Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad vill folkpartiet med trafikstrategin?

 
Uppdatering! Axel Darvik har lämnat ett klargörande som är infogat sist i inlägget.

Moderaterna har lagt en motion till kommunfullmäktige om att riva upp den nuvarande trafikstrategin och ersätta den med en ny för mer biltrafik. Vi har skrivit om motionen och dess möjliga konsekvenser under rubriken Moderaterna fäller förtätningsstrategin? och moderaterna gav ett svar på det. Motionen behandlas i nämnderna och i Miljö- och klimatnämnden har Folkparitet genom Axel Darvik och Ulf Sjöberg författat ett välskrivet tilläggsyttrande som försvarar Trafikstrategin och målet om att göteborgarna ska göra 25% färre resor med bil.

Men i Trafiknämnden röstade FP samtidigt för M:s motion som innebär att en ny trafikstrategi skall tas fram. Det är mycket olyckligt att det inte finns en tydlig partilinje från FP i denna långsiktigt strategiska fråga med stor effekt på stadsutvecklingsmöjligheterna. Den avgörande frågan är förstås hur FP röstar i kommunfullmäktige för det är där det avgörs. Folkpartiet och kanske framförallt Axel Darvik som sitter i kommunfullmäktige får gärna klargöra hur partiet och han egentligen står i denna fråga.

Det välformulerade FP-yttrandet i Miljö- och klimatnämnden följer:

Yttrande FP Miljönämnden 20150924

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) om att anpassa Göteborgs trafikstrategi.

Vi står bakom riktlinjerna i den av Trafiknämnden antagna trafikstrategin givet att det som lyfts fram i strategin; att genomförandet av denna kräver en meningsfull dialog med näringsliv och invånare för att kunna genomföras – inte bara blir ord utan verklighet.

Som alla långsiktiga strategier är det ett levande dokument som naturligtvis successivt behöver revideras och anpassas utifrån den verkliga utvecklingen. Att en förändring i trafikinfrastruktur och trafikflöden är nödvändigt för att möta såväl klimat- och miljöhot, som Göteborgs höga ambitioner att utvecklas som storstad ser vi som nödvändigt.

Idag sticker Göteborg ut som en avvikare bland alla världens storstäder genom att en mycket hög andel av resandet sker med bil. Beträffande arbetsresor sker enbart 20 % med kollektivtrafik att jämföras med Stockholms 60 %.

Tittar vi bakåt i tiden så ser vi att förändringar kan ske. Jämfört med 1970 har t.ex. biltrafiken ökat med 150 % över kommungränssnittet medan det minskat över Citysnittet med nära 75 %. Att då lägga in en minskning på 25 % för biltrafiken fram till 2035, med tanke på de stora investeringar som ska göras i att bygga ut kollektivtrafiken till kringkommuner, förefaller inte orimligt.

Ovanstående sätter också fokus på att områden, ofta villaområden, på andra sidan kommungränsen, eller i dess periferi, blir integrerade i trafikstrategin och att dessa ges alternativ till bilen.

Det finns också en samsyn över politikergränser att en väg för att skapa ett växande och attraktivare Göteborg är förtätning. Det stimulerar i sig ett annat resande än med bil, och ska förtätning vara möjligt måste Göteborg snarare riva ner trafikbarriärer än att bygga nya.

Sett ur ett globalt perspektiv kan vi också hävda att Göteborg har ett extra ansvar – som ett ledande transportcentrum för Skandinavien och hemstad för ett av världens ledande buss, lastbil- och bilmärke – att sätta tuffa krav. På sikt gynnar det deras konkurrenskraft.

 

Klargörande från Axel Darvik

Axel Darvik gav följande klargörande i Facebook-gruppen:

Hej Patrik

Motionen från M om att göra om trafikstrategin är ute på remiss i olika nämnder. Det är en transparent demokratisk process där vi som politiker svarar utifrån olika synsätt. Ulf Sjöberg och jag har svarat utifrån vårt miljöperspektiv i Miljönämnden. När alla svaren kommit in väger vi samman bedömningen inför behandlingen i kommunfullmäktige och där kommer vi presentera vår partilinje.

Vi tycker att biltrafiken behöver minskas och särskilt i de mer centrala delarna för att ge plats åt gång, cykel och kollektivtrafik. Detta måste ske i dialog med medborgarna och näringslivet. För vi vill ju skapa en bättre stad att leva i, inte ställa till det för invånarna.

Även i ytterområden behöver kollektivtrafiken förbättras. De som drömmer om att bo i villa måste kunna göra det utan att vara helt beroende av bil.

Hoppas det var svar på din fråga.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan