Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bostadsvrålet: Workshop kring Nya Heden och byggemenskaper

 


Under Bostadsvrålet i helgen höll vi en workshop tillsammans med Folkstaden utifrån vårt gemensamma Heden-projekt. Fokus låg på byggemenskaper, och att fylla kvarteren i förslaget med ett innehåll. När vi hade vernissage för projektet under Kulturnatta tog vi även upp intresseanmälningar från dem som ville ingå i (än så länge fiktiva) byggemenskapsgrupper på Heden. Workshoppen var en sorts fortsättning på detta, och en övning i matchmaking.


Vernissage med byggvepan på Heden under Kulturnatta.Workshoppen som en fortsättning på vårt "kulturprojekt".


I en kort introduktion berättade vi om vad byggemenskaper är för något. Vi beskrev även våra tankar kring Nya Heden, och hur byggemenskaper skulle kunna passa in där. Detta väckte blandade reaktioner: En deltagare ifrågasatte huruvida vi som samlats i rummet alls var från Göteborg, och konstaterade att "Heden är helig mark för göteborgare!". Efter en kort diskussion lämnade han sedan abrupt lokalen.Utifrån "Nya Heden" som given kontext skissade de kvarvarande deltagarna ner sina tankar kring ett idealt boende.Stadsbebyggelse

Många uttryckte önskemål om gemensamma verkstäder, ateljéer och odlingsmöjligheter.Jesper berättar om sin skiss av tät kvartersbebyggelse på Heden.Många kloka tankar kring upplåtesleformer.Damen i mitten såg byggemenskaper som ett möjligt sätt att skapa lägenheter med en högre rumshöjd än vad som är standard idag.

"Inte bara fotboll på Heden".


Workshoppandet gav många tankar och idéer att arbeta vidare med. Troligtvis kommer materialet att ingå i en utställning i framtiden. Särskilt intressant är dock det faktum att vi faktiskt ägnade oss åt en aktivitet som vi själva så ofta kritiserar ...


https://www.facebook.com/nyaheden
nyaheden.se
Anmälan till byggemenskap: hem@folkstaden.se
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (25 November 2014 10:14):
Spännande!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.