Utskrift från gbg.yimby.se
....

Täthet och bil i Göteborg

 

Yimby brukar då och då lyfta fram vikten av boendetätheten för att dels skapa närhet som i sin tur gör gångtrafik och cykeltrafik attraktivt och för att dels kunna driva effektiv kollektivtrafik. Inte minst har vi talat om hur tätheten skulle kunna minska bilberoendet. Det finns en hel del information om relationen mellan transporter och täthet på internationell nivå som har varit med i diskussionen. Men hur ser det ut om vi kryper närmare Göteborg? Vi tittar på några axplock.

Frågan kopplar bland annat till frågan om vi ska skruva upp byggandet på parkeringsmark i centrala Göteborg så att Kungsbacka inte behöver bygga på åkermark. (Vi har inte bebyggt parkeringen och Kungsbacka har bebyggt åkern.)

 

I förra veckan lyfte vi fram hur UN-Habitat anger 150 invånare per hektar som en minimigräns för en hållbar stadsplanering. Det är en gräns som få primärområden i Göteborg når. UN-Habitat talar om att den höga tätheten möjliggör effektiv markanvändning, minskade utgifter för offentlig service, stöd för bättre samhällstjänster, tillhandahållande av social rättvisa, stöd för bättre offentliga stadsmiljöer, ökad energieffektivitet och minskade utsläpp. De två sista handlar framförallt om hur tätheten kopplar till transporterna. Hög täthet ger tillräckligt underlag för en effektiv kollektivtrafik – effektiv i termer av korta sträckor, varje hållplats når många, möjlighet till hög turtäthet och inte minst billig jämfört med långväga kollektivtrafik i glesa strukturer.

Atlanta vs. Barcelona. Båda städerna har ungefär samma folkmängd och ungefär samma totallängd på sina metrolinjer (röd). Det som skiljer är bebyggelsestrukturens utbredning (svart). Andelen invånare som har högst 600 m till en metrostation är 4 % i Atlanta och 60 % i Barcelona.

 

Det finns många internationella studier som uppskattar förhållandet mellan transportrelaterad energikonsumtion och täthet. Även om det finns viss variation så är trenden tydlig.

Transport relaterad energiförbrukning i gigajoule per invånare vs täthet i invånare per hektar. (UNEP, 2008)

 

Går vi närmare Göteborg och tittar på färdmedelsanvändande i Göteborgs kommun och jämför det med det i kranskommunerna i regionen så är bilden tydlig. För korta resor under 5 km används bilfilen i kransen och trottoarerna i Göteborg.

Gångtrafik i Göteborg och biltrafik i kransen för de korta resorna. (Källa: Resvaneundersökning 2011 inför Västsvenska paketet.)

 

Som synes så leder den ökade tätheten inte bara till en effektiv kollektivtrafik utan även till att gångtrafik och cykeltrafik blir ett attraktivt färdmedel. Färdmedelsfördelningen i Göteborg för alla längder av resor är gång 24%, cykel 7%, kollektivtrafik 28% och bil 41%. Tar vi med långa resor så kvarstår det faktum att bilanvändandet är stort inom och till/från Göteborgområdet.

Färdmedelsfördelning för arbetsresor i pendlingsområden. Göteborgsområdet utmärker sig med en hög andel biltrafik inom och till/från området. (Källa: Trafikanalys Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys)

 

Så till lite mer specifika siffror för alla kommuner i Västra Götalandsregionen samt Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Informationen om körsträcka och befolkningsmängd kommer från Länsstyrelsen och landytan från SCB (notera att vattenytor som Vänern och skärgårdshav inte är medräknade).

Hur långt varje bil körs verkar vara löst kopplat till tätheten även om de fyra tätaste kommunerna är på den undra halvan. 

Körsträcka per bil (km/bil) vs befolkningstäthet (inv/ha).

 

Tittar vi däremot på antalet körda kilometer per invånare så blir relationen klarare. Desto tätare kommun desto färre kilometer i bil körs per invånare. Relationen är förvånansvärt tydlig. Det är noterbart hur mycket sämre Mölndal är på att utnyttja närheten till Göteborg än Partille.

Körsträcka per invånare (km/inv) vs befolkningstäthet (inv/ha).

 

Går vi ner på primärområdesnivå inom Göteborg så finns statistik om bilinnehav på Göteborgs statistiksida.

Bilinnehav i bilar per bostad vs täthet i invånare per hektar i Göteborgs primärområden (Data från Göteborgsbladet 2014).

 

Antalet bilar per bostad har koppling till tätheten även på primärnivå. Vi ser att för de otäta primärområdena så finns en stor spridning av bilinnehav. En inte allt för vild gissning är att innehavet även påverkas av inkomst, avstånd till centrum och om stora Göteborgsgemensamma parkområden är del av primärområdet. T.ex. så tillhör i stort sett hela Slottsskogen primärområdet Änggården så boendetätheten blir väldigt lågt trots relativt tätt med flerbostadshus och radhus i just i själva Änggården. Men för de täta områdena finns en tydlig trend med lågt bilinnehav. Så bygger vi bara tillräckligt tätt så verkar innehavet bli garanterat lägre. En intressant observation är att innehavet verkar plana ut runt 0.4 bilar per bostad. Ökad täthet ger inte minskat bilinnehav över ca 75 invånare per hektar. Kan detta ha något att göra med parkeringstalen som är i samma storleksordning för centrala Göteborg? Det vore intressant att även ha information om hur lång sträcka bilarna körs i respektive primärområde. (Om någon känner till var man kan få tag på sådan statistik så hojta till.)

Som väntat är en hög täthet starkt kopplat till ett lågt bilberoende inte bara internationellt, utan även inom regionen och inom Göteborg.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (12 Maj 2015 13:36):
Så bra skrivet Patrik.
 0
Pagodroma (12 Maj 2015 14:35):
En möjlig slutsats av detta är Yimbys "idealmål" om 150 inv/ha är för högt satt och att det inte finns anledning att bygga tätare än 50-75 inv / ha, dvs i nivå med stora europeiska städer som Bryssel och Wien. Bilinnehavet minskar inte och det går att ha kvar centrala grönytor
+2
Matthias H. (12 Maj 2015 15:29):
Pagodroma, du har missförstått att Yimby har satt upp målet, det är UN-Habitat.
+2
Christer B (12 Maj 2015 16:06):
Intressant artikel.

Att Mölndal är sämre än Partille på körda kilometer per innevånare kan troligen förklaras med att Mölndal är drygt två och en halv gånger så stort, och har 40% av befolkningen utanför centralorten, medan Partille bara har 20% utanför centralorten.
+1
Patrik Höstmad (12 Maj 2015 17:41):
UN-Habitat tittar inte bara på transporter utan ser även ett antal andra positiva effekter av den höga tätheten (vilka nämns i inlägget och utvecklas mer i detalj i förra veckans inlägg om UN-Habitats rapport). Sedan är det inga problem att bygga med en täthet av 150 inv/ha och ha kvar centrala grönytor. Frågan är hur mycket som behövs och vad som är en rimlig avvägning.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​15/​0​5/​un-​habitats-​fem-​principer_​.​.​
+1
Krister Malmqvist (20 Maj 2015 08:37):
Det finns en politisk vilja i att skapa proppar och allmänna trafikstörningar för bilister. Denna vilja handlar i grund & botten om att det är "fult" att prioritera biltrafiken då det strider mot miljövänligheten.

För att övertyga bilpendlare att åka kollektivt måste man leverera alternativ i form av snabba kollektiva transporter. Att bara krångla till det för bilpendlare räcker inte.
 0
Jens B (21 Maj 2015 13:48):
"För att övertyga bilpendlare att åka kollektivt måste man leverera alternativ i form av snabba kollektiva transporter. Att bara krångla till det för bilpendlare räcker inte."

Krister, enligt K2020 så räcker det :-)
 0
Ej Mot Bil Mot Avgaser (22 Maj 2015 15:08):
Tyvärr kan man inte göra allt med kollektivtrafik. Det är bara så.
Ibland har familjer barn, 3-4st till och med. Dessa skall hämtas, lämnas. Dom vill att man skall komma och titta på deras träningar osv.
Och inte går det att flänga runt på bussar och spårvagnar, då hinner man aldrig aldrig med allt som skall göras och köpas osv.
Man kan heller inte ta med cykel på spårvagnarna vilket är dåligt men förståligt. Man kan inte frakta speciellt mycket på bussen. Hur hade det sett ut om 3-4st kom in med skärm,stationära datorer och sladdar på bussar och spårvagnar. Medans någon annan står med hockeybag och en tredje håller på att flytta med sig kartonger. När det kommer 2 st med barnvagnar. Ja ni förstår säkert, det fungerar inte.
Så ta detta i betänkande. Alla är inte ensamma eller 2-barnfamiljer.
Bilar, helst el-bilar då, behövs i staden, även kunna köra i de centrala delarna. Så billig och bra parkering behövs. Lika så bra vägar och infrastruktur där inte folk blir straffade för att de har ett aktivt liv och måste hinna med 5-6 olika saker per dag.
Var inte emot funktionen bil, var emot buller och avgaser.
Så låt oss fixa problemet istället och sluta sälja bilar som inte är bra för miljön. Bygg fler parkeringshus i centrum. Om man gillar förtätning, varför inte bygga några 20-30 vån parkeringshus?
 0
Patrik Höstmad (22 Maj 2015 16:49):
Ej Mot Bil Mot Avgaser, inlägget i länken beskriver lite mer hur vi tänker kring trafikplaneringen. Bil ska vara möjligt, men egentligen onödig - för det flesta. Sedan är det ett problem att biltrafiken är ytineffektiv när det gäller att transportera ett stort flöde av resande. Så oavsett om bilarna får mindre utsläppp och buller eller ej så behöver huvudstråken kompletteras med k-trafik och gångvänlighet.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​13/​11/​bilen-​i-​staden_​3419.​html
 0
Krister Malmqvist (25 Maj 2015 08:09):
Göteborgs stads Parkerings AB
Landets mest lönsamma i sin bransch. Förvaltar 39 000 p-platser i Göteborg. av dem är ca 8 000 egna, 13 000 drivs på arrenderad kommunal mark och övriga förvaltas på uppdrag av i huvudsak kommunala bolag och förvaltningar.
Omsättning: 333 973 tkr, rörelseresultat 64 164 tkr.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.