Utskrift från gbg.yimby.se
....

Lucka 24 Silver Bells

 
Med Lucka nr 24 önskar Yimby Göteborg alla en riktigt God Jul till tonerna av en gammal stadslivsklassiker.God Jul

 

Lucka 23: Lucka

Även samordnarna har lite att stå i inför julen så här blev det en lucka.

 

 

Lucka 22: Ad hominem eller kärt barn...

...har många namn. Ad hominem betyder att kringgå argument genom en irrelevant attack på personen istället för att bemöta dennes argument. Vi hade ett exempel i lucka 5. Nu kör vi istället ett potpurri på en massa öknamn och angrepp som har riktats mot Yimby som organisation under åren. Ja, vi glömmer aldrig en oförrätt. :-)

Kulturmarodörer
Bilhatare och Parkhatare
Storstadshetsare och Småstadsromantiker
Kvartersstadstraditionalister och Historielösa
Glada amatörer och Elitister
Miljömuppar och Asfaltstalibaner
Cykelutopister och Trafikrensare
Byggbolagens våta dröm och Stadshusets byggmilis
Testbana för socialdemokraternas stadsplanering
Nyliberaler och Miljöpartister
"[...] yimbyiter [...] förvandlas till jokern i sin övertygelse om att världen är en gles och ond plats."
Yimbymobben och Universitetsortsidealister
samt inte minst
Glesbygdsfientliga urbanistextremister

Eftersom omdömena kommer från alla håll och slår i alla riktningar är det väl bara att glatt konstatera att vi är tvärpolitiska medelvägsextremister.

 

Lucka 21: Sjöbergs lag

I likhet med Godwins lag och Vejen Tellevis lag så handlar Sjöbergs lag om att desto längre en diskussion pågår desto större är sannolikheten för att någon eller något jämförs med något irrelevant. Sjöbergs lag lyder:

"I takt med att en Yimbydiskussion blir längre, går sannolikheten för att någon eller något jämförs med saneringarna i Göteborg mot ett."

Lagen myntades av Patrik Sjöberg, inte av höjdhopparen utan av den mer kände samordnaren. Tyvärr har vi inte lyckats hitta ett bra citat som funkar att citera, men ni känner säkert igen det.

 

Lucka 20: Vejen Tellevis lag

Murmansk?

 

Godwins lag myntades av Mike Godwin och löd ursprungligen "I takt med att en usenetdiskussion blir längre, går sannolikheten för att någon eller något jämförs med nazister eller Hitler mot ett." Samordnaren Annette Vejen Tellevi har konstaterat att i stadsplaneringsdebatten gäller samma men med nazister och Hitler ersatta av kommunister, Sovjet och Stalin. Allt från förtätning i sig till Boverkets regeler eller hyressättningen kan kopplas till kommunistiska diktaturer.

"'Förtäta' är ett uttryck som myntades i 1930-talets misskötta Stalin-Sovjet. Uttrycket innebar att man i bostadsbristen helt enkelt tog sig in hos folk och såg till att det bodde 8-10 personer i varje rum. Ni som slänger er med uttrycket 'Förtäta' tänk på ursprunget!"

 

 

Lucka 19: Motivargumentation

Tidig skiss över Heden. (Ill. Jesper Hallén.)

 

Argumentationsfelet Motivargumentation (Circumstantial Ad Hominem) innebär att framföra att en åsikt inte är trovärdig på grund av förespråkarens egna intresse i sin åsikt – istället för att förklara vad som är fel med åsikten. Ett kanske inte helt klockrent exempel, men det uppehåller sig mycket vid bakomliggande motiv och mål:

"– Det finns alltid människor med en dold agenda, så är det alltid. Så det gäller att ta reda på den dolda agendan hos en hel del - vad är deras mål med Heden?"
 

 

Lucka 18: Red Herring

Argumentationsfelet Red Herring innebär att man introducerar (helt nytt) (irrelevant) material i diskussionen för att distrahera och få slutsatsen att bli den önskade.

"Ofta glöms hållbarhetens motpol, sårbarhet, bort vid förtätning. Hur mycket ökar till exempel risken för dödsfall i en pandemi av ett tätare än ett glesare Göteborg?"

 

 

Lucka 17 Bilhatareargumentation

Argumentationsfelet Bilhatareargumentation innebär att motståndarens åsikter och påståenden framställs som ett uttryck för ett orationellt hat mot något utan att argumenten och invändningarna bemöts.

"Vi skulle alla komma framåt mycket snabbare om alla bilhatare insåg att bilen fortsatt kommer att spela en viktig roll i framtiden."

Begreppet "Bilhatareargumentation" är nyskapat i detta inlägg och argumentationsfelet är nog en form av demonisering och härskarteknik. Hat-etiketten är dock så vanligt förekommande i dag att den är en värd en egen kategori. Det bör understrykas att kalla någon för bilkramare som ett sätt att försöka påskina att ståndpunkterna är biased åt andra hållet, istället för att argumentera mot ståndpunkterna, är precis lika mycket ett argumentationsfel – om än ej lika demoniserande. Demonisering av motståndare är ursprungligen en statlig propagandateknik som främjar en idé om motståndaren som en hotfull ond agripare som bara har destruktiva motiv.

 

 

Lucka 16: Halmgubbe

Argumentationsfelet Halmgubbe betyder att man hittar på att motståndaren har en åsikt eller ståndpunkt som motståndaren inte har - och sedan argumenterar mot den.

"De som skriver för Yimby slår trosvisst fast att höga hus ger levande gatumiljöer och de upprepar sitt stridsrop: Förtäta överallt."

Detta var en replik efter att vi skrivit att det viktigaste är utformningen av gatuvåningen och inte höjden på byggnaden. Vi har heller aldrig varit för förtätning överallt.

 

Lucka 15: CC-Cocktail

Argumentationsfelet CC-Cocktail innebär att man blandar tre eller fler argumentationsfel i samma mening för att få ett lättantänligt bränsle till en förenklad polemik. Här exemplifierat med med en klassisk CC-Cocktail från Claes Caldenbys reportage i Arkitektur. En blandning av åtminstone halmgubbe, en omvänd appeal to flattery och ad hominem.

"Space syntax mer nyanserade syn på skillnaden mellan täthet och närhet är uppenbarligen inget för de glada amatörerna i Yimby"

Halmgubbe betyder att man hittar på att motståndaren har en åsikt eller ståndpunkt som motståndaren inte har - och sedan argumenterar mot den. Vi i Yimby tycker allt som oftast att Space Syntax ger intressanta perspektiv på staden och stadslivet och att det är ett bra verktyg för att bland annat studera täthet och närhet. Inget annat.

Omvänd appeal to flattery. Appeal to flattery innebär att man ger irrelavant beröm för att samtidigt smyga med en omotiverad ståndpunkt som accepteras tillsammans med berömmet. Det omvända blir att skicka med ett irrelevant negativt omdöme för att en omotiverad ståndpunkt inte ska kunna motsägas utan att man också drabbas av det negativa omdömet. Genom att låta påskina att "glada amatörer" inte gillar det "mer nyanserade" Space Syntax blir underförstått de som har invändningar onyanserade och/eller glada amatörer.

Ad hominem innebär personagrepp som inte har med sakfrågan att göra: "glada amatörer".

En CC-Cocktail är också en utmärkt tell på att debattören inte har argument med substans.

 

Lucka 14 Jämföra äpplen och päron

Ett temporärt bebyggt Heden 1921.

Argumentationsfelet att jämföra äpplen och päron innebär jämföra saker eller kategorier som inte (utan vidare) kan jämföras med varandra.

"Bostadsbristen [för hundra år sedan] var minst lika akut som i dag men man satsade ändå på projekt som Slottsskogen och Botaniska. Och man valde att behålla Heden obebyggd." 

(Tipstack till Pär Johansson)

 

Lucka 13: Guilt by association

Argumentationsfelet Guilt by association innebär att misskreditera motpartens ståndpunkt eller idé genom att associera den med en klandervärd person eller organisation för att därigenom ge sken av att det är ståndpunkten eller idén som är klandervärd. Ett exempel där diktaturens och kvinnoförtryckets Saudiarabien användes:

"...vi har ju en viss byggrörelse i Stockholm, Göteborg, osv. som går under namnet Yimby som verkligen älskar Saudiarabien och deras skyskrapor, och som vill bygga "lill-Manhattans" i Sverige. Just saying..."

Det ska väl tilläggas att Yimby inte heller per default älskar skyskrapor. Det är bara det att vi oftast inte har något emot högre byggnader om de bara är bra utförda i gatuplan.

(Tipstack till David Gillblom)

 

Lucka 12: Auktoritetsargument

Argumentationsfelet Auktoritetsargument (Appeal to Authority) innebär att hävda att något är rätt eller sant för att en (upplevd) auktoritet tycker/tyckt så.

"1925 presenterade förste stadsingenjör Albert Lilienberg en stadsplan där Heden var viktig som stor och öppen plats i det framtida Göteborg."

(tipstack till Patrik Sjöberg)

 

Lucka 11: Lögn

Argumentationsfelt lögn innebär att ...ja det är väl självförklarande.

"Sveriges näst största fastighetsbolag, statligt ägda Akademiska Hus, vill utveckla universitetets Campus Näckrosdammen så att ett av Göteborgs mest uppskattade parkområden försvinner."

 

 

Lucka 10: Argumentation med anonym auktoritet

Argumentationsfelet Argumentation med anonym auktoritet (Appeal to Anonymous Authority) innebär att hänvisa till “fakta” från en icke namngiven “expert” eller “studie” eller generaliserad grupp (som vetenskapsmän eller ”forskning”) för att hävda att något föreligger.

"Den andra svagheten är planeringsmålens fokus på förtätning av stadens bebyggelselandskap som ett medel för Göteborg att bli hållbart. Det saknas nämligen konsensus i internationell forskning om att förtätning av städer skulle ge underlag för hållbar utveckling."

Kanske inte helt klockrent men close enough då det aldrig angavs vilken forskning det var frågan om. Det borde också vara ett argumentationsfel att kräva konsensus. Det finns i princip inte konsensus inom något som har någon form av tillräcklig komplexitet för att vara intressant.

 

Lucka 9: Förlöjligande av argument

Argumentationsfelet Förlöjligande av argument (Appeal to ridicule) innebär att presentera en meningsmotståndares (påstådda) argument eller intentioner på ett sätt som får dem att framstå som löjliga eller absurda.

"Höghuset på Karlavagnsplatsen är stadsbyggande när det är som mest endimensionellt. Det är bara höjden som räknas. Det svär mot allt vad ekologisk och social hållbarhet innebär med lägenheter för 100 000 kronor kvadratmetern. Och dess skruvade form kommer inte att sätta Göteborg på kartan. Tidskriften Arkitektur kallade projektet "infantilt"."

 

Lucka 8: Sluttande planet

Sluttande Planet (snöbollseffekten / slippery slope) är en vilseledande form av argumentationsfel där en person ger sken av att en viss händelse oundvikligen måste följa från en annan utan någon rationell argumentation eller påvisbara mekanism för det oundvikliga i händelsen i fråga.

"Bygger vi igen Heden går det inte att vrida tillbaka klockan. Och vad blir då nästa steg? Ska vi bygga i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen också?"

 

Lucka 7: Förhastad slutsats (Hasty Generalisation)

Argumentationsfelet Förhastad Slutsats betyder att en generell slutsats dras från en mycket begränsad observation. Vi tar ett aktuellt citat som användes i helgen som ett argument för den underförstådda slutsatsen att inte bygga höga hus i Göteborg.

"På 1970-talet byggdes ett höghus på cirka 30 våningar i Travemünde i Tyskland. Där kunde man inte sälja några lägenheter över den 15:e våningen utan tvingades inrymma hotellrum." 

(Tipstack till Annette Vejen Tellevi och Patrik Sjöberg)

 

Lucka 6: Vox Populi (Folkets Röst)

Argumentationsfelet Vox Populi innebär att framställa sin egen åsikt som den som råder hos den tysta majoriteten.

"Idéerna har lovprisats av några kändisar och Yimby – medan allmänheten samlar kraft att försvara stadens karaktär och att behålla sitt öppna Heden."

(Tipstack till Patrik Sjöberg)

 

Lucka 5: Ad hominen (personangrepp)

Ad hominen betyder att kringgå argument genom en irrelevant attack på personen istället för att bemöta dennes argument. Vi exemplifierar med ett autentiskt citat som lyckas med konstycket att kritisera någon för att använda ad hominem genom att använda ad hominem.

"Johannes Hulters replik är en blandning av personangrepp ("ad hominem" i den sorts bildningsjargong han gillar) och diverse utkastade påståenden."

 

Lucka 4: Pengaargument (Appeal to money)

Stadsutveckling och pengar.

Pengaargument innebär att man hävdar att något är bättre eller sämre i sig genom att hänvisa till kostnad, pris eller vem som tjänar pengar på det.

"Vi har en fantastisk plats mitt i hjärtat i Göteborg - gör det då till något fantastiskt för framtiden i stället för att tänka så jäkla kortsiktigt. Ännu en gång ska de två största byggherrarna tjäna en massa pengar."

(Tipstack till Patrik Sjöberg)

 

Lucka 3: Falsk dikotomi

Fotboll och stad!

Argumentationsfelet falsk dikotomi innebär att göra sken av att det endast finns två motstående alternativ att välja mellan, men där dessa egentligen inte utesluter varandra och/eller det kan finnas ett tredje alternativ.

"Det handlar inte om fyra fotbollsplaner utan om den unika miljö Heden är. Tar man bort den unikheten tar man bort fundamenten till varför Göteborg har världens största ungdomsturnering. Det är inte aktuellt att spela fotboll på bakgården till ett 30 våningar högt höghus."

 

 

Lucka 2: Traditionsargument (Appeal to tradition)

Unika p-ytor, planer och permanentade temporära byggnader från ca stadens grundande.

Att argumentera för att något är sant, rätt eller ska vara så för att det (till synes) alltid har varit så.

"Heden är ett 400-årigt göteborgskt kulturarv med en fascinerande historia, lika mycket som det än i dag är en central och unik plats i vår stad, där generation efter generation av göteborgare upplevt allt från shower med Povel Ramel och trädgårdsutställningar till Första maj-möten och bandymatcher. Här har tusentals och åter tusentals av stadens invånare och dess gäster själva deltagit i eller varit åskådare från sidan under Korpens eller Göteborgs Fotbollförbunds arrangemang eller under Gothia Cup och Partille Cup, världens största ungdomsturneringar i fotboll respektive handboll.

Vi vill att det ska förbli så, vi vill att Heden ska fortsätta vara den samlingsplats och stadslunga, den mittpunkt och den plats som särskiljer Göteborg från andra storstäder."

 

 

Lucka 1: Skrämselpropaganda (Appeal to fear)

Yimbys bästa vänner.

Med argumentationsfelet skrämselpropaganda försöker någon att öka rädslan för och fördomarna mot den motsatta sidan istället för att bemöta argumenten.

"Om Yimby får sin vilja igenom kommer allt att bli till asfalt och betong – det kommer inte finnas en enda grön plätt kvar i hela Göteborg."

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Mikael Bigert (13 December 2015 18:24):
Suverän idé med "luckor" i argumentationen.
Några exempel som får sättas upp till nästa kalender(?):
- Avfärda åsikter eftersom de framförs av "äldre män"
- Beklaga sig över att meningsmotståndare håller på med "konspirationsteorier"
- Etiketter på de som tänker "fel", "bilkramare", "miljömuppar"...

och låt oss lustiga vara...
:)
 0
Patrik Höstmad (14 December 2015 08:48):
Allt det går väl egentligen under ad hominem som var lucka 5.
 0
Jens B (14 December 2015 16:26):
Jag fattar inte nr 14 riktigt. Vilka är äpplena och päronen - är det dåtid och nutid, eller är Heden äpplet och Slottsskogen/Trädgårdsföreningen päronen?
 0
Patrik Höstmad (14 December 2015 16:36):
Både och.

För hundra år sedan så var Olivedal inte inte färdigbyggt, Majorna halvbyggt och staden tog slut där och vid Heden. Det är ett helt annat läge idag.

Vad man valt och inte valt att göra med Slottskogen och Botaniska har väldigt lite med Heden att göra. Helt olika funktioner.
 0
Jan Wiklund (15 December 2015 12:38):
Jag kanske inte har följt med i debatten från början, men vem är det egentligen som citeras hela tiden? Utom i lucka 15 då förstås, där är det Caldenby.
 0
Patrik Höstmad (15 December 2015 22:41):
Det är många olika som citeras.
 0
Jan Wiklund (17 December 2015 12:44):
Det vore kul med källa, annars kan man misstänka att det är Yimby som sätter upp halmgubbar.
 0
Krister (17 December 2015 18:49):
Många slag under bältet här! Yimby bör ägna sig åt konkreta frågor rörande Göteborgregionens planering istället.
 0
Patrik Höstmad (17 December 2015 21:56):
Vitsen är inte att hänga ut enskilda debattörer utan att visa på vanligt förekommande argumentationsfel för att lära sig att se dem i diskussionerna. De flesta citaten går dock att googla fram om nyfikenheten blir för stor.
+1
Hans Jörgensen (19 December 2015 16:04):
Det här var fin folkbildning i modern retorik. Kan behövas när debattklimatet ser ut som det gör ibland. Genom exemplen känns mycket igen och belyser sånt man inte alltid urskilt innan.
Visserligen kan man nog hävda att retoriska grepp, även lite fula sådana, alltid har varit en del i argumentationsteknik. Som ett bränsle som triggar debatten framåt, fast med risk för dikeskörning.

Ett förslag till kalendern, fast det kanske ingår i någon lucka jag missat: "Appeal to Utveckling" .
Kanske mer vanligt under rekordåren men då lär "stadsaneringar" och brutala motorvägsbyggen ha motiverats av den oundvikliga Utvecklingen.
Men visst går det att höra precis samma motiv idag, till exempel om man skulle ha invändningar mot något i det Västsvenska Paketet, då är man emot utveckling av Gbg-regionen. Senast var det från Handelskammmarens ledare som detta uttrycktes i GP:s ekonomibilaga i november.
+1
Sven R (20 December 2015 10:49):
Och där petade du in ett "guilt by association"...
+1
Hans Jörgensen (20 December 2015 12:39):
Där ser man, börjar lära mig det här alltså :)
Nå, jag tror jag ser vad du syftar på, men det var högst omedvetet i såfall.
Det är väl risken med att som exemplvis handelskammarn använda breda begrepp som Utveckling i sin argumentation, att det inbjuder till en motargumentation med samma bredd av associationer och tolkningar.

Alltså; det är väl den som sparkar med första bredsidan som anger tonen i diskussionen. Men alla inblandade kan förstås försöka styra upp i möjligaste mån.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.