Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby Göteborg på Bostadsvrålet

 

Helgen den 22-23 november hålls Bostadsvrålet 2 i Göteborg. Yimby Göteborg kommer att delta dels med en kort presentation av nätverket, och dels i en workshop om byggemenskaper, som vi annordnar tillsammans med Folkstaden arkitekter. Nedan följer vår beskrivning av varför vi deltar i Bostadsvrålet 2.

Den 22 november börjar programmet kl 11 och håller på så länge man vill på kvällen och den 23 noverber börjar programmet kl 11 och slutar ca kl 16. Vi kommer att vara på Falken vid Redbergsplatsen (Falkgatan 7). Kolla bostadsvrålets sida för alla detaljer.

 

Vi har fått i uppgift att skriva en kort beskrivning om varför vi deltar i Bostadsvrålet. Såhär lyder den:

Yimby Göteborg deltar i Bostadsvrålet för att vi tycker att det är viktigt att bostadspolitik inte bara blir bostadspolitik utan även omfattar en stadspolitik. Det är när den privata sfären lämnas och vi klivit ut i offentligheten och de offentliga rummen som kontakter knyts, kunskap förmedlas, tankar skärskådas, politiken debatteras, demonstrationer genomförs och de vardagliga behoven av handel, service och förströelse tillgodoses. Lika viktigt som antal bostäder, boendekvaliteter och bostadspriser är stadens utformning eftersom det kommer att påverka vilka möjligheter vi har i det offentliga rummet. Oavsett om vi vill bygga dyrt eller billigt så går det att göra detta bättre eller sämre. Göteborg är idag en extremt gles stad med stora avstånd mellan människor. För att staden ska bli mer socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar behöver vi förtäta staden genom kompletterande bebyggelse. Speciellt behövs mer av den täta blandstaden för att möta den stora efterfrågan, vilken annars kommer att driva upp bostadspriserna och öka segregationen.

Vi ser nu hur det regelverket som är till för att hålla uppe bostadsbyggandes kvaliteter steg för steg luckras upp. Samtidigt talar politiker om byggpakter mellan kommun, stat och stora byggbolag och att varje byggbolag måste få större ytor att bygga på för att få upp kvantiteten. Men varken det politikerna kallar "regelkrångel", avsaknad av pakter eller marktilldelningens storlek är grundproblemet. Det ligger istället i en dysfunktionell plan- och bygglag med så långa och osäkra plantider att bara de riktigt stora byggbolagen kan överleva processen. Dessutom en process där byggbolag och nej-sägare har oproportionerligt stort inflytande jämfört med allmänheten och allmänintresset. Det som måste till är en återgång till något som liknar de stadsplaner vi hade tidigare. Där kommunen tillsammans med medborgarna förhandsplanerar var gemensamma gator, platser och tekniska system ska byggas och vilka ytor som är till byggbolags, allmännyttans och privatpersoners förfogande.

Genom stadsplaner över hela staden skulle vi få ett överskott av byggbar mark. Om dessutom fastighetsindelningen görs småskalig öppnar staden upp sig för många mindre aktörer och sammanslutningar. Vi tror att de många små framför de fåtal stora kan lösa (bo)stadsbehovet – både till antal och till pris. Byggemenskaper där några personer går samman för att skapa sitt eget boende är en av dessa små aktörer. Byggemenskaper och hur vi aktivt arbetar med att engagera medborgare i detta i vårt projekt Nya Heden är temat för den workshop som vi tillsammans med Folkstaden arkitekter anordnar under Bostadsvrålet 2.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mats O. (15 November 2014 15:54):
Martin Lorentzon på Spotify hade tänkt anställa 250 nya personer till kontoret på Birger Jarlsgatan men det går inte att få tag i personal på grund av bostadsbristen i Stockholm.
Gör nåt radikalt nu. Riv upp alla gamla regler och PBL. Det måste vara lika lätt att hitta en bostad i Stockholm och Göteborg som det är i Barcelona, Amsterdam, Berlin eller Köpenhamn.

Bostadsvrålet 2.0 har inga lösningar. Det är mest popvänster som snurrar runt kring anti-marknad, genusperspektiv på bostadsbyggande och antidiskriminering (av vad jag kunde se på programmet).
Yimbys medverkan kring byggemenskaper var det enda som verkar intressant.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee