Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bellevuerondellen

 

Bellevuerondellen innan omdaningen.

 

Bellevuerondellen har nyligen genomgått en omdaning. Bland annat har trafikplatsen minskats i storlek, vilket har frigjort en del yta. Yimby har tidigare skrivit om planerna, och då uttryckt förhoppnigen att de frigjorda ytorna skulle utnyttjas för att skapa ett förtätat och mer levande stadsrum. Så vad blev det av det hela?

Och efter. En något mindre trafikapparat, men den vunna ytan utnyttjas dåligt.

 

De frigjorda ytorna har huvudsakligen använts till att skapa park. Man kan verkligen fråga sig varför man inte valt att bygga hus på en sådan kollektivtrafiknära plats i ett förhållandevis populärt område. Grönyta finns redan så det räcker i närheten. Man kan också fråga sig varför man prioriterat att lägga resurser på att sätta upp bänkar och plantera träd just på denna bullriga grönyta istället för att rusta upp någon av de många gräsytor som redan finns i området, vilket hade kunnat ge långt attraktivare parkmiljöer. Om man istället hade valt att bygga hus runt trafikplatsen, med fasader som möter gatan och lokaler i bottenplan, så hade Bellevue trafikplats kunnat bli en trevligare och tryggare plats. Och så har vi ju det här med bostadsbristen.

 

Såhär hade man väl kunnat göra istället? (Tack till Tobias Axelsson.)

 

Att en cykelbana har skapats, vilken knyter ihop sedan tidigare existerande cykelbanor, är naturligtvis positivt. För promenadvänligheten får dock projektet anses vara en smärre katastrof; planerarna tycks inte ha föreställt sig någon gångtrafik mellan områdets bostäder, vilka i huvudsak finns väster och norr om rondellen, och det livfulla Bellevue industriområde, där en mängd företag och andra verksamheter florerar, bl.a. den välbesökta Bellevue marknad och en större moské. Följaktligen har man inte lagt övergångsställen på den sydvästra sidan av rondellen. För att demonstrera mitt missnöje med detta idkar jag civil olydnad genom att promenera över impedimenten istället för att ta omvägen via övergångsställena varje gång jag besöker min grönsakshandlare. Förhoppningsvis uppstår snart en tydlig stig som ett manifest över den undermåliga planeringen.

Skrev jag att planerarna inte föreställt sig någon gångtrafik till Bellevue industriområde? Det hade de visst det, och de har gjort allt för att hindra den. Sällan är väl ordet ”barriär” så berättigat vad gäller stadsplanering.

 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Marcon (5 Februari 2015 02:21):
Det är fascinerande hur Göteborg gång på gång lyckas sjabbla bort sina möjligheter.
All heder till er som engagerar er för att jobba för en bättre planering!
 0
Mattias Andersson (5 Februari 2015 15:10):
Instämmer. Ytterligare en barriär finns i och med att bullerplanket mellan hpl Bellevue och hpl Kviberg bara har en öppning ut mot gatan.

Hela området är en övning i att ta längsta väg mellan punkt A och punkt B.
 0
Ottosson (6 Februari 2015 13:15):
Hela Göteborg är en övning i att skapa längst vägar mellan alla A och alla B. Men i gengäld får vi en "grön stad i mänsklig skala", och det är beslutat att det är det bästa för Göteborgaren, det Göteborgaren innerst inne egentligen vill ha även om denne inte förstår det själv. Göteborgarens största behov är att ströva i bilfria miljöer och se så många gräsmattor och buskar som möjligt, samt att sitta på nya bänkar och äta glass. Förutom att cykla då, den ända företeelse för vilken dess yta inte anses bli bättre använd genom att göras om till gräsmatta. Så konstigt bara att gräsmattorna och cykelbanorna är där det befinner sig minst människor.
 0
Martin Darelid (6 Februari 2015 20:32):
Intressant summering! Visst är det tråkigt och märkligt att inte samordna den trafikala ombyggnaden med att förtäta. Vi får se detta som ett första steg. När man läser den fördjupade översiktsplanen för området känns det också som lite tur att de inte gick vidare med planerna som fanns på lamellhus en bit närmare vägen men utan stadskänsla. Hade de gjort det hade de låst strukturen för området. Nu finns i alla fall möjligheten att förtäta i nästa steg, exempelvis som visas i artikeln ovan.
+1
Jenny (7 Februari 2015 09:19):
Ni som läst översiktsplanen, hur motiverar stadsbyggnadskontoret ombyggnaden? Varför har man inte velat göra det mer användarvänligt för oss som bor i området?

Det är bara några hundra meter från mitt hus bort till de nya områdena, tex Bellevue Park. Men det känns inte alls som mitt område. Det är avgränsat av vägar, bullerskydd och staket på ett sätt som gör att jag håller mig på min ö och låter folk därborta hålla sig på sin. Använder vi ens samma serviceutbud? Kommer de över till min pizzeria emellanåt eller kommer de få sin egen istället? Jag känner gör Gamlestan oh Bellevue, men känner att det är på väg åt fel håll. Det som gör stadsdelen unik är på väg bort.
 0
Martin Darelid (7 Februari 2015 10:22):
Som jag tolkat det är ombyggnaden endast motiverad av trafiksäkerhetsmässiga skäl. Det var en del olyckor med den gamla rondellösningen som inbjöd till höga farter. Det som är svårt att förstå är att man inte samtidigt såg över stadsplaneringen i området och skapade en trevlig stadsmiljö. Varje gång jag åker förbi Mariaplan tänker jag att så hade det kunnat se ut i Bellevue också om bara någon tänkt till.

Vad gäller Kviberg verkar det inte finnas någon tanke alls för att få stadsmässighet. Bullerplanken och bilorienteringen är sorglig att se. Det blir tyvärr inte bättre med områden som Kvibergs Ängar framöver. Det området är nog tyvärr förlorat.

En stor positiv kraft är det arbete som pågår med Gamlestadstorget, Gamlestadens Fabriker och Nya Kulan. Där har man lyckats engagera personal på stadsbyggnadskontoret som verkligen vill bygga stadsmässigt och resultaten ser lovande ut. Drömmen vore att dessa planerare sedan fick ge sig på Bellevue, då skulle det kunna bli riktigt bra.
 0
jonas (7 Februari 2015 17:12):
Som boende i det fula gula huset mitt i rondellerna tycker jag nog att det blivit bättre än det var innan men att det är svårt att inte känna att huvudsyftet med bygget är att pynta lite för att göra de nybyggda bostadsrättsgettot lite mer atraktivt och ge dess invånare lite närmre till hållplatsen
 0
Krister (8 Februari 2015 06:42):
Lars Hjörne har idag en ledare i GP angående trafiksituationen i Göteborg. Genom att försvåra biltrafiken ämnar man öka andelen kollektivresor från 20 till 40 procent. Kruxet är att det för de flesta pendlare ej finns någon realistisk möjlighet att åka kollektivt till jobbet. De största arbetsplatserna finns på Hisingen men för att komma dit med kollektivtrafiken måste man byta vid centralstation. Att resa från en förortskommun till Hisingen innebär 3-4 byten och tar trots köerna i biltrafiken mycket längre tid än att ta bilen. Om vi ytterligare försvårar för bilisterna utan att förbättra kollektivtrafiken så blir resultatet att Göteborgs befolkning kommer att minska.
 0
Patrik Höstmad (8 Februari 2015 08:14):
Om planer på att skapa en sammanhängande stadsmiljö mellan Kviberg, Kortedala, Bergsjön och Utby. jag hoppas att lederna görs om till stadsgator och att de börjar från Bellevuerondellen och arbetar sig utåt.
http:​/​/​sverigesradio.​se/​sida/​artikel.​aspx?​programid=​10​.​.​
 0
Hans Jörgensen (8 Februari 2015 11:59):
Krister, det är lite offtopic. Men när du ändå tog upp tråden om Hjörne: han använder i princip varje söndagsledare till att antingen beklaga sig över bilismens påstådda oframkomlighet, alternativt bevarandet av Hedens öppenhet. Inga försök att se de större perspektiven eller hur hela trafiksystemet hänger ihop. Eller försök till historiskt perspektiv. Till exempel då att biltrafiken givits ökad kapacitet och planskildhet sedan 60 år tillbaka, och de senaste åren har knappast minskat satsningarna: Röde Orm (partihallsviadukten), Lundbytunneln (bra lösning att få ner tunga godstransporter från markplan), Götatunneln, och framöver också Marieholmstunneln. Nu var det väl den uteblivna biltunneln under Korsvägen som fick Hjörne att påstå "ständiga försämringar".
Nej, det är hög tid att ge kollektivtrafiken ökad planskildhet (läs stadsbana eller "pre-metro"). Och den möjligheten finns ju faktiskt vid Korsvägen, förutsatt då att man inte låter bilarna ta det utrymmet. Alltså helt rimligt, i ett större perspektiv, av trafikkontoret.

Sen håller jag med dig Krister om den bristfälliga planeringen för Hisingen. Nya Hisingsbron blir bara en ersättare av befintlig bro och tillför ingen ny kapacitet, snarare lägre kapacitet för k-trafiken (fler öppningar, kortare sträcka av planskildhet i o m lägre brohöjd).
 0
John Johansson (8 Februari 2015 15:27):
Krister: Vilka åtgärder i Göteborg skulle du påstå har försvårat, eller kommer att försvåra, bilresor från förortskommuner till de stora arbetsplatserna på Hisingen? Det är ju i princip fritt fram att åka motorled hela vägen. Det enda hindret är väl trängsel på grund av ökad trafik. Åtgärder som förenklat/förenklar dessa resor är det däremot gott om: Marieholmstunneln, Partihandelsförbindelsen, Utbyggnad av Hisingsleden, standardhöjning på Lundbyleden, planskilda korsningar längs väg 155, etc. Spara krokodiltårarna!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert