Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Göteborgs Stad behöver allmännyttiga nybyggnadsbolag

 
Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Dagens krönika är skriven av Stefan van den Berg.

Göteborgs Stad har stora allmännyttiga bostadsbolag, som inte bygger nya bostäder, för att de skall bygga nya hyreslägenheter, så kommer det att krävas att Göteborg Stad startar allmännyttiga nybyggnadsbolag.

Det verkar som Göteborgs Stad verkat beslutat sig för att de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen Poseidon, Familjebostäder och Bostadsbolaget inom Framtidenkoncernen skall sluta bygga nya bostäder. Ett förmodligen vettigt beslut, då de under de senaste åren, ändå inte sett till att det byggts nya hyreslägenheter i någon större omfattning. Dessutom har dessa bolag stora underhållsbehov under kommande decennier och det är kanske bäst att låta dem prioritera detta.

Men nu råder det ju en minst sagt skriande brist på just hyreslägenheter i Göteborgsregionen och vem skall bygga dessa? De befintliga privata hyresvärdarna är tämligen ointresserade att bygga nytt.

De stora byggjättarna bygger hellre bostadsrätter. De två kommunala förvaltningarna Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret är trögarbetade kolosser, som om de nu får fram något som kan leda till nya hyreslägenheter, så är dessa planer urvattnade och bara leder till att bra byggbar mark, ändå bara blir bebyggd av glesa hyreshus med hyror som bara välbärgade personer har råd med. Ändå strävar Göteborgs Stads mot att det skall byggas mycket och framför allt i närheten av befintlig infrastruktur.

Göteborgs Stad behöver nya instrument för att se till att byggandet av hyreslägenheter ökar. Jag tror att det krävs att kommunen ser till att det också görs. Jag tror inte att någon av de befintliga kommunala organisationerna kan se till att det görs billigt, snabbt eller lyckat. Jag anser att det måste till något nytt för att bäst kunna förvalta de gemensamma medlen på bästa sätt.

Jag föreslår att Göteborgs Stad inrättar inte bara ett nybyggnadsinriktat allmännyttigt bostadsbolag utan tre stycken. Var ett och ett av dessa har sin egen inriktning. Att det är mer än ett är att jag misstänker att ett stort kommunalt projekt bara riskerar att stupa på sin egen byråkrati redan i uppstarten. Det är bättre med flera mindre organisationer som sen kan växa organiskt om de är lyckade. Att ha tre stycken gör att det sämsta kan läggas ner om det fallerar utan att det blir ett totalt fiasko.

De tre förslagen är som följer:

 

AB Kvartershem

Det nya kommunala bolaget som faktiskt är inriktad på nyproduktion. Bygger hus som folk vill bo i. Bygger nytt i gamla områden, för att bygga blandstad. Ett bolag som är stort nog att ha produktion i egen regi. Egen produktion för att kunna utmana byggbranscholigopolen. Huvudsaklig inriktning är slutna kvarter. Håller mest till i mellanstaden och ytterområdena. Kan byta byggda hus mot outnyttjad mark som den övriga allmännyttan sitter på. Är inte främmande för att ibland sälja sina hus till bostadsrättsföreningar, för att sprida upplåtelseformerna i förorten.

 

Smuttbostäder i Göteborg AB

Det kommunala bolaget som planerar, ritar och ser till att det byggs bostäder på alla de små bitar mark som blivit över, även kallade smuttar. Bolaget som bygger på mark som är nära trafik och som är störd av den. Bolaget bebygger även mark som är bergig, öde parkeringsplatser, gräsytor som bara glädjer de lokala gnagarna och andra impediment. Bolaget som köper in markplättar av olika ägare för att få ihop mark till ett litet flerbostadshus. Ett bolag som kan klämma in och maximalt utnyttja markytor som inte är kvadratiska. Triangulära hus eller en krökt långsmal byggnad mellan ett spårvagnsspår och en genomfartsgata är ett exempel på projekt för Smuttbostäder. Ett bolag som mestadels ägnar sig åt små projekt, där även mindre byggfirmor kan konkurrera med anbud. Mycket av det som byggs är små lägenheter för de som inte har ekonomiska möjligheter och de som inte har lust att bli bilägare. Smuttbostäder bygger för kategorier som har det svårt på bostadsmarknaden, exempelvis studenter och ungdomar. Smuttbostäder bygger ettor och tvåor som passar den som inte har råd med mer. Smuttbostäder förvaltar bara långsiktigt de fastigheter som passar in. De som bättre passar att förvaltas av andra, överförs dit.

 

Stiftelsen Nära, Integrerat & Modernt Byggande (förkortat NIM-bygg)

Jag har här valt stiftelseformen för att kunna vara lite mindre styrd av politiker. Kommunala bolags styrelser består ju mest av politiker, som ofta tar väljarhänsyn. En stiftelse kan, om den planeras rätt från början bli mer självständig och kan ta modiga beslut.

NIM-bygg är den uthålliga och modiga kommunala bostadsstiftelsen, som inte räds utdragna processer för att bygga på mark tätt intill befintlig bebyggelse. Stiftelsen är inte främmande för att bygga hyreshus i villaområden. Det är en bostadsstiftelse som förtätar och förskönar och därmed blandar och ger till alla. NIM-bygg kan och vågar, bygga högt för att få ihop ekonomin. NIM-bygg är inte heller främmande för att sälja det till sist byggklara projektet till högstbjudande, dock med färdigställandegaranti. Har ingen egen byggverksamhet, men det som byggs av stiftelsen, läggs ut på i förväg upphandlade byggföretag. Förvaltar inte långsiktigt utan tanken är att egna fastigheter skall överföras till övrig allmännytta eller säljas.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Michael Hjortstierna (28 Februari 2014 00:13):
Detta stöttar jag :) skulle gärna sett också att man sätter ett mål på minst 5000 bostäder per år
 0
Daniel Ohlvin (28 Februari 2014 09:56):
Det här är inget för politiker att syssla med. Lätta upp byggreglerna och inför marknadshyror för nybyggda lägenheter så får alla medborgare vara med och lösa problemet genom att själva identifiera var det är mest värt att bygga. 500 000 bostadskunder är bättre beslutsfattare än en handfull politiker.
 0
Göran Åhman (28 Februari 2014 12:20):
Briljant! Tydliga och bra ägardirektiv, ger fokus och resultat :-)
 0
Daniel Ohlvin (1 Mars 2014 16:51):
Vi som inte vill vara med och betala för den här sortens kollektiva företagsidéer, vad ska vi göra? Kan inte ni som vill ha det här förslaget starta ett eget kooperativ där alla investerare är frivilliga? Ingen hindrar er.
 0
Mats O. (1 Mars 2014 17:16):
Nya kommunala bolag - NEJ TACK.

Jag har en vän som kommer från Bosnien. Han har berättat lite om situationen på balkan. Jugoslavien såg sin storhetstid på 1970-talet, industriellt och ekonomiskt. Starka män som pekade med hela handen och var chefer för statliga företag och kommunala kooperativ. Efter 1980 slutade världsmarknaden att köpa varor från Jugoslavien och början på en 35-årig nedgång startade, som håller på än idag.

Dagens Bosnien har kvar alla dessa hel- och halvstatliga företag och kommunala kooperativ. Företag med allt för många anställda som uträttar så lite som möjligt på sina jobb. Lägg till detta en mix av korrumperade politiker, bluffmakare till företagare, mygel, korruption, maffia, hot, strejker och 55% arbetslöshet.

Behöver jag nämna att min vän från Bosnien föraktar socialismen och vad den har gjort med hans hemland ?
+1
Hans-Olof Hansson (1 Mars 2014 18:45):
Grejen är ju att de faktiskt HAR byggt, men nästan enbart bostadsrätter som de sedan kan sälja med en gång och därmed göra vinsthemtagning och återkapitalisering direkt.

Kommersiellt byggande av bostäder är inget som behövs i kommunal regi. Det kan skötas bättre av privata bolag.

Långsiktig och stadig byggnation av hyreslägenheter är en annan sak. Det passar bra i kommunal regi.
+1
Henrik (2 Mars 2014 00:15):
Det är ingen idé att drömma. Inget vettigt kommer ändå att byggas. Hela staden är ju totalt handlingsförlamad. Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt planerna på att bygga baracker norr om Första Långgatan till exempel. Ett område med fantastisk potential, och så smäller de upp ett par hundra containrar istället för att bygga något som invånarna kan vara stolta över. Vad är det som pågår? Kan ingen bygga snygga, värdiga hus längre?
 0
zoo (2 Mars 2014 12:30):
Henrik, lika bra att sluta hoppas. Gör som många andra, flytta till Stockholm och ta del av den härliga dynamik som råder i staden.
+1
Johannes Hulter (2 Mars 2014 13:38):
Zoo: Du måste väl inse den performativa motsägelsen i det du gör? Varför ägnar du tid och energi åt att sitta i Stockholm och trolla en göteborgssida? Det är vi som ska ha lillebrorskomplex, inte ni. Det är ju patetiskt. Sedan finns det ett inbyggt missförstånd i den typ av chauvinism du ägnar dig åt. Stockholm är en fantastisk stad, men det gör inte automatiskt att du blir fantastisk bara för att du bor i Stockholm. It doesn't rub off. Det är vad du själv gör som räknas. Och att sitta och trolla på internet är tyvärr inget som inger respekt. Du får hitta andra, mer produktiva, sätt att stärka din självkänsla.
 0
Krister (2 Mars 2014 15:16):
Vad gäller tillfälliga studentbostäder vid 1:a Långgatan håller jag med Henrik ovan. Det kommer att bli ett himla liv när de en gång skall rivas för att bygga permanent på södra Älvstranden. Nu har vi haft arkitekttävlingar, utställning i Älvrummet m.m. och ändå kommer vi inte fram till vad som skall byggas. Likadant är det med Heden. Det ena förslaget efter det andra men inga beslut fattas. Politikerna är alltför passsiva och överlåter åt tjänstemännen att fatta besluten. Tjänstemännen är för fega att sätta ner foten utan de fortsätter med sina eviga workshops och utställningar.
 0
Mats O. (2 Mars 2014 15:57):
Varför inte göra som Schweiz, beslutande lokala folkomröstningar ? Vi börjar med en om byggnation på Heden.

Eller är det för farligt, för populistiskt, för politikerna ?
 0
Hans-Olof Hansson (2 Mars 2014 16:13):
Beslutande folkomröstningar är ett ineffektivt och riskabelt sätt att fatta beslut. Se bara på Schweiz senaste omröstning där de inte ville ha arbetskraftinvandring från EU, men vill ha de övriga fri och rättigheterna. Man är inte fri att välja eller vraka hur man vill. Vill du ha något, så får du betala vad det kostar.
 0
Mats O. (2 Mars 2014 16:19):
Hansson, du gillar inte lokala beslutande folkomröstningar därför att en sådan kanske skulle rösta nej till VL.

Du gillar expertstyre, utredningar, starka män och kvinnor som pekar med hela handen och beslut bakom låsta dörrar ?
 0
Hans-Olof Hansson (2 Mars 2014 16:43):
Mats O,
jag gillar inte lokala beslutande omröstningar för dess oförmåga att ta hänsyn till och väga samman både fördelar och nackdelar. Nackdelarna är uppenbara, redan från din skrivning här. Då vet man att ingen är beredd att ta det ansvar som krävs för att få en fungerande lösning.

Det är därför som vi i sverige har ett delat förfarande med en utredande part/myndighet och där sedan beslut tas på politisk nivå där de större och svårare frågorna förankras i bred politisk samförstånd. Precis som det Västsvenska paketet har tillkommit med andra ord.
+1
Johannes Westlund (2 Mars 2014 23:20):
Stort inslag av folkomröstningar har en hel del problem. Framför allt är valdeltagandet ofta lågt, det är till övervägande del de missnöjda nejsägarna som väljer att lägga tid på att rösta och stora grupper i samhället väljer inte att delta öht. Den representativa demokratins styrka är att det är förhållandevis lätt att få en övervägande majoritet att gå och välja en gång vart fjärde år. Det ger våra folkvalda en helt annan legitimitet än vad ett valdeltagande vid mindre folkomröstningar normalt ger.
 0
Woyland Wallin (31 Mars 2014 09:29):
Läste här ovan Van den Bergs text om Allmännyttan.
Allmännyttan har växt ur sig själv och sitt ursprungliga uppdrag.
Det saknas nya bostäder ja. Nya till lägre kostnad ja. De gamla är den stora orsaken till att det inte byggs nytt och skulle man göra det blir det som Van den Berg säger.
Orsaken till att Allmännyttan bygger och då bostadsrätter och då i centrala delar, är att man då kan ta ut vad man behöver där i bostadskostnad.
De äldre Allmännyttiga bostäderna är illa skötta säger textförfattaren också och det håller man ju med om. Vad kan vara orsak till detta?
Enligt en utredning av äldre bostäder i Allmännyttans bestånd, de som byggdes före och under miljonprogrammets dagar, är idag pantförskrivna och belånade till dagens marknadsvärde. När de byggdes var produktionskostnaden inte som i dag, då kunde man producera hundratalet lägenheter under en miljon kronor.
Skulle inte denna upplåning gå till att reparera och energi sanera de äldre bostäderna. Vart har kapitalet tagit vägen, det har ju inte gått till att sanera de äldre bostäderna.
Då är det ju farligt för Allmännyttans ekonomi, om man bygger nytt i dessa delar av staden, då kanske man skulle få vakanser.

Politiker och tjänstemännen i staden vill ju satsa på att koncentrera byggandet till de centrala delarna av staden, varför?
Den enda orsak som vi fick fram i vår utredning är att man vill ha Göteborg segregerat. Det står ju klart i text när man läser de uttalanden som A Hulthén och andra röd/gröna i staden.
Som Van den Berg säger borde man skapa Kvartershem, med att komplettera nytt i redan gamla delar av staden. Även Smuttbostäder på tomter, som inte går att använda till något annat, är mycket bra och lätt genomförbart, samt det blir olika priser, hustyper och lägenhetsstorlekar på dessa alternativ.
Båda dessa förslag har under många år tillbaka arbetats med från små och mindre byggbolag. Då får vi veta att "Vad skall vi med Er till, det blir ju bara 20 lägenheter". Eller "Kom inte och stör oss, gå och sök ett arbete" eller "Vi är inte intresserade av små och mindre byggbolag,vi arbetar bara med de större". Alla kommentarer från Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret till oss småföretagare, när vi behöver mark eller bygglov. Nu hör det till saken att vi har rätt att driva bolag, vi producerar till 1/3 av vad de större bygger för. Vi kan bygga ett litet antal och skapa "MÅNGFALD", just det som saknas i Göteborg och dess olika statsdelar.
Vad gör vi åt detta, har Du något förslag Van den Berg ?
W Wallin
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee