Utskrift från gbg.yimby.se
....

Kvarteret Skansbron - 12 månader senare

 
Vi fick möjligheten att för ett år sedan, i mars 2013, via Yimby Göteborg presentera vår idé för att bebygga parkeringsplatsen Skanstorget. P-platsen har i över 50 år varit ett tomrum mellan Haga och Linné. Vår vision var att bygga ett levande blandstadskvarter och skapa en ny målpunkt i staden: "Kvarteret Skansbron".

Under året som gått har vi haft möjlighet att prata om projektet med politiker, tjänstemän, boende, näringsidkare och yimbyiter via nätet och en stadsvandring. Responsen och engagemanget har varit väldigt stort. Vi har fått in många bra synpunkter på hur förslaget kan vässas och vi har haft tolv månader ytterligare på oss att ta konceptet vidare. Med anledning av att vi nu blivit nominerade till Yimby:s stadsbyggnadspris 2014 (tack!) vill vi ta tillfället i akt att uppdatera kring projektets nuvarande utformning och status. Här följer en serie bilder och på slutet en film som visar vårt förslag och hur vi kom fram till det.

Grundtemat i förslaget är detsamma som tidigare, en "bro" för att fylla det nuvarande gapet mellan den gamla, lägre trästaden Haga och det nyare högre Linné samt vägen upp till Skansen Kronan. Lösningen syftar till att skapa fler centrala bostäder, publika bottenvåningar, en offentlig mötesplats och en ny målpunkt i staden.

 

Den raka dragningen av kvarterets östra sida återskapar det gamla stråket mellan Husargatan och Övre Husargatan. Kvarteret har ett underjordiskt parkeringsgarage för att bibehålla dagens funktion som p-plats och har tillräckligt hög exploatering för att kunna delfinansiera garaget under jord. 

 

Det finns många ändringar sedan förslaget publicerades i mars 2013 på Yimby:

•    Den fysiska bron har tagits bort och kvarteret har slutits. Förändringarna har gjorts för att få ner bullernivån och hålla innergården privat. Brons funktion - att leda människor till Skansen Kronan och skapa en ny målpunkt för Göteborgarna - finns kvar, men bron har nu blivit till en trappa i trä. Inspirationen kommer från High line steps i New York och Spanska trappan i Rom.

 

•    Tanken om att få till en mer distinkt torgbildning har funnits och här har vi tittat på ett flertal lösningar. Utgångspunkten har varit att det ska vara intimt och användbart.

-    Ett renodlat torg var aldrig aktuellt för oss på grund av de nackdelar det medför. Det skulle bli alltför stort, som Gustav Adolfs torg, vilket gör det ödsligt.
-    En jättepiazza med en enstaka byggnad mot Övre Husargatan klarar troligen inte bullerkraven för bostäder.
-    Ett stort torg mot en ensam byggnad eller en öppen fyrkant ger inte möjlighet till att ha verksamhetslokaler runt om för att aktivera gator och stärka stråket Haga-Linné.
-    För få bostäder och lokaler sänker ekonomin i projektet givet att nuvarande parkeringsfunktion ska upprätthållas. Det medför en risk att inget byggs.
-    Vi anser också att centralt underutnyttjad mark behövs för att täcka bostadsglappet.

•    Vår lösning blev att hålla fast vid kvartersstukturen men att skapa en vinkel i kvarteret. Här har vi hämtat inspiration från bland annat Esperantoplatsen, men med fördelen att det här blir ett torg riktat åt väster och med första parkett mot Skansen Kronan.

 

•    Trappan och det vinklade torget bildar ett nytt vardagsrum i staden. Det tror vi blir ett givet nytt tillhåll för Göteborgare och besökare. Den rundande formen på trappan och vinkeln i kvarteret förstärks med en rundning i gatubeläggningen som en blinkning till den ursprungliga saluhallen. Gatan är en gågata likt inne i Haga.

 

Process:

•    Vi har fått en del frågor under året kring varför vi valt att presentera vårt projekt öppet via Yimby, i möten och på stadsvandringar. Att presentationen av ett koncept kan medföra att någon kan stjäla idéer eller att det kan uppfattas som kritik mot politiker och tjänstemän och därmed ha mindre chans att genomföras.
•    Göteborg ska vara en av norra Europas mest attraktiva städer. Stadsutvecklingskoncept med design, innehåll, ekonomi och tidplan för specifika platser måste då fram för diskussion. En attraktiv stadskärna skapas garanterat inte genom framtagandet av standardlösningar bakom stängda dörrar. Vi tror på att diskutera hur vi konkret implementerar förtätnings- och blandstadambitionen. Det är precis de här diskussionerna som måste föras; hur vi går från ambition till byggnation. Kreativa koncept måste fram som kan slipas och sedan tas till beslut och genomförande. Det kommer ta Göteborg framåt.

 

Kvarteter Skansbron kommer innebära:

•    Över 100 bostads- och hyresrätter.

-     Stödjer stadens ambition om att bygga där service och kollektivtrafik redan finns för att nå 5000 nya bostäder per år.
-    Fler boende och verksamheter inom 500 m gångavstånd till kommande station Haga.

•    Komplettering av Övre Husargatan för att stärka den omdaning som redan genomförts.
•    Verksamheter i markplan runt om kvarteret för att stärka Haga och Linné och ge variation.
•    En ny trygg och attraktiv mötesplats i form av Skanstrappan och tillhörande torg.

Kvarteret Skansbron har nu efter en ettårig diskussions- och förbättringsrunda slipats och vi ser nu fram emot att driva projektet vidare mot beslut för att kunna sätta spaden i jorden.

 

Vad händer nu i projektet?

•    Studie med hjälp av sex studenter på Chalmers där Kvarteret Skansbron undersöks ur ett bullerperspektiv.
•    Detaljering av tidplan, innehåll och utförande för att med medvind i projektet kunna ha Kvarteret Skansbron på plats 2019-2020, i tid till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

 

Bifogat finns en film som visar utformning och bärande koncept i Kvarteret Skansbron:

 

Likt tidigare tar vi gärna emot era synpunker på projektet via diskussionsforum på Yimby, mejl eller i ett möte.

Om Paul Göransson:
Paul arbetar med affärsutveckling, han bor i Linné.

Om Cortina & Käll
Den svensk-mexikanska arkitektduon Cortina & Käll består av Francisco Cortina och Robert Käll. I kontoret på Stora Torp i Göteborg arbetar de för att leverera långsiktiga och hållbara lösningar från produktdesign och inredning till bostäder och stadsutveckling.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mikael Van Den Hoogen (3 Mars 2014 07:08):
Det börjar se riktigt lovande ut. Tycker trappan är en häftig idé. Se till att det blir vackra tak och fasad med mycket detaljer så tror jag ni är hemma.
 0
Matthias H. (3 Mars 2014 10:05):
Det runda torget ser bra ut men varför följer huset inte Övre Husargatan, den trekanten som uppstår där blir inget bra. Att följa Övre Husargatan skulle också medföra fler lägenheter förutsatt naturligtvis att kvarteret fortfarande hålls slutet.

Själv har jag alltid tänkt att det slutna kvarteret ska gå närmare berget så att gatan gränsar till berget och att torget så att säga blir inne i kvarteret. En stor portal ut mot Övre Husargatan måste då till så att det är enkelt att gå in på torget. Att ha torget inne i det slutna kvarteret medför kanske mindre solljus än detta förslag men förmodligen ger det mer lä i vår så vindutsatta stad. vindutsatt.
 0
Johannes Hulter (3 Mars 2014 10:36):
Övre Husargatan är fortsättningen på Husargatan i Haga. Det vore synd att klippa av den förbindelsen så jag tycker att utformningen är bra. Tycker förslaget ser helt fantastiskt ut, bortsett från de besynnerliga trapporna mot torget som kommer att täcka den fina muren. Bättre att bryta igenom med en eller två raka trappor istället.
 0
Daniel Andersson (3 Mars 2014 12:54):
De omgivande kvarteren har trubbiga/fasade hörn. Det ser mer gediget ut och känns mer ombonat, ger attraktiva entréer på hörnen och borde ge ett effektivare klimatskal med något lägre uppvärmningsbehov, så jag ser gärna det även på de nya husen. Det är antagligen lite krångligare att bygga, men borde vara värdefullt som referens för byggbolagen när vi åter går mot mer stadsmässigt och detaljerat byggande.

Att bron genom kvarteret har ersatts med en trappa tycker jag är bra. Det är ändå för brant upp mot Skansen från detta håll för att vara en tillgänglig väg. Dock bör det finnas en ramp upp till platån så att den blir tillgänglig. Det hade varit intressant med mer tankar kring hur det nya torget och platån kan komma att utformas och användas (liksom triangeln mot gatan i nordost).
 0
Matthias H. (3 Mars 2014 13:03):
Men Johannes, den trekanten som uppstår där, vad ska den användas till? Bättre att satsa på den öppna platsen mot berget till...
 0
Göran Åhman (3 Mars 2014 13:18):
Mycket bra!
Bra tänkt med den historiska kopplingen Husar-Övre Husar. Det blir en liten platsbildning som lätt blir till intet, men rätt utformad blir det ett lyft för hela Övre Husar och Sprängkullsgatan. Att man har ett litet torg där tre olika gator landar ser jag som helt naturligt. Mycket bra också att kvarteret nu sluts helt samt att man skapar ett nytt intimare Skanstorg. För ett torg beövs på platsen, det är trots allt en brytpunkt mellan olika stadsdelar. Haga och Kommendantsängen samt själva Skansberget. Mycket bra med terrassering upp mot berget också. Fast jag hade förstås bytt ut träet mot granittrappor/terrasser. Men sammanfattningsvis, mycket bra! Skulle tom kunna säga att, med granit istället för trä, så är ni hemma iom ovanstående förslag :-)
+1
Johannes Hulter (3 Mars 2014 13:42):
Matthias: Tja, vad sägs om plats för uteservering till restaurangen i botten på huset? Eller så ställer man dit den lilla brunnen som stod där förut... :) http:​/​/​s.​yimby.​se/​gbg/​2294/​1a85525b-​0​8e3-​11e2-​9337-​bc3.​.​
 0
Matthias H. (3 Mars 2014 14:55):
Ja ok visst men varför ska man då ha en öppen plats mot berget till också? Då är det bättre att dra ut det slutna kvarteret mot gatan som löper parallellt med berget. Två torgytor är onödigt. Man skulle kunna spegelvända kvarteret, knäck det ut mot Övre Husargatan istället...


det ser i o f sig ut som denna plats är n
 0
Matthias H. (3 Mars 2014 14:56):
"Man skulle också kunna spegelvända kvarteret" skulle det stå och det längst ner i inlägget innan skulle ju inte varit med såklart.
 0
Håkan Tendell (3 Mars 2014 22:35):
Mycket fint förslag. Känner att det torget har goda förutsättningar att bli levande. Ett vardagsrum för boende i Gbg och beyond. Ja, kanske rentav ett sådant torg som turister gärna kommer att söka sig till för att känna att de är right in the middle of Gothenburg.

Röjer man bort lite träd och buskar på Skansen Kronans östra slänt blir trappan, folklivet och fästningen ett bra bakgrundsmotiv för gruppselfies.

Förslaget kan med fördel kryddas med ett tjugovåningars strykjärn på den tomma triangelytan, typ såhär fast i lite slankare form http:​/​/​gothenburgcity.​wordpress.​com/​20​12/​12/​19/​lovsang.​.​
 0
Gunnar Einarsson (4 Mars 2014 07:08):
Förstår idén med "torget" mot Skansberget, men den öppna platsen klipper inte desto mindre av gatuförbindelsen Skolgatan-Kastellgatan. Inte bra.

Sedan ifrågasätter jag förslaget att bygga igen ett Göteborgstorg överhuvudtaget. Det är ju inte ett rivningsfält det är fråga om, även om det visserligen liknar ett sådant sedan decennier tillbaka.

Slutligen, om torget trots allt utplånades genom bebyggelse bör uppdraget inte gå till ett arkitektkontor och en enda byggherre utan resulterande kvarter delas upp i sex diskreta tomter.
 0
Jens Ekengren (4 Mars 2014 16:12):
Gunnar: ett sätt att se det är ju att ta förslaget just som ett förslag på struktur, dela upp den i flera små bitar och låta olika byggare få möjlighet att bygga varsin del.
+1
Olof Antonson (4 Mars 2014 20:49): Online
Eller så låter man Skanska smälla upp en bostadsmonolit på platsen: Kvarteret Skanskabron
 0
Jesper O (9 Mars 2014 02:08):
Vete f-n om jag tycker detta är en bra idé i nuläget. Börja med frihamnen & masthuggskajen. Enorma ytor som behöver bebyggas - se till att planera något riktigt göteborgspräglat för dessa. Kan ni möjligen vara de första att bygga ett landshövdingehus sen vingård 1990?
 0
Jesper O (9 Mars 2014 02:17):
Nyckelordet är tätt snarare än högt. Täta kvarter ger ljus och koncentration utan att skapa slagskuggor. Med täthet som utgångspunkt skulle vi kanske rent av kunna exploatera skansberget, förutsatt att vi respekterar den ursprungligt göteborgska byggnadstraditionen. Rekonstruera de ursprungliga husen! Göteborgs kommun kan avgöra allt, ge oss medborgare något tillbaka!! Då lär ni slippa överklaganden..
 0
Woyland Wallin (15 Mars 2014 22:05):
Nu börjar resonemangen om Skeppsbron.

De rödgröna och byråkraterna vill ha stora öppna ytor för folk att träffas på, likt trapporna i filmen pansarkryssaren och likt alla andra stora stentorg och pampiga monument.

Oppositionen i Göteborg säger att det skall skapa kapital till Göteborg och Göteborgarna, bygg högt och mycke på samma ställe.
När man frågar medborgare i vår stad och de som vill bo crentralt i staden, säger de att de vill ha smala gator, låga hus med affärer och kommers i gatuplanet kompletterat med bostäder i två våningar ovanpå.

Vi får se vem som vinner valet i Göteborg.
Woyland
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee