Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Att hitta hem

 
Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Idag har vi fått tillåtelse att återpublicera en krönika av Johannes Hulter (S) från helgens GP.


Vill du ha en riktigt rafflande rysare att läsa i solstolen i sommar? Se då till att skaffa arkitekten Ola Anderssons nya bok "Hitta hem", som handlar om bostadsbristen och vad vi kan göra åt den. Tillsammans med Anderssons förra bok "Vykort från Utopia" kommer "Hitta hem" utan tvekan att bli en milstolpe och ett framtida riktmärke i svensk stadsplaneringsdebatt. På under hundra sidor lyckas han inte bara ge en fyllig och klargörande bild av orsakerna till dagens bostadsbrist utan även presentera tydliga och konkreta svar på hur problemet kan lösas. I grunden handlar det om att vrida dagens felvända planeringsprocess rätt. Städerna måste ta ett helhetsgrepp om sin utveckling och säkerställa en långsiktig reserv av färdigplanerad och byggklar mark, istället för att starta nya segdragna och omständliga planprocesser för varje tomt.

"Hitta hem" handlar mycket om situationen i Stockholm men den grundläggande analysen är naturligtvis lika giltig för Göteborg. Även här är bostadsbristen ett stort och växande problem. Lyckligtvis har vi gott om plats att förtäta och skapa en mer jämlik och integrerad stad, även i centrala lägen. Särskilt på Hisingen finns stora möjligheter att låta innerstaden expandera vidare. Här kommer mycket att hända de närmaste åren i den nya Älvstaden. Vi får dock inte glömma att stadsbyggande är mer än bara hus. Den ökade tätheten av bostäder, arbetsplatser, kultur, handel och service ställer också högre krav på stadens transportkapacitet. Ytsnåla transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik måste kraftigt öka sin andel om Göteborg ska kunna fortsätta växa och förtätas med fler levande, blandade stadskvarter.

Det är därför det västsvenska paketet som startade för några år sedan är så viktigt. De stora infrastruktursatsningarna som nu genomförs är helt nödvändiga för att ge vår växande stad och region en fungerande och långsiktigt hållbar transportstruktur. En avgörande förutsättning för det västsvenska paketet är trängselskatten, som står för mer än 40 procent av finansieringen och som samtidigt frigör utrymme genom att stimulera ytsnåla transporter. I höst folkomröstar göteborgarna om frågan och glädjande nog pekar det mesta på att det blir ett tydligt ja till trängselskatten. Förhoppningsvis kan vi då lämna debatten om redan påbörjade investeringar bakom oss och istället ta tag i diskussionen om framtida satsningar.

Det gäller särskilt det akuta behovet av att komplettera dagens spårvagnsnät med nedgrävd spårtrafik genom centrala staden. Med tanke på de långa planeringstiderna är det bråttom att komma igång. Just nu bestäms tunneldjupet för Västlänken och det avgör i sin tur förutsättningarna för korsande spårvagnstunnlar i framtiden. Det behövs därför strategiska beslut om reservat för planskild spårväg omgående, innan vi för alltid bygger bort den möjligheten. Stadsbyggande tar tid och kräver långsiktighet. Den staden vi planerar och bygger idag tillhör inte oss utan våra barn och barnbarn. År 2050 har stadens befolkning ökat med nära 50 procent om dagens utveckling håller i sig. Runt hälften av Göteborgs befolkningsökning varje år består av nyfödda. Det är vi som avgör om de måste flytta härifrån när de vuxit upp eller om de kan bo kvar. Om de kan hitta hem.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Bahnhof (12 Juli 2014 17:53):
Eftersom majoriteten, av de inom Sverige, inflyttade till Stockholm kommer från Västra Götaland så är det väl så
att många faktiskt vill flytta till Stockholm från Göteborgsregionen trots en svårare bostadssituation i huvudstaden.
 0
Bahnhof (12 Juli 2014 17:54):
Glömde slutklämmen;
varför är det så?
 0
Gunnar Einarsson (13 Juli 2014 11:37):
"Det gäller särskilt det akuta behovet av att komplettera dagens spårvagnsnät med nedgrävd spårtrafik genom centrala staden."

Om nu inte Västlänken tar musten ur tunnelbyggandet såväl ekonomiskt som psykologiskt. Den största vinsten med Västlänken är väl å andra sidan att dagens planerar- och makthavargeneration inte får tid att genomföra alla sina nyfunkisdrömmar före pension.

Samtidigt skulle nog mycket kunna uppnås bara genom en kraftig utbyggnad av ytspårvägsnätet.

Ola Anderssons nya bok verkar onekligen intressant. Läste Vykort från Utopia och den var ju grym på det hela taget.
 0
Mats O. (13 Juli 2014 18:06):
Boktipset var bra men som vanligt kom lite politisk retorik om nödvändigheten av projektet västlänken.

Jisses, politikerna har precis som Odysseus bundit sig vid masten när det gäller denna fråga.

Trist.
 0
Sven Renquist (13 Juli 2014 18:50):
Banhof: Nej, det är inte så att en majoritet (dvs över 50%) kommer från Västra Götaland. Däremot utgör VG största länet för inflyttare till Stockholms län. Vilket inte är så konstigt eftersom det är Sveriges näst största län.
 0
Mats O. (26 Juli 2014 20:59):
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.