Utskrift från gbg.yimby.se
....

Fler fickparker åt folket

 

I Göteborg finns ett överflöd av stora, inte sällan relativt folktomma parker, förlåt ... grönområden menar jag, som ligger en bit bort. Samtidigt saknar staden i mångt och mycket små rumsliga, inramade och rogivande parker på korta avstånd där man enkelt kan slinka in och ta en paus från stadens larm. Göteborg behöver fler fickparker.

Göteborgstypiskt grönområde.

 

Definitionen av en fickpark, eller pocket park, är förstås flytande. Men ett viktigt element är att den är en offentlig park som tillgänglig för allmänheten till skillnad från privata gårdsmiljöer. I stora drag tänker jag mig en park som är mindre än ett kvarter, kanske en del av en fastighet som blivit över, byggnader kantar åtminstone ett par av sidorna och parken är tydligt skärmad från gatans ljud.

Ett klassiskt exempel på en liten rogivande fickpark är Centralbadsparken i Stockholm. (Foto från Yimby Stockholm). Se även första fotot.

Paley Park med sitt vattenfall i New York omnämns ofta som en av de finaste fickparkerna i staterna.

White gjorde nyligen en variant av fickpark fyllt med dagens modefluga – ekosystemtjänster.

 

Vi har tyvärr inte så mycket att komma med i Göteborg. Domkyrkoplan har drag av en pocketpark mitt i stadslivet men är på grund av öppenheten mot omgivningen inte speciellt rogivande. Spårvagnarnas larm och kommersens sorl tränger sig på. Med ett helt kvarter infinner sig inte heller den intima rumligheten trots att kyrkan står mitt i parken. Frågan är om inte Victoriapassagen ger en mer rogivande miljö och tydligare avbrott från gatumiljön.

Victoriapassagen.

 

Domkyrkoplan hade troligen gjort sig bättre som en integrerad del av omgivningen utan stängsel och med ytan hårdgjord från gata till kyrka. Det skulle ge en ökad koherens mellan ljudmiljö och visuell miljö vilket är ofta är nyckeln till att platser ska upplevas ha hög kvalitet. Den skulle kunna likna en italiensk piazza till utseende och funktion, vilket var hur det en gång började. Det är förklaringen till varför det heter Domkyrkoplan och inte Domkyrkoparken.

Domkyrkoplan ca 1830.

 

Kronhusparken kan kanske med en portion god vilja klassas som en fickpark. Men samtidigt ligger den i ett område som få besöker och stadslivet på gatorna är mycket dämpat.

I stadsbyggnadskontorets och park och naturförvaltningens rapporter omnämns ofta att Långgateområdet har brist på bostadsnära parker. Även om de ofta missar de vackra och rogivande innergårdarna och programmatiskt efterfrågar grönområde om minst 0,2 ha inom 300 m så ligger det ändå lite bakom detta.

Vacker och rogivande innergård till fastigheter mellan Andra och Tredje Långgatorna.

 

Lyckligtvis finns redan en plats som har en dragning mot fickpark och det är baksidan av brandstationen / Saluhallen Briggen vid Långgatorna. Ytan kommer hur som helst vara svårbebyggd då brandstationen har en lite speciell form där en stor del av huskroppen ligger där en innergård normalt skulle vara placerad.

I samband med utvecklingen av verkstadstomterna mellan tredje och fjärde långgatorna har park diskuterats som alternativ. (Noterbart är att den gula eterniten på verkstadsbyggnaden nyligen kompletterats med vit korrugerad plåt – så än pågår underhåll). Med tanke på att dessa verkstadstomter är enkla att bebygga med verksamhetslokaler och bostäder är det kanske snarare vid brandsationen som fickparken ska ligga. Dessutom äger staden redan den marken.

Vid brandstationen finns redan idag ett embryo till en fickpark ...

... men sittplatserna känns inte omsorgsfulla och miljön känns överhuvudtaget lite tafflig och nedgången och därmed inte inbjudande.

Mer av den hårdgjorda ytan skulle kunna konverteras till grönt, vatten och sittplatser.

Under hösten erbjuds årets höjdpunkt med ett färgsprakande crescendo.

Parken skulle kunna utökas till den halva av tomten som idag är bilparkering. Eller blir den kanske då för stor?

 

Det var mitt förslag på en lämplig plats för en fickpark. Göteborg behöver många fler. Vilket är ditt förslag?

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Daniel (23 Oktober 2014 08:44):
Finns en fin liten fickpark vid kronhusbodarna. Mer sånt!
+1
Anders Björk (23 Oktober 2014 09:21):
Håller verkligen med, fickparker (nytt begrepp för mig) är ett underbart inslag i vilken stad som helst.
 0
Patrik Höstmad (23 Oktober 2014 09:35):
Daniel, det är den som jag kallar Kronhusparken ovan (vet faktiskt inte om den heter så). Jag tycker dock att den är lite väl stor och den är inte så väl skärmad från gatorna och inte direkt omges av byggnader (gatorna ligger emellan på två och en halv av sidorna. Men det är nära en fickpark :)
 0
Ottosson (23 Oktober 2014 21:49):
Bra skrivet. Men då Göteborgs gator är i stort sett kliniskt rensade från "stadens larm" är väl behovet av rogivande platser ganska obefintligt. Det gamla ordspråket "man ser inte skogen för alla träd" passar lysande på Göteborgs grönområdesplanering, och likaså en parallell "man ser inte de rogivande platserna för all lugn och ro". Så planerar man fram mer lugn och ro i hopp om att få se rogivande platser.

Men visuellt däremot hade många fler pocket parks varit att önska. Grönska handlar mer om ögat än om något annat. Och det behövs inte grönytor vars storlek räknas i hektar för att mätta ögat. En pocket park är alldeles tillräcklig för det.
 0
Daniel (24 Oktober 2014 05:20):
Hallandsgatan har en park, samt även området i gårda vid Skanskaskrapan. Det har potential om någon ville göra något med området som inkapslas av hus och "torg".
Problemet är väl den snäva definitionen, samt önskemål om att uppnå en sorts idéalbild som ställer till det. Den engelska parken är väldigt dominerande i Göteborg. Önskemål om att göra om Flunsåsstråket till en engelsk park finns, men det kan knappast kallas fickpark.
 0
Jan Wiklund (24 Oktober 2014 12:32):
En stad där det verkligen dräller av fickparker är Córdoba. Dessa är uppenbarligen privat anlagda och privat underhållna men tillgängliga för alla. En sorts prestigeprojekt som alla fastighetsägare håller sig med, vilket är möjligt när fastighetsägaren är en lokal potentat i behov av att hålla sig väl med folk men knappast möjlig när fastighetsägaren är en ansiktslös institution eller dito större företag.

Något för alla svenska städer att kopiera - i alla fall när det gäller utförande.
 0
Ragnar Lind (24 Oktober 2014 23:57):
Fyrverkaregatans park (jag tror dess officiella namn är så) kanske också uppfyller kriterierna för att vara en fickpark:

http:​/​/​www.​stadshem.​se/​omrade/​landala
 0
Hans Jörgensen (27 Oktober 2014 21:37):
I närheten av långgatorna finns potential till något mera parkigt, kring och ovanför Oscar Fredriks kyrka.
Precis ovanför (söder om) kyrkan innan gångbacken möter Fjällgatan finns en eller ett par husgrunder från tiden innan nya Masthugget. På en av murarna finns en ansats till fickpark, ser det ut som. Tänk om det kunde utvecklas ännu mer. Den branta terrängen är förstås en utmaning, men också en möjlighet.

http:​/​/​www.​hitta.​se/​kartan#/​streetview/​57.​696391:​11.​94.​.​

Murarna i sig är fantastiska och i anslutning finns ju den långa stentrappan precis väster om körkan (också en rest från gamla Masthugget). Däruppe finns potential till riktigt bra utsikt över älvdalen. Om man hade vågat rensa lite i den flora som skymmer.

På Lundbystrand finns också något som ser ut som ett försök till fickpark; Anders Carlssons gata mellan cityvarvet och idrottshallen. Den besöktes ju på en av yimbyvandringarna för ett par år sen. I sig är den ett bra försök som tas väl omhand (bra ÄU!). Problemet är förstås att området totalt saknar boende. Men som fickpark tror jag den används på "arbetstid".

Annars e de la mest fickpark-ering här i stan.
 0
Patrik Höstmad (29 Oktober 2014 20:44):
Hans Jörgensen på den lilla ytan ovanför Oscars Fredriks har jag halv på skämt halvt på allvar föreslagit en liten tomt med ett Attefallhus. :)
 0
Krister (31 Oktober 2014 08:12):
En liten välskött park gör större nytta än enorma gräsytor i glesbyggda förorter. Vad som hindrar att det byggs mindre parker i centrala lägen är att dessa får skötas över kommunens budget medan förorternas gräsytor sköts av fastighetsägarna och således ej belastar parkförvaltningens budget.
+1
Oskar Ivarsson (2 Juli 2015 22:11):
Nu börjar upprustning av fickpark/gårdsmiljön vid Saluhallen Briggen. Det tas även upp en ny öppning i muren mot 4e Långgatans så att man kan promenera igenom kvarteret.
Förnyade planteringar, sittplatser, ny ljussättning står på tur.
 0
Patrik Höstmad (3 Juli 2015 10:27):
Fantastiskt trevligt att höra att det är upprustning på gång!
 0
Patrik Höstmad (3 Juli 2015 10:35):
Oskar, finns det någon plan eller illustration som man kan få ta del av? (Nyfiken)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.