Utskrift från gbg.yimby.se
....

Årsredovisning 2014

 

Stadsbyggnadsåret är till ända och det är dags att göra bokslut för Yimby Göteborg år 2014. Vi sammanfattar Yimbys aktiviteter och stadsbyggnadsåret 2014, och blickar framåt mot 2015.

Under året har vi hörts och synts i media, publicerat 112 inlägg på hemsidan, skrivit 10 yttranden på stadsbyggnadskontorets planförslag, genomfört tre stadsvandringar, deltagit i paneldebatter, seminarier och evenemang, delat ut Yimbypriset och fått idén om Hisingsskylten att sprida sig som en löpeld. Vi har också tillsammans Folkstaden lanserat förslaget Nya Heden som har fallit i god jord. Stadsbyggnadsåret dominerades framför allt av valrörelsen och debatten kring programplanen för Frihamnen.

 

Medlemsstatistik

Under året har Facebookgruppen ökat med fantastiska 1000 nya medlemmar, från 2000 till aktningsvärda 3000. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna! Än syns ingen avmattning, tvärtom, tenden är att att tillströmningen av nya medlemmar har ökat allt eftersom året har gått. Med 900 nya registreringar under året har hemsidan har ökat nästan lika mycket, från 2500 till ca 3400. Om medlemmarna har registerat "med i Facebookgruppen" / "ej med i Facebookgruppen" korrekt på hemsidan så har vi nu totalt 5500 medlemmar.

 

Yimby Göteborg i media

Här är några exempel på där vi har synts i media under året:

SvD Brännpunkt: Krav på p-platser hejdar byggande
GP Debatt: Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg

Yimby i P4 Göteborg
Archileaks: Folk röstar med sina flyttlass
GT: Politikerna struntar i politiska riktlinjer

DN Debatt: Gör bostadsbyggande till ett riksintresse
GP-debatt: Vem står upp för förtätning i Göteborg?
GP-Debatt: Dags att stå upp för den täta myllrande staden
Göteborgs Fria Tidning: Allmännyttan bygger för lite och för dåligt
Yimby i P4: Bygg tätare och snabbare i Frihamnen

Dessutom har vi regelbundet skrivet inlägg i lokaltidningen Göteborgs Manhattan.

Tillsammans med Folkstaden Arkitekter lanserade vi Nya Heden genom en debattartikel i GP.

 

Inlägg

Vi har skrivit 112 inlägg under året och flest gilla i Facebook-gruppen (debattartiklarna undantagna) fick

1. Göteborgarna: Bygg mer i Frihamnen!
2. Frihamnen: Blandstad vs ibland stad
3. Attraktiv stad är ingen slump - utan ett val
4. Rambergsvallen - en del av staden
5. Fler fickparker åt folket

Flest delningar på G+, Twitter och Facebook (debattartiklarna undantagna) fick

1. Hisingsskylten
2. Vinnaren av Yimbypriset 2014 är ...
3. Frihamnen: Blandstad vs ibland stad
4. Rambergsvallen - en del av staden
5. Krönika: Fram för fler pastischer inom arkitekturen

Idén med Hisingsskylten har spridit sig som en löpeld och Facebooksidan för skylten har snart 9000 följare.

 

Yttranden

Under året har vi lämnat in 10 yttranden.

Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång
Nya bostäder vid Tunnbindaregatan
800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg
Omarbetning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass

Bostäder och skola i östra Kålltorp
Blandstad inom Gamlestadens fabriker
Program för Frihamnen och delar av Ringön

Detaljplan för Station Centralen med omgivning
Detaljplan för Station Haga
Program för Skanstorget

 

 

Stadsvandringar

Vi har genomfört tre stadsvandringar.

31:a Yimbyvandringen: Klippan

32:a Yimbyvandringen: Änggården-Slottsskogvallen-Högsbo (ej rapporterad).

33:e Yimbyvandringen: Nya Heden

 

Paneldebatter, seminarier och evenamang

Yimby Göteborg har under året varit representerade i ett antal paneldebatter, seminarier och evenemang. T.ex.

Olof Antonsson från Yimby på Pecha Kucha GBG.

Anna-Johanna Klasander, White och Chalmers Arkitektur, och Patrik Andersson från Yimby debatterar och diskuterar förtätning på Snick Snack arrangerat av Föreningen för samhällplanering.

Olof Antonsson från Yimby i Älvrummet, GBG Live – Museum eller Manhattan, hur vill vi att vår stad ska vara?

Olof Antonsson och Jesper Hallén från Yimby i workshoppen om Byggemenskaper på Nya Heden som samarrangerades med Folkstaden Arkitekter på Bostadsvrålet.

Ulrike Rudolph, Patrik Andersson och Björn Siesjö på Archileaks Live "Gentrifiering som positiv kraft?"

 

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne 2014

För andra gången delade vi ut vårt nyinstiftade Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne. Det är ett årligt pris som delas ut till den eller dem som gjort något bra för utvecklingen av staden Göteborg. Nomineringar och vinnare röstas fram bland våra medlemmar och bloggläsare.

Yimbypriset år 2014 gick till Gustav Appell och Joakim Häggström m fl (Gustav Appell arkitektkontor) och Roland Sundell och Emma Hedenryd m fl (Älvstranden Utveckling AB)

... för sitt arbete med Kville saluhall, det nya mattemplet vid Vågmästareplatsen, som genom sin funktion och utformning knyter samman stadsdelarna på Centrala Hisingen. Det är en vacker, gedigen och mycket omtyckt byggnad, som är flexibel och möter tiden. (...)

 

Övrigt

Johannes Hulter höll under hösten en studiecirkel på Yimbyhemsidan om Ola Anderssons bok Hitta Hem. Sofia Buhrgard från Yimby Stockholm gick igenom grunderna om hur bebyggelseförslag kan skapas med programmet SketchUp.

 

Stadsbyggnadsåret som gått

Stadsbyggnadsåret 2014 dominerades av valrörelsen. Det gjordes många utspel på både riksnivå och kommunal nivå men som vanligt handlade det väldigt mycket om antal bostäder och små små förändringar i regelverk och betydligt mindre om stadsbyggnadskvaliteter, hur blandstaden förverkligas och om en genomgripande förändring av plan- och bygglagen och riksintresseskrivningarna. Vi skrev därför debattartiklar och gjorde en valenkänt med våra egna frågor som vi lät de politiska partierna i Göteborg svara på.

Valdebatt om stadsbyggnadsfrågor med Adam Cwejman (fp) och Mattias Jonsson (s) som modereras av Patrik Andersson från Yimby.

 

Till det positiva under året hör att vinnande förslaget Polstjärnan i Sernekes höghusprojekt Karlavagnstornet hade tydligt fokus på blandstad och gatunivån. Precis som Björn Siesjö lovat att göra så bör vi bevaka detta hela vägen så att inte blandstadskvaliteterna faller bort i processen. Säga vad man vill om initiativet, utformningen och genomförbarheten – men det är kul att se att någon verkligen vill satsa i Göteborg. Projektet har mött förvånansvärt lite motstånd och på Chalmers, en tidigare bastion för höghusmotstånd, hölls en konferens om "Highrise Cities" där frågan inte var om vi ska bygga höga byggnader utan hur vi bygger dem hållbart och bra i gatuplan. Håller höjdrädslan äntligen på att försvinna i Göteborg?

Polstjärnan / Karlavagnstornet.

 

Planen med stort P under 2014 var programplanen för Frihamnen. Frihamnen är vårt absolut viktigaste stadsutvecklingsområde och en nyckel för hur centrala Göteborg med kopplingen mellan Hisingen och resten av staden utvecklas. Planen hade mycket gott i sig men samtidigt alldeles för låg exploatering med 3-5 våningar ut på pirerna och 6-8 våningar eller lägre över större delen av ytan. Vi skrev ett antal inlägg och belyste hur den låga exploateringen gör att blandstaden uteblir och att projektets ekonomi och genomförande blir mycket osäkert, och vi skrev ett yttrande. Det var mycket glädjande att läsa alla de yttranden som andra skickat in. De uttryckte i det närmaste en unison önskan om en tätare blandstad i Frihamnen och ett antal förvaltningar, föreningar och företag instämde i vår analys.

Positivt är också att vårt förslag Nya Heden (se ovan) som lanserades tillsammans med Folkstaden Arkitekter föll i god jord. Inlägget om debattartikeln blev det mest gillade och delade och stadsarkitekten Björn Siesjö har sagt att det är utifrån priciperna i vårt förslag som det fortsatta planarbetet kommer att ske – vilket inte minst den nuvarande versionen av stadsmodellen skvallrar om.

Heden i Göteborg stads nuvarande stadsmodell.

 

Självklart har också något hänt, men ändå inte hänt, med the never ending story Skeppsbron. Planen blev äntligen antagen av kommunfullmäktige och som ett brev på posten kom överklaganden och i skrivande stund har Länsstyrelsen tagit in planen för överprövning. Så än är det inte klart att bygga.

Debatten om Västlänken har varit omfattande och ett tag slutade var enda diskussion i Facebookgruppen i en diskussion om Västlänken. Vi tog därför och lyfte den debatten tlll separata trådar i början av juni. Sedan dess har nästan 4000(!) kommentarer skrivits om Västlänken. Debatten är en guldgruva när det gäller att hitta fakta och referenser, men tyvärr har guldådern av information en liten tendens att drunkna i det stora flödet av kommentarer.

När GT:s Frida Boisen säger saker som att Station Haga ligger vid "ett av de mer glesbefolkade områdena i Göteborg" så finns det alltid någon som har fakta om verkligheten (Ill. Patrik Sjöberg).

 

Vad gäller bostadsproduktionen så har antalet påbörjade bostäder ökat under det senaste året, fr.o.m 2013 kvartal 4 t.o.m. 2014 kvartal 3 påbörjades 2601 bostäder. Samtidigt har antalet färdigställda lägenheter stadigt minskat och landade på 2034 under samma 12-månadersperiod. Det är framför allt i SDN Lundby som det byggs (Kvillebäcken, Sannegårdshamnen, Eriksberg). Det som kan färdigställas bestäms av det som påbörjats knappt två år tidigare och prognosen är tyvärr att antalet färdigställda lägenheter kommer att fortsätta att minska i ca ett år framöver innan det vänder. Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns tendenser till ljusning men vi är inte riktigt där än.

Även om diskussionen under de senaste åren har utvecklats till att handla om blandstad så ser verkligheten sämre ut. Detaljplanerna som stadsbyggnadskontoret har haft ute på samråd visar tyvärr fortfarande framför allt punkhus och lameller i bostadsenklaver – speciellt i mellanstaden. Funktionsblandningen, urbaniteten och integrationen med omgivningen lyser med sin frånvaro i dessa planer. Gapet mellan vad som sägs, vad som finns att läsa i de politiskt antagna styrdokumenten och vad som verkligen byggs tycks bestå. Det finns bland detta ett fåtal planer som ser riktigt bra ut så kompetensen finns, det gäller bara att få fram den oftare. Här har vi fortfarande mycket att göra framöver. Vi återkommer i början av januari med en mer kompett sammanställning av detaljplanerna.

 

År 2015

Vad kan vi förvänta oss av år 2015? Det är förstås svårt att sia om framtiden men vi gör ett försök. Som sagt kommer bostadsproduktionen sannolikt att vara låg i åtminstone ett år framöver innan det vänder så räkna med viss frustation under året. Det är väl inte en allt för vild gissning att en överhängande del av debatten även fortsättningsvis kommer att handla om trängselskatten och Västsvenska paketet. Det kopplar i och för sig delvis till de stadsbyggnadsstrategier som håller på att verkställas, men det riskerar också att överskugga alla andra viktiga stadsbyggnadsfrågor. Vi får arbeta med att hålla de andra frågorna aktuella.

Frihamnen kommer även fortsättningsvis vara intressant att följa. Med tanke på hur mycket som inte var utrett i programskedet trots att den drog över deadline med över ett halvår så är det högst osannolikt att den första detaljplanen kommer redan under 2015. I närheten har planarbete startats för Backaplan vilket också blir intressant att följa. I de centrala delarna är det Västlänkens stationer, Centralenområdet, Skanstorget, Campus Näckrosen och Heden som kommer att diskuteras. Det som nu ligger närmast till plan är första etappen av Norra Masthugget mellan Folkets Hus/Pustervik och Älven. Vi får också fundera på vilket som är nästa område för Yimby att ta sig an och planera och driva efter Frihamnens stadsplan och Nya Heden.

Vi gjorde en valenkät och lät våra kommunala politiker svara på våra frågor. Med tanke på det kommande rödgröna styret kan vi utifrån enkätsvaren drömma om

  • att vi får politiker som mycket väl förstår begreppet blandstad,
  • att Heden (delvis) bebyggs,
  • att möjligheten till fler boende i Frihamnen än i föreslagen plan kan komma att testas,
  • att ny bebyggelse blir tät och generellt något högre än det som byggs idag,
  • att ett tydligare uppdrag till allmännyttan med höjda mål om nyproduktion följs upp med verkstad,
  • att stadsbyggnadskontoret får tillräckliga resurser, blir effektivare genom fortsatt förändringsarbete och att de får tydligare mål och bättre styrning,
  • att stadsplaner upprättas, och
  • att vi får se högre höjd i bottenplan, 3D fastighetsindelning och krav på verksamhetslokaler i bottenplan inskrivna i detaljplanerna.

Och vi kan sluta drömma om

  • att Älvstranden Utveckling AB läggs ner.

Ulf Kamne (mp) och före detta Yimby-samordnaren Johannes Hulter (s) har tagit över efter Mats Arnsmar (s) och Kjell Björkqvist (fp) som ordförande och 1:e vice ordförande i Byggnadsnämnden. Det är för tidigt att säga vad det kommer att innebära men en gissning är iallafall att de frågor som Yimby driver i högre grad kommer att aktualiseras i nämnden.

Med stadsmodellen över allt som ska byggas i centrala Göteborg i framtiden önskas alla ett riktigt

Gott Nytt År 2015!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans-Olof Hansson (28 December 2014 17:48):
Verkligen ett välfyllt år! Kanske dags för en promenad i Västlänkens spår nu när järnvägsplanen är publik? Byggbeskrivningen innehåller mycket detaljer om hur de skall ta sig från nu till färdig Västlänk.
Vädret är lite kallt för en lång promenad nu. Kanske en alternativ lösning på kafé med diskussion om och runt dokumenten?
 0
Matthias H. (28 December 2014 22:08):
Heja yimby!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.