Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vem står upp för förtätning i Göteborg?

 

Vi har skrivit en debattartikeln i GP där vi undrar om det finns några politiker som står upp för en kraftfull och hållbara förtätning. GP har satt rubriken "Sluta prata om blandstaden – bygg den". För tydlighets skull: Det är helt okey, och t.o.m. önskvärt, att det pratas om blandstaden samtidigt som den byggs.

Amsterdam (Foto: Olof Antonson - Yimby)

Göteborgs befolkning växer och vi har ett desperat behov av nya stadsmiljöer. Av stadens styrdokument framgår att befolkningstillväxten främst ska hanteras genom att den befintliga bebyggelsen förtätas, snarare än att staden tillåts fortsätta breda ut sig. Dessutom eftersträvas blandstad, dvs att bostäder, arbetsplatser, samhällsservice och handel ska samsas inom samma kvarter.

Dessa intentioner är mycket positiva. En omfattande förtätning av Göteborg är mycket angelägen, då staden idag är extremt gles och utspridd. Glesheten låser in staden i ett bilberoende som är skadligt för klimatet såväl som för göteborgarna, och den omfattande bilismen bidrar i sin tur till glesheten då den kräver enorma ytor till vägar och parkeringar. Dessutom förvärrar glesheten en social segregation där människor utan lång kötid eller god ekonomi hänvisas till satelliter långt utanför stadskärnan.

Göteborgs tätort består enligt SCB av runt 70 % grönyta (!), en mängd som till stor del utgörs av ytor som ingen egentligen har någon användning av (t.ex. gräsremsor längs vägar). Mycket av denna yta skulle kunna bebyggas, och staden skulle istället kunna fokusera på att skapa och bevara verkligt attraktiva grönområden. Dessutom finns gott om redan hårdgjord yta som kan bebyggas.

Såväl FN:s klimatpanel IPCC som FN-organet UN-Habitat pekar på förtätning som en viktig klimatåtgärd. Detta beror inte bara på att resorna blir kortare, utan även i hög grad på att en gles bebyggelse varken kan upprätthålla en god kollektivtrafik med hög turtäthet eller ett tillfredsställande utbud av lokal handel och samhällsservice, vilket får folk att i högre utsträckning välja bilen. UN-Habitat rekommenderar en täthet på minst 150 invånare per hektar för att bryta bilberoendet, vilket är en nivå som ligger något under tätheten i t.ex. Linnéstaden. Att en tätare bebyggelse kräver mindre yta innebär också att mer natur och jordbruksmark kan lämnas orörda.

En tät blandstad med god infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik har potential att vara en mycket hållbar stad. Kötider och bostadspriser visar också tydligt att denna typ av stad är oerhört attraktiv. Det som efterfrågas av invånarna sammanfaller i detta fall med det miljövänliga.

Tyvärr visar dock praktiken att styrdokumentens goda ambitioner sällan följs. Ett aktuellt exempel är Östra Kålltorp, där staden planerar att offra ett grönområde för ett nytt, glest bostadsområde utan funktionsblandning vars struktur mest påminner om något från miljonprogrammet. Med en tätare struktur hade fler och attraktivare bostäder kunnat skapas samtidigt som grönyta hade kunnat sparas.

Samtidigt visar ett par andra aktuella planer att god kompetens faktiskt finns. Planerna för Gamlestadstorget och Frihamnen är i stora drag bra och uppvisar hyggligt tät blandstad. För att denna kompetens ska utnyttjas i resten av staden krävs uppenbarligen att politikerna tar tydligare ställning för den täta blandstaden, snarare än att bara passivt godkänna planer.

Politikerna måste även våga vända sig emot högljudda minoriteter som anser att deras egen rätt till en oförändrad närmiljö går före andra människors rätt till staden och till en bostad. De måste ta parti för dem som inte hörs: de som desperat söker bostad, och de som faktiskt vill ha nya grannar och bättre utbud i sitt närområde. Politikerna måste våga säga att varenda gräsplätt och slydunge inte kan bevaras, att man i en levande stad måste räkna med risken att utsikten från köksfönstret förändras, och att bilens utrymme måste minska.

Nu stundar valtider. Samtidigt har vi en bostadsbrist som inte anstår ett modernt samhälle, och ett behov av att minska vår miljöpåverkan. Vi vill se tydliga besked om vilka politiker som vågar ta ställning för en kraftfull och hållbar förtätning.

Alvar Palm, doktorand i miljöekonomi vid Lunds universitet
Patrik Andersson, samordnare för Yimby i Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Alexander Åkerman (7 Augusti 2014 13:32):
Intressant med siffran >15 000 inv/hektar. Det behöver inte vara särskilt svårt att uppnå i nya stadsdelar även med lägre bebyggelse av townhousetyp.
 0
Woyland Wallin (7 Augusti 2014 14:59):
I inslaget/artikeln ovan säger Ni att Göteborg är i behov av nya stadsmiljöer, blandstaden.
Skall man ha en stad med olika bostäder, höga, låga, olika kostnadsnivåer och ett RIKT utbud av mångfald, måste man, som under- tecknad ser det, ta bort det "Kommunala Planmonopolet", omedelbart.
Inte i om tre veckor eller om fem år, utan omgående.

"Planmonopolet" är orsaken till den byggnation, vi nu har här i Göteborg med endast miljonprograms byggen.
Planer görs upp av tjänstemän i kommunen, på de olika kontoren. De har tagit egna beslut, om att bara ha att göra med företag i storleken, att de kan prestera minst 100 lägenheter och mer.
Vilka kan det, jo endast ett litet antal och när De vet att de är ensamma om att bygga i ett område, kan de maximera prissättningen och ta ut maximalt med vinst utan konkurrens.
Det skall vara så, att alla skall kunna bygga, som har möjligheter. Men i en stad, där det inte finns någon konkurrens, slår prissättningen mycket hårt på de, som söker och behöver en bostad efter deras egen inkomst nivå.

Hade vi däremot haft det så, som Regeringskansliets utredare kom fram till förra året, att man tog bort "Planmonopolet", skulle vi ha högre tillväxt, bättre företagande, fler arbetstillfällen, fler olika byggbolag, fler olika bostäder, till olika pris nivåer och det skulle skapas en konkurrens på bostadsmarknaden, som skulle gagna den bostadssökande.
Det går inte idag och då får vi ej heller någon stad med Blandstads utseende.
Utredaren sa också att de planarbeten, som är färdiga hos kommunen och som ingen vill bygga på, där skall planen upphöra efter bygglovstiden utgått 5 år eller nått.
Därefter skall man kunna gå direkt på bygglov igen, för att kunna bygga utanför planen och då hindrar inte planen, att det området aldrig bebyggs.

Med åren från den statliga byggkreditiv tiden, har det skapats två läger i Sverige, där de, som tänker till vänster, vill ha kvar "Planmonopolet", med statligt skattefinansierade bostäder.

De andra vill ha bort "Planmonopolet", så att vi kan få konkurrens, mångfald, olika typer av bostäder och olika prisbilder, av olika stora byggbolag, som vill bygga blandstäder och skapa sin nisch.
Fördelen med att ta bort "Planmonopolet", är också att då kommer det "Totala tolkningsföreträdet" hos kommunens tjänstemän att upphöra. Vilket skulle i sin tur innebära att tjänstemannen, skulle vara tvungna att ha en dialog med byggherren i bygglovsskedet.

Hur skall vi ha det, "Planmonopol" eller ej.
W Wallin
 0
Mats O. (7 Augusti 2014 17:34):
Problemet är väl att hela Göteborg består av Nimbyister. Tyvärr för nätverket Yimy men så är det nog.

Finns alltid nån buske i nåt grönområde eller barnens pulkabacke på vintern eller unik fågel som bara häckar på just det trädet på den kullen eller nåt annat som gör att vi kan inte bygga just här.

Politikerna är röstmaximerare och livrädda för att stöta sig med engagerade minoriteter och lokala aktionsgrupper i olika bostadsområden. Så blir det mest en massa halvmesyrer istället.
 0
Hans-Olof Hansson (8 Augusti 2014 12:20):
Woyland Wolin,
Det kommunala planmonopolet är snarast en förutsättning för att kunna få till blandstad. Med det som instrument så kan man rätt hanterat få till den mix av verksamheter och byggnader som krävs för att nå målet. Det är måhända inte fullt ut eller bra använt över allt i Göteborg, men det kan göras på rätt sätt.
Avskaffar man det och istället enbart bygget det som är rent kommersiellt riktigt för varje byggnad och tidpunkt så får man något kaotiskt som ger en fullständigt vedervärdig stad. Exempel på hur det kan se ut finns att hämta från många amerikanska städer, bland annat.
 0
Hans-Olof Hansson (8 Augusti 2014 14:27):
En insändare i GP som gnäller över att Yimby tar ställning för staden och stadsutveckling...
+1
Patrik Höstmad (8 Augusti 2014 16:53):
Och han antog att vi var arkitekturbildade och därför inte representerade folket. Kunde han inte kollat upp det först. Nu faller ju hela hans argumentation platt.
 0
Hans-Olof Hansson (8 Augusti 2014 18:01):
Varför kolla upp och fördärva ett gott gnäll? Det är ju vad alla insändare har gemensamt...
+1
Gunnar Einarsson (8 Augusti 2014 18:16):
Synd att man inte har pappersbilagan, men att döma av hur många på Yimbybloggen som genuint omfattar "pastischen" som främsta arkitekturideal, så kan man nog tryggt påstå att vi representerar folket. Wir sind das Volk! (Ursäkta, har just återvänt från Berlin.)

Och Woyland Wallin, väldigt få här inne hyser förvisso sympati för planmonopolet och planprocessen. Hade hoppats att det hade framgått av föregående trådar. Vilket förstås inte är samma sak som att påstå att intressenter skall få bygga precis vad som helst, hur de vill, var som helst.

Kontroll och reglering behövs för att sätta ramar, men det förstår säkert du också. Frågan är hur den bäst utformas för en snabb och effektiv ärendegång som inte diskriminerar små byggherrar.

Själv hävdar jag exempelvis bestämt att initiativet att bebygga skall utgå från den som förfogar över tomten och myndigheterna skall bara avgöra bifall eller avslag på bygglovsansökan, men det förutsätter i sin tur ett system med en äkta stadsplan och tomtindelning.
 0
Hans-Olof Hansson (12 Augusti 2014 07:54):
Vägvalet svarar i egen debattartikel, http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​24550​0​1-​vi-​vill-​inte.​.​

De förstår varken problem eller behov och därmed heller inte lösningarna. Som vanligt alltså.
 0
Patrik Höstmad (12 Augusti 2014 09:27):
De förstår inte heller vad vi skriver. Men det var väntat med tanke på den här debattartikeln "Göteborg blir inte bättre av fler invånare" från förra året:
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​1861247-​goteborg-​bli.​.​
+1
Hans-Olof Hansson (17 Augusti 2014 13:19):
 0
Patrik Höstmad (17 Augusti 2014 15:23):
Det var ett bra svar. Förtätning och detta inifrån och ut. De år lite försiktiga när de talar om de gröna plättarna, men men....
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.