Utskrift från gbg.yimby.se
....

Rödgrön replik om Norra Masthugget

 

Fredrik Rosenhall från inobi och vi i Yimby uttryckte vår oro över den (gatu-)strukur som är föreslagen i detaljplanen för Norra Masthugget i en debattartikel i GP. Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden har replikerat i GP. Vi har också fått en replik från de rödgröna i Byggnadsnämnden som följer.

Replik

I GP uttryckte nyligen inobi och Yimby sin oro över utvecklingen av området norr om Första Långgatan. Man varnade för att den gatudragning och bebyggelsestruktur som skisseras riskerar att göra stora delar av området till livlösa bakgator.

Vi i den rödgröna majoriteten i Byggnadsnämnden tar dessa farhågor på största allvar. Men vi vet att det finns en stor medvetenhet hos våra planerare om att en tät, myllrande blandstad förutsätter ett gent och finmaskigt rutnät och publika bottenvåningar som möter gatorna. Det har också hela tiden varit tydliga målsättningar för arbetet med detaljplanen.

Det finns en stark konsensus hos alla inblandade i projektet när det gäller vikten av en fungerande stadsstruktur i området. Detta är en del av centrala staden som under lång tid har dominerats av stora öde markparkeringar och stängda bottenvåningar. Kontrasten mot de intima och levande stadskvarteren runt Långgatorna har varit avgrundsdjup. Under årens lopp har många visioner och idéer för området avlöst varandra och nu har det äntligen blivit dags att göra verklighet av planerna.

Här finns stora möjligheter att skapa fantastiska stadsmiljöer och att fortsätta Linnéstadens inbjudande och urbana struktur. Därför är det väldigt bra att det finns en levande debatt kring hur detta ska göras. Att få fram kloka och konstruktiva synpunkter är ett av huvudsyftena med att genomföra samråd.

Stadsbyggnadskontoret arbetar nu vidare med planen för att i möjligaste mån ta hänsyn till de tankar och idéer som kommit in. Där ingår att se över gatudragningar och bebyggelsestruktur. Göteborgarna kan vara trygga i förvissningen att de högt ställda förväntningarna på stadsliv och innerstadspuls kommer att infrias när vi nu utvidgar Linnéstaden ner mot vattnet.

Ulf Kamne (MP) Ordförande Byggnadsnämnden
Johannes Hulter (S) Vice ordförande Byggnadsnämnden
Johan Zandin (V) Ledamot Byggnadsnämnden

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
W Wallin (6 December 2015 11:27):
Kan inte låta bli att kommentera de "Rödgrönas", s replik. Vad är det man vill komma fram till. På den som läser detta undrar man så vad är målet för deras attacker på vårt samhälle.
Här gör man det utan de regelverk som finns i övrigt i samhället, de som kallas för, mångfald, konkurrens, företagande och ett samhälle skapat för och av medborgare och för företag.
Inget av detta finns i de som man här ovan tecknar. "Stadsbyggnadskontoret arbetar nu vidare med planen för att i möjligaste mån ta hänsyn till de tankar och idéer, som kommit in." Vem har redovisat idéerna och hur sållas de ut. Kommer dessa planer att hamna i arkivet med d övriga 18 000 omöjliga Planarbeten man tidigare skapat. Vidare säger man att "Göteborgarna kan vara trygga i förvissningen om att de högt ställda förväntningarna på stadsliv och innerstads puls kommer att infrias, när vi nu utvidgar Linnéstaden ner mot vattnet". Vad är det man säger??
Vem av de tjänstemän som arbetar med dessa "Planer", har erfarenhet, kunskap, företags kunskap, affärskunskap och dynamiskt tänk för många år framåt. Kan de mer än alla de arkitekter, som finns på stadens alla olika arkitektkontor, byggbolagskontor och på arkitektutbildnings skolorna runt om i landet.
Det är infantilt och ignorant, att tro och strida för att ett par tjänstemän, på olika möten under många år på sitt kontor, kommer att kunna skapa en stadsmiljö, som kommer att håla i eviga tider, med de regelverk vi lider och vi är drabbade av. Jag menar "Det Kommunala Planmonopolet". På många håll, kommuner, högskolor, myndigheter, företag och mängder av debattörer, ekonomikunskap runt om i landet, säger med en och samma stämma att "Det Kommunala Planmonopolet", måste tas bort och man skall enbart använda Översiktsplanen enbart. Byggherren skall när dennes projekt är klart endast ansöka om bygglov, för dokumentation och med vändande post starta sitt bygge.

Då får vi ett byggande och bostadsutbud, som motsvarar behovet och inte ett, som den kommunala tjänstemannen, tycker är fint och passar dennes värld.
De "Rödgröna", som här talar, borde ju vid detta laget ha hört om de tongångar, som finns i alla andra länder.
Ta lärdom av Era många resor runt om i världen.
WW
 0
Krister (28 December 2015 06:12):
Masthugget, Linnestaden och Majorna är fungerande stadsdelar. Detta beror främst på att de undgått rivningsraseriet på 1960-talet. När Masthuggskajen bebyggs bör man dela upp byggrätterna på ett stort antal byggherrar som får bygga enligt egna intentioner utan alltför stor inblandning från myndigheterna. Byggherrarna har oftast större kunskap om vad som efterfrågas av allmänheten än kommunens planerare.
+1
Daniel (30 December 2015 08:58):
 0
Matthias H. (30 December 2015 09:58):
Ja Daniel, den planen är verkligen horribel och förmodligen vad som skulle hänt om kommunen inte styrde detta.
 0
Ragnar L (4 Januari 2016 00:22):
Fast att Linne, Masthugget och Majorna inte drabbades av rivningsraseriet på 60- (och 70-talen) är en sanning med mycket stor modifikation. Alla tre drabbades mycket hårt av rivningsraseriet på 60- och 70-talen.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.