Utskrift från gbg.yimby.se
....

Olivedal är Göteborgs vagga

 
Att barnfamiljerna tar sitt pick och pack och flyr ut ur centrala Göteborg till Billdal, Kungsbacka eller Mölnlycke har säkert inte undgått någon. Det är lätt att få uppfattningen att centrala Göteborg i princip är tömt på barn och framförallt tonåringar. Möjligen finns en och annan familj kvar som inte har lyckats få ordning på sitt liv. Inget kunde vara mer fel. Det finns en annan bild och ett annat perspektiv. Jag har anat det men blev ändå helt överraskad hur skarpt och tydligt det framträdde.Som sagt tar många barnfamiljer sig från centrala staden till periferin. I facebook-gruppen har vi upprepade gånger diskuterat om det är en push-effekt eller pull-effekt som driver detta. Är det kombinationen av ett behov av större boendeyta och höga kvadratmeterpriser i centrala Göteborg som trycker ut barnfamiljerna till där det är billigare? Eller är det är starka drömmar om en helt egen täppa och en (till synes) grönare miljö som drar dem till småhusen? Vi släpper den diskussionen för tillfället och fokuserar istället på de barn och barnfamiljer som blir kvar.

Studerar vi först hela Göteborg så ser vi hur en betydande andel barn i alla åldrar finns i kommunen. Det finns drygt 7000 nyfödda och som lägst knappt 5000 vid 16 års ålder. Det som syns i dessa tal är till viss del utflyttningen från Göteborg till kranskommunerna men även årskullsvariationen där betydligt fler föds idag än för 16 år sedan. Vi kan konstatera att den stora huvuddelen av barnen och barnfamiljerna blir kvar i Göteborg, vilket kan vara ett nyttigt perspektiv att ha med sig i diskussionerna.

Var finns då barnen i Göteborg? Det klassiska är att räkna antalet barn i administrativa enheter och då konstatera att Billdal är det primärområde med flest barn. Topp fem ser ut som följer (från nyfödda till och med 17 år, 31 december 2015):

 1. 3110 Billdal
 2. 2821 Kärra
 3. 2674 Nolered
 4. 2625 Björlanda
 5. 2624 Östra Bergsjön

Eller så noteras var andelen barn är störst:

 1. 32% Björlanda
 2. 31% Eriksbo
 3. 30% Hammarkullen
 4. 30% Utby
 5. 30% Norra Biskopsgården

Vilket ska jämföras med 10-20% barn primärområdena i Majorna-Linné och Centrum.

Som väntat har vi många barn i de perifera primärområdena. Både i mer välbärgade områden där småhus dominerar och i miljonprogramsområden där familjerna tränger ihop sig i mindre lägenheter.

Typhuset för barn?

 

Samtidigt, i befolkningsprognosen från 2015 går det att läsa att SDN Majorna-Linné är den stadsdel där det föds flest barn. På inget annat ställe i regionen föds så många barn på så liten yta. Det är här vi har regionens vagga. I stadsdelen finns drygt 10.000 barn vilket är lika mycket som Askims samlade befolkning. Lägger vi till barnen i Centrum finns totalt drygt 16000 barn är i storleksordningen av tätorten Lerums befolkning. Flest barn finns i Kungsladugård (1753), Masthugget (1634) och Majorna (1592). Det saknas inte barn i de centrala delarna.

Ett annat sätt att se på var barnen finns är att studera barntätheten, dvs var är koncentrationen av barn som störst. Det är nu de börjar bli riktigt intressant. Går vi ner på primärområdesnivå och studerar barntätheten så är topp fem i Göteborg för åldergruppen 0-5 år (barn/ha):

 1. 14.6 Olivedal
 2. 13.4 Stigberget
 3. 10.8 Redbergslid
 4. 10.2 Masthugget
 5. 9.9 Högsbohöjd

Billdal, Kärra, Nolered och Björlanda som hade störst antal barn har ordentligt under ett barn/ha och Östra Bergsjön har runt 2.5 barn/ha.

Barntätethet ålder 0-5 år i primärområden. Observera den logaritmiska skalan på färgerna. (Klicka för högre upplösning.)

 

Men barnfamiljerna drar ju från centrum när barnen blir lite äldre? Ja, mellan 0-5 år sker en utflyttning men faktum är att hela 60% av barnen blir kvar i SDN Majorna-Linné. Så i den stadsdel som är hela regionens vagga blir majoriteten kvar. Frågan är om inte Majorna-Linné måste börja ses inte bara som en vagga utan även som en ungdomsgård.

De tätaste primärområdena för barn mellan 6-17 år är Grevegården (16.7 barn/ha), Stigberget (15.3 barn/ha), Haga (13.5 barn/ha), Olivedal (13.1 barn/ha) och Landala (12.8 barn/ha). Grevegården ligger i Tynnered väster om spårvagnsspåren mellan Västerleden och Opaltroget och består av framförallt miljonprogramslameller på före detta åkermark. Det är undantaget som bekräftar regeln om att den högsta barntätheten även bland de äldre barnen finns i centrala Göteborg.

Barntätethet ålder 6-17 år i primärområden. Observera den logaritmiska skalan på färgerna. (Klicka för högre upplösning.)

 

Ett tänkbart perspektiv är att inte se få barn som det utmärkande för de centrala stadsdelarna, utan snarare exceptionellt mycket andra utan barn (t.ex. studenter och unga vuxna). Billdal har å andra sidan väldigt få invånare givet ytan och exceptionellt få i spannet 20–40 år vilket drar upp andelen barn.

I de centrala stadsdelar har du som barn nära till andra barn. Här räcker det med en kort promenad för att ta sig till skola. Det är alltid kul att se knattarna i gäng om ett par tre som tar sig själva till Oscar Fredriks skola och Hagaskolan på morgonen. Eller när man ser ett barn som knappt kan gå sakta ta sig över Linnégatan på en balanscykel medan bussar och bilar står stilla. Eller när förskolan drar i väg de minsta på tur i någon storts vagnar med plats för 6–8 barn i varje. Eller när lekparken vid Värmlandsgatan / Fjärde Långgatan är fylld av lekande barn och föräldrar på dagen för att under kvällen husera ett gäng ungdomar som filosoferar liggandes på rygg med en folköl i handen. Höjdpunkten var i höstas när en pappa och hans 10 åriga son använde Fjärde Långgatan till badmintonplan. Samspelet mellan dem och bilisterna som då och då kom var underbart att se. Och då har jag inte nämnt Plikta...

Miljö för barn.

 

Det vore onekligen intressant att veta om de familjer som stannar sitter på billiga hyreskontrakt och inte anser sig har råd att köpa något större på acceptabelt pendlingsavstånd, om det är familjer med mycket pengar som kan köpa sig boytan centralt eller om det är stadsälskare som värderar korta avstånd framför både boyta och egen täppa.

Sammantaget ger detta att det är viktigt att planera för barns behov även i våra täta stadsdelar. Det är viktigt att göra detta utan att slå sönder den attraktivitet och de kvaliteter som kommer ur själva boendetätheten. Jag har varit inne på planeringen av barnen och bilarna tidigare och just nu är det kanske speciellt viktigt att få ordning på förskolor och skolor. Gång efter annan verkar planeringen utgå ifrån tanken att barnfamiljerna i högre grad ska välja periferin, vilket de inte gör, med baracker och stora förskolegrupper som resultat. De barn som varit i brackförskolorna behöver rimligen snart grundskolor. Hur ser planeringen av nya grundskolor ut?

Planerat för barn?

 

Avslutningsvis, ibland framförs det att bebyggelsen i Frihamnen måste vara låg och gles för att attrahera barnfamiljer. Det högst tveksamt om detta är riktigt. Bevisligen attraherar Göteborgs tätaste primärområden majoriteten av de barnfamiljer som bildas där.

 

Grunddatan som har behandlats kommer från Göteborgs statistiksida Excell-filen "Folkmängden den 31 december 2015" med 1 årskklasser på primärområdesnivå.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (10 Mars 2016 10:41):
OM statistiken stämmer primärsområdesmässigt sett, så är det ju redan tätare med barn i Frihamnen/Lindholmen än vad det är i Billdal.
 0
Kalles Blogg (10 Mars 2016 12:37):
Nice
 0
Marcus Hansson (10 Mars 2016 14:54):
En viktig del är den usla skolverksamhet som Göteborgs stad bedriver (se LRF:s årliga ranking, SKL:s ranking och Fokus ranking och jämför med kranskommunerna). Majorna-Linné är väl dessutom en stadsdel med ekonomiska bekymmer.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.