Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborgsmoderaterna - De sista bilparkeringssocialisterna?

 

Hampus Magnusson (M) och Axel Josefsson (M) fortsätter sin kamp för en subventionerad biltillgänglighet i centrala Göteborg. Det senaste är att de vill kraftigt höja de planerade parkeringstalen i centrala Älvstaden och för Masthuggskajen. I en motion vill de häva byggnadsnämndens beslut och lyfta frågan till fullmäktige.

Som vanligt anför de att de låga parkeringstalen är ideologiskt drivna med det övergripande målet att "bilen ska bort från Göteborg." och att centrala Göteborg blir ett stängt område för de som är beroende av bilen.

Den styrande minoriteten (S, MP, V och Fi) har i byggnadsnämnden i planerna för Norra Masthugget och Frihamnen beslutat att sänka parkeringstalen till en ungefär en fjärdedel av nuvarande parkeringsnorm. Det innebär att planerna kräver en bilparkeringsplats på 16 hushåll mot normal ca en på fyra. På samma sätt har parkeringstalen för kontorsverksamhet sänkts från en på fem till en på 20.

Vi har tidigare skrivit om hur kravet på parkeringsplatserna sätter käppar i hjulet för stadsutveckling. Hur parkeringstalen driver upp byggkostnader och hur stora delar av kostnaden för parkeringsplatser läggs på alla hyresgäster och bostadsrättsinnehavare och inte bara på de som nyttjar tjänsten. Skeppsbron och Majstångsgatan är några av de senaste exempel där krav på parkeringsplatserna har skapat dålig ekonomi och fördröjningar på flera år.

Skeppsbron med ett parkeringgarage i två våningar dras med miljardförluster.

 

I SvD har vi genom tankesmedjan Levande Staden propagerat för att ur effektivitetssynpunkt borde anordnandet av parkeringsplatser gå mot att vara helt frikopplat från uppförandet av nya bostäder. Parkeringsplatser bör i stället erbjudas via en öppen parkeringsmarknad på kommersiella grunder.

Det här är inte på något sätt en extrem hållning.

När Moderaterna satt i regeringsställning gick de ut med dåvarande finansminister Anders Borg (M) i spetsen och talade om parkeringsnormen som ett kommunalt särkrav som bör begränsas eftersom det fördyrar byggande.

När vi är riktigt progressiva kan vi till och med tala om att ersätta parkeringsnormen med en lokalnorm. Varför inte tillse att målpunkter finns att enkelt nå i närområdet, istället för att tillse att det finns en p-plats så att man kan nå mer otilgängliga målpunkter längre bort?

Den enda vägens politik?

 

Remissvaren från nämnderna var de förväntade. Byggnadsnämnden menar att beslutet är tätt sammankopplat med specifika detaljplanerna och därför bör besluten tas för varje projekt av byggnadsnämnden. Miljö- och klimatnämnden säger att parkeringstalen är en anpassning efter en, ur hållbarhetssynpunkt, så väl önskvärd som trolig framtid. Trafiknämnden trycker på hushållningen med yta

I den moderna täta staden är det viktigt att vara rädd om ytorna. De byggvolymer som är aktuella i Älvstaden och som tas med i Sverigeförhandlingen är svåra att förena med stora ytor för parkering och trafik.

och Älvstranden hänvisar till parkeringsutredningar och Vision Älvstaden.

I tjänsteutlåtande görs även en kort utblick till omvärlden där man konstaterar att många städer under flera år har arbetat med låga parkeringstal. Stockholm var tidigt ute med Hammarby Sjöstad och har fortsatt på den inslagna vägen, nu med Norra Djurgårdsstaden.

Masthuggskajen.

 

Det är glädjande att iaf ett borgerligt parti i Göteborg har fattat galoppen. I sitt yttrande skriver de att

För Liberalerna är utgångspunkten att ambitionerna på bostadsområdet behöver höjas kraftfullt och att fler bostäder behöver byggas, både snabbare och billigare. Därför prioriterar vi först och främst bostäder istället för fler dyra parkeringsplatser när vi förvandlar centrala delar av Göteborgs innerstad och skapar nya moderna hållbara stadsdelar med god tillgång till kollektivtrafik. Sen är det fullt möjligt för enskilda byggherrar att investera ytterligare i parkeringsplatser om det anses nödvändigt.

I motionen skrev Moderaterna att de låga parkeringstalen var ideologiskt drivna. Hmm. Borde inte Moderaterna vara för en total avreglering av parkeringsmarknaden om de vore sin sin egen ideologi trogen?

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mats O. (30 Mars 2016 15:21):
Redan 1969 fattade Sten-Åke Cederhök och Sonya Hedenbratt att det var bil som gällde när man skulle åka till stormarknaden så man slapp alla dom där småaffärerna i centrum.
http:​/​/​www.​filmarkivet.​se/​sv/​Film/​?​movieid=​768
 0
Daniel (30 Mars 2016 17:54):
Är inte parkeringsnormen egentligen bara ett minimiantal parkeringsplatser, och om marknaden själv vill bygga fler så är det tillåtet? Litar moderaterna i så fall inte på marknaden utan tycker att den borde regleras?
 0
Jonas German (30 Mars 2016 19:56):
Ja, det är en bra fråga Daniel. Vill minnas jag ställt den till dom och fått svaret att p-platser är en del av infrastrukturen. Följdfrågan varför de då ska finansieras av hyresgästerna minns jag inte om jag ställde eller om jag fick något svar på.
 0
Krister (30 Mars 2016 23:18):
För de allra rikaste moderaterna gäller följande:

Överklassmoderater 50+ vill gärna ha en central lägenhet med tillhörande 2-bilsparkekring. Helst då en insatslägenhet där 2 p-platser ingår.

Barnfamiljer vill inte bo i centrum, de söker sig till villorna i Askim-Hovås.

Sedan har vi resten av moderaterna som ännu inte gått över till SD. De nöjer sig med gatuparkering eller att bosätta sig i Tynnered eller Frölunda. Där finns redan gott om p-platser.
 0
Jan Wiklund (1 April 2016 16:05):
Moderaterna har ingen ideologi. Eller rättare sagt: deras ideologi är att övre medelklassen i alla lägen ska främjas. Med marknadslösningar när det passar, och med kommunala subventioner när det lönar sig bättre.
 0
Mats O. (1 April 2016 17:46):
Ja du Jan Wiklund: jag läste för ett tag sedan kommentarerna på vänstertidningen ETC:s facebooksida över en artikel om att ränteavdraget skulle trappas ned eller tas bort. Oj vilka bekymrade kommentarer från (medelklass-)socialisterna över detta. En del hade tydligen inte möjlighet att bo kvar i sina bostadsrätter på Södermalm om räntebidragen skulle försvinna.
+1
Urbanisma (2 April 2016 02:40):
Att hänvisa till Sonja Hedenbratt och "rika moderater" säger allt om Göteborgs mentalitet.
 0
Peter (5 April 2016 02:31):
YIMBY och partipolitiskt oberoende - vad hände med det?

Framtidens bilpark kommer vara koldioxidneutral, flödet blir systematiserat och trängselanpassat och tar dig från A till B punktligt under dygnets alla timmar med. Dessutom med en kommersiell budget.

Enbart bilar i stadens utveckling fungerar ej på framtidens finmaskiga gatunät men i framtiden äger vi ej bilar utan nyttjar bilar och anpassar flöden och uppställningsplatser/ servicepoints maximalt.
Så garage behövs!

Stadens kollektivtrafik behövs som ett komplement men framtidens politiker bör plocka bort subventionerade kollektivresor och satsa pengarna på smart drivning istället.

Det var länge sedan Göteborgs motorvägar fick återbäring!

Brum-Brum
 0
Peter (5 April 2016 02:36):
YIMBY och partipolitiskt oberoende - vad hände med det?

Framtidens bilpark kommer vara koldioxidneutral, flödet blir systematiserat och trängselanpassat och tar dig från A till B punktligt under dygnets alla timmar med. Dessutom med en kommersiell budget.

Enbart bilar i stadens utveckling fungerar ej på framtidens finmaskiga gatunät men i framtiden äger vi ej bilar utan nyttjar bilar och anpassar flöden och uppställningsplatser/ servicepoints maximalt.
Så garage behövs!

Stadens kollektivtrafik behövs som ett komplement men framtidens politiker bör plocka bort subventionerade kollektivresor och satsa pengarna på smart drivning istället.

Det var länge sedan Göteborgs motorvägar fick återbäring!

Brum-Brum
 0
Jan Wiklund (5 April 2016 16:29):
Sant oberoende av partier kräver att man kritiserar dem när det behövs.

Förvisso kommer det att finnas behov av motordrivna transporter i överskådlig framtid - men de parkeringsnormer moderaterna vill ha utgår från att i princip varje hushåll har minst en privat bil. Vilket är ohållbart, bland annat av yimby-skälet att det inte får plats.
+1
Patrik Höstmad (6 April 2016 23:13):
Peter, menar du att min argumentation är för marknadsliberal?
 0
Ottosson (9 April 2016 12:55):
Patrik: Det finns inget marknadsliberalt i din artikel. Vi har planmonopol, det är inte bara för den byggare som vill bygga fler parkeringar. Då ska först planärende drivas med förväntat politiskt nej. I praktiken är planens p-tal det tal som får politiskt godkännande. Finns ingenting i det som är marknadsmässigt. Det är inte relevant att tala i sådana termer i en överreglerad sektor med kommunalpolitiskt beslutandemonopol. Vi har också hyresreglering där byggkostnad inte ingår i hyressättning, dvs samma hyra kostnadsbelagda p-platser eller inte, lokaler eller inte. Vill du verka marknadsliberal får du förespråka faktiskt avreglering av hela planprocessen, inte bara skärpta gränser för valda delar i de facto politiska regleringen. Istället föreslår du ytterligare reglering i form av lokalnorm. Marknadsliberal är du definitivt inte.

Det är väl inget att hymla om att styrande minoritet är kraftigt emot bilar på våra gator, och att sättande av p-tal så löjligt lågt som 1/16 är ännu ett politiskt steg i strategin att mota ut bilister till periferin. Angränsande Linnestan har åratals långa köer för parkering, och p-talet är redan 0,0 för stora delar av centrala stenstaden - det är knappast så att god tillgång till bostadsparkering är problemet i centrala stan. Bilister behöver knappast fler incitament att bosätta sig i perifera förorter istället för centralt. Hetsen i att mota ut bilister från stan har bara lett mer sprawl och ökad segregation. Märkligt att Yimby hejar på denna utveckling med illa dold vänsterpropaganda.
 0
Krister (12 April 2016 08:40):
Orsaken till att det inte lönar sig med butiker i bottenvången:

Emporia är ett köpcentrum med cirka 230 butiker och restauranger som har byggts nära Malmö Arena och citytunnelstationen i sydvästra delen av Malmö. Bygglov gavs i januari 2008, och den 25 oktober 2012 invigdes shoppingcentret. Det har en yta på cirka 93 000 m² Omsättning 2,7 miljarder

Frölunda Torg har handelsytor på 56 000 kvm. 2014 omsatte Frölunda Torg 2,9 miljarder
Dessutom finns i närheten Sisjöns industriområde som numera mest består av stora butiker.

Kungens Kurva i Huddinge kommun är Sveriges största shoppingcenter med en omsättning på 6,1 miljarder
Mall of Scandinavia i Solna beräknas få en omsättning c:a 4 miljarder (öppnat i november 2015)

Nya externa köpcentrum finns även i flertalet städer på över 50.000 innevånare vilket medfört att centrumhandeln är på tillbakagång i alla större städer.
 0
Daniel (13 April 2016 13:39):
Vissa handelscentrum såsom 421 och Bäckebol samt Sisjön borde aldrig ha byggts då det ligger i industriområden och otillgängligt för alla andra som inte har bil, dvs dessa bolag som etaberar sig där kräver bilar av sina kunder för att dessa ska få handla hos dom.
Men nu är det i alla fall stopp på framtida expoateringsplaner runt söderleden. Trafikverket säger nej då dom inte vill ha några bilköer på denna väg som är av riksintresse när det kommer till transporter av farligt gods till och från hamnen.
 0
Mats O. (13 April 2016 14:38):
"Dessa jäkla dumma människor som inte lyssnar på oss politiker och experter när vi säger åt dom att dom ska åka kollektivtrafik in till centrum för att göra sin handel. Istället fortsätter dom att ta bilen till externa köpcentrum. Det måste vi genast ändra på med nya skatter, lagar och regleringar.

/Med vänlig hälsning Enok Olsson, kommunalråd för Gk-Grönsakskommunisterna"
 0
Daniel (14 April 2016 10:18):
@Mats

Eller så handlar man i den lokala butiken på gångavstånd. Det är många som beklagar dom lokala torgens död samtidigt som dom sitter i bilen till det externa köpcentrumet. Selma Lagerlöfs Torg är ju ett sådant exempel. Kortedala Torg likaså. Kyrkbytorget är ju inget någon vill besöka.

Dom senaste 50-åren så har det byggs väldigt mycket sovstäder samtidigt som vi tycker dom är trista. Det är en sorts social ingenjörsskap som många vill ha.
 0
Ottosson (15 April 2016 12:58):
Daniel: Jag håller förvisso med om att external shoppingcenter och sovstäder är av ondo. Men det hjälper liksom inte att år ut och år in sitta och påpeka att folk beter sig fel och tycka att de minsann borde gå till den närmsta butik som de uppenbart av olika skäl redan valt bort. Man får fråga sig vad som skulle få fler att vilja bo/besöka de områden man tycker har det som är bra, istället för att ständigt bara fråga sig hur man på olika sätt ska hindra folk från att bo/besöka de ställen de faktiskt valt. Det är naivt att tro att bara för att TV eventuellt tycker att det ska vara stopp för exploatering i Sisjön så kommer folk börja cykla till närmsta butik (vad jag hört vill TV expandera Söderleden med ytterligare körfält och nya mot, men jag vet inte vad som är senaste budet där). Konsekvensen blir då att Kållered, Kungsmässan och Freeport växer istället.

Det måste väl ändå framstå som ganska tydligt med Göteborg som skolexempel att med ökande utmotning av bilister är det precis den utvecklingen man får; med helgdominerad shopping, en kollektivtrafik-clash just i rusningstimmen och accelererande grad av kaféer/krogar i innerstan (nöjesdominerat). Och ökad etablering av handel och arbetsplatser i periferin (vardagslivsdominerat). Göteborg har mer än nästan någon annan stad pressat på denna utveckling sen 60-talet och accelererat den på senare år, och av planeringen att döma avser att ta den till helt absurda nivåer framöver. Samtidigt ökar bilberoende och bilinnehav, utan att cykelfartsgator, ren trafikseparation i form av förbud/hinder för biltrafik, minskat antal och dyrare parkeringar, biltullar mm hjälper ett enda dugg. Så varför skulle det hjälpa att sitta och tycka att folk är dumma och borde uppföra sig annorlunda? Kan det vara så att folk helt enkelt behöver transportera sig, I betydande omfattning med bil, för att få ut det de önskar ur sina liv? Och att det rena principiella motarbetandet av detta bara driver på en ond spiral? Det är fullkomligt naivt att tro att stan kan förtätas så att alla får ett tillräckligt varierat utbud av såväl handel och ffa arbetsplatser inom gång/cykelavstånd. Kollektivtrafiken kommer förbli ett stort/dyrt dilemma för en stad som är byggd som Göteborg. I vilket fall som helst så låtsas Göteborg som att verkligheten inte finns och fortsätter navigera efter drömmar om utopia, och det finns ingen säkrare väg mot misslyckande och undergång.
 0
Daniel (18 April 2016 10:27):
Ottosson, jag är medveten om att göteborgarna mer än något annat folk i världen vill leva den amerikanska drömmen enl. någon mossig 50-talsfolder där en lycklig familjefar i kostym står med familjen framför villan med bilen parkerad brevid.
http:​/​/​cdn.​ultraswank.​net/​uploads/​buick-​american-​dream.​.​
 0
Ottosson (22 April 2016 07:46):
Daniel: Som sagt, verkligheten eller dess utfall är inget Göteborgs redighetsskikt bekymrar sig om. Fortsätt leva i din villfarelse och lura dig själv med felställda diagnoser så upphör säkert sprawlet ska du se.
 0
Mats O. (22 April 2016 08:48):
Det säger sig självt hur svårt det är att få till någon vettig kollektivtrafik när det är periferin som växer och inte centrum. Sen kan vänsterpolitikerna hitta på hur mycket cykelvägar som helst och stänga av ännu fler gator i Göteborgs centrum, men vad hjälper det i en stad som utmärks av ökad sprawl?

Som Jan Jörnmark konstaterar så är det numera utanför Göteborgs centrum som dynamiken finns. Här växer arbetsplatserna och nya bostadsområden tillkommer.
http:​/​/​www.​expressen.​se/​gt/​kultur/​mer-​amerika-​an-​sa-​ha.​.​
 0
Daniel (22 April 2016 14:46):
Precis. Och en aldrig sinande ström av nya motorvägar.
Men det är en väldigt ogästvänlig och blåsig stad som byggs i perferin.
 0
Krister (22 April 2016 17:00):
Som man bäddar får man ligga.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.