Utskrift från gbg.yimby.se
....

SBK blir BSK

 

Sedan årsskiftet har den nya byggnadsnämnden börjat arbeta aktivt med stadsbyggandskontorets planer. Ett antal planer har återremitterats med krav på att förslag med ökad täthet och blandstad tas fram som alternativ. Nu tar byggnadsnämnden ytterligare ett steg mot den önskade förändringen genom att initiera en omfattande omorganisation av stadsbyggnadskontoret.

Vi har årligen rapporterat om hur stadsbyggnadskontoret (SBK) i huvudsak planerar funktionsseparerade punkt- och lamellhusenklaver. Det bekräftades även av Stadsrevisions kritiska rapport, vilken vi sammanfattade under rubriken "Stadsrevisionen kritiserar stadsplanering utan styrsel". Nu verkar det som om Byggnadsnämnden äntligen tar tag i det hela.

Det kommer inte bara bli en omärkbar omorganisation av det inre utan även tydliga markeringar utåt. Den tydligaste är kanske att stadsbyggnadskontoret får ett nytt namn. Namnet "stadsbyggnad" har uppenbarligen, och lite förvånande, inte varit tillräckligt tydligt för att få organisationen att förstå sitt uppdrag. Byggnadsnämnden har nu förslagit att förvaltningen ska byta namn till blandstadskontoret (BSK) eftersom alla detaljplaner enligt översiktplanen ska vara blandstad. Det slutliga formella beslutet är ännu inte taget då det måste upp till beslut i Kommunfullmäktige.

En annan betydande förändring är att stadsarkitekten Björn Siesjö personligen måste godkänna alla detaljplaner innan de når det offentliga ljuset. BSK kan därför även ses som en förkortning för Björn Siesjö-kontoret.
– Vi tänker oss att Siesjö blir en garant för att Göteborg verkligen förvandlas till Manhattan, säger Johannes Hultén (S).

En tredje åtgärd är att det tänkta BSK flyttar omgående från SBKs nuvarande lokaler till tillfälliga baracker på Heden.
– Vi vill tydliggöra var den framtida stadsutveckling de närmsta åren kommer att ske, understryker Johan Zardin (V).

Även om många på dagens SBK välkomnar förändringen så är det inte utan protester inifrån organisationen.
– Det kommer att blir ett arbetsmiljöproblem om inte våra medlemmar alls får planera punkthus vid parkeringsplats. Det kommer vara åtskilliga tjänstepersoner vars kompetenser inte kommer komma till sin rätt, säger den fackliga representanten Inge Stadh.
– Vi föreslår att åtminstone en lämplig åker på Hisingen kan användas för planering av detta även om planerna så aldrig blir godkända.

Från övriga partier så låter Miljöpartiet meddela att det även måste utredas om det inte kan vara lämpligt med vindkraftverk på Heden. Ulf Kanme (MP):
– Heden är Göteborgs blåsigaste plats och en sådan chans får vi inte missa i omställningen till ett mer hållbart Göteborg.

Folkpartiets representant Ann Catrine Gofelgren (FP) låter meddela att folkpartiet tycker precis lika dant som socialdemokraterna, till och med mer som socialdemokraterna än socialdemokraterna själva. Moderaterna låter hälsa att vi inte får glömma bilens plats i blandstaden. Kristdemokraterna har inget att säga om lokala stadsbyggnadsfrågor i dagsläget och Vägvalet motsätter sig alla föreslagna förändringar.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Daniel K (1 April 2015 23:12):
Hehehehehe, detta var ju jätteskoh. Tog åtminstone halva inlägget innan jag blev besviken över att det är 1a april idag :P
+1
Matthias H. (2 April 2015 11:15):
Hahahaha den var bra Patrik
 0
W Wallin (6 April 2015 12:50):
Så länge man knyter ihop byggherren med Stadsbyggnadskontorets arbete och blandar in byggherren med att han, skall stå för de kostnader, som man vill ha ut för fornlämningar, planändringar, utredningsarbete och handläggning av "Detaljplanearbetet", kommer Göteborg att fortsättningsvis framstå, som den största och mesta löjliga "första April" staden i världen.
WW
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6731 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter