Utskrift från gbg.yimby.se
....

Replik: Gamla idéer vitaliserar inte stadsdelstorgen

 
Yimby Göteborg har skrivit en replik i dagens GPdebattartikeln i GP (23/7) där Göteborgslokaler, genom politiker i styrelsen och bolagets vd, skriver om sina (i egen bedömning) lyckade satsningar på stadsdelstorg.

Kortedala "torg"

Företrädare för Göteborglokaler skrev nyligen ett inlägg om utveckling av torg och lyfte fram förtätning som en nyckel för att åstadkomma levande torg. Yimby Göteborg tycker det är positivt att insikten om täthetens betydelse har spridit sig och av allt fler blir framlyft som en avgörande faktor. Samtidigt är det oroande att nyckelaktörer i så stor grad fortfarande är kvar i förra seklets planeringstradition.

Det är stor skillnad på exempelvis Järntorget och Kortedala "torg" såväl i teorin som i praktiken. Järntorget är en platsbildning där många gator fyllda av publika verksamheter, bostäder och arbetsplatser möts. Kortedala "torg" är en centrumanläggning omgivet av en gles och renodlad bostadsring och där genomströmningstrafiken är undanstyrd från anläggningen. Den idé som uttrycks av Göteborgslokaler ligger därför nära modernistiska tankar om en centrumanläggning i en grannskapsenhet. Det är också tanken på staden som små bostadsenklaver sammanbundna med trottoarlösa trafikleder.

Genomströmningstrafiken är effektivt separerad från Kortedala "torg"

 

Debattörerna är tyvärr inte ensamma om att vara fast i förlegade idéer. Även i stadens utbyggnadsplanering finns de delvis kvar. Under parollen "Kraftsamla där det gör skillnad" beskrivs en utveckling av "tyngdpunkter", en förskönande omskrivning för samma tankar om centrumanläggningar. Det visar tyvärr hur lite som egentligen hänt sedan bilsamhällets arkitekter på femtiotalet torgförde "Bilfria öar i ett hav av bilism".

Som debattörerna inser har dock samhället förändrats men samtidigt tycks de tyvärr inte förstå hur. De vill fortsätta utveckla en i grunden föråldrad struktur – men stadsbyggandet behöver förändras i grunden. En stor utmaning är just stadens grannskapsenheter. Där håller det inte att köra vidare i gamla hjulspår med samma metoder som skapade problemen.

Lika avgörande som tätheten är stadsstrukturen. Grannskapsenheterna och deras "torg" måste göras om i grunden ifall ett rikt utbud av lokal handeln ska överleva. Det behövs levande stadsgator fyllda med en blandning av verksamheter, boende och arbetsplatser, både inom och mellan grannskapsenheterna, för att blåsa liv i stadsdelarna. Handeln måste helt enkelt spridas ut i hela området.

Förslagsvis börjar handeln spridas längs ett antal korsande huvudstråk. Låt stråken korsa de gamla centrumbildningarna och släpp igenom gator med gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Lägg bostäder och verksamheter längs lederna mellan grannskapsenheterna för att knyta samman dessa och för att underlätta etablering av handel längs stråk där människor rör sig.

Kortedalavägen i dag

Kortedalavägen i morgon

 

Debattörerna nämnde Kortedala. Varför inte koppla samman Gamlestaden med Kortedala längs Kortedalavägen med en riktig stadsgata med handel, bostäder och arbetsplatser? På så sätt kan man blåsa nytt liv i hela stadsdelen. Men utan den här typen av ambitioner att skapa en stark stadsväv kommer åtgärder för "torgen" bli precis just det som Göteborgslokaler inte vill ha: kortsiktiga projekt som inte löser problemen.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans H (30 Juli 2014 18:01):
Det finns samlingspunkter där rätt många passerar till fots även i de norra förorterna, och det är spårvagnshållplatserna. Det är förorternas A-lägen som är mest lämpliga för att ha serviceinrättningar på, och där potentialen för ett myllrande folkliv är som störst.

Men såhär ser hållplatserna ut längs med linje 6. I de flesta fall är det stora avstånd till närmsta hus och än längre till närmsta butik, korvmoj eller restaurang. Och normalt sett är de verksamheter som finns inte synliga från spårvagnshållplatserna.

Beväringsgatan
https:​/​/​www.​google.​com/​maps/​place/​G%C3%B6teborg+Bev%C3.​.​

Nymånegatan
https:​/​/​www.​google.​com/​maps/​@57.​742444,12.​0​28851,3a,75.​.​

Kortedala Runstavsgatan
https:​/​/​www.​google.​com/​maps/​@57.​747269,12.​0​29876,3a,75.​.​

Kortedala Torg
https:​/​/​www.​google.​com/​maps/​@57.​753189,12.​0​32941,3a,75.​.​

Kortedala Allhelgonakyrkan
https:​/​/​www.​google.​com/​maps/​@57.​7570​23,12.​0​36595,3a,75.​.​

Kortedala Aprilgatan och Januarigatan
https:​/​/​www.​google.​com/​maps/​@57.​761316,12.​0​420​89,3a,75.​.​Som kontrast kan man ta SKF:s hållplats i Gamlestaden, där verksamheterna ligger intill hållplatsen, i likhet med de flesta andra hållplatserna i centrala Göteborg.
https:​/​/​www.​google.​com/​maps/​@57.​72934,12.​0​13715,3a,75y.​.​


En quick fix för att få förorterna en hel del trevligare är att försöka ta vara på de platser som trots allt har någon sorts förutsättning att vara centrala punkter och där det passerar folk från grannområdena, så att verksamheterna inte bara är beroende av de kunder som bor intill dem. I praktiken handlar det om vägkorsningar och spårvagnshållplatser. Men bortsett från "A-lägena" tycker jag inte att det finns någon som helst anledning att bygga ut i förorterna iom att det inte är mer förort som är det som det finns behov av i Göteborg.
 0
Patrik Höstmad (30 Juli 2014 19:10):
Håller med dig Hans H. Hållplatserna ruvar verkligen på en potential. Samtidigt, om man lyckas knyta Kortedala till Gamlestan så behöver inte Kortedala vara förort. Det är inte mycket längre från Centralen till Kortedala än det är från Centralen till Sandarna/Kungsladugård.
 0
Johannes Westlund (30 Juli 2014 20:38):
Förort är inte ett avstånd utan ett tillstånd. Det är därför detta är så viktigt. Det handlar definitivt inte om att bygga mer förort - tvärt om. Det handlar om att bygga samman staden. Det är stadsväven som gör staden. Det är nonsens att välja bort att bygga i förorter kategoriskt för att de råkar vara förorter idag. Varför inte satsa på att göra Guldheden, Högsbo, Kortedala och Bö till levande delar av en stad istället för trista förorter? Varför kan inte nya Linnégator få koppla samman dessa stadsdelar? För att det är roligare att bygga "stad" ännu längre bort från stan? Eller jag förstår inte...

Jag utvecklar lite just varför detta är så viktigt i en liten bloggpost: http:​/​/​minvision.​blogg.​se/​20​14/​july/​gamla-​ideer-​vitali.​.​
+1
Gunnar Einarsson (5 Augusti 2014 08:48):
Johannes Westlund, du har väl rätt, men det är ju bara det att det inte finns hur mycket befolkningsunderlag och därmed bebyggelsepotential som helst.
Det är därför viktigt anser jag att staden växer inifrån och ut, så att kransen av pseudostad i möjligaste mån efterhand fylls ut. Förorterna (de som ligger långt bort) får lämnas åt sitt öde tills vidare. Sprids resurserna ut blir resultatet bara noll och intet.
 0
Joakim Bjerhem (10 Augusti 2014 23:24):
Jag håller med båda parter, det står inte emot varandra, det viktigaste är att centrera inte kring punkter utan längs stråk. Bara då kan flöden uppstå. Och diskussionen kring torgen handlar snabbt om punkter.

Samtidigt är det lätt att identifiera stråk med potential där det inte behövs nybyggnad utan snarare ombyggnad (mkt billigare) av befintliga byggnader och gatumiljöer för att skapa attraktiva stråk. Bara genom att bygga om bottenlägenheter till affärslokaler är helt otroligt mycket vunnet. Hur arbetar man med fastighetsägare i Göteborg för att skapa fler stråk med lokaler?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.