Utskrift från gbg.yimby.se
....

Lite mer om Yimby Göteborg

 

I menyn ovan under rubriken "Om oss" finns en kortfattad beskrivning av Yimby Göteborg och de frågor vi driver. Men var finns mer information? Vad är det egentligen för stad som Yimby Göteborg vill se? Hur tänker vi? Vad har vi för fakta och resonemang som får oss att ana att vi har en mycket bra idé om hur staden bör byggas?

Yimby Göteborg har varit aktivt sedan 2008 och många idéer, fakta, resonemang och förslag har presenterats här på hemsidan. För att svara på dessa frågor och för att ge en fördjupning kommer här en sammanställning på tio texter som kan vara lämpliga att läsa för den som vill veta mer. Sammanställningen är till för nyfikna och nytillkomna som vill fördjupa sig, men också för oss som varit med ett tag och som behöver friska upp minnet. Efter sammanställningen presenterar vi lite om Yimby Göteborgs organisation och aktiviteter. Trevlig läsning!

 

Sammanställning

Här följer förslag på blogginlägg som kan vara lämpliga som en introduktion till Yimby Göteborg och den hållbara stad vi vill skapa. 

1. Vad är blandstad? Vi vill se mer av tät blandstad.

2. Hög tät stad. För att blandstaden ska fungera behöver vi bygga en tät stad. 

3. Täthet, urbant utbud och service. Ju tätare vi bor desto närmare får vi till mer utbud av service och verksamheter.

4. Staden och kontoren. Blandningen av funktioner gör att vi kan nyttja gång, cykel och kollektivtrafik på ett effektivt sätt.

5. Erosion av städer eller utgallring av bilar. När biltrafiken minskar försvinner barriärer i staden och gaturummen blir trevligare med t.ex. bredare trottoarer, uteserveringar, bänkar och alléträd.

6. Parkens funktioner. I vår stad vill vi också ha parker, gröna innergårdar och alléträd. Men inte omfattande gröna stråk som delar upp staden och som man tvingas att passera igenom även när det är mörkt.

7. Begreppet blandstad. Viktigt är att vi får en stor variation i fastigheternas utseende.

8. Behovet av äldre byggnader. Det är främst i den äldre bebyggelsen som nya verksamheter har råd att etablera sig.

9. Barnperspektivet. Denna stad är inte bara attraktiv och hälsosam för vuxna, utan i lika hög grad, om inte högre, för barn.

10. Studiecirkel om Jane Jacobs. Vill man verkligen läsa in sig på ämnet så rekommenderar vi boken "Den amerikanska storstadens liv och förfall" av Jane Jacobs.

Blandstad.

 

Ännu mer information

Följ någon av följande tagar för att hitta fler inlägg:

arkitektur, barn, bil, bostadsbrist, cykel, ekonomi, gentrifiering, göteborg, kollektivtrafik, lokal, hållbarhet, siesjö, sittplatser, stadsliv, stadsplanering, torg, trafik, trottoar, urbanism, älvstranden, älvstranden utveckling,

bloggkartan kan du hitta inlägg som relaterar till olika områden och platser i staden.

 

Organisation

Yimby Göteborg är ett ideellt och partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla som vill att vi bygger mer tätt, varierat och integrerat i Göteborg. Vi har sex samordnare som håller igång nätverket. Yimby Göteborg är därför inte en klassisk förening med årsstämma, styrelse, ordförande eller ekonomi och vi har inte heller ett reglerätt medlemsregister – som våra medlemmar räknar vi alla som registerat sig i våra Facebookgrupper och på vår hemsida. Vi brukar dock skriva en form av årsredovisningar för att summera vad vi gjort under året.

Vi finns i följande kanaler:

Facebookgruppen Yimby Göteborg
Twitter @yimbygbg
Instagram yimbygbg
Facebooksidan Yimby Göteborg

Några specifika projekt:
Facebookgruppen Hisingsskylten
Facebookgruppen Nya Heden
Facebookgruppen Gångtrafik i Göteborg

 

Aktiviteter

Här följer en kort sammanställning av några av de aktiviteter som Yimby bedriver. Missa inte Yimby Göteborgs facebookgrupp, där pågår ännu mer diskussion än här på hemsidan. Yimby Göteborg anordnar stadsvandringar där vi besöker delar av staden och studerar, funderar och diskuterar. Våra stadsvandringar är kostnadsfria, öppna för alla och vi annonserar när, var och hur på hemsidan när det är dags. Här finns en sammanställning av Yimby Göteborgs 25 första stadsvandringar.

Stadsvandring.

 

Yimby Göteborg bedriver opinion i media, deltar i debatter och för diskussioner med intresserade medborgare, företag, tjänstemän och politiker. Vi skriver yttranden med förbättringsförslag på många av de planer som stadsbyggnadskontoret tar fram.Enskilda medlemmar eller Yimby Göteborg som grupp lägger fram egna förslag på ny bebyggelse i Göteborg, t.ex. Frihamnen, Guldheden, Skanstorget och  Heden.

Nya Heden.

En sammafattning av åren 2008-2013.

 

Engagemang

Om du vill engagera dig är det bara att ansluta de diskussioner som pågår i våra olika kanaler eller dyka upp på våra stadsvandningarna. Vill du engagera dig ännu mer är ett bra sätt att börja skriva texter till inlägg på vår hemsida. Om du har registrerat dig på hemsidan kan du skriva inlägg direkt på hemsidan.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel Andersson (26 Januari 2015 12:49):
I tagg-uppräkningen finns bil, cykel och kollektivtrafik, men inte gångtrafik (eller skor/gående/gång). Stadsliv, torg och trottoar har förvisso kopplingar till gångtrafik, det kanske räcker?
 0
Patrik Höstmad (26 Januari 2015 19:35):
Jag har bara länkat till taggar som har använts i inlägg. Inget vi har skrivit har blivit taggat med gångtrafik.
 0
W Wallin (29 Januari 2015 09:56):
Hej Patrik

Vad säger Du om att gå en demonstration, för att ta bort "Planmonopolet".

I tisdags besökte jag Regeringskansliet i anledning av att vi små och mindre byggbolag, inte får bygga hus, erhålla marktilldelning eller vara med och bygga de olika bostäder, som vanliga bostadssökande letar efter.

De på departementet var enhälligt medvetna om att det är Planmonopolet, som gör att det först tar en mycket lång tid, för att ens komma in i en kö, vare sig det är bygglov, planarbete eller annan ansökan man har till kontoret. De skall nu gå samman Närings, Finans och Bostadsdepartementet, för att skapa en Fri Öppen Marknad på lika villkor i byggsektorn. Då kan man inte ha ett Planmonopol, som vi har idag.

En demonstration utanför Stadsbyggnadskontoret på G A torg, skulle förmodligen uppmärksammats av övriga myndigheter och lyfta frågan än högre upp på bordet.

Paroll "Bort med Planmonopolet för fler bostäder".

WW
 0
Patrik Höstmad (29 Januari 2015 20:39):
Woyland jag säger nej tack till demonstrationer på GA. Planmonopolet är en riksdagsfråga och inte lokal Göteborgsfråga. Jag bedömer att uppslutningen och genomslaget skulle vara minimal. Planmonopolet diskuterar i princip inte någon annanstans än här.... Det är en icke-fråga i debatten. Vad säger du om områdesplaner och bygglov direkt från den och ÖPn som Magnusson föreslog? Jag tycker det låter som en utmärkt idé att återgå till något som liknar stadsplaner med förutbestämda generella principer istället för detaljplanering.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​13/​0​5/​stadsplanen-​gor-​comeback_​3.​.​
 0
W Wallin (24 Februari 2015 10:35):
Patrik det är ju de vi har Översiktsplan och som Du säger räcker det väl.

Därför vet jag av erfarenhet att Områdesplaner, Detaljplanearbetet och Planmonopolet är de, som gör att det inte byggs, det som behövs i vår stad.
Därför skall de tas bort, så att de som söker en bostad, kan få det som motsvarar deras sociala och ekonomiska situation..
WW
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.