Utskrift från gbg.yimby.se
....

Framtidens kollektivtrafik?

 

"Hur ska kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille se ut år 2035?"

Den frågan ställer sig Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndal Stad, Partille kommun och Västtrafik, och bjuder i oss och andra medborgare att lämna in tankar och idéer. Upp till tio av förslagen som kommer in till VRG kommer att få presenteras av skaparna under en hearing i Älvrummet, den 14 oktober kl 11-13.

Anledningen att man ställer frågan är att Göteborg, Mölndal och Partille kommer att få omkring 180 000 nya invånare under de närmaste 20 åren. Också resandet från andra delar i regionen kommer att öka. Nuläget är att resandet ökar (+8% under 2013) samtidigt som kapacitetstaket är nära. Dagens kollektivtrafiknät kommer helt enkelt inte att räcka till så det behövs nya lösningar – framförallt för stomnätet.

Principskiss över framtida spårvagnsnät i centrala Göteborg enligt K2020.

 

På VRGs hemsida finns beskrivet att:

I det arbetet bjuder vi nu in dig och andra att komma med tankar och idéer för det sammanhängande stadsområdet (Göteborg, Mölndal och Partille). Vi vill att du tittar på helheten, och olika lösningar för helheten, snarare än att du fokuserar på ett visst område, eller ett enskilt problem.
Det är också viktigt att tänka på att det inte bara handlar om flöden ut befintlig struktur utan att kollektivtrafiken även kommer att påverka sin omgivning. Som VRG skriver:
Varje lösning påverkar stadsbilden och storstadsområdets förmåga att växa, på sitt sätt. Om du vill kan du också komplettera med fler dimensioner, som till exempel sociala sådana.
Ambitionerna med förtätad och attraktiv stad gör att utformningen av kollektivtrafiken i stadsmiljön kräver speciell omtanke.

En lättsam illustration om hur kollektivtrafiken och mer specifikt Västlänkens stationer är tätt sammanflätad med stadsutvecklingen gavs i en Youtube-video från Göteborgs Stad häromdagen.

 

Vi har tidigare publicerat en hel del om kollektivtrafik. Vad gäller konkreta förslag har det framförallt varit fokus på Göteborgs centrum. Patrik Sterky har presenterat Allelänken och Yimbys samordnare har presenterat en planskild lösning i centrala Göteborg.

Allélänken by Sterky 

Högbana by Yimby

 

I dagarna skickade dessutom Göteborgs Stad ut en förstudie om kopplingar över älven med linbanor på remiss.

Emirates Air Line över Themsen i London

 

VRGs hemsida finns också grundläggande underlag och rådata tillgängligt för den som vill fördjupa sig ordentligt. Framförallt handlar det om reseströmmarna. Här kommer två exempel.

Kollektivtrafikresor mellan alla områden. (Klicka för större.)

Biltrafikresor mellan alla områden. (Klicka för större.)

 

Vi har i detta initivativ en utmärkt möjlighet att i ett tidigt stadium påverka framtidens kollektivtrafik med våra kunskaper, tankar och idéer. Innan vi sätter igång och formulerar en slutrapport, så börjar vi med att dra igång en kreativ diskussion på forumet. Välkommen att delta med dina kunskaper och åsikter!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Patrik Sterky (1 Juli 2014 22:33):
Gällande spårsystemet tror jag, likt förslaget om Allelänken, att Göteborg bör satsa på att vidareutveckla delar av spårvagnsnätet till det som i tyskland kallas en "stadtbahn". Dvs 60-75m långa spårvagnar som går i tunnlar i centrum och på egen banvall till så stor del som möjligt utanför centrum. Varför inte gräva ner sträckningen, eller höja upp den genom Frihamnen. Finns möjligheter när staden ännu inte är utbyggd. Byggs spårväg Frihamnen i markplan bör det nog gå lite snabbare, med bättre geometri och färre uppehåll än vad som ritats hittills i stadens förslag enligt mig.

Jag tror inte på automatbana eller tunnelbana, ovanstående vidareutveckling av befintligt system ger snabbare och bättre effekt med möjlighet till etappvis utbyggnad.

Gällande gondolbana tycker jag det är intressant. Framförallt om man kan få ihop Haga/Järntorget med Lindholmen. Gondoler kan som bekant ha mellanstationer där de även byter riktning. Kanske går det att kombinera en gondol till Lindholmen - Järntorget så att den sen fortsätter bort till Hagastationen eller på annat sätt koppla samman stationen och det stora upptagningsområdet på södra sidan.
+2
Patrik Sterky (1 Juli 2014 22:40):
Gällande Allelänken vill jag även säga att vi hade en etapp 2, där man förlänger spåren över till Hisingen över broarna (funkar i och med att de går att köra i markplan likt spårvagnar) och att man i väster bygger en förgrening i berget under Linnestaden riktning Majorna. T ex med en underjordisk station under Masthugget övre (djupt ner) och en vid Kungssladugård. Tunneln mynnar sen ut ur berget på Slottskogsgatan med nästa station vid Mariatorget och snabba förbindelser vidare mot Saltholmen.

Mariatorget-Gbg Central skulle bli typ 11-12 minuter.
+2
Bahnhof (2 Juli 2014 00:25):
Alltid härligt med visioner (som för övrigt är en göteborgsk specialitet).
Tyvärr kommer den famösa Västlänken att sluka alla resurser i tjugo år framöver. U-svängen under innerstaden utan koppling till det expanderande Hisingen känns redan omodern och inte anpassad till hur Göteborgsregionen utvecklas.
Ska det vara så svårt att släppa på prestigen och ta fram ett förslag för framtiden?
Nuvarande plan känns redan förlegad.
+1
Sven Renquist (2 Juli 2014 03:41):
Banhof: Det finns inget som säger att Göteborg måste växa på Hisingen. Regionen kommer att växa där folk vill bo, och Västlänken kommer säkert att ge en boost åt orterna längs pendellinjerna.

Det finns skäl som talar emot massiv exploatering på Hisingen också. Kustlandskapet på västra Hisingen är värdefullt för det rörliga friluftslivet och jordbruksmarken är också en värdefull resurs.

Sedan är det märkligt att just den rätt stora del av staden som kallas Hisingen klumpas ihop och anses ha särskilt dålig koppling till Västlänken. Bohusbanan går ju på Hisingen. Och byter du till buss eller spårvagn på centralen når du större delen av Hisingens bostäder och arbetsplatser inom några få minuter.
+2
Krister Malmqvist (2 Juli 2014 07:22):
Lite för trångt runt Centralen/Brunnsparken. Frågan är om Västlänken löser detta. En cirkellinje som innefattar Norra älvstranden behövs.
Förslag:
Stigberget-Lindholmen-Vågmästarplatsen-Backa-Centralstation-Olskroken/Gårda-Allén-Majona-Stigberget
+1
Mikael Bigert (2 Juli 2014 09:37):
Hej!
Passar på att göra reklam för den gamla tråden om Planskild Storkring:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​2496

hälsn
Mikael
 0
Patrik Höstmad (2 Juli 2014 15:52):
För att detta inte ska sluta i en ändlös debatt om VL eller inte så tar vi den för givet i idéerna och tankarna för 2035 - så länge inget annat politiskt beslut tas.
 0
Mikael Kreutz (2 Juli 2014 21:22):
^^ Bra idé, små stationshus vid varje spårvagnshållplats!
 0
Hans-Olof Hansson (2 Juli 2014 21:37):
Mycket som byggs centralt vid centralen, blir väl klart i sin helhet någon gång mellan 2030 och 2040
http:​/​/​www.​direktpress.​se/​goteborg/​Centrum/​Nyheter/​Sto.​.​
 0
Hans-Olof Hansson (2 Juli 2014 21:45):
Högbana tycker jag vi kan klara oss utan. Den ger mer störningar än nytta.

Tunnelbana som separat och eget system, utan koppling till andra system, får ytterst tveksam lönsamhet och nytta. Däremot så är det en mycket bra ide att lägga väl valda sträckor av spårvägen under mark och ändå få ett tunnelbaneliknande sammanhållet system. Det ger en omedelbar nytta och det vore väldigt bra att få till. Exempel på det är just Linnélänken som bland andra Patrik Sterky pratar mycket om. En station i Allén vid Hagakyrkan är en av de givna hållplatserna för en sådan sträcka!
 0
Ottosson (3 Juli 2014 09:46):
"Västlänken - en pulsåder för det moderna Goteborg". Dags att börja ställa samma krav på politiken och det offentliga som gäller för samhället I övrigt. Falsk och villseledande marknadsföring och lögner är inte okej. Upplägget med överkäck kavat röst och barnboksillustrationer som talar till en man som ska framstå som lite efter och okunnig säger allt om den här skiten och hur det offentliga ser på sig själv I förhållande till medborgaren I frågan.
 0
Peter Bilist (3 Juli 2014 12:02):
Ja, det är ju minst sagt obekvämt, till och med obehagligt, att Staden propagerar för den ena sidan, så här nära en folkomröstning, där invånarna ska få säga sitt.
 0
Knaus (3 Juli 2014 16:31):
Folkomröstningen handlar INTE om Västlänken, utan om trängselskattten. Det är en förutsättning att utgå från att Västlänken ligger där, eftersom det är det beslut som är politiskt fattat, och spaden i princip är i jorden.
Själv förordar jag som Hansson ovan mer sträckningar under mark. Spårvägen mellan Lilla Bommen och Svingeln bör ligga under mark, med stationer under jord. Det avlastar den trånga passagen vid Brunnsparken och Drottningtorget.
Komplettera med högbana där det är möjligt, för snabb pendling mellan områden i staden. Det viktiga är inte de korta resorna, folk får gärna cykla eller gå mer, utan att kunna ta sig mellan Göteborgs områden utan ett stopp med ett par hundra meters mellanrum.
+1
Peter Bilist (3 Juli 2014 16:57):
Det hänger ihop, och västlänkens finansiering är ett argument FÖR trängselskatt. Självklart är det ett inlägg i debatten.

Inte är det snyggt, inte.
+3
Mikael Bigert (3 Juli 2014 21:01):
 0
Gunnar Einarsson (15 Juli 2014 14:38):
Bigert, måste tillstå att Allélänken ser mycket mer görbar ut nu med bergtunnel under Nilssons berg/Annedal och total tunnellösning på Linnéplatsen. Gillar också din spårväg till Backa.
Har du funderat över alternativet att dra Backabanan hela vägen till Kärra?
+1
Gunnar Einarsson (15 Juli 2014 15:25):
Om man tänker sig mer budget än tunnellösningar, så finns det ju även mycket som kunde utföras bara genom att hålla sig till ytspårvägsnätet.

En alternativ storkringslinje skulle ju kunna utnyttja befintlig sträckning via Marklandsgatan och knyta ihop Stigbergstorget med Lindholmen via en ny öppningsbar bro i Bangatans förlängning (förutsatt att Sjömanskyrkan flyttas på). "Stigbergsbron" skulle ha utmärkta höjdförutsättningar och landa på/invid Skateberget för att anknyta med Lindholmsallén.

Förutom Backabanan skulle jag i det sammanhanget dessutom föreslå spårväg till Tuve och längs Björlandavägen, båda armarna med utgångspunkt från Swedenborgsgatan/Gästgivaregatan i den nya täta kvarterstad som har alla möjligheter att växa fram i Kville/Backaplansområdet.

Spårvägsförbindelser Valand-Skånegatan över Heden (Vasagatan/Hallandsgatan) samt Skeppsbron-Lilla Bommen är självklarheter, men i det senare fallet hade man även velat se en stadsplanering som möjliggjorde fortsatt förbindelse av den senare sträckningen via Bergslagsgatan och Waterloogatan till Gamlestadstorget. Det senare kräver i viss mån att något görs åt det delvis sentillkommna trafiktrasslet vid Gullbergsmotet/Partihallsförbindelsen, men på några årtiondens sikt av Peak Car kanske det bara ter sig rationellt.

En tvärsträckning Skånegatan-Folkungagatan-Odinsplatsen-tunnel under bangården-Trollhättegatan-Bergslagsgatan vore i det sammanhanget även tänkbar.

Slutligen skulle jag å ena sidan vilja resa frågan om spårväg längs Toltorpsgatan till åtminstone Mölndals Bro och en bana till Torslanda å den andra.
 0
Sven R (17 Juli 2014 01:42):
Mikael Bigert hävdar som vanligt i gårdagens debattartikel i GP att Västlänken tar alla tillgängliga medel. Är det så?

Jag fördjupade mig i "Sverigebygget" på regeringens hemsida, deras viljeinriktning för de närmsta 20 årens samhällsbyggande. De skriver att c:a 70 miljarder kommer att satsas inom denna ram på infrastruktur i storstäderna fram till 2035. Summan avser både statliga pengar och lokal medfinansiering. Låt säga att c:a 20 mrd tillfaller GBG-regionen (prop mot befolkningsfördelningen i storstadsregionerna). Det kommer alltså att räcka till ett rejäla satsningar utöver det som redan finns i det västsvenska paketet (34 mrd). Det handlar ungefär om samma tidsperiod, de närmsta 20 åren.

De beskriver Stockholmsförhandlingen (utbyggd t-bana bl.a) som en framgångsrik modell som de vill använda i Gbg och Malmö också. Så nu handlar det framför allt för Göteborg att skapa en samsyn om vilka projekt vi vill bygga. Jag tycker också det är glädjande att regeringen så tydligt kopplar samman krav på bostadsbyggande mot statliga infra-pengar. Det tvingar Göteborg att integrera dessa frågor i sin planering. Tyvärr har ju vår stad varit notoriskt dålig på att använda infra-projekt som katalysator för positiv stadsutveckling.
+1
Mats O. (17 Juli 2014 07:05):
"Nu handlar det framför allt för Göteborg att skapa en samsyn om vilka projekt vi vill bygga"

Jaha, Sven. Hur ska denna "samsyn" skapas?
Das Partei hat immer recht?
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 12:42):
Håller med Sven R.

Det finns mycket pengar till ny infrastruktur. Inte minst att regeringen säger att de vill bygga Götalandsbanan för 140miljarder, visserligen över 21 år men ändå. För den gällande planeringsperioden så vill jag minnas att de pratar om 500miljarder!

Bostadsbyggandet i Göteborg är under all kritik. Kan man med denna metod sätta eld i baken på den tröga kommunen så ställer vi oss alla upp och gör vågen!

Hur skapar vi samsyn vad som skall byggas härnäst? Ja, till att börja med så börjar vi prata om framtiden istället för att älta redan fattade beslut. Västlänken lägger grunden för framtida utbyggnad. Vad skall vi bygga sedan, det är frågan!

- Storkringen?
- mer satsningar på pendeltåg; Torslanda, Särö, mm?
 0
Patrik Höstmad (17 Juli 2014 12:58):
Jag tänker att diskussionen inte borde börja i färdiga koncept som "Storkringen", "Allelänken" eller "Pendeltåg till Torslanda". Diskussionen borde börja i de dels de reseströmmar som finns (nuläga/prognos) och vilka vi vill skapa (viljestyrd planering). Vad har vi för reseströmmar och vad behöver vi för kapacitet och framförallt: Hur integrera vi kollektivtrafiken i staden och stadslivet?
 0
Sven R (17 Juli 2014 15:08):
Mats O: Bra fråga. Jag föreslår att du själv provar att göra ett resonerande inlägg utifrån din ifrågasättande oneliner. Hitler-referenser sysslar troll med. Och ett troll är du väl inte?
+1
Gunnar Einarsson (17 Juli 2014 15:31):
Heh, och jag som trodde det var en referens till DDR... :-)
 0
John Johansson (17 Juli 2014 15:38):
"Das Partei hat immer recht" syftar antagligen på Lied der Partei: http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Lied_​der_​Partei
vilket var det Östtyska kommunistpartiets sång. (Dock ska det vara "Die Partei har immer recht" för att grammatiken ska bli rätt.) Det är alltså inte Nazityskland Mats O tycker beslutsprocessen kring infrastruktur i Göteborg påminner om utan DDR.
 0
Sven R (17 Juli 2014 15:44):
Gunnar, kan så vara. Och det bevisar att alla inte tolkar det skrivna exakt som skribenten menade. Kan vara bra att tänka på för en sån som Mats O vars insatser på forumet mest går ut på att märka ord.
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 16:15):
Problemet är relativt väl känt vid det här laget. Det är för få som åker kollektivt och för många som tar bilen. Västlänken är en del i att förändra mönstret. Att enbart satsa enligt dagens andelar ger inte den förändring som vi vill se. Bilisterna åk er relativt långa sträckor i. Till stan, lederna är fulla med dem. För att kunna ta hand om dem så duger egentligen bara pendeltåg. När än fler resenärer matas in i Göteborgs lokaltrafik så måste även den stärkas. Därmed så är vi väl inne på att det behövs både och, både pendeltåg och spårvagn.

Då kommer pendeltåg till Torslanda och Särö högt upp på listan, liksom utbyggnad till minst dubbelspår på alla anslutande pendeltåg. Parallellt med det så bör spårvägen förstärkas. Operalänken och banor till Eriksbeg och Backa hat kommit långt och kan antas klara inom 10-15 år eller så. Vad mer än dem skall byggas?
 0
Sven R (17 Juli 2014 16:54):
Ett förslag: Bygg vidare på Västlänken så att den blir så tunnelbanelik som möjligt. Bygg en tunnel söderut från Haga som får underjordiska stationer vid Chalmers och Sahlgrenska. Sedan egen banvall längs Dag Hammarskjöldsleden. Viktiga stationer vid Marklandsgatan och Järnbrottsmotet där täta stadsdelscentra kan byggas (jmf planerna för Gamlestadstorget och Hyllie i Malmö). Slutstation kan diskuteras. Kungsbacka via Vallda¿

Sedan ytterligare en tunnel norrut från Haga som i en sänktunnel svänger igenom Frihamnens bassäng mot en underjordisk station vid Lindholmen Science Park. Denna bana går sedan västerut längs hamnbanan i markplan mot Torslanda.

Då har Västlänken blivit ett X som har Haga som central. Ett sådant system skulle fungera som stadens pulsåder medan de markgående bussarna och spårvagnarna blir artärerna.
 0
Sven R (17 Juli 2014 16:56):
Forts. Och då behöver ingen annan stadsbana byggas. Det är Västlänken som blir stadsbanan.
 0
Mats O. (17 Juli 2014 17:07):
Sven

Kan du inte berätta lite mer om hur denna "samsyn" ska skapas istället för att du som vanligt ägnar dig åt omdömen om debattörerna på Yimby?
 0
Mats O. (17 Juli 2014 17:13):
För övrigt refererade jag till beslutsprocessen i den Tyska Demokratiska Republiken (1949-1990), "Partiet har alltid rätt". En slags ironi över läget i Göteborgs stad.

På nåt sätt misstolkade du detta och börjar tala om nazismen, Hitlerreferenser och att jag är ett troll.

Lite trist att du inte orkade kolla fakta.
 0
Sven R (17 Juli 2014 17:54):
Mats O: Genom att frågan stöts och blöts i öppen debatt. Och att ansvariga politiker på vägen tar beslut vilka idéer som är värda att fokusera på. Det är inget konstigt, det är så demokratiska beslutsprocesser funkar. Det är förmodligen så det har gått till när projekten Österleden och utbyggd T-bana i Stockholm har sållats fram från idéstadiet till att bli officiell regeringspolitik i "Sverigebygget". För Gbg nämns bara Hamnbanan som konkret projekt och den kommer knappast att ge någon potential för bostadsbyggande. Därför är det viktigt att vi konkretiserar vilka projekt som är värda att bygga.

OK, jag ska inte kalla dig troll. Men ibland orkar man helt enkelt inte med dina sidospår. Som sagt var, om du spelar ner din tykna attityd lite och själv försöker resonera kring frågor du tar upp så tror jag diskussionen blir bättre.
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 18:11):
Sven, pendeltåg och tunnelbana är separata företeelser och har varit sina krav. Jag tror inte man skall blanda ihop dem, det blir inte bra. Men visst blir Västlänken på sätt och vis en stadsgata med den tänkte expansionen. Har man stationer vid Sahlgrenska och Västra Frölunda samt några till på vägen mot Särö så blir det i mångt och mycket en stadsgata. Med bana till Torslanda och stationer vid Backaplan, Lindholmen och Eriksberg med flera stationer så har man plötsligt ett ganska vitt spritt nät av pendeltåg och stationer. Ordnas det sedan knutpunkter vid dessa stationer för anslutande kollektivtrafik och så blir det mycket effektivt. Men det krävs att man bygger mycket och uthålligt och inte fegar ur. Mycket finns kvar att bygga!
 0
Sven R (17 Juli 2014 18:26):
Mitt förslag om Haga som central i ett X är dyrt. Men jag tycker absolut det är värt att lyftas upp som ett realistiskt alternativ då frågan om stadsbana kommer på tal. En tunnel i leran under älven blir förstås dyr men det har ju gjorts redan för 50 år sedan i och med Tingstadstunneln.
 0
Hans Jörgensen (17 Juli 2014 18:35):
Med avstamp i Patrik Anderssons frågeställningar ovan.

Nuläge/Prognos.
Här är det förstås intressant att studera dagens resandeströmmar. Till exempel grafiken för antal kollresor på olika stråk;
http:​/​/​s.​yimby.​se/​se/​2570​/​851b5f5a-​0​115-​11e4-​9714-​bc30​.​.​

Men den kan diskuteras närmare. Att Gbg C förefaller vara en kraftig magnet för alla stråk tycks inte så märkligt. Men frågan är om det bara är enskilda resor som räknats in, vilket jag misstänker, i så fall visar inte bilden totala resemönster inklusive byten. Alltså, många tar sig till Gbg centrum för att byta till slutdestination i annan del av stan, till exempel Härlanda-Lundby.

Bilden kan alltså tänkas dölja en del av behovet av tvärförbindser. Och där tror jag det finns stora möjligheter, inte minst med buss. Att använda den omfattande väginfrastruktur vi har ännu mer till kolltrafik.

Men det står ändå klart att trafiken från ena till andra sidan älven är stor, inte bara över Göta-Älvbro-snittet. Vad som behövs är ett antal nya älvförbindelser. Broar och tunnlar. Dessa kan alltså också utgöra nya tvärförbindelser om de placeras med jämna mellanrum, även långt ut från centrum (exempelvis vid Lärjeholm).
Men även båttrafik tror jag kan utvecklas en hel del. Bra om vi inte spårar in på bara spår här.
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 19:58):
Sven, Det finns tankar med även en nordlig sträckning från Haga mot Hisingen men den ansluter då till Bohusbanan, eventuellt som höghastighetståg.

Pendeltågen skapar ett system av ekrar genom stan. Det blir dåligt att dra pendeltågen så att det träffar både chalmers och Sahlgrenska. Spårvagnen kan dock dras i tunnel via chalmers och Sahlgrenska till Linnéplatsen och vidare till stigberget och sedan under älven till Lindholmen. Det skapar ett tätt nät med resulsstarka linjer.
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 20:11):
Hans,
Figuren är intressant men missar det som ger kollektivtrafiken potential till ökning - biltrafiken! Det som borde vara riktigt intressant, men svart att ta reda på, är hur bilresorna går. Kan man matcha bilisternas behov av resor så kan kollektivtrafiken öka stort.
 0
Sven R (17 Juli 2014 21:23):
Hansson, så kan man göra. Men jag tror inte att en spårvagnstunnel förbi Sahlgrenska och Chalmers kommer att göra någon avsevärd skillnad mot att utveckla trafiken i ytläge. En tunnel för pendeltåg skulle däremot bli ett radikalt lyft.

Att likna Västlänken vid ekrar... nja. Jag tycker snarare det ser ut som ett S. Mitt förslag syftade till att göra det lite mer ekerlikt, ett X. Att få med både Chalmers och Sahlgrenska tycker jag kan vara värt en krok på ekern.

Jag kan hålla med om att pendeltåg är något annat än tunnelbana och deras karaktäristik inte ska blandas ihop. Men trots allt, det jag menade är att Västlänkssystemet bör användas maximalt för att ta göteborgarna runt i tätorten. Jag tror systemets kapacitet kommer att räcka till det.
 0
Hans-Olof Hansson (17 Juli 2014 22:37):
Spårväg i tunnel skall inte trafikeras med dagens korta vagnar utan med spårvagnar i "tunnelbane-längd". å blir det något helt annat. Spårvagn och tunnelbanan stannar oftare än vad ett pendeltåg gör. Chalmers ligger bäst till för en spårväg, den går ju redan den vägen idag!

Det blir väldigt krokigt om du skall fä med Chalmers och Sahlgrenska på vägen till Särö från Haga. Västlänken blir den centrala delen i en stjärna, det framgår lite av den här bilden http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​f25c8749-​428c-​48b4-​b844-​260​1f673.​.​
Kombinerar man det med storkringen så blir det många bytesmöjligheter http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​f25c8749-​428c-​48b4-​b844-​260​1f673.​.​
 0
Sven R (17 Juli 2014 23:42):
Hansson, jag tycker inte det blir så krokigt. Kolla här:

https:​/​/​farm6.​staticflickr.​com/​5591/​14492840​669_​5be996.​.​

Jag ritade även in den norra tunneln men den är nog mer tveksam med tanke på att det skulle bli en fjärde utgående bana norrut samt att Torslandaborna inte skulle nå Gbg C bytesfritt.
 0
Johannes Westlund (18 Juli 2014 06:13):
Mer resemönster: http:​/​/​www.​vgregion.​se/​upload/​Regionkanslierna/​Kollekt.​.​

Intressanta observationer:
- Partille och Mölndal sticker ut vad gäller skillnader i bilresande och kollektivtrafikresande. Invånarna som pendlar med bil har ett avsevärt mer diversifierat resmönster medan resemönstret för kollektivtrafik är ganska fokuserat. Detta kan tolkas som att kollektivtrafiken inte medger tillräcklig rörelsefrihet för att fånga vardagsbehoven. Man missar helt enkelt resandeströmmar.
- Backa tycks ha svag kollektivtrafikskoppling åt öster, vilket verkar leda till fler bilresor.
- Söderleden är ganska starkt belastad av biltrafik. Motsvarande resmönster för kollektivtrafik finns däremot inte.
- Både Torslanda och Askim ser ut att ha försvarbara kollektivtrafiksandelar. Fokuset på dem här på Yimby framstår som obegripligt. Handlar det om att vita familjer ur övre medelklassen ska ha premium-kollektivtrafik?
 0
Johannes Westlund (18 Juli 2014 06:26):
Ett konkret förslag som jag tror redan lyfts är vad jag vill kalla "Södra länken", som i Göteborg givetvis är en spårvägssatsning och inte en motorvägstunnel. Mölndal-Frölunda i princip längs Söderleden. Det framstår också som meningsfullt att koppla Mölnlycke och försöka nå hamnen och Volvo om man tittar på mönstren. Ingen av dessa vidarekopplingar är dock triviala att skapa. Kanske räcker det med att koppla Mölndalsbron till Frölunda Torg?

Principiellt ser jag två realistiska ideologiska utgångspunkter: "Vanlig" stadsspårväg eller pre-metro.

Den förstnämnda väljer gatusträckning typ Södra Nedanvägsgatan - Idrottsvägen - Jolengatan /alt/ Frölundagatan - Otto Erlandersgata - Frölunda Smedjegata - Radiovägen - Lergöksgatan

Pre-metro väljer istället att följa Söderleden i princip slaviskt. Kan sänkas ner under moten för att bli i princip helt planskild.

Konflikten är hastighet/framkomlighet kontra närhet till målpunkter. Jag ska inte göra någon hemlighet av att jag föredrar spårväg i gata i detta fallet.
 0
Johannes Westlund (18 Juli 2014 06:49):
Ytterligare en observation / reflektion
- Pendeln i Partille framstår som underutnyttjad. De flesta väljer bil längs E20 istället för relationer som redan täcks av pendeln. Min tes är att detta uttrycker en kombination av pendeltågsstationens svaga koppling till Partille centrum, E20s barriäreffekt och den svåra och otillgängliga strukturen som är omöjlig att kollektivtrafikförsörja effektivt söder om E20 hela vägen till Furulund.
 0
Jonas German (18 Juli 2014 10:02):
Ett par funderingarpå det Johannes tar upp. Hur är det med buss Mölndal-Frölunda, fins det någon vettig sådan förbindelse idag?

Partille känner jag inte, men hur kan man göra pendeln/stationsläget attraktivare? Finns det underlag för spårväg till gbg också?
 0
Hans-Olof Hansson (18 Juli 2014 15:39):
Jonas,
Det finns buss mellan Mölndal och Frölunda. Inte någon av de tyngre linjerna, inte många som vill åka den vägen.

Spårväg till Partille blir för långsamt. Det gäller i så fall att bygga ut tillgänglighet och kapacitet för pendeltåg och i så fall. Med Västlänken och tillkommande sträckningar så når de sedan både långt och snabbt åt många håll.
 0
Hans-Olof Hansson (18 Juli 2014 15:52):
Sven R (I går 23:42):
Hansson, jag tycker inte det blir så krokigt. Kolla här:

https:​/​/​farm6.​staticflickr.​com/​5591/​14492840​669_​5be996.​.​

Jag ritade även in den norra tunneln men den är nog mer tveksam med tanke på att det skulle bli en fjärde utgående bana norrut samt att Torslandaborna inte skulle nå Gbg C bytesfritt.


Jo, det blir väldigt krokigt. Du får nog inte till kurvradierna för att placera en station i både Chalmers och Sahlgrenska. Det är dessutom en helt onödig sväng eftersom Chalmers ligger bara en hållplats bort från Korsvägen och pendeltågsstationen där. Det blir mer balanserat med enbart en station i Sahlgrenska.

Den norra länken låter sig inte böjas av mot Torslanda heller utan måste gå rakt norrut mot Bohusbanan. Trafiken till Torslanda dras istället på befintliga spår via Marieholmsbroarna och Hamnbanan, syns i den U-formade sträckan i figuren http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​f25c8749-​428c-​48b4-​b844-​260​1f673.​.​
 0
Hans-Olof Hansson (18 Juli 2014 16:05):
Johannes Westlund (I dag 06:13):
Mer resemönster: http:​/​/​www.​vgregion.​se/​upload/​Regionkanslierna/​Kollekt.​.​

Intressanta observationer:
- Partille och Mölndal sticker ut vad gäller skillnader i bilresande och kollektivtrafikresande. Invånarna som pendlar med bil har ett avsevärt mer diversifierat resmönster medan resemönstret för kollektivtrafik är ganska fokuserat. Detta kan tolkas som att kollektivtrafiken inte medger tillräcklig rörelsefrihet för att fånga vardagsbehoven. Man missar helt enkelt resandeströmmar.
- Backa tycks ha svag kollektivtrafikskoppling åt öster, vilket verkar leda till fler bilresor.
- Söderleden är ganska starkt belastad av biltrafik. Motsvarande resmönster för kollektivtrafik finns däremot inte.
- Både Torslanda och Askim ser ut att ha försvarbara kollektivtrafiksandelar. Fokuset på dem här på Yimby framstår som obegripligt. Handlar det om att vita familjer ur övre medelklassen ska ha premium-kollektivtrafik?


Det var en intressant länk som tydligt visar vart resande strömmarna går. Inte minsta att de går väldigt mycket mot centrum.

Att Torslanda och Askim skulle vara i fokus för att för att det där förmodas bo människor i övre medelklassen var nytt, överraskande och fullständigt oväntat. Normalt brukar det låta precis tvärtom; de behöver inte för de kör bil...

Ser man istället till den länkade rapporten så ser man att det går mycket trafik i de sträckningarna. Även om där finns mycket kollektivtrafik, så förslår den inte. Det finns även mycket biltrafik som behöver lyftas över till kollektivtrafik. Det enda som kan göra det med tillräcklig kapacitet och hastighet är - pendeltåg.

En tung sträckning längs söderleden känns inte motiverad. Det finns inte tillräckligt stora målpunkter där för det. Det är en tvärsträcka som tar trafik mellan olika grenar av vägsystemet. Det mesta av den trafiken kan nog tas upp av pendeltågen i befintliga och planerade sträckningar istället.
 0
Johannes Westlund (18 Juli 2014 16:37):
Pendel till Askim och Torslanda är två av de mest upprepade förslagen till satsningar både här på communityn och på facebookgruppen. Tätt följt av expansiva satsningar med spårväg till Backa/Tuve. Själv har jag inte förstått någon av idéerna.
 0
Hans-Olof Hansson (18 Juli 2014 16:58):
Spårväg till Eriksberg och Backa är inte svåra att förstå. Det går så mycket trafik på att de räknar med att även 60m långa vagnar kommer att bli fulla i stort sett med en gång!

Pendeltåg till Torslanda och Särö är nästan lika lätta att förstå. Dels går det så mycket trafik redan att man behöver bygga ut kapaciteten och det så ligger de så långt bort att spårväg blir alldeles för långsam!
(Tänk på att det tar lika lång tid med spårvagn från Frölunda till Drottningtorget som med pendeltåg från Kungsbacka!)
 0
Sven R (18 Juli 2014 17:27):
Hansson: Järnvägsutredarna har skissat på den tunneln med stationer vid Chalmers och Sahlgrenska. Nu hittade jag tyvärr inte rätt rapport på Västlänkens hemsida men jag fann iallafall den här bilden som skissartat visar möjligheten söderut. Jag tycker man ser att det är möjligt att få in stationerna och rätt kurvradier.

https:​/​/​farm4.​staticflickr.​com/​3871/​146818880​54_​80​2a36.​.​

Angående bana mot Torslanda så finns gott om plats för en krök under älven och Frihamnen. Då skulle banan komma i rätt vinkel mot hamnbanan. Att man inte har gjort så handlar snarare om kostnaden.
 0
Gunnar Einarsson (18 Juli 2014 18:07):
Westlund, det bor rätt många i Backa och Tuve och båda områdena saknar spårvagnsförbindelser. På graferna går det också ganska mycket biltrafik i dessa riktningar.

Det betyder inte att det ovillkorligt måste byggas spårväg dit, det får ju utredas närmare, men att förslagen kommer upp är väl inte så konstigt?

Nåja, Tuve kanske inte har så många invånare trots allt (8775 enligt Wikipaedia - ungefär hälften mot Bergsjön), men en bana upp genom Backa framstår väl ändå som desto mer motiverat.
+1
Erik Funck (21 Juli 2014 20:45):
Jag vet inte om det var nån som länkade den här gamla spår-tråden: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​2125&page=​0​
där finns iaf en del intressanta idéer, stigbergsbron känns given (och jag tror det ska gå fint att tränga sig mellan sjömanskyrkan o bengans bara man har lite smala gc-banor just där, ny hållplats utanför ebbes hörna), sedan gillar jag kortedala-hjällbo-bäckebol/backalänken. Och om inte staten skjuter till extrapengar till cityvarvet finns väl ingen speciell anledning att inte knyta ihop linnégatan med götaverksgatan? åtminstone för buss/bil/gc
Här är länk till artikel om broförbindelser:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​11/​goteborg-​broar-​och-​mellan_​.​.​
...och här till brotråd:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​2279&page=​0​
 0
Krister (27 Juli 2014 08:05):
Naturskyddsföreningen föreslår att riksdagen, via en ny lag, ger kommuner (landstings-och primärkommuner) möjlighet att fatta beslut om kommunal trängselskatt. Detta skulle ge medel att bygga utt kollektivtrafiken och samtidigt minska behovet av väginvesteringar.
 0
Michael Hjortstierna (27 Juli 2014 18:14):
Hade väl sett att man byggde vidare på det vi redan har och konverterar till fullvärdig tunnelbana (som ev. automatbana) med följande tillägg,
- Tunnlar/högbana genom centrum,
- Angeredsbanan förlängs via Gårdsten till Lövgärdet, med ny gren mot Gråbo/Sjövik,
- Hisingsbanan förlängs till Volvo Tuve, med nya grenar till Backa/Kärra/Kungälv, Tuve och Lilla Varholmen via Eriksberg, Volvo Torslanda/Lilleby med gren till Björlanda,
- Tynneredsbanan förlängs till Näset alt. Fiskebäck med ny gren till Billdal via Askim,
- Mölndalsbanan förlängs till Kållered via Peppared, med ny gren mot Frölunda,
- Östra sjukhuset förlängs till Jonsered via Vallhamra, med gren över Fräntorp till Öjesjö,

Då alla kollektivtrafiksatsningar tar ofantlig tid bör vi starta jobbet nuuuu...
 0
Emanuel Alfredsson (24 Augusti 2014 13:22):
Kan du göra en karta över det där, Michael?
 0
Mattias Janssson (24 Augusti 2014 15:35):
Innan älvsborgsbron klubbades var huvudmålet en tunnel i höjd med johannesplatsen vidare under älven. Den sträckning borde de ta upp igen för kollektivtrafik. Sen genom stigberget mot linne och vidare genom berget karlsroplatsen mot chalmers.

Vidare tycker jag att allelänken ska få en självklar sträckning färbi gamla ullevi för knyta ihop med befintliga spår där vid skånegatan
+1
Hans Jörgensen (4 Oktober 2014 11:36):
Föredragen till hearingen finns nu på webbsidan:

http:​/​/​www.​vgregion.​se/​hearing

Det är ett smörgåsbord av olika lösningar: spår i tunnlar och broar, luftburna system, bussystem.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.