Utskrift från gbg.yimby.se
....

Debatt: Flytta cyklarna till körbanan

 

Idag skriver Yimby Göteborg och Naturskyddsföreningen på GP-Debatt om att flytta cyklarna till körbanan för att få till en bra lösning för cyklister och för alla andra som nyttjar staden. Det är Gustav Sjöblom som är upphovsmannen till idén, men den ligger också i linje med vad vi skrivit tidigare här på Yimbys hemsida, t.ex. om barnen och bilarna. Debattartikeln följer i sin helhet:

I mars i år antog Göteborgs stad ett nytt cykelprogram med målet att cyklingen skall tredubblas till 2025. Cykelprogrammet innehåller goda intentioner att prioritera cykling och säkerställa en godtagbar standard för cykelbanorna.

Erfarenheterna visar dock att det kommer att bli svårt att inom en rimlig framtid skapa ett cykelbanenät med tillräcklig standard. I många gatumiljöer är det för trångt för att bygga cykelbanor med föreskriven bredd och standard. Resultatet blir ofta farliga lösningar med skarpa svängar och hinder i cykelbanan, eller otydliga gränsytor som ger dålig trygghet och framkomlighet för både cyklister och fotgängare. Det blir knappast enklare i en framtid med fler fotgängare och cyklister, varav många på elcyklar och lastcyklar.

En mer framkomlig väg är att cyklarna får dela körbanan med motortrafiken. Många gator kan med relativt enkla medel utformas för max 30 km/h eller göras om till cykelfartsgator. Gärna i kombination med breda trottoarer skyltade som gångfartsområde så att barn och andra som inte vill cykla i körbanan kan cykla där på fotgängarnas villkor.

Att låta cyklister och motorfordon dela körbanan passar inte överallt. Inte där kollektivtrafiken saknar eget körfält och behöver hög kapacitet. Inte där det är mycket biltrafik och finns utrymme för rejäla separata cykelbanor. Men för flertalet gator, även de med trafikvolymer på uppemot 10 000 fordon per dygn, är det en bra lösning. En anpassning av gatunätet för cykeltrafik skulle nämligen medföra

  • bättre framkomlighet för alla trafikslag, särskilt cykel och gång (detta visar erfarenheterna från cykelfartsgatan på Västra Hamngatan)
  • att förbättringarna i cykelinfrastrukturen kan genomföras i högre takt och till lägre kostnad än i ett separat cykelbanenät
  • att infrastrukturen inte behöver göras om i takt med att cyklingen ökar sin andel
  • förenklat underhåll (snö- och lövröjning för motorfordon och cyklar sker samtidigt)
  • tydliga och säkra korsningar (högerregeln, färre körfält att ta hänsyn till)
  • sänkt hastighet för biltrafiken, vilket ger bättre trafiksäkerhet, lägre trafikbuller och möjlighet till en mer levande stad, samtidigt som biltrafiken har fortsatt hög kapacitet – om än med lägre hastighet.

Så politiker i trafiknämnden, tjänstemän på trafikkontoret och andra som är inblandade i Göteborgstrafiken: ta en funderare på hur cyklar och bilar kan samsas i körbanorna!

Gustav Sjöblom för Naturskyddsföreningen i Göteborg
Patrik Höstmad för Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Ragnar L (7 November 2015 23:14):
Jag vill inte ha cyklister på trottoarerna, även om det (i bästa fall?) sker på fotgängarnas villkor. Som gående vill jag kunna strosa fritt på trottoaren utan att behöva se upp för cyklister. Då är det bättre med en smalare trottoar och cykelbana. På smalare gator med redan smala trottoarer kan ju bilister och cyklister samsas, men endast gående på trottoaren, tack (och här räknar jag ju förstås permobiler o liknande som gående)!
 0
Krister (15 November 2015 06:51):
Dagens cyklister tar sig fram i ganska hög fart. Det gör det farligt att blanda gående och cyklister på trottoaren. Finns inte plats för separat cykelbana får cyklisterna dela med bilisterna. Linnestaden och Masthugget är utmärkta exempel på att detta fungerar. Trottoarerna är här bredare än i nybyggda områden. Breda trottoarer utan cyklar är en förutsättning för att gatuliv skall uppstå.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.