Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Bostäder mm väster om Kvibergs kaserner

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över detaljplanen Bostäder mm väster om Kvibergs kaserner. Planen förbjuder verksamheter över större delen av planområdet och längs vad som sägs ska bli ett levande stråk. I ett av punkt- och lamellhusen medges (men krävs inte) verksamhetslokaler. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdagen den 24:e februari.

Illustrationsritning, ljusbruna byggnader är de befintliga, mörkbruna de föreslagna.

 

Yttrandet följer i sin helhet:

Allmänt

Yimby ställer sig positiva till att en detaljplan nu tas fram för området väster om Kvibergs Kaserner. Detta område har med sin närhet till kollektivtrafik och med sin historiska bebyggelse stor utvecklingspotential. Planen behöver dock ett antal modifieringar för att på ett ännu bättre sätt bli en vitamininjektion för området.

Synpunkter

Krav på lokaler i bottenplan

Ett av målen med planen sägs vara att skapa ett levande stråk från hållplatsen i Kviberg fram till själva evenemangsområdet. För att lyckas med detta behöver det större avlånga huset i den norra delen av området få krav på centrumverksamhet i bottenplan. Vidare behöver så många som möjligt av punkthusen läggas nära vägen och få krav på lokaler i bottenplan. Det allra bästa vore att i den norra delen skapa en kvartersstruktur. Området runt vandrarhemmet behöver också få in så mycket lokaler som möjligt i bottenplanet för att skapa ett levande område.

Ökad mängd lägenheter

De hus som byggs bör kunna göras ännu högre för att få in mer lägenheter. Det ger ett ännu större befolkningsunderlag till verksamheterna i området.

Mindre mängd parkeringsplatser

Det finns gott om parkeringsplatser inne på Kvibergsområdet. Att skapa en mängd nya sådana när området ligger så nära mycket god kollektivtrafik känns inte motiverat. Bättre då att använda ytan för mer bostadshus.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Mikael Van Den Hoogen (24 Februari 2015 09:04):
Var tvungen att göra en sak tydlig för stadsbyggnadskontoret:

"Ni skapar nämligen inte levande stråk genom att skriva det i plantexten."

:)
 0
Mats (24 Februari 2015 09:59):
Yimbys idé om att kräva lokaler i bottenplan på (nästan) alla nya hus handlar om ett önsketänkande om en mer dynamisk och levande närmiljö och blandstad.

Men för det fodras ett rejält befolkningsunderlag, (befolkning per kvadratkilometer). Jag tvivlar på att denna undanskymda del av Kviberg någonsin kommer att få det.

Risken är att lokalerna i bottenplan kommer att se ut ungefär som i Guldheden; det vill säga lokaler för fastighetsbolagets snöskyfflar och sopborstar, lokal för kinesisk akupunktur öppet 4 timmar i veckan, lokal för Guldhedens kattklubb, och så vidare...

Då är det väl bättre att man använder dom ekonomiska resurserna till att bygga maximalt med lägenheter istället?
 0
Hannes Johansson (24 Februari 2015 10:05):
Mats: Och sen när man byggt enbart bostadshus tillräckligt länge så kommer man inse att nu hade det varit fint om det fanns någon service och kommers i området, men det har man tyvärr omöjliggjort genom att bygga en struktur och bebyggelse som omöjliggör den sortens användning. Då är det väl bättre att redan från början bygga utifrån strukturer som klarar av en framtida förändring i behov (enligt vår samtida bästa kunskap om vilken sorts miljöer som klarar av det bäst)?
 0
Matthias H. (24 Februari 2015 15:47):
Viktigt och bra yttrande.
 0
Mats (24 Februari 2015 15:49):
Fast i slutändan riskerar Yimbys krav på lokaler i bottenplan i nybyggen att fördyra nya bostäder. Kostnaden för nyproduktion måste tas ut och i värsta fall blir det hyresgästerna som med högre hyror får subventionera billiga lokalhyror (så att lokalerna inte står tomma).
En ren gissning är att företag och affärer inte står i kö för att etablera sig i denna del av Kviberg.

Eller som dom fyra arkitekterna skrev i debattartikeln om Älvstaden (20/2-2015): "Den nya ekonomin kan knappast fylla alla nya platser och bottenvåningar med verksamheter".
Och då handlade det ändå om en ganska central del av Göteborg med långt högre befolkningstäthet än Kviberg.
 0
Marcon (25 Februari 2015 01:17):
Mats har helt rätt.
Det går att drömma om, och till och med försöka kräva, lokaler i bottenvåningen på nybyggen.
Men realitet är att någon ska betala det hela.
I våra städers mest centrala kvarter finns flera fastigheter utan lokaler i bottenvånigarna.Det kan räcka med att gå ett kvarter bort från ett huvudstråk för att vissa gator har byggnader med enbart lägenheter eller kontor.
Hade det på dessa gator sjudigt av liv om det fanns lokaler att hyra?
Antagligen inte.
Någon måste hyra dessa och det måste finnas ett kundunderlag, och det gör det inte på många platser i våra relativt små storstäder hur mycket man än önskar det.
Som sagt, någon ska bygga och betala dessa fastigheter och att en stads varenda lilla gata ska vara en kokande smältdegel är orealistiska drömmar.
 0
Sven R (25 Februari 2015 07:54):
Yimby har rätt. Det är idiotiskt att i plan helt förbjuda affärsverksamhet. Ingen kan 100% säkert säga vilka behov som kommer att finnas i framtiden. Här kan man dock se att området ligger mellan Kvibergs marknad o verksamhetsområde och spårvägshållplatsen. Det ger redan idag bra förutsättningar för blandade kvarter.

Och om jag inte minns helt fel så tyckte de fyra arkitekterna att blandstad inte förutsatte tät kvartersstad. Men då måste det ju från början finnas platser där detta kan växa fram. T.ex genom att bokaler planeras in.
 0
Mats (25 Februari 2015 09:28):
*suck*...

Nu har jag inte ens pratat i termer att man ska förbjuda att bygga lokaler för näringsverksamhet i vissa kvarter och gator. Det ultimata är ju att byggherren/investeraren själv ska avgöra.
 0
Hannes Johansson (25 Februari 2015 09:30):
Man måste inte kräva att viga bottenvåningarna åt verksamheter, men man kan fortfarande lokalanpassa bottenvåningarna så att de i framtiden kan omvandlas om behovet skulle uppstå. Nu bygger man för hela bebyggelsens levnadstid bort minsta möjlighet att kunna få verksamheter i bottenvåningarna. Och boendepriserna skulle kunna hållas nere genom att man ger exploatören rätten att bygga ett par våningar extra under förutsättning att man har lokalanpassat bottenvåningarna.
 0
Daniel Andersson (25 Februari 2015 09:51):
Är det inte en effektivare strategi att ändra kraven på utrymmen som används som lokaler så att alla bostäder automatiskt kan användas som lokaler? Vilka regler är det som är så viktiga för lokalutrymmen, men inte för bostäder?
 0
Johannes Westlund (25 Februari 2015 12:16):
"Den nya ekonomin kan knappast fylla alla nya platser och bottenvåningar med verksamheter"

Vad våra 4 kära arkitekter ägnar sig åt är självuppfyllande profetior. Genom omskrivningen via "den nya ekonomin" så försöker de dölja att vad de i praktiken säger är "vi vill inte ha en tät stad, därför kommer det inte finnas underlag nog för levande gator". Och det är en ganska självklar utsaga. Planerar man inte för stad så kommer ju inte stad att materialisera sig ur intet.
 0
Hans H (25 Februari 2015 17:49):
Det är inte helt trivialt att bygga en stad, men det är helt trivialt att bygga en förort.

Och förort är det man har ritat här, det är trivialt att inse. Det man skissat i förslaget är nya Kortedala, i likhet med resten av de nya områdena i Kviberg. Och förslaget kommer ha samma avsaknad av flexibilitet och samma avstånd till service som Kortedala har. Ett samhälle för folk som ännu inte lyckats få tag på en bostad i ett riktigt samhälle. Och området kommer se lika dant ut som när det byggdes fram tills bostadsbristen är borta... och den dagen kommer sakta men säkert andelen uthyrda lägenheter sjunka i området och folk kommer istället kunna bo på en plats de vill bo på istället för en de blir angivna, och den dagen kommer husen antagligen rivas.

Men vi har en kraftig bostadsbrist, så kanske är det bättre att det byggs skit än att det inte byggs något alls... men jag är inte säker på det, och jag tycker synd om de som kommer bo där (även om det naturligtvis inte kommer vara total missär, bara lite grått och trist). Och jag tycker också det är synd att bygga för att riva, både ur ett ekonomiskt hänseende och ur ett miljömässigt hänseende.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee