Utskrift från gbg.yimby.se
....

Replik: Glädjande att FP vill bygga tätt

 
I en debattartikel i GP ställde vi frångan "Vem står upp för förtätning i Göteborg?" och Kjell Björkqvist och Adam Cwejman från Folkpartiet svarade att de är positiva till förtätning. I GP replikerar vi nu svaret.

Kunskapsstråket Guldheden, förtätning på gröna plättar vid Wavrinskys plats. Illustration: inobi.

Björkqvist och Cwejman från Folkpartiet svarar oss tydligt att de är positiva till förtätning och en tätbebyggd stad. De inte bara delar våra argument för förtätning utan lägger till nya. Det är glädjande.

När det gäller att bygga på de gröna plättarna blir de tyvärr något svävande. De hänvisar till dialog och till andra ytor som industrimark och bilparkeringar. Med så mycket som 70% grönyta i tätorten behöver vi vara tydliga med att även många lågkvalitativa grönytor behöver bebyggas. Ibland mot vissa av de närboendes vilja. Det är viktigt att dialogen inte bara förs med högljutt protesterande. De som likt Bevara Guldheden kategoriskt motarbetar nya bostäder måste få klart för sig att privilegierade med tryggad bostad måste acceptera att få fler grannar och förändrad närmiljö. Vi vet också att många boende är positiva till förtätning i sitt närområde, men utan att vara högljudda.

Björkqvist och Cwejman lyfter några intressanta förslag för att öka byggtakten. Det är bra att de aktivt vill arbeta för ett ökat bostadsbyggande. Större markanvisningar är ett av förslagen och där vill vi lyfta ett varnade finger. Det finns risk för en allt för stor enformighet med stora projekt och ensidigt fokus på billiga lägenheter. Kvalitetsaspekterna måste vara med hela vägen, inte minst blandstadskvaliteterna. Vi tror att det är lika viktigt att prova den andra vägen och dela in marken i mindre fastigheter. Då kan fler små företag, enskilda personer och byggemenskaper bygga stadsmässigt i egen regi. Där finns en potential som i högre grad borde utnyttjas för att öka byggtakten och variationen.

Med det sagt är vi i stort nöjda med Folkpartiets tydlighet och arbete för ett ökat byggande. Vi hoppas nu att de driver på för bebyggelse på Hedens bilparkeringar och fler bostäder i Frihamnen!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Ragnar Lind (21 Augusti 2014 23:55):
Om bebyggelsen kring Wavrinskys plats blir som i illustrationen ovan, blir platsen även fortsättningsvis väldigt ful. Tacka vet jag denna illustration (högst upp):

http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​13/​0​4/​lindhagenplanens-​demokrat_​.​.​
 0
Patrik Höstmad (22 Augusti 2014 01:12):
Se det som en illustration som visar var byggnaderna ska stå och inte hur de ska se ut.
 0
Anton Olsson (22 Augusti 2014 17:35):
Tycker det ser småskaligt varierat och ganska bra ut, faktiskt.
 0
Gunnar Einarsson (23 Augusti 2014 10:50):
Ragnar, bebyggelsen blir inte bara ful. Motståndet mot förtätning blir också fullt förståeligt. Tror som sagt att förmodernism är det enda som kan bryta upp attityderna.
 0
Gunnar Einarsson (23 Augusti 2014 11:27):
Vidare kan sägas om Inobis illustrationer att bebyggelsen är för låg och inte tillräckligt tät. Det gäller ju att förbyta torgets känsla från vidöppen plats till kringbyggd vertikalitet.

I själva verket hänger en urbanisering av området även på att den vitt utspridda Guldhedsskolan kraftigt krymps ihop och åtminstone delvis rivs.

(Eftersom allt ändå är för mycket att hoppas på kan jag lika gärna säga som det är.)
 0
Jakob (26 Augusti 2014 09:43):
Hej
en annan sak, går det att personrösta på Johannes Hulter trots att man röstar i valdistrikt Väster?
 0
Johannes Hulter (26 Augusti 2014 10:34):
Jakob: Jag tackar för förtroendet. :) Vad jag förstår så borde du kunna göra det, om du använder valsedeln för Centrum: http:​/​/​www.​val.​se/​det_​svenska_​valsystemet/​valsedlar_​oc.​.​

"I valen till kommun- och landstingsfullmäktige ska du använda en namnvalsedel som gäller för din kommun respektive ditt landsting. Om du personröstar på en kandidat som ställer upp i en annan valkrets än den du bor i räknas det som en giltig personröst. Om du personröstar på en person som kandiderar i en annan kommun eller annat landsting kommer din röst endast bli räknad som en röst på partiet."

Men jag får kolla upp det lite närmare.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.