Utskrift från gbg.yimby.se
....

Intervju om Masthuggsbarackerna

 
Med anledning av inlägget har Bostadsbolaget genom Kommunikations- och pressansvarig Eva Jonasson kommenterat inlägget via mail.

I Yimbys facebookgrupp uppmärksammades tidigare i höstas en konceptskiss som visade ett förslag för studentmodulerna (a.k.a. studentbarackerna) vid Masthugget. Den visade modulerna ordnade i två parallella lameller, vilket är något annat än de två slutna kvarter som det har talats om tidigare. För att få mer information ringde jag upp Mikael Olehede som är ansvarig projektledare hos Bostadsbolaget.

Konceptskissen med de två lamellerna.


Vi har tidigare skrivit om studentmodulerna och landat i att den enda räddningen för den här modulidén är att utförandet blir bra och stadsmässigt. Den stora frågan är om detta projekt kommer att bidra till stadslivet utmed Första Långgatan. Som vi skrev då:

Frågan är om det inte är stadslivet som är den största farhågan. Komplexet kommer att stå utmed Första Långgatan och längs ett av de få stråken som kopplar Masthugget och Majorna. Det är nära till kapacitetsstark kollektivtrafik. Att inte bygga med verksamhetslokaler här vore förödande för det lokala stadslivet men också för kopplingen. Redan idag ligger Kostern längs Första Långgatans södra sida och vänder sig bort från gatan med ett stängt bottenplan. Att möta upp detta på norra sidan med ännu fler byggnader som inte bjuder något till trottoar och gata kommer radera ut en mycket stor potential till stadsliv. Till det kan vi lägga behovet av föreningslokaler, pubar, butiker, träningslokaler, mm som studenterna kommer ha.

Fastighetsnämnden beslutade för snart ett år sedan att upplåta marken med ett tidsbegränsat bygglov till Bostadsbolaget. Då var ambitionen att modulerna skulle vara inflyttningsklara i till terminsstarten nu i september 2014. I vintras talade fastighetskontoret hoppingivande om två slutna kvarter enligt planen från 1920-talet och gärna verksamhetslokaler i bottenplan.
 


Fastighetskontorets förhoppning om två slutna kvarter.

 

Intervju med Bostadsbolaget

Mikael Olehede som är ansvarig projektledare på Bostadsbolaget berättar att de fortfarande undersöker om det är möjligt att dra igång projektet. Det är ännu inte bestämt om och hur det kommer att landa. Utformning och antal bostäder är inte klart men det finns en idé som de arbetar utifrån och det är just den som presenteras i konceptskissen. "Två rader med moduler i åtta våningar" berättar Olehede. Han motiverar lamellerna med att de är enklare att bygga och att de skymmer sikten mindre för de bakomvarande husen än slutna kvarter. På frågan om det blir några verksamhetslokaler är svaret snabbt och direkt "Nej." Han menar att verksamhetslokaler är komplicerade när man använder moduler då verksamhetslokaler kräver andra höjder än bostäder. Olehede menar att det i princip är möjligt att använda containers för verksamlokaler, men påpekar samtidigt att det kommer att bli svårt att få in verksamheter i lokalerna och att det till slut är en kostnadsfråga. Då jag drar upp andra möjliga lösningar och utföranden närmar vi oss kärnan i problematiken med byggande på tillfälliga lov. Oleheden gör tydligt att de som byggs måste vara "billigt". Lösningar med verksamhetslokaler ryms inte i det tänkta konceptet.

Fastighetskontorets önskningar om inflyttning i dagarna och om två slutna kvarter med förhoppning om verksamhetslokaler är helt borta. De tvärställda lamellerna ger en dålig stadsmiljö utmed Första Långgatan. Det finns en jättechans att få till något så mycket bättre om husen ställs utmed gatan. Gärna med verksamhetslokaler. Oleheden höll med om detta men framhåller ytterligare en gång att detta trots allt bara är på tillfälligt lov så de ska ju inte stå där så länge. Han avslutar med att upprepa att mycket är osäkert än och att inom några månader ska de ta beslut om de överhuvudtaget går vidare och hur det då kommer att se ut.

 

Destroy, erase, improve

Det här var ju egentligen inte oväntat. Det här är ju precis samma procedur som i princip genomsyrar snart vartenda projekt i Göteborg. Först går entusiastiska politiker och talar om att vi ska bygga en stad "för alla.", sedan kommer engagerade tjänstemän från förvaltningarna och talar om blandstad och kvartersstad, och till sist kommer bostadsbolagens projektledare och berättar att allt blir bostadsmonoliter i punkt- eller lamellform för det är billigt. De stora drömmarna mals under processens gång ner till torftiga stadsmiljöer. Tyvärr är det risk att även tilliten till politiker och tjänstemän mals ner på samma gång.

Här blir det dessutom mycket tydligt att utsikten från några fåtals fönster värderas högre än tryggheten och stadslivet för alla de som rör sig i det offentliga gaturummet. Det är inte en rimlig prioritering för samhället att göra. Byggnaderna beräknas trots allt stå där och påverka stadslivet i minst ett decennium. För 10 år sedan var det år 2004 och då var Göran Persson statsminister, det var tillåtet att röka på restauranger, kaféer och krogen och Grekland var bäst i Europa på fotboll.

Göran Persson var vår statsminister för 10 år sedan. Minns du det som igår?

 

Jag förutsätter att fastighets- och byggnadsnämnderna inte kan godkänna den nuvarande inriktningen då avgörande delar av ursprungliga intentionerna försvunnit helt. Det är dags för ett omtag med den här processen. Utgångspunkten måste vara att skapa en bra boendemiljö och en bra stadsmiljö. Det räcker inte att värna utsikter från några fönster utan vi måste även bygga ett levande stadsrum för de många fler som passerar. De skulle kunna ta del av föreningsliv, service och handel om det fanns möjlighet och de skulle kunna slå sig ner för att spana på ett stadsliv med människor.

Det bör stå i kravspecifikationen att huskropparna ska vända långsidan mot Första Långgatan och tomten ska kompletteras med verksamhetslokaler.

Här är en snabbt gimpad illustration som visar på potentialen. Det behöver inte alls bli så dåligt förutsatt det görs bra.

 

Det finns fortfarande alla möjligheter att göra något bra av detta då inga beslut är tagna. Politiker och tjänstemän, kom igen nu och visa oss ett koncept med studentmoduler som är värt att använda här och på många fler platser!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+5
Henrik (22 September 2014 21:53):
Det är så många problem med den här idén att jag inte vet var jag ska börja. Men... för det första: SLUTA bygga dessa jävla moduler. Det räcker med att varenda ny förskola ser ut som en container från sextiotalet. Kolla till exempel vad som har byggts nedanför Skansen Kronan, mot Linnégatan. Absolut vedervärdigt. När bostäder diskuteras handlar det nästan aldrig om UTSEENDET. Men det är omöjligt att skapa en stad att trivas i om arkitekturen är så frånvarande. Och tillfälligt bygglov kan som påpekas i texten upplevas som allt annat än tillfälligt.

Första Långgatan har jättestor potential men med "visioner" likt den som diskuteras i texten ser det väldigt mörkt ut.

Bygg snyggt och ordentligt från början istället för att dutta med baracker, containar och tillfälliga bygglov. Det är i princip det enda som byggs i centrala stan. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.

Norra sidan av Första Långgatan borde helt enkelt byggas på samma sätt som den södra med hyfsat höga hus (obs: riktiga hus) med verksamheter i bottenplan. Med lite ny beläggning på gatan skulle det kunna bli ett fint stråk mellan Järntorget och Stigbergtorget.
 0
Ragnar Lind (22 September 2014 22:27):
Jag håller med Henrik i allt (gillaknappen fungerade inte).
 0
Krister Malmqvist (23 September 2014 07:39):
Området mellan 1:a Långgatan och älven är i nuläget ett fult ingemansland. Jämför med Stockholms båda mälarstränder!
Visserligen har det sina naturliga förklaringar då området för 50 år sedan var en del av hamnen, men någon gång måste man inse att denna tid är förbi och börja sanerera. Att då sätta upp tillfälliga bostadsbaracker gör att alltihop skjuts på framtiden. Vi har haft ett otal workshops och arkitekttävlingar om detta, men resultatet i form av byggande låter vänta på sig.
 0
Gunnar Einarsson (24 September 2014 23:56):
Henrik: "Norra sidan av Första Långgatan borde helt enkelt byggas på samma sätt som den södra med hyfsat höga hus (obs: riktiga hus) med verksamheter i bottenplan."

Absolut. Själv skulle jag särskilt vilja framhäva Första Långgatan 6, 8, 10 och 18 som exempel att följa.
 0
Patrik Höstmad (27 September 2014 10:59):
Med anledning av inlägget har bostadsbolagets Kommunikations- och pressansvarig Eva Jonasson mailat mig:

Hej Patrik,

Med hänvisning till inlägget Intervju om Masthuggsbarackerna den 22 september vill vi på Bostadsbolaget gärna ge vår syn på och förtydliga våra planer för området.

Precis som Yimby vill vi vara med och skapa bra boende- och stadsmiljöer. Det innebär att vi försöker skapa bostadsområden där människor både kan bo och leva. Vi vet att levande stadsrum är betydelsefullt på många sätt, såväl i Göteborgs centrala delar som i bostadsområden utanför stadskärnan. Det betyder bland annat att vi försöker skapa plats för gemenskap och verksamheter där det är möjligt.

Förutsättningarna för byggnationen vid Masthugget är något annorlunda jämfört med många andra byggnationer. Just på grund av att byggnationen sker på tillfälligt bygglov. Bostadsbolaget har fått i uppdrag underlätta den akuta bostadssituationen för studenter genom att på angiven plats upprätta bostäder i avvaktan på beslut om permanent bebyggelse. Det betyder att våra hus måste gå att flytta till en annan plats om tio år då planerna för hur området ska se ut i framtiden är klara.

Du skriver att lamellhus och den placering som presenteras på konceptskissen ger en dålig stadsmiljö. Jag vill poängtera att vår tilltänkta tomt ligger mellan Masthamnsgatan och leden, inte vid Första Långgatan. Att det blir lamellhus är klart, men vi arbetar fortfarande utifrån en idé och gick ut nyligen ut med en anbudsförfrågan för byggnationen. Det betyder förhoppningsvis att vi inom några månader fått in flera anbud med intressanta lösningar och fasader. Det är med andra ord i dagsläget inte klart exakt hur våra hus kommer att se ut om vi får besked om att byggstarta. Att fokusera på lamellhus har varit ett önskemål från Stadsbyggnadskontoret med tanke på inverkan på grannar och tomtens utformning. Tvärställda hus som på skissen gör det också lättare att hantera bullerproblematiken från intilliggande gator.

Tillfällig byggnation blir dyrare för fastighetsägaren på grund av kortare avskrivningstider. Till skillnad från permanenta bostäder där man räknar på avskrivningar på 50 år måste kalkylerna här gå ihop på en femtedel av den tiden. Det har naturligtvis inverkan på produktionen och vilken typ av hus som byggs. Det betyder inte att man tummar på kvaliteten men heller inte på de lagstadgade krav om affärsmässighet som finns på oss allmännyttiga bostadsföretag.

Vi tycker generellt att verksamhetslokaler i bottenplan vore en god idé men i samband med detta tillfälliga bygglov har lokaler aldrig varit aktuellt. Det skulle bland annat innebära ett annat ventilationssystem och andra fördyrande kostnader. Genom att hålla nere byggkostnaden kan vi också hålla nere hyresnivåerna. Något som vi tror uppskattas och underlättar för blivande hyresgäster. För ett företag att etablera sig i en byggnad med tidsbegränsning tror vi heller inte är så intressant. Tio år kan tyckas som en lång tid, och som studentboende är det rimligt, men att en affärsverksamhet ska etablera sig i ett hus som om tio år ska flyttas känns inte hållbart.

Avslutningsvis vill jag tacka för visat intresse för byggplanerna. Vår inställning är trots allt densamma – att detta ska bli en bra lösning.

Vänliga hälsningar,
Eva Jonasson
Kommunikations- och pressansvarig
Bostadsbolaget
+1
Johannes Hulter (27 September 2014 16:22):
"Att fokusera på lamellhus har varit ett önskemål från Stadsbyggnadskontoret med tanke på inverkan på grannar och tomtens utformning"

Det här borde vara den självklara utgångspunkten för nästa inlägg, ett samtal med handläggaren på SBK.
 0
bahnhof (28 September 2014 00:48):
En eloge till alla yimbys i Göteborg som jobbar och lobbar hårt för att få styrsel på stadsplaneringen.
Ert tålamod är beundransvärt då det mesta i Göteborg verkar bestå av "visioner" som dras i långbänk år efter år.
Keep up the good work!
 0
Gunnar Einarsson (28 September 2014 16:52):
Lameller... Handlar väl om någon tvångstanke att gång på gång upprepa Yrkesskolans konfiguration vid Järntorget.
 0
Krister Malmqvist (29 September 2014 08:09):
När nu Stena har beslutat lämna Danmarksterminalen borde det gå att få en mer permanent lösning för första biten av av södra älvstranden från Järntorget till Masthuggstorget. Dessa tillfälliga studentbostäder kan väl byggas på annan plats. Vi har haft flera arkitekttävligar om södra älvstranden. Någon gång måste man bestämma sig!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.