Utskrift från gbg.yimby.se
....

Replik till de rödgröna: Adressera Hedens problem

 
I samband med att Hedendebatten pågick innan juluppehållet så skrev Yimby Göteborg en replik på de rödgrönas debattartikel som GP valde att inte publicera. Texten publiceras nu här på hemsidan.Nya Heden

Markutnyttjnade i inriktningsförslaget för Heden.

 

Repliken följer i sin helhet.

 

Adressera Hedens problem

Stadsbyggnadskontoret har släppt ett förslag på inriktning för ett uppgraderat Heden och det har antagits av Byggnadsnämnden. Många gav uttryck för ett stort "Äntligen!" men det uttrycktes också visst motstånd, framförallt bland fotbollsvurmare. I GP polariserades debatten med ytterlighetsmännen Isitt och Nylander i var sin ringhörna. Dessutom triggade inriktningsförslaget arkitekter som utan analys av grundförutsättningarna hittat på den ena utopiska lösningen efter den andra.

Det var därför glädjande att läsa att de rödgröna i Byggnadsnämnden på GP-debatt stod upp för den rimliga medelväg som föreslagits: Heden får några stadskvarter samtidigt som aktivitetsytorna ökar då bilparkeringen läggs under mark.

Men förslaget med bebyggelsen i öster missar att adressera flera av Hedens problem. Heden har fortfarande en odefinierad upplösning mot norr och allvarligast är att Hedens viktigast stråk, Vasagatans förlängning till Bohusgatan, inte hanteras. Det är här människor rör sig och det är här fler skulle röra sig på kvällstid om miljön vore tryggare.

Dessa problem hanteras utan avkall på andra kvaliteter om kvarteren istället placeras norr om Vasagatans förlängning, vilket Yimby och Folkstaden tog fasta på i konceptidén Nya Heden. Heden skulle få en omslutande inramning och ett stadsrum med en mer mänsklig skala. Det skulle likna Place Bellecour i Lyon med skillnaden att Hedens öppna yta även fortsättningsvis kommer att vara betydligt större. Vasagatans förlängning skulle kantas av byggnader i norr och göra stråket tryggare, starkare och mer levande. Fotboll och evenemang på ena sidan och stadsliv på den andra. Inte minst för cupbesökare kommer det vara ett lyft att kunna få en bit mat på en restaurang i en stadsmiljö samtidigt som skådespelet bevittnas.

Patrik Höstmad, samordnare för Yimby Göteborg
Jesper Hallén, samordnare för Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (4 Januari 2016 11:01):
Kanonreplik.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan