Utskrift från gbg.yimby.se
....

Debatt: Nya Heden

 
Göteborgs-Posten valde idag (2014-10-12) att publicera en något omarbetad version av vår ursprungliga debattartikel, som tidigare refuserats.Bygg stadskvarter norr om Vasagatans förlängning, och utveckla Heden till ett tydligt inramat stadsrum med plats för sport, rekreation och evenemang (förstora genom att klicka på bilden)

I slutet av förra året lanserade vi ett förslag här på Yimby för hur Heden skulle kunna bebyggas med bibehållen aktivitets- och evenemangsyta (här finns en kort videopresentation). Sedan dess har vi arbetat vidare med förslaget på lediga stunder tillsammans med arkitekten Tomas Lundberg. Ni kommer att få se betydligt mer av detta inom en snar framtid!

Som ett led i vårt Hedenprojekt har vi nyligen även skrivit en debattartikel. Intresset hos stadens tidningar har dock varit minst sagt ljummet. Hellre än att kompromissa med innehåll och fokus, väljer vi därför att publicera den i egen regi. Nedan följer texten i sin helhet:
 

Utveckla Heden genom att bygga tät blandstad, och skapa på så vis ett tydligt stadsrum med en grön sport- och evenemangspark. Byggemenskaper kan bli en viktig del av en stadsbyggnadsutställning till Göteborgs jubileum 2021.

Heden är idag en plats där markparkeringar samsas med tillfälliga byggmoduler och ytor för idrottsändamål. Platsen ger ett splittrat intryck och är ödslig större delar av året, vilket bidrar till att den av många upplevs som ett otryggt område kvällstid.

Heden är en stor och odefinierad volym med brist på koppling till omgivande stadsstruktur. Det leder till att platsen även upplevs som ett markant avbrott i stadsväven, och är på många sätt en barriär mellan Avenyn och Evenemangsstråket längs Skånegatan.

Hur bebygger vi då Heden – och tillför värden – utan att samtidigt förstöra befintliga kvaliteter?

Genom att bygga stadskvarter längs Vasagatans förlängning över Heden, och koppla samman den med Bohusgatan, växer stenstaden samman. Ytan söder om Vasagatan lämnas för evenemang, sport och rekreation. Staden fortsätter på så vis kontinuerligt till Skånegatan. Heden blir ett tydligt rum i staden, som ramas in av stadsgator, bebyggelse och trädalléer på alla sidor. En förlängning av Vasagatan medger även en spårvagnsdragning över Heden till Skånegatan.

En viktig poäng är att sport- och evenemangsfältet kommer att vara lika stort som på nuvarande Heden. Här kan fyra internationella fotbollsplaner rymmas, men också andra ytor för evenemang och aktiviteter. Bebyggelsen norr om Vasagatan utgörs av en varierad kvartersstad med inslag av höghus, ett sätt att bygga på som kommit att bli vanligt i Vancouver. Fastigheterna är indelade i tomter av varierad storlek, vilket medger att även mindre aktörer kan vara med och bygga.

På så sätt kan vi skapa en attraktiv och tät stadsmiljö där bostäderna består av en blandning av olika upplåtelseformer, och där gatuplanet är urbant utformat med publika lokaler. Bilden visar ett Heden med ca 1300 bostäder och 25 000 kvm lokalyta, ett välkommet tillskott i bostadsbristens Göteborg. På kvarterens tak kan kolonilotter, växthus och mindre bostadshus anläggas. Detta gör att även den byggda miljön upplevs grönskande.

Heden har potential att bli ett område för att utveckla ett modernt stadsbyggande i Göteborg, och kan visas upp som en utställning i samband med stadens jubileum 2021. Innovativa bostadsidéer i form av byggemenskaper kan samsas med lägenhetshus byggda av allmännyttan och privata byggbolag. Detta innebär ett hållbart stadsbyggande med en mångfald aktörer, vilket även ger en mer spännande och variationsrik arkitektur.

Byggemenskaper är en ny rörelse, som de senaste 15 åren växt sig stor i Tyskland. Det innebär att en grupp människor går samman, planerar och agerar byggherre åt ett flerfamiljshus. Det är egentligen vad en bostadsrättsförening var ursprungligen, en kooperativ förening vars medlemmar byggde hus åt sig själva. Idag byggs bostadsrätter av byggbolag, som de sedan säljer till bostadsrättsföreningar. De boende betalar därmed även bolagens stora vinster.

HSB växte fram under 1910–20-talet i en liknande situation som dagens med stor bostadsbrist och höga priser, och blev då ett alternativ för många att lösa sitt boende. Idéerna kan nu återuppväckas genom byggemenskaper och bli en ny folkrörelse. Delar av Heden kan vigas åt detta ändamål, och den nya stadsdelen blir ett skyltfönster mot omvärlden, där Göteborg visar hur ett modernt stadsbyggande kan se ut.
 

Olof Antonson samordnare Yimby Göteborg

Jesper Hallén samordnare Yimby Göteborg

Tomas Lundberg arkitekt Folkstaden

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Johan Bengtsson (6 Oktober 2014 10:24):
Stryk fotbollsplanerna och bebygg hela ytan så blir det ännu bättre!
 0
Hans H (6 Oktober 2014 10:27):
Den här planen går ut på att bevara det Heden är idag och göra Heden till den bästa möjliga Heden, genom att skärma av biltrafiken på allégatorna och att göra Hedens proportioner lite mer lagom. Och jag tycker planen lyckas med det. Men Göteborgs centrum vinner få fördelar av planen, inga bra stråk byggs genom att lägga kvarteren i norra änden av Heden, till skillnad om man hade bebyggt södra änden.

Och sedan är själva grejen med att bygga en hop med centralt belägna fotbollsplaner en galen dröm, ja eller mardröm i Göteborgs fall eftersom vi redan råkar ha fotbollsplanerna mitt i centrum. Det är för dåligt markutnyttjande och skapar långa avstånd inne i centrum och är en barriär för stadslivet.

Så mitt dröm-Heden är fortfarande ett Heden fyllt med helt vanlig stadsbebyggelse... ungefär som Yimby skissade 2009. http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​yimbygbg-​lamnar-​yttrande-​_​.​.​
 0
Håkan Cullberg (6 Oktober 2014 10:31):
Ett kanonförslag!
Fullkomligt lysande lösning för Heden!
Stort Grattis till Tomas, Jesper och Olof!
 0
Matthias H. (6 Oktober 2014 11:58):
Bästa starten.
 0
Mikael Kreutz (6 Oktober 2014 12:16):
Grymt jobbat!
 0
Håkan Tendell (6 Oktober 2014 19:45):
Görsnyggt!
Så himla härligt med riktig stad.
Om denna bebyggelse ändå kunde bli verklighet ...
Hoppet är det sista som överger människan.
 0
Olof Antonson (12 Oktober 2014 12:33): Online
Ett stycke om Exercishuset har tyvärr fallit bort i den här texten: "Vid Excersishuset anläggs ett litet torg, och byggnaden får ett publikt innehåll."

I vår debattartikel i dagens GP (som tidigare refuserats, och där vissa textstycken bytt plats) finns texten om Exercishuset med. Den är något längre än denna artikel, som blev anpassad efter GTs krav på färre tecken när GP sa nej.


Här finns länk till debattartikeln i GP: http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​2514265-​vill-​att-​hed.​.​
 0
W Wallin (12 Oktober 2014 13:42):
Har läst dagens GP med artikeln från Yimby.
Som byggherre har jag mycket svårt att förstå hur man kan prata på detta vis, av rätt intelligenta personer.
Att bygga är ett ekonomiskt företag, av en eller flera aktörer.
För att man skall kunna bygga behövs kapital. Företaget som skall bygga har en kostnad för bygget.
I Sverige har vi ett system, som gör att bara de större byggbolagen får vara med på denna typ av projekt. Här finns ingen "fri öppen marknad", som skulle kunna göra att det blir konkurrens om vad, som skall byggas eller hur det skall byggas.
Vi har ett system här i Sverige, som kallas för "Kommunalt Planmonopol", det medför att tjänstemännen i kommunen har "Totalt Tolkningsföreträde".
Då kan man, som man gör idag, säga att de, som inte kan bygga mer än 100 lägenheter är inte intressanta som samarbetspartner med kommunen.
Kvar finns då bara de, som bygger dessa kraftigt miljökrävande flerfamiljshus, där man säger när de är färdiga, att de är miljösäkrade.
Dessa byggherrar har ju rätt att säga vad som helst, precis som man säger i GP artikeln, där enskilda individer uttrycker sig om hur Göteborg skall se ut.
Byggherrarna har ingen konkurrens och de kan utan att blinka ta ut mycket hög vinst per projekt utan konkurrens.
Så det som står i dagen GP är ju helt ointressant och är bara svammel.
WW
+2
Olof Antonson (12 Oktober 2014 13:48): Online
@W Wallin: Det är svårt att förstå din kritik. Förslaget bygger på att kvarteren delas in i tomter av varierad storlek och att byggemenskaper skall uppmuntras. Detta om något är ett sätt att ge möjlighet till mindre byggare att vara med. Det skall inte vara en stor kloss som upptar ett kvarter, då kan bara de stora drakarna bygga. Bryter vi istället ner kvarteren i många mindre beståndsdelar kan fler aktörer vara med. Att kalla det svammel är föga konstruktivt. Hur skulle du själv se att man gjorde, bortsett från ditt mantra om att avskaffa planmonopolet?
 0
Måns Hallén (12 Oktober 2014 21:04):
Arkitekturbröder! Gott att se och höra era röster om att bygga staden vidare på Heden. Skönt och enkelt med kvarteren som får lov att fortsätta österut och möjligen hålla ihop området utmed Skånegatan bättre med avenyn och Vasastaden.
Jag saknar dock en mer nyanserad utformning av både kvarteren, gaturummen och platsbildningar. Det blir stereotypt och omotiverat att bygga med slutna kvarter och så ett höghus bara sådär. Ser inget samband mellan gaturiktningar, sektion och plan. Organisation, byggande och ägande är en sak men gestaltningen av en så oerhört central och minnesvärd del av vårt Göteborg måste vara rikare. Kör vidare!! // måns
+1
Olof Antonson (12 Oktober 2014 22:17): Online
@Måns Hallén: Varför skulle det vara stereotypt och omotiverat att bygga slutna kvarter med inslag av högre hus? Motivera gärna. Vi ser det som ett sätt att fortsätta stenstaden och samtidigt poängtera att det här rör sig om en ny stadsdel. Sedan behöver det naturligtvis inte se ut så, men det är ett diskussionsunderlag.

Vad gäller gatudragningar är det Vasagatans förlängning som är i fokus. Storgatan förlängs till Stureplatsen. De resterande gatorna möter dem i söder. Det är ganska enkelt och logiskt utformat.

Vad gäller gestaltning kommer en småskalig fastighetsindelning att leda till fler byggherrar, fler inblandade arkitekter och en större variationsrikedom. Kreativiteten behöver inte nödvändigtvis ligga på det planmässiga stadiet, utan den skulle kunna vara ganska enkel och generell.
 0
Matthias H. (13 Oktober 2014 10:27):
Ja Måns, hur skulle du vilja bygga vidare om vi förutsätter samma area som Yimby ritat på? Det kan ju knappast undgått arkitekturkåren i Sverige att Yimby förespråkar slutna kvarter och gärna då med olika höjder på fastigheterna både inom respektive kvarter men kanske även kvarteren sinsemellan. Sen är väl en fortsättning av Storgatan t ex det mest logiska som överhuvudtaget går att rita så att du inte ser något samband med gatusträckningar är mycket märkligt tycker jag.
 0
Hans-Olof Hansson (13 Oktober 2014 18:44):
Lasse på Heden är borta, synd.
Liseberghotel är borta, det saknar ingen. Parkeringarna är borta, de saknar desto fler! Om ni inte gömt undan P-hus i den nya stadsdelen så faller det här förslaget platt, tyvärr. Intressant förslag annars.
 0
Olof Antonson (13 Oktober 2014 22:55): Online
@Hansson: Parkeringen är tänkt att förläggas under mark eller i P-hus. Även detta tycks ha fallit bort i den här nedbantade texten. I debattartikeln som publicerades i gårdagens GP finns dock resonemangen kring p-platser kvar: "Eventuellt behov av bilparkering i området tillgodoses genom garage under mark eller i p-hus med verksamhetslokaler i gatuplanet."

Lasse på Heden kan gott ligga kvar eller få ett nytt bättre läge. Fotbollsplanerna är väl egentligen mest till för att illustrera hur mycket som faktiskt får plats på ytan, (dvs det mesta som finns där idag) snarare än någon exakt utformning.
 0
Hans-Olof Hansson (14 Oktober 2014 08:02):
Ok! Då blev det genast bättre! Bilplatser kommer fortsatt att behövas även i framtiden. Det här är en plan som man kan jobba vidare med.
 0
Måns Hallén (21 Oktober 2014 20:51):
Hej på er igen! Jag menar naturligtvis inte att slutna kvarter med nödvändighet blir stereotypt. Det var bara en reflektion till den illustration som visats.Den tycker jag mest är en slags stereotyp upprepning av ett kvarter som av någon anledning också begåvats med ett högre hus. Placeringen av det höga huset tycks mest variera i någon sorts slumpmässig ordning. Låt mig förklara lite bättre: Kvartersstrukturen är väldigt naturlig i denna del av staden och skapar kontinuitet men om man också ska bryta ut en högre byggnad i kvarteret så tycker jag det är viktigt med en konsekvens i gestaltningen. Ett samband mellan plan och sektion helt enkelt. Det högre huset blir en accent och den blir ett landmärke som bör spegla ett öppet rum eller finnas i fonden av ett gaturum. Det finns riktningar som får sitt möte, platser bildas, förstärks mm. Inget av detta ser jag i er illustration. Det är bara att jobba vidare! // måns
 0
Matthias H. (23 Oktober 2014 09:37):
Måns, Göteborg har väldigt mycket av dom öppna platserna du vill ha. Yimby vill ha stad. Slutna kvarter med olika höjder inom respektive kvarter och mellan olika kvarter med en minsta nivå på 6-7 våningar ger stad och stadsliv när bottenvåningarna blir tvingat åt verksamheter. Att ett högre hus behöver stå för sig själv är en väldigt konstig tanke anser jag. Staden blir berikad och mer spännande om höghus vävs in i kvarter. Som sagt, öppna platser har vi så oerhört mycket av i Göteborg så det räcker och blir över.
 0
W Wallin (11 Januari 2015 15:01):
Har läst de två senaste inläggen här.
Det är intressant att höra alla olika förslagen, men de måste grunda sig på vad kunden, som Ni säger, vill ha bostäderna.
Är det meningen att Ni själva skall flytta till det nya Heden, som kommer att byggas, eller är det bara Era egna funderingar, som här kommer fram.

Upplåt lite var, av marken till byggherrar, så de får möjligheter att konkurrera och det skall ske utan "Kommunalt Planmonopol" och utan att tjänstemännen varit där och tafsat, då kommer det att bli många olika byggnationer, för att attrahera kunderna, viket också ge en levande stad.

Prissättningen på bostäder kommer också att bli olika, beroende på det byggbolagets utseende och storlek. Ju mindre byggbolag ju lägre kostnad för färdig produkt.

Det kan bli allmänna gröna ytor för odling på tak, eller mycket annat, som KUNDEN vill ha och som byggherren måste producera, för att attrahera kunden och få sålt eller hyrt ut bostäderna.
Ge F-- i "Planmonopolet" och låt kund och byggherren ensamma sköta utförandet.

Då blir det bra.

W W
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.