Utskrift från gbg.yimby.se
....

Slutreplik: Göteborgs politiker behöver lära av Stockholm

 
Idag skriver Yimby en slutreplik på GP-debatt tillsammans med Rikard Ljunggren (ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg) och Jan Jörnmark (författare och docent i ekonomisk historia). I den ursprungliga debattartiken med titlen "Dags att stå upp för den täta myllrande staden" beskriv vi läget och konstaterade att byggtakten behöver öka, stadskärnan måste förtätas och intressekonflikter måste hanteras. Vi fick replik från tre partier och detta är vår slutreplik:I replik till vår debattartikel om Göteborgs stadsutveckling höll Mats Arnsmar (S) med om att staden ska växa inifrån och ut. Ulf Kamne (MP) menade att hans parti redan är på tårna för att öka byggandet. Rickard Nordin (C) ansåg att staden ska sluta visionera och börja agera. Vi hade gärna sett fler partiers kommentarer, men utgår från att det finns en samstämmighet kring vår problemformulering; Göteborg har en för svag kärna där vi behöver vända kräftgången och flyttströmmarna från staden. Det är bra!

Göteborg är i akut behov av strukturella reformer för att vända den negativa spiralen. I det parlamentariska läge som uppstått i Göteborg och många kranskommuner efter valet finns två vägar för politikerna: antingen sitta på händerna och fortsätta skåda stadsavvecklingen, eller gå samman för stadens och regionens bästa. Med den politiska samsyn på de utmaningar vi beskriver finns alla möjligheter till blocköverskridande, långsiktiga lösningar.

Göteborgs politiker och tjänstemän borde blicka mot hur Stockholmskommunerna bygger och utvecklar sin flerkärniga region. Där finns framgångsexempel såväl i S-ledda som i M-ledda kommuner. S-ledda Sundbyberg, till ytan landets minsta kommun, är också den snabbast växande. Där gick till och med den styrande majoriteten fram i höstens val.

Om den samlade politiska viljan finns, så som den uttrycks, finns goda förutsättningar att dra lärdomar från dessa snabbväxande kommuner och tillämpa dem i Göteborgs stadsutveckling. Det kommer att vara ett omställningsarbete för staden, men alternativet borde inte finnas på kartan. Särskilt inte om partier på båda sidor av blocken vill vända sitt vikande väljarstöd. Som sagt, beslutet ligger i politikernas händer. Vi hoppas och tror på Göteborgs utveckling till en tät och attraktiv stad.

Rikard Ljunggren, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg
Jan Jörnmark, författare och docent i ekonomisk historia
Patrik Andersson, samordnare för Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Sven R (26 September 2014 20:33):
Stockholm är som en stor godispåse av stadsbyggnadsexempel. Dom som gillar nyurbanism hittar detta i Sjöstaden. Dom som gillar gröna lungor hittar detta i Nationalstadsparken. Dom som gillar småstadslugn hittar detta i mälardalens pendlarorter. Osv, osv. Det som någon tycker är ett posivt exempel kan någon annan tycka är ett avskräckande exempel. Därav de många stadsmiljöstriderna, senast Slussen och Förbifarten.

Ett problem med den här artikeln är att ni inte är konkreta med vilka exempel ni anser förebildliga för Göteborg. Vad är det exakt Göteborg ska lära av? Vilka KVALITETER vill ni uppnå? Ni pratar om den myllrande staden men väldigt lite av det som byggs i Stockholm är ju yimbyistiskt myllrande. Ni pratar om flerkärnighet men det är en strategi som riskerar försvaga regionkärnan, dvs "stan". Det som är rätt i den större staden behöver inte vara rätt för den mindre staden med sin stora centrala markreserv.

Ett annat problem är att ni pekar på staden som alla redan tittar på. Självklart ska vi lära av Stockholm och det sker hela tiden eftersom den Sverige är mycket centralstyrt, institutioner, media osv. Jag skulle tvärtom säga att vi behöver öppna sinnena för fler förebilder. Hur gör man gör i utlandet? Inte minst Tyskland som ofta har en hög nivå på stadsbyggnadsprojekt. Och faktiskt, i svenska småstäder görs mycket bra saker.

Kanske Göteborgs problem består i att vi har gjort som Stockholm allt för mycket? T.ex, var det så lyckat att kopiera Stockholms suburbana tunnelbanestruktur med dess perifera betongförorter? Landshövdingehuset var däremot en göteborgsk uppfinning och kanske passade den vår stads struktur och ekonomi perfekt på sin tid.
 0
Patrik Höstmad (27 September 2014 12:58):
Sven R, just den här debattartikeln och slutrepliken fokuserar ffa på kvantiteten. När vi talar om att lära av stockholmskommunerna handlar det om hur de arbetat för att få fart på stadsbyggandet. I Sundbyberg har kommunstyrelsens ordförande tagit ett tydligt ansvar för bostadsbyggandet. De arbetar med tydlighet om vad de vill, har en tidig dialog och är inte rädda att stå upp för allmänintresset. Antalet överklaganden är mycket få. Det är också den kommun i Sverige som har högst andel hyresrätter. Handläggnings tiderna är korta Stockholms Byggmästareförening har t.o.m. gett planavdelningen en tårta :)
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​paPmfJQxLiQ&feature=​you.​.​
 0
Sven R (27 September 2014 18:59):
Patrik, man kan inte gå till Anneli Hultén och säga "Titta på Sundbybergs s-märkta kommunalråd. Lär av hans stora vilja och tydlighet." Sånt biter inte på en politiker. Hennes självbild är förstås redan är på topp. Vad har hon för visioner för vår stad? Det enda hon åstadkommit är att ge de tillväxtfientliga partierna V och MP allt för stor makt. Det är som om S försöker ta rygg på de mer radikala partierna i brist på egna visioner. Nu vill dom bestämma över hyresnivåerna också. Det finns förstås inget i Stockholm att lära av, studieresan får gå till Pyongyang istället.

Det enda som skulle hjälpa är att göteborgarna röstar fram partier som har en politik för tillväxt. Men det hoppet finns inte i Gbg. Det är ju t.o.m så att de enda partier som växer (SD, FI och VV) är utpräglat tillväxtfientliga. När t.o.m moderaterna lyckas fucka upp sin valrörelse genom ett Kalle Anka-mässigt utspel om Västlänken, då finns det inte mycket hopp. Obegripligt att Ransgård inte redan har sparkat ut Wannholt. Men man får dom politiker man förtjänar. End of rant.

Planerarna borde egentligen sluta lära av Stocholm. Förhållandena här är annorlunda. Det är t.ex ett stort misstag att bygga det nya på norra älvstranden som om de vore osexiga närförorter av stockholmskt snitt. Förutsättningarna för funktionsblandad och levande stad är ju så mycket bättre på älvstränderna. Men först måste man ju lägga undan den stockholmsfokuserade arkitekturpressen.
 0
Mats O. (28 September 2014 16:05):
Som någon sa: hade man placerat en väckelsepredikant eller nykterhetskämpe från det sena 1800-talet i Sverige år 2014 hade dom känt igen sig i tonläget i debatten. Det finns inga gråzoner, bara svart eller vitt, bara gott eller ont.

Något parti kallas "nyfascister", andra partier kallas "tillväxtfientliga" och några är "kommunister".
Bara skrik och gap; "våran sida är dom goda som vill bygga upp och eran sida är dom onda som vill rasera".

Någon som tror att vi får ett bättre Göteborg&Sverige med ett sådant debattklimat och sådana opinionsbildare och politiker?
 0
Sven R (28 September 2014 21:54):
Säger mannen som ropar "kommunism" när ordet "samsyn" nämndes. ;-)
 0
Mats O. (28 September 2014 22:14):
Det har jag missat Sven. Jag har inte arkiverat allt jag skrivit här dom senaste åren men det verkar du ha gjort. ;-)
 0
Sven R (28 September 2014 22:52):
Har du glömt att du citerade "Die partei hat immer recht"?
 0
Mats O. (28 September 2014 23:08):
Det är möjligt.

Du vill väldigt gärna gå i polemik mot olika skribenter hela tiden Sven. Så skapas meningslösa pseudodebatter istället.

Det är väl bättre att diskutera det som blogginlägget handlar om istället?!
 0
Sven R (28 September 2014 23:54):
Suck... Själv har jag redan diskuterat blogginlägget. Du däremot recenserar bara "tonläget i debatten" och den enda kopplingen till något här var din kritik mot ordet "tillväxtfientlig" som jag använde. Meningslös pseudodebatt? Ja visst.
 0
Patrik Höstmad (29 September 2014 00:52):
Som vi skrev, "Med den politiska samsyn på de utmaningar vi beskriver finns alla möjligheter till blocköverskridande, långsiktiga lösningar." Partierna ligger nära varandra i mycket när det gäller stadsutvecklingen och de borde därför hitta samarbeten snarare än att fokusera på de få skillnader som finns.
 0
Mats O. (29 September 2014 07:31):
Sven: ditt inlägg handlar mest om vilka partier i Göteborgs KF du personligen inte gillar.

Mitt svar på det var att politisk sandlåda och höjt tonläge inte gynnar Göteborgs stadsutveckling. Prata med varandra istället för om varandra.
 0
Sven R (29 September 2014 08:16):
Bra Mats. Då fortsätter jag att prata med Patrik.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.