquist (30 Januari 2014 03:58):
Hur menar du nu Zoo?
 0
zoo (30 Januari 2014 10:04):
Vad jag menar? Att ambitionsnivån är imponerande så klart.
Läs artikeln från 28e januari i GP.
Länk finns under "Nyhetstips" här på sidan.
 0
Sven R (30 Januari 2014 15:53):
Ja det är ju bra att de vill ordna något temporärt som funkar parallellt med att stadskvarteren växer fram. Racingbanan måste ju stänga. Jag förstår att du blir imponerad då du brukar jämföra med Stockholm. Bastun "Badringen" var tydligen för djärv för huvudstadsborna
 0
zoo (31 Januari 2014 09:19):
Jag hade helt glömt bort Badringen. Som var ett flytande hotell med möjlighet till bad.
Att den aldrig kom på plats beror på att till skillnad mot i Gbg så finns ett skönhetsvärde i stockholms stadsrum som är värt att ta hänsyn till.
 0
Sven Renquist (31 Januari 2014 12:58):
Ja precis. I Stockholm finns ingen djärvhet, bara ursäkter.
 0
Jesper O (1 Februari 2014 01:02):
Ja, fy f-n vad vackra ursäkter de har där uppe. Här är det djärvt nästan överallt! Landala, Olskroken, Annedal, Masthugget, Nordostpassagen, Hängmattan mm - bara såå djärvt!
 0
KRISTER (1 Februari 2014 10:49):
Bostadspolitiken bör har ambitionen att fungera som en broms för suburban utspridning av stadsmiljön.
Allmännyttan i sin traditionella form är avliden och ska numera skötas enligt affärsmässiga principer. Privata aktörer är enbart ute efter snabba vinster och undviker att bygga hyresrätter. Resultatet är en enorm brist på hyresrätter, medan nybyggda bostadsrätter numera kostar minst 50.000 kr/kvm att förvärva.
 0
Woyland Wallin (27 Februari 2014 15:22):
Hej speciellt Krister.
Det är Allmännyttan som är orsak till kostnadsökningen i Göteborg.
Hade man inte belånat och saboterat ekonomin, för de äldre beståndet i Allmännyttan, skulle man ju ha kvar ett bestånd, som kunde konkurrera med de privata fastighetsägarna. På grund av den ohäjdade belåning man ägnat sig åt, på de äldre bostadsbeståndet (55%), hade man varit en god kämpe mot de privata och hyreslägenheterna skulle vara ett bra alternativ till första gångs boende mm. I dag är Allmännyttan hyres ledande på hyres bostäder.
Inte de privata förde har inte belånat sina fastigheter på långa vägar som Allmännyttan har gjort.

W Wallin
 0
Hans-Olof Hansson (2 Mars 2014 16:19):
Genom att INTE bygga hyreslägenheter så har de kommunala bolagen hjälpts åt att höja priserna på bostäder. Ju fler i kö, desto desperatare köpare som måste ha någonstans att bo. Sedan, så som av en händelse..., så bygger de bostadsrätter som de sedan säljer med god vinst. Så agerar den som enbart har kortsiktiga och snabba vinster för ögonen. Skam till sägandes så är det kommunala bolag som gör det! Fy!
 0
Woyland Wallin (10 April 2014 15:57):
Bostadsbyggandet i Göteborg står still beroende på de kommunala politikerna. De har planmonopolet, tolkningsföreträdet och sin arbetsplats som stoppar allt framåtskridande.
När tjänstemän får en ansökan gör man ett ärende av det. Därefter påbörjas en tre till fyra års process, med att arbeta med det speciella ärendet. Ambitionen att få ärendena färdiga har man aldrig haft och behöver inte heller ha.
Man har sin lön, kan komma och gå när man vill, ingen låg konjunktur, inga prestanda krav, inget redovisnings krav eller annat, som i andra bolag/företag skulle påskynda handläggningen av ärenden, finns hos de kommunala tjänstemännen. Varje dag sitter de och ser framemot en frikostig pension. Vilket gör att kravet om att prestera för att bygga hus, inte existerar hos dem.
W Wallin
 0
Hans-Olof Hansson (10 April 2014 18:18):
Bostadsbyggandet behöver dubblas, bara för att hindra att kön byggs på. Byggandet behöver tredubblats uthålligt i 20år innan större delen, men inte hela, kön är borta. Göteborg är mycket långt från det målet.
 0
Woyland Wallin (1 Maj 2014 18:49):
Öka takten på SBK är omöjligt.
De som arbetar där har inte betalt för att "påskynda" ärendena.
I SBKs arkiv finns "TUSENTALS" med ärenden från företag och privata markägare, med önskan om bygglov för sin ägandes mark. Det finns "TUSENTALS" önskemål om planbesked på egen mark.
Inget av de önskemål, som framförts har expedierats, utan har istället arkiverats. Kanske om sanningen skall fram, tar man ett 20 tal ärenden ur botten, på högen, som ju är åtskilliga år gammal och kontaktar markägaren och frågar hur läget är?
De som tjänstemannen får som svar i luren, lämpar sig ej att i detalj redovisa.
Endast ett fåtal av de som man tar fram varje år blir, som Persson på plankontoret säger, ett färdigt planarbete. Men då först efter ytterligare 3-5 års väntan.

Samma gäller för Fastighetskontoret, under fem år sökte många, som inte har egen mark, eller inte kan få sin mark exploaterad. Man lade in om markanvisnings önskemål hos Fastighetskontoret.
589 önskemål på fem år och man expedierade 76markanvisningar, som slutade med bostäder, av dessa var det 6 stycken, som var småföretag, allt detta under 5 ÅR.
Skulle SBK och FK uträttat, eller handlagt hälften av de som sökt, skulle Göteborg ha en liten överproduktion av olika typer av bostäder, för olika kostnads och hyres nivåer.

Men det skulle ju inte vara bra, eller ?
WW
 0
Krister Malmqvist (3 Maj 2014 06:20):
So WW skriver är handläggningen av ärenden från privatpersoner satta på undantag. Man prioriterar stora projekt. Det finns markområden lite här och var där man målat områdena som industriområde, naturområde, reservat för framtida väg eller dylikt. Dessa beteckningar ligger kvar årtionde efter årtionde och medför att byggloven ej beviljas. Om däremot Skanska, PEAB eller NCC har köpt in ett större område blir trycket större och då blir behandlingen av ärendet snart offentlig. Då vågar man inte lägga ärendet i arkivhögen.
 0
Hans-Olof Hansson (3 Maj 2014 11:44):
Om det är omöjligt att snabba upp handleningstiderna för ett ärende så får man helt enkelt öka mängden ärenden. Dubbla antalet pågående ärenden till att börja med. Beordra de kommunala bostadsbolagen att bygga. De bolagen bestämmer man själv över och då går de att tvinga till aktion.
+1
Woyland Wallin (10 Maj 2014 10:43):
Bostadsbyggandet i Göteborg är under all kritik och en allvarlig orsak till alla de utredningar och skriverier, som presenteras.
Världsbanken har yttrat sig och anser att Sverige är i ett mycket kritiskt läge, med de regelverk som hindrar ett sunt bostads byggande. OECD har anmärkt kraftigt på Sverige, som ett hot mot EUs ekonomi. EU kommissionen har tagit upp Sveriges situation både ekonomiskt, som en riskfaktor och ett hinder för tillväxt. IMF har noterat Svensk bostadsbyggande och den höga upplåning per enhet och en mängd forskare här ilandet, har särskilt tryckt på att regelverket, (då planprocessen ) ses som ett hot mot ekonomin, utbudet av bostäder och tillväxten i landet.

Trots detta har vi ett system, där en knappt handfull tjänstemän styr över bostadsförsörjnings programmet i Göteborg.

De har ingen erfarenhet av vare sig bostadsbyggande, företagande i byggsektorn eller har ens slagit ihop två bräder med en spik. Dessa tjänstemän sitter på den mest viktiga och ekonomiskt avgörande positionen i hela Göteborg, "den kommunala marken". Bostadsbyggandet utgör, när den är frisk, är sund och har ett rikt utbud av bostäder, utgör då 30% av BNP.
Med detta ansvar, som inte går att jämföra med någon annan position i samhället, sitter endast ett fåtal personer och styr med den kommunala marken som vapen.
De kan få en Armani klädd direktör på ett stort byggföretag, att krypa, släpandes med tungan på marken och utföra de mest underliga rörelser och säga de mest fantastiska saker, allt för att kanske kunna få en liten bit mark att bygga hus, de behöver för sin ekonomi, på.

Den tjänstemannaposition som de på Fastighetskontoret har, som ansvarar för marktilldelning, är omänsklig och i högsta grad felaktig, speciellt när de inte behöver vara transparenta, redovisa vad som händer och ensamma kunna styra politiker, utan eget personligt ansvar.
Det är då skönt att veta att till och med Boverket, har noterat detta och vill se vad de kan åstadkomma för förändring.
WW
+1
Woyland Wallin (26 Maj 2014 15:13):
På YIMBYs första sida kan man läsa vad YIMBY vill ha det och hur man ser Göteborg idag.
För ett par dagar sedan, kunde man läsa i GP hur de fyra Direktörerna på de olika Stads- Fastighets- Trafik och Park och Natur kontoren går ut och säger att alla, som kritiserat Stadsutvecklingen i Göteborg har haft fel. Nu har man antagit tre nya "Strategier". "Grön strategi för en tät och grön stad, Trafikstrategi för en nära storstad och Strategi för utbyggnadsplanering". Låter det förståeligt ? Jag begriper inte vad som menas med detta.
Menar kontorens olika direktörer att man skall tillskapa ytterligare regler/strategier och arbete för att fylla sina bord med? Skall man från kommunens tjänstemän ha dessa strategier, som underlag för sitt arbete, kommer det att ta än längre tid att "planera" och att komma till skott.
Dessa strategier, planarbete och försöka att hitta de byggherrar, som skall vara med på detta, kommer att ta mesta delen av tiden fram till 2020, därefter har man kanske 15 år av arbete till 2035.
Skall kommunens tjänstemän nu göra detta, kommer vi att få se många nya områden med släta höga fasad sidor, opersonliga höghus och just det, som YIMBYs trogna inte vill ha.
Tar man däremot bort planarbetet, tar bort arbetet med strategier, tar bort de flesta tjänstemän, som inte gör som politikerna säger, jag menar de tjänstemännen, som inte har läst de olika partiernas program, då kommer vi få den levande staden alla talar om. Vi kommer att få den staden vi vill ha, med gågator, olika husformer, låga hus med affär i botten och boende ovanpå. Smala gator för promenader, kontakt och de vi så starkt saknar idag.
Låter vi dessa Direktörer och tjänstemän fortsätta, som tidigare, kan man lika gärna flytta till Danmark, eller England, för vår stad kommer då mer att likna de, som finns i de Ryska storstäderna, där tjänstemännen fritt har fått härja och planera, med att sedan säga att man inte skall höja hyran på 15 år, eller nått sånt.
Bort med alla höginkomst Direktörer och tjänstemän det blir bara strategier och planarbete med dem.
Låt byggherren bygga, när han vet att han har hyresgäster till sitt bygge och inte när planarbetet är klart.
WW
 0
Hans-Olof Hansson (26 Maj 2014 22:39):
Planarbete med tät integration av infrastruktur och byggnader annars blir det bara pannkaka och kaos. Det är därför strategierna är viktiga så att det man bygger hänger ihop och fungerar.
 0
Woyland Wallin (29 Maj 2014 16:35):
Sign. Hansson
Hade vi kunnigt folk och professionella tjänstemän, som förstod att ett bygge, om man skall ha konkurrens och marknadskrafter med i bilden, för brukarens bästa, kan inte ta mer än några månader, från första tanke till första spadtag.
Dessa "tjänstemannastrategier" kommer att ta månader, ja många år i anspråk.
Till det kan sägas att det finns inget annat land i världen, som har dessa tjänstemän, med höga löner, som utan prestationskrav kan arbeta med "strategier !" under långa tider.
Staden blir inte bättre av tjänstemän, som sitter med strategier på sitt bord, staden blir bra av byggföretag, som bygger för sina kunder och brukaren.
WW
 0
Hans-Olof Hansson (29 Maj 2014 22:25):
Och utan en plan, en strategi, rör hur det skall hänga ihop så blir det förfärligt.
 0
Krister (30 Maj 2014 07:28):
Nu blir det snart nya arkitekttävlingar om "Nya Älvstaden". Sedan följer remisser och diskussioner, därefter blir det expropriationer, domstolsförhandlingar om ersättningsanspråken, fördelning av marken till olika byggare, bygglovsansökan, överklaganden varefter vi börjar om från början igen!
 0
Johannes Westlund (30 Maj 2014 14:48):
De nya strategierna är i grunden bra. De föreskriver att Göteborg ska bli tät och attraktiv blandstad. Det är precis den typen av verktyg som kommunen behöver för att kunna gå emot Nimbys och som politikerna behöver för att stoppa de planerare som fortfarande tror att SCAFT-68 är högsta modet.
+1
Woyland Wallin (1 Juni 2014 13:39):
I alla sammanhang talar man i Sverige om "PLANARBETE", det finns för lite pengar till planarbete, personalen på SBK, kan inte utföra det, som politiker och tyckare vill ha, mer planarbete.

I Sverige finns över hela landet, i varje kommun en Översiktsplan, över alla mark- och vattenområden. Man har kompletterat den med en "Fördjupad översiktsplan i Göteborg", helt ner på kvartersmark.

Utredare efter utredare i byggfrågor, kommer fram till att man inte behöver mer kommunal utredning, över kommande byggprojekt, varför man enhälligt har kommit fram till att "Det kommunala planmonopolet" är meningslöst, långdraget, otidsenligt, ger fel typ av bostäder/verksamhet byggnation, kostsamt för byggherren och har ingen praktisk betydelse, eftersom det är ett alldeles för litet urval av förslag och kan därför ej kallas för demokratiskt. Vår Bostadsminister har fått flera utredningar om att man måste få bort "Planprocessen", för att det skall bli konkurrens, mångfald och för den bostadssökandes bästa.
Regeringskansliet har just sjösatt en utredning om "konkurrens" i byggbranschen, skapa möjligheter för fler aktörer, material konkurrens och möjligheter att få in utländska byggföretag, för att få mer konkurrens.
Utredaren i detta fall har i direktivet, inte fått i uppgift att ta reda på "Varför", det inte finns konkurrens och marknadskrafter i dagens bygg Sverige. Man skall i utredningen ta framförslag så att konkurrens ökar.

Allt detta man måste göra från Regeringskansliet, utredningar, nya regler och nya förslag, är helt beroende på "ATT" vi har "kommunalt planmonopol". Andra länder har som ÖP = Zooning och andra uttryck, men inget av det, som Sverige lider av dagligen, "det kommunala planmonopolet", som ger tjänstemännen "totalt tolkningsföreträde".

Den som vill ha planmonopol räck upp en hand.
De som vill ha konkurrens, marknadskrafter och mångfald i bostadsbyggandet, räck upp en hand.
Jag kan inte se utfallet tyvärr, men det är bara och välja väg.
WW
+1
Johannes Westlund (1 Juni 2014 14:37):
Att behålla planmonopolet står inte i konflikt med att minska regleringar. Vart har du fått det ifrån? Yimby förespråkar i regel att planmonopolet behålls men att man tar fram större översiktliga skelett, stadsplaner, istället för små extremt detaljerade frimärken, detaljplaner. Att man idag inte reglerar rätt saker och reglerar för mycket betyder inte att anarki är bättre.
 0
Woyland Wallin (16 Juni 2014 20:23):
Att behålla "planmonopolet" är att ha ett socialistiskt sätt att förhålla sig till affärsverksamhet, där man frångår systemet, köpa, sälja till kund i konkurrens med andra aktörer. Planmonopolet är en planekonomisk doktrin, där endast ett fåtal utvalda skall producera vad tjänstemännen tar fram. Inget annat land har denna typ av byråkrati kvar.


Göteborg, som vi sett den senaste veckan, har utmärkt sig och vara styrt av tjänstemän, politiker har förtvivlat försökt redovisa vad den politiska majoriteten gör, bakom stängda dörrar, i plan socialistisk gammal struktur.
Det kan man göra, när det inte finns någon lag, som styr över den kommunala verksamheten, mellan förtroendevald och tjänsteman. Vi har ett juridiskt vakum i detta avseende med den kommunala verksamheten. Därför kan alla högsta cheferna gå ut och i politisk pampigt sätt säga att de skall bygga staden, hållbar och knyta samman den.

Man har tagit bort 6 kap. 40 -41§§ i kommunallagen, som sa att de förtroendevalda hade rätt att dirigera arbetsuppgifter till de anställda i kommunen. Samt att arbetet inte fick ta mer än högst ett år.

Därför har vi detta tjänstemans styre, över politiker. Politikerna säger alltid förtvivlat att, "Vi måste bygga mer och billigare", tjänstemännen säger, vi behöver ha mer kapital, fler anställda och kan inte forcera byggprocessen.
I denna värld kommer vi att ha många kommunister likt J Westlund, som vill ha planarbete och som privat person, kunna bestämma över andras ägodel, projekt och investeringar.
Resultatet av den politiken, blir ALLTID högre pris, kostsammare handläggning, mindre resultat, ensidigt byggande och mycket kostsamma miljonprogram på sikt.
Vad är demokrati, är det att några vänstervridna skall yttra sig över privat ägande?
WW
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.