Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby och Johannes Hulter svarar Caldenby i Arkitektur

 

I tidningen Arkitektur skrev Claes Caldenby ett "reportage" med rubriken "Göteborg rullar ut rutnät" vilken kom att diskuteras flitigt i en tråd i Facebookgruppen. Artikeln handlade mycket om Yimby Göteborg och innehöll en intervju med grundaren och fd samordnaren Johannes Hulter (S) som nu är vice ordförande i byggnadsnämnden. Yimby Göteborg och Johannes Hulter har nu skrivit repliker på Cladenbys text.

Caldenbys alster gick under kategorin "reportage" men det var så tendentiöst att vi såg den som en debattartikel som måste besvaras. Som exempel använde Caldenby begrepp som "förtätningsfundamentalism" och kallade Yimby för "glada amatörer". Lyckligtvis gjorde Dan Hallmar på Arkitekturs redaktion samma bedömning så replikerna blev publicerad i tidskriften. Vår replik och Johannes Hulters som vi fått tillåtelse att återpublicera följer. Meningen i kursivt i vår replik redigerades bort av någon anledning och finns inte med i Tidskriften Arkitektur

 

Yimby Göteborg

Vi noterade till vår glädje att Claes Caldenby ägnade en stor del av sitt reportage i Arkitektur 3/15 till att lyfta fram nätverket Yimby Göteborg. Det är hedrande att nestorn inom svensk arkitekturhistoria ser vår plats i stadsbyggnadsdebatten.

Yimby är ett medborgarinitiativ med över 5000 mer eller mindre löst anknutna personer. På vår blogg och i vår facebookgrupp pågår en vital debatt om staden Göteborg. Det som förenar oss är ståndpunkten att en tät och funktionsblandad stad ger de bästa förutsättningarna för ett levande och hållbart stadsliv.

Göteborg är idag en mycket gles stad med ett stort behov av förtätning för att komma tillrätta med bilberoende och bostadsbrist. Fortsatt stadsutglesning är ohållbart. Caldenby kallar detta ”förtätningsfundamentalism” men vi är på intet sätt ensamma om denna insikt som delas av bl.a. UN-Habitat och Göteborgs översiktsplan.

Caldenby utnämner oss även till ”glada amatörer”, vilket är korrekt. Stadsutveckling är ett så komplext område att ingen yrkeskår ensam täcker all nödvändig kunskap. Här finns Yimbys styrka. Vi samlar ingenjörer, ekonomer, aktivister, politiker, antikvarier, bullerexperter, fastighetsägare, trafikplanerare, konstnärer, kommunala tjänstemän, privata affärsidkare och medborgare med lokalkännedom – samt många arkitekter som har insett att om vi skall bygga en bra stad måste vi göra det tillsammans med andra, inte som en isolerad yrkeskår.

Vi välkomnar alla att delta i samtalet. Även Claes Caldenby.

Samordnargruppen i Yimby Göteborg:

Olof Antonson, Pedagog
Jesper Hallén, Grafisk designer
Patrik Höstmad, Programansvarig för civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers
Alvar Palm, Doktorand i miljöekonomi
Patrik Sjöberg, Civilingenjör och kulturgeograf
Annette Vejen Tellevi, Arkitekt Stads- och Byggnadsvård

 

Johannes Hulter

I förra numret av Arkitektur gick Claes Caldenby till storms mot det han kallar ”fundamentalistisk” förtätning i Göteborg. Texten är intressant. Inte så mycket för det den säger i sig självt. Men för vad den säger om sig själv. I likhet med Caldenbys tidigare alster i genren är den outtalade utgångspunkten att det naturliga tillståndet för en stad är stasis. Man bör helst undvika att lägga till eller förändra något om det inte finns mycket goda skäl för det.

Och det ställs höga krav för att passera Caldenbys nålsöga. Det får inte vara för vräkigt, för högt, för tätt, för kommersiellt, för dyrt, för billigt eller på något annat sätt misshaga hans subjektiva smak. För då är det opassande och ”fundamentalistiskt”.

Min ingång är annorlunda. För mig är stadens själ just förändring. I Göteborgs fall är detta särskilt tydligt. Staden har ju hela tiden formats och omformats radikalt. När man rullade ut ny kvartersstad över ängar och landerier för 100 år sedan transformerade man befintliga miljöer fullständigt. Det kom att bli de mest omtyckta områden vi har. Både jag och Caldenby bor i stadsdelar som byggdes då.

För 50 år sedan fick staden återigen en helt ny struktur, som lämnat oss med många utmaningar i form av segregation och massbilism. I dag bygger vi inåt och förändrar staden igen. För att skapa bättre livsmiljöer. Det är förändring som är default. Det viktiga är inte om utan hur vi förändrar. Skapar vi en mer jämlik och hållbar stad eller förvärrar vi problemen? För att svara på det behöver vi mer empirisk analys, som space syntax (jo, jag gillar det), och färre grumliga dogmer, som att man måste ”respektera kontexten”.

Visst ska vi bevara vissa exceptionella byggnader och miljöer för eftervärlden och vi ska ta tillvara på kvaliteterna i äldre bebyggelse. Men staden som helhet är inte någon enskild arkitekturhistorikers personliga skulpturpark. Den är en socioekonomisk användargemenskap och ska vara ett smidigt redskap för livet. Det ständigt föränderliga mänskliga livet.

Johannes Hulter (S) Vice ordförande i byggnadsnämnden i Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister (8 Juni 2015 07:47):
Brasilia, den enda storstaden som helt konstruerats av arkitekter har analyserats av ett flertal sociologer, arkitekter samhällsbyggare. Staden blev färdigställd i början av 1960-talet. Ett flertal förorter har kommit till stånd runt staden. Dessa förorter är inte lika totalplanerade. Vad man lär av detta är att en mer fri planering leder till mer varierad bebyggelse. I Sverige har innevånarna begränsade möjligheter få egna idéer att bli verklighet i stadsplaneringen. Detta gör att alla nya områden fått en likformig utformning dikterad av vad som för tillfället var modernt när de planerarades.

Resultatet har blivit våra miljonprogramsområden runt storstäderna. Att bryta detta mönster ser jag som den viktigaste uppgiften för Yimby
 0
Matthias H. (8 Juni 2015 10:29):
Mycket bra svar Johannes och Yimby.
 0
Mats (8 Juni 2015 15:08):
Fast Caldenby är i alla fall ärlig och redovisar vad han tycker och tänker om Yimby och förtätning av staden. Det ska han ha cred för.

Det är värre med dom politiker/partier som kallar sig själva för yimbyister (för att det verkar lagom trendigt och coolt) men i själva verket är stenhårda nimbyister.
Alltså dom som vill rädda varenda skogsdunge, varenda grönplätt och inte ta bort ett enda träd. Ofta med motiveringen att gröna oaser behövs i staden och att man alltid kan bygga någon annanstans (oklart var...).
 0
Jan Wiklund (11 Juni 2015 10:37):
Jag gillade särskilt Johannes slutkläm och dess ordagranna återanknytning till de mest rabiata funktionalisternas ståndpunkt. Vi håller på att få en rollfördelning där funktionalisternas arvtagare står för ståndpunkter som de verkliga funktionalisterna skulle ha spytt galla över, och vi (som gillar 1800-talsstaden) står för den äkta funktionalismen. Tänk så det kan gå!
 0
Jan Wiklund (18 Juli 2015 17:02):
Wallin, du gár igáng pá "socialdemokrat" sá till den grad att du inte läser vad som stár! Johannes argumenterar för förändring, han säger inte ett dugg om hur denna förändring ska genomföras!
+1
Jan Wiklund (30 Juli 2015 09:51):
Undrar om inte ovanstående personpåhopp strider mot policyn, liksom mot allmänna uppförandenormer. Konkret kritik mot faktiska handlingar är ok, men rundpallar mot hela personer är det inte. Tycker jag.
+2
Patrik Höstmad (1 Augusti 2015 00:05):
Jag har raderat två kommentarer. Så diskuterar vi sakfrågan och håller oss från rajerande om person. /moderator
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.