Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om Lana

 

Yimby Göteborg har skickat in ett kort yttrande över Detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om Lana. Det är en bra plan, speciellt att de gamla byggnaderna bevaras och vidarutvecklas genom påbyggnad. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 29:e september.

Översikt över planområdet som det ser ut idag.

Den gamla byggnaden mot Mölndalsvägen byggs på med tre våningar som kan vara bostäder.

Planen är flexibel. Mot Mölndalsvägen tillåts bostäder eller centrumfunktion. I resten av området tillåts bostäder och handel eller kontor i medges bottenvåningen förutom ett hörn mot Ebbe Lieberathsgatan där det krävs.

Fasad mot söder med lokalen till vänster.

 

 

Mot Ebbe Lieberathsgatan blir det minst en lokal. Till höger i bild.

Loftgångar, loftgångar, loftgångar...  regleras inte i detlajplanen utan blir en sak mellan fastighetsägare och hyresgäst.

 

Yttrandet följer i sin helhet: 

Yttrande över Bostäder och verksamheter norr om Lana

Diarienummer SBK: BN0312/13

Allmänt

Yimby Göteborg är mycket positiva till planens ambitioner och utförande. En eloge för att de gamla byggnaderna bevaras och vidareutvecklas genom påbyggnad. Det ger kvarteret en möjlighet att upplevas som karaktärsrikt och varierat. Vi ser gärna att denna plan behandlas och blir antagen så fort som möjligt så att fastighetsägaren kan börja bygga.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (29 September 2015 10:15):
Bra bra Patrik.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6712 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter